Nieuwsblad - Meergronden, Almere .van Fresh in theater Corrosia 24 mei 4hv facultatief Bezoek aan

Embed Size (px)

Text of Nieuwsblad - Meergronden, Almere .van Fresh in theater Corrosia 24 mei 4hv facultatief Bezoek aan

 • VoorwoordHet schooljaar is begonnen, onze leerlingen, uw kinderen zitten weer in de klassen en de lessen draaien. In dit Nieuwsblad is te zien wat er deze eerste weken allemaal heeft plaatsgevonden. We zijn dit schooljaar gestart met het 60-minuten-rooster. Een omslag die een jaar voorbereiding heeft gekost. Allereerst het formele deel dat we in december 2016 hebben afgesloten na instemming van de medezeggenschapsraad (MR). De lessentabellen moesten worden aangepast. De docenten hebben hun lesprogrammas aangepast en daarmee de lessen en de leerlijnen onder de loep genomen. En niet te vergeten de herprogrammering van de bel. Al met al een hele klus.

  Op 7 september, de eerste echte lesdag, was het zo ver. En dan blijkt dat alles op rolletjes draait. Enige, echte aandachtspunt zijn de gymlessen. Er is gekozen voor een enkel uur (60 minuten), omdat een dubbel uur gym teveel leek. Echter doordat we de eerste weken nog op de velden gymden, liepen we er tegenaan dat er weinig effectieve gym-tijd overbleef. Dit punt gaan we hoe dan ook meenemen in de evaluatie en de eventuele aanpassingen in het volgende schooljaar. Voor de leerlingen die niet in Almere Haven wonen is het fietsen naar school, door alle werkzaamheden, soms een uitdaging. Gelukkig wordt de gemeente steeds vlotter in het up-to-date houden van de info over de gewijzigde routes, zetten ze mankracht in op de lastige plekken en zijn er steeds voldoende routes onder de A6 door open. Heel mooi is de prachtige rode fietsstraat die er inmiddels ligt en zo vanaf De Meergronden leidt naar de route richting het OOR.

  Afgelopen jaar hebben we veel activiteiten in het kader van de Gezonde school met u gedeeld. En dat gaan we ook dit jaar weer doen. Aan de ouders van de brugklassers heb ik bij de kennismaking gevraagd om met hun kind te praten over gezonde voeding. De Deen en de snackbar, zo dicht bij de school, zijn verleidelijk. Hierdoor zien wij helaas veel leerlingen met ongezond voedsel de school in komen. Geef ze lekker een gezonde boterham mee of bespreek met ze wat gezond is om te kopen. Onze kantine heeft sowieso altijd een gezond aanbod.

  Op woensdagavond 15 november is de jaarvergadering van de ouderraad. Dit wordt altijd gekoppeld aan een thema met een mooi programma. De inhoud wordt binnenkort met u gedeeld en ik hoop u graag op die avond te ontmoeten.

  Jaargang 7, nr 1oktober 2017

  036-5472727info@meergronden.nlwww.meergronden.nl

  Agenda:21 t/m 29 oktoberHerfstvakantie30 oktoberStart schoolexamens B4, K4 en M46 novemberInternational week H5T en V5TReizenweek leerlingen leerjaar 4 7 t/m 9 novemberM3 Projectweek9 novemberDe Dag van de Franse taal15 novemberOuderraad vergadering voor alle oudersOpen lesmiddag voor groep 7 en 8

  Inhoud:VoorwoordNieuw servicepointPersoneelDe Meergronden vervanging?60-minutenroosterICT-veranderingenRechtbankbezoek 4 MAVOCulturele agenda 2017-2018Junior Challenge 2017 uitdagingIB-certificates De MeergrondenNieuwe school, klas en mentorenAls ik later groot ben...Leerlingen halen geld op!Klassenuitje MH1AUitnodiging vergadering ouderraadDuits in de praktijkDe Meergronden is gezond!Leerlingen BG startten project!

  Nieuwsblad

  Simone de KruijkRector

  mailto:info%40meergronden.nl?subject=http://www.meergronden.nl

 • BezoekadresMarktgracht 651353 ALAlmere

  Telefoon036-5472727

  PostadresPostbus 731300 ABAlmere

  E-mailinfo@meergronden.nl

  Vervolg agenda:16 novemberStudie Experience voor vmbo lj 3 en 417 novemberJust Art kleinkunstfestival22 novemberProfielkeuzedag havo 3 op Windesheim23 novemberAnglia examen K4-TTO en M4-TTOMentorenouderavond B4, K4 en M427 novemberOpen middag/-avond27 november t/m 1 decemberSchoolexamenweek H4, H5, V5 en V6Toetsenweek V430 novemberOuderen Verwendag B4 en K46 decemberHavo 5 proefstuderen op het hbo7 decemberOpleidingenmarkt hbo- en wo-studies Meet the student voor vmbo leerjaar 414 decemberLeerlingen havo/vwo inhaal/herkansingsdagLeerlingen lesvrij - rapportvergaderingen21 decemberKerstgala voor leerjaar 4, 5 en 623 december 2017 t/m 7 januari 2018Kerstvakantie

  Nieuw servicepointGedurende de zomervakantie is er hard gewerkt om een servicepoint in de hal te realiseren. Op de foto is het prachtige resultaat te zien. Wij zijn heel trots op het fraaie totaalplaatje; door de renovatie en nieuwe lampen in het plafond is de hal optisch en fysiek een stuk lichter geworden. We kijken uit naar de laatste puntjes op de i: fotofolie op een aantal ramen.

  Tot op heden moesten leerlingen op verschillende plaatsen in school hun zaken regelen m.b.t. pasjes, kluisjes, te laat komen, ziek melden, roostervragen en noem maar op. Vanaf dit schooljaar is dit allemaal gerealiseerd op 1 plek in de hal: het servicepoint.

  De voormalige administratie/frontoffice wordt bemenst door Indra, Tineke en Linda (laatste 2 staan op de foto). Voor de leerlingen wordt alles een stuk overzichtelijker.

  Daarnaast is er in de hal een aparte bezoekersruimte gekomen. De surveillant Marcel en zijn stewards hebben een mooi opgeknapte ruimte gekregen. En de afdelingsassistentes kunnen voortaan vanuit een centrale plek in de hal het verzuimcordinaat voor alle units regelen.

  mailto:info%40meergronden.nl?subject=

 • BezoekadresMarktgracht 651353 ALAlmere

  Telefoon036-5472727

  PostadresPostbus 731300 ABAlmere

  E-mailinfo@meergronden.nl

  PersoneelWe zijn het nieuwe schooljaar gestart zonder vacatures. Kortom: aan iedere les is een docent gekoppeld.

  Nieuwe docenten dit schooljaar zijn: Rudy Ahsmann (Biologie), Wessel van der Lingen (Biologie), Iris den Boer (Nederlands), Rashana Felicia (Nederlands), Margreet Bloem (Economie, Rekenen), Jan Ronald Crans (Nederlands), Rene Nouwens (Natuur/scheikunde/techniek) en Charlaine Veneman (Frans).

  Binnenkort verlaat Jorrit Turksma (Aardrijkskunde) onze school, om elders buiten het onderwijs, zijn loopbaan voort te zetten. De vacature is inmiddels vervuld: Leen Heus gaat de lessen overnemen. Ileana Malinar (Engels) heeft na een lange periode Meergronden, afscheid genomen van het onderwijs. We danken haar voor haar inzet met name op het gebied van internationalisering.

  Hoe regelt De Meergronden vervanging?De Meergronden heeft 120 docenten in dienst. Dit betekent dat we dagelijks te maken hebben met docenten die afwezig zijn vanwege bijzonder verlof, schoolactiviteiten (excursies, reizen, projecten etc.) ziekte of scholing.

  We anticiperen hierop, door middel van een vervangingsrooster. Op de meeste lesmomenten staan er circa twee docenten ingeroosterd die in voorkomende gevallen kunnen vervangen. Meestal is dit toereikend om lesuitval te voorkomen.Er zijn echter dagen en omstandigheden dat enige lesuitval niet valt te voorkomen.

  Bij de vervanging hebben de onderbouwklassen voorrang op de bovenbouwklassen. Daar waar sprake is van langdurige ziekte, wordt eerst gekeken of we docenten hebben die tijdelijk meer willen werken (interne vervanging). Zo niet, gaan we zelf werven met een vacature of huren we een docent in van een docenten uitzendbureau. Streven is altijd om zo snel mogelijk vervanging geregeld te hebben.

  Communicatie hierover vindt plaats door de afdelingsleider via email en/of het ouderportal.

  mailto:info%40meergronden.nl?subject=

 • BezoekadresMarktgracht 651353 ALAlmere

  Telefoon036-5472727

  PostadresPostbus 731300 ABAlmere

  E-mailinfo@meergronden.nl

  60-minutenroosterWe zijn in september gestart met een rooster waarbij de leseenheid 60 minuten is. Dit was een grote operatie die zorgvuldig is voorbereid. We zijn blij dat de overgang van het 40-minutenrooster naar het 60-minutenrooster vrijwel probleemloos is verlopen. Het is opvallend hoe snel iedereen (team en leerlingen) went aan de nieuwe situatie. Nog belangrijker is dat we veel positieve reacties krijgen op deze verandering die tot doel heeft dat lessen een hogere time on task opleveren.

  ICT-veranderingenZoals iedereen weet, maakt De Meergronden deel uit van de ASG (Almeerse Scholengroep). Aangezien de ASG sinds kort een andere domeinnaam heeft, gaat dit ook consequenties hebben voor de emailadressen van leerlingen en medewerkers op alle scholen. Tussen de Herfstvakantie en de Kerstvakantie gaat de migratie van oude naar nieuwe emailadressen plaatsvinden. In samenhang met het bovenstaande worden ook wijzigingen doorgevoerd in het gebruik van opslag van documenten in Office 365. Nadere informatie over beide veranderingen zal worden gecommuniceerd via het Ouderportal en Leerlingenportal.

  Rechtbankbezoek 4 MAVO MaatschappijkundeEuh, meneer de rechter, heb je nou een toonplicht of een draagplicht voor je ID?Ik ben met 4 MAVO maatschappijkunde naar de rechtbank in Amsterdam geweest.Bij SE1 wordt o.a. het thema Criminaliteit en Rechtsstaat getoetst en ter ondersteuning van de stof brengen wij een bezoek aan de rechtbank van Amsterdam.

  Omdat de zaken van de meervoudige rechtbank zijn verdaagd, komen wij bij Mr. Purcell op het kantongerecht terecht. Daar worden lichte overtredingen behandeld en zaken waarbij overtreders in verzet gaan tegen hun strafbeschikking: een boete opgelegd door de officier van justitie. Wanneer sommige verdachten niet komen opdagen geeft Mr. Purcell de ruimte aan onze leerlingen om vragen te stellen. En dat doen zij met verve! Wat is het verschil tussen uw toga en die van de officier van justitie? Wat is uw zwaarste zaak geweest? Heeft u toen u nog advocaat was veel zaken gewonnen? Waarom bent u rechter geworden. Kunnen rechters zomaar vervangen worden als zij ziek zijn? Wat vond u zelf van de laatste zaak waar een jongeman een boete kreeg, omdat hij onder het politiepaard doorkroop?

  De rechter geeft aan dat onder een paard doorkruipen niet strafbaar is, maar dat de jongeman bestraft werd voor ordeverstoring omdat het met veel geluid en overlast gepaard ging. Al met al vliegt het l