Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment - Darmowe ebooki .Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment - Darmowe ebooki .Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment

penej wersji pod tytuem:

"Psychologia wywierania wpywu i psychomanipulacji"

Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj

Darmowa publikacja dostarczona przez

www.darmowe-ebooki.com - najwikszy wybr ebookw

Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko

i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek

zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej

odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.

Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 30.10.2006

Tytu: Psychologia wywierania wpywu i psychomanipulacji

Autor: Andrzej Stefaczyk

Wydanie II

Projekt okadki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Sylwia Fortuna

Skad: Anna Grabka

Internetowe Wydawnictwo Zote Myli

Netina Sp. z o. o.

ul. Daszyskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www.ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl

Wszelkie prawa zastrzeone.

All rights reserved.

mailto:kontakt@zlotemysli.plhttp://www.zlotemysli.pl/bestebooks,1/http://www.zlotemysli.pl/bestebooks,1/http://www.zlotemysli.pl/bestebooks,1/?c=regulaminhttp://www.zlotemysli.pl/bestebooks,1/?c=regulaminhttp://www.darmowe-ebooki.com/http://psychologia-manipulacja.zlotemysli.pl/bestebooks,1/http://psychologia-manipulacja.zlotemysli.pl/bestebooks,1/

SPIS TRECI

ROZDZIA 1................................................................................7Poznajemy siebie i innych...........................................................7

1. Wprowadzenie ...................................................................7 2. Osobowo ......................................................................10

Typ osobowoci.................................................................11Oglna charakterystyka typw...............................................19Temperament...................................................................22Inteligencja.....................................................................29Potrzeby.........................................................................30

3. Psychika i jej mechanizmy obronne .........................................32Identyfikacja....................................................................33Wypieranie......................................................................36Projekcja........................................................................38Tworzenie objaww............................................................40Przeniesienie....................................................................42Sublimacja.......................................................................44Reakcje upozorowane.........................................................45Unikanie.........................................................................46Racjonalizacja..................................................................49Znieczulanie.....................................................................50Odgradzanie si.................................................................51Ucieczka w bezsilno.........................................................53Kreowanie rl...................................................................54Opancerzanie uczu............................................................56

4. Asertywno ....................................................................57

ROZDZIA 2..............................................................................60Wrd innych ludzi..................................................................60

1. Komunikacja werbalna i niewerbalna .......................................60 2. Mowa ciaa ......................................................................63

Twarz............................................................................65Oczy..............................................................................67Umiech..........................................................................67Gesty i ich znaczenie..........................................................70

3. Style komunikacji ..............................................................77 4. Strefy komunikacji ............................................................80

ROZDZIA 3..............................................................................84Wpyw spoeczny....................................................................84

1. Reguy spoeczne narzdzie wpywu spoecznego .......................84 2. Regua maksymalizacji korzyci .............................................85 3. Regua uproszczonej oceny szans ...........................................86 4. Zasada kontrastu ..............................................................86 5. Regua wzajemnoci ...........................................................88 6. Regua konsekwencji ..........................................................91 7. Regua lubienia ................................................................94 8. Regua niedostpnoci ........................................................98

9. Regua autorytetu ............................................................100 10. Spoeczny dowd susznoci ...............................................102

ROZDZIA 4.............................................................................105Perswazja, czyli kilka sw o skutecznym przekonywaniu.................105

1. Czym jest perswazja? ........................................................105 2. Rozgry rozmwc ..........................................................106 3. Jzyk perswazji ...............................................................114

Pozorny wybr..............................................................114Sowa kierunkujce...........................................................115Nie czasami znaczy tak.................................................116Nie warto prbowa..........................................................118Masz racj, ale.............................................................119Waciwe pytania.............................................................120Rola pyta......................................................................122Mw i daj mwi..............................................................125Zakazane sowa i zwroty.....................................................126Nie sposb pomin dowiadczenia........................................128Kto sucha wie o co chodzi...................................................129Gos jak dzwon................................................................134Ciao nie kamie...............................................................136Czowiek zadbany jest szanowany..........................................137Sia skojarze..................................................................138Emocje kontra rozum.........................................................139Moc entuzjazmu...............................................................142Warunki konieczne............................................................144

4. Fazy procesu perswazyjnego ...............................................146

ROZDZIA 5.............................................................................149Psychomanipulacja................................................................149

1. Co to jest psychomanipulacja? .............................................149 2. Podatno na psychomanipulacj ..........................................150 3. Techniki psychomanipulacji ................................................152

Dezinformacja.................................................................153Propaganda....................................................................158Cenzura.........................................................................168Przekaz podprogowy..........................................................173Programowanie neurolingwistyczne........................................174Hipnoza.........................................................................178Indoktrynacja..................................................................182Pranie mzgu...............................................................185Kontrola umysu...............................................................189

BIBLIOGRAFIA..........................................................................194

PSYCHOLOGIA.. darmowy fragment kliknij po wicejAndrzej Stefaczyk

str. 5

Wstp Wstp

wiat rozwija si zaskakujco szybko, idzie naprzd nie baczc na nic,

ycie nabiera tempa. Kady chce co osign, do czego doj, zapewni

sobie bezpieczn przyszo. Aby jednak do czego doj trzeba stale

dziaa, by aktywnym, atrakcyjnym, przekonujcym. Stale rosnca

konkurencja i nasilajce si wspzawodnictwo, powoduje, e wiele osb

zaczyna ucieka si do stosowania rnych trickw wpywajcych na

emocje i zachowanie innych. Nie warto zostawa w tyle, trzeba wzi

sprawy w swoje rce i dziaa, aby osign sukces. Warto przy tym

pamita, aby przy osiganiu swoich wasnych celw nie zapomnie

o innych. Nie wolno traktowa ludzi przedmiotowo niczym pionki we

wasnej grze, bowiem prdzej czy pniej to si zemci. Lepiej

przekona ich do wsplnego dziaania, bowiem w grupie znacznie atwiej

osign zaoony cel, ni w pojedynk.

Ksika zostaa napisana z myl o ludziach zainteresowanych tematyk

wywierania wpywu, perswazji i psychomanipulacji. Zawiera ona wiele

istotnych info