Niniejszy - STRES | Pokonaj Stres, naucz się zwalczać ... ?· ZWALCZ STRES – darmowy fragment –…

Embed Size (px)

Text of Niniejszy - STRES | Pokonaj Stres, naucz się zwalczać ... ?· ZWALCZ STRES – darmowy fragment...

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment

penej wersji pod tytuem:

"Zwalcz stres"

Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj

Darmowa publikacja dostarczona przez

PokonajStres

Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s

jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.

Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote

Myli.

Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 26.04.2007

Tytu: Zwalcz stres

Autor: Janusz Konrad Jdrzejczyk

Projekt okadki: Joanna Kopik

Korekta: Sylwia Fortuna

Skad: Anna Grabka

Internetowe Wydawnictwo Zote Myli

Netina Sp. z o. o.

ul. Daszyskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www.ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl

Wszelkie prawa zastrzeone.

All rights reserved.

mailto:kontakt@zlotemysli.plhttp://www.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php?c=regulaminhttp://www.zlotemysli.pl/jj.php?c=regulaminhttp://PokonajStres.chart.civ.pl/http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://stres.zlotemysli.pl/jj.php

SPIS TRECI

WPROWADZENIE....................................................................4Jak dziaa stres? .................................................................5

Ciao............................................................................5Oddech.........................................................................5Umys...........................................................................6

JAK UWOLNI SI OD STRESU?..................................................7Relaksacja.........................................................................7Zasady stosowania wicze relaksacyjnych..................................8

1. Kiedy moemy wykonywa wiczenia? .................................8 2. Podstawowe zasady relaksacji ..........................................9 3. wiczenia .................................................................11

Talizman Snu....................................................................16Ideoplastia.......................................................................19Przykady zastosowania ideoplastii w codziennym yciu.................27wiadome Sny...................................................................32

HARMONOGRAM WICZE RELAKSACYJNYCH...............................38Tydzie pierwszy................................................................39Tydzie drugi....................................................................43Tydzie trzeci...................................................................46Uwagi kocowe.................................................................46Przykadowy dziennik wicze................................................47

OD AUTORA........................................................................60

ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk

str. 4

WprowadzenieWprowadzenie

yjemy w czasach, kiedy stres dotyka kadego z nas. Umiejtno

radzenia sobie z nim posiada niewielu, wic skazani jestemy na jego

negatywne skutki. Czujemy si zmczeni, jestemy nerwowi,

dowiadczamy blw gowy, zaburze pamici, mamy kopoty ze snem,

jestemy rozdranieni, czujemy niepokj. Tabletki, alkohol i wiele innych

metod, ktrymi prbujemy sobie radzi ze skutkami nadmiernego stresu

daj tylko chwilow ulg, bo w rzeczywistoci ich pomoc jest tylko

pozorna. Nieliczni, ktrzy maj czas i pienidze mog sobie pozwoli na

fachow pomoc i to pod warunkiem, e uwiadamiaj sobie prawdziw

przyczyn swoich kopotw. Wikszo z nas cierpi w milczeniu majc

nadziej, e kiedy to si zmieni, ale nadzieje te s zudne. Z czasem

jest jeszcze gorzej, nadmierny stres przyjmuje posta chroniczn

prowadzc do powanych zaburze zdrowia.

Nie musi tak by, nie musimy czu si nieszczliwi i cierpie na rne

przypadoci spowodowane stresem. Moemy to zmieni, jeli nauczymy

si jak z nim postpowa, uyjemy waciwych metod i nieco zmienimy

nasz sposb ycia. Jak tego dokona prostymi, dostpnymi kademu

metodami mwi wanie ta publikacja.

Wiedza i metody tu zawarte s proste i kady moe je zastosowa

z korzystnym dla siebie skutkiem. Jeli, drogi czytelniku, zdecydujesz si

je wprowadzi w ycie bdziesz zdziwiony jak bardzo na korzy moe si

zmieni twoje ycie sprbuj, a sam si przekonasz, podobnie jak inni

przed tob.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Janusz Konrad Jdrzejczyk

http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php

ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk

str. 5

Jak dziaa stres?

Ciao

Jedn z podstawowych reakcji naszego ciaa na stres jest wzrost napicia

miniowego. Po pewnym czasie napicie spada, im jednak czynnik

stresujcy jest mocniejszy tym duej trwa powrt do stanu wyjciowego.

Jeli czynniki stresujce wystpuj czsto lub s dugotrwae (a tak

niestety najczciej jest) nakadaj si na siebie i powrt do stanu

wyjciowego jest trudny. Takie napicie moe utrzymywa si przez

duszy czas i przechodzi w formy chroniczne. Ponadto stres powoduje

przypieszenie akcji serca, wzrost cinienia krwi i odpyw jej do mini z

organw wewntrznych, co powoduje ich niedokrwienie i jeli taki stan

utrzymuje si duej moe prowadzi do zaburzenia ich funkcji.

Towarzyszy temu rwnie szereg innych zmian fizjologicznych i

biochemicznych, ktre na dusz met s dla nas niekorzystne.

Oddech

W wyniku stresu oddech ulega spyceniu i przypieszeniu oraz pojawiaj

si w nim napicia. Pod wpywem dugotrwaego stresu te zmiany rwnie

przybieraj form chroniczn, za ich skutki mog by jeszcze bardziej

niekorzystne, ni te opisane powyej. Oddech jest odbiciem naszych

stanw emocjonalnych i zaburzenia oddechu odbijaj si na naszej

rwnowadze emocjonalnej. Ponadto spycenie oddechu powoduje na

dusz met niedotlenienie, zwaszcza w okresie snu i moe by jedn z

przyczyn tego, e budzimy si zmczeni, nie pamitamy snw a w nich

czsto pojawiaj si mczce koszmary.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Janusz Konrad Jdrzejczyk

http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php

ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk

str. 6

Umys

Przede wszystkim nadmierny stres upoledza nasze funkcje psychiczne.

Kady z wasnego dowiadczenia wie, jak stres wpywa na nasze

funkcjonowanie psychiczne nie moemy sobie przypomnie wanych

rzeczy, mamy problemy z wysowieniem si, logicznym myleniem,

koncentracj, nie panujemy nad naszymi reakcjami, emocjami itp.

Zmiany psychiczne wywoane nadmiernym stresem rwnie si kumuluj i

przybieraj formy chroniczne. Wzrost poziomu niepokoju, nerwowo

i nadmierne reakcje emocjonalne s najatwiej dostrzegalne.

Jeli nie nauczymy si uwalnia od skutkw stresu, te niekorzystne

zmiany bd postpowa zatruwajc ycie nam i wszystkim wok. Nie

musi jednak tak by. Wystarczy, e potraktujemy powanie to, co poniej

zostao napisane i wprowadzimy to w swoje ycie. Wybr naley do nas!

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Janusz Konrad Jdrzejczyk

http://stres.zlotemysli.pl/jj.phphttp://www.zlotemysli.pl/jj.php

ZWALCZ STRES darmowy fragment kliknij po wicejJanusz Konrad Jdrzejczyk

str. 7

Jak uwolni si od stresu?Jak uwolni si od stresu?

To, z czym teraz si zapoznasz stanowi unikatow autorsk metod

przywracania rwnowagi, bdc owocem wielu lat moich dowiadcze i

obserwacji nabytych w trakcie prowadzenia grupowych i indywidualnych

treningw antystresowych. Metody te pomogy wielu ludziom, mog

pomc te tobie. Zalet opisanych tu metod jest ich prostota i

skuteczno. Kady moe zrozumie ich zasady i stosowa je skutecznie.

Jedynym warunkiem jest systematyczno i sumienno w ich stosowaniu

przynajmniej na pocztku. Z czasem stan si one czym naturalnym.

Relaksacja

Podstawow metod pozwalajc nam na bieco likwidowa skutki

stresu jest relaksacja. Relaksacja nie jest rzecz trudn, ale jak

wszystkiego trzeba si jej nauczy. Istnieje wiele metod relaksacji,

niektre z nich s bardzo rozbudowane i samodzielne ich opanowanie jest

trudne, gdy wymaga czasu i samozaparcia, inne s proste. Wszystkie

jednak opieraj si na tych samych zasadach i wykorzystuj te same

techniki, ktre musimy pozna, jeli chcemy skutecznie stosowa te

metody. Oglnie moemy powiedzie, e podstawow zasad i celem

relaksacji jest uwolnienie ciaa od napi miniowych i osignicie stanu

wyciszenia, w ktrym nasz organizm wypoczywa, harmonizuje si,

odwiea swoj energi i powraca do normy. Wbrew pozorom osignicie

takiego stanu nie jest wcale tak proste, jak si wydaje i z reguy wymaga

systematycznych wicze. Jest tak dlatego, poniewa wikszo ludzi

praktycznie cay czas pozostaje w stanie napicia i nie uwiadamia sobie

gbszych napi w ciele. wiczc, po pewnym czasie udaje s