of 10 /10
¿quien es quien ? TKNIKAKO PERTSONALGOA PERSONAL DE TKNIKA

Nor da nor Tknikan

  • Author
    it-te

  • View
    265

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nor da Nor Tknikan

Text of Nor da nor Tknikan

Page 1: Nor da nor Tknikan

¿quien es quien ?

TKNIKAKO PERTSONALGOA PERSONAL DE TKNIKA

Page 2: Nor da nor Tknikan

Jose Miguel OskozEmail: [email protected]

Tel: 943.08.29.15 (ext 2901)

Dokumentu honen helburua, Tknikan lanean dihardugun pertsonekin

harremanetan jartzeko bide desberdinak aurkeztea da.

El objetivo de este documento es facilitaros las distintas opciones que existen

para ponerse en contacto con las distintas personas de Tknika.

01

TKNIKA-KO ZUZENDARIADIRECTOR DE TKNIKA

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

Eta zergatik dokumentu hau?/¿Y porqué este documento?

Page 3: Nor da nor Tknikan

Jon Labaka

Arloko proiektuen koordinazioa / Coordinación de proyectos de área

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext 2905)

Miren CanelladaTeknogia proiektuen dinamitzailea / Dinamizadora de proyectos tecnológicos

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910)

TEKNOLOGIA ARLOA ÁREA TECNOLÓGICA

TEKNOLOGIA ARLOKO KOORDINATZAILEA / COORDINADOR ÁREA TECNOLOGÍCA

Dinamizatzaileak eta Proiektuak / Dinamizadores/as y Proyectos

• Motore hibridoak / Motores híbridos• Zurezko altzarien diseinua / Diseño de Mobiliario Madera• Teknika Bioteknologikoak / Técnicas Biotecnológicas

• Soldadura arloan ensegu ez suntsitzaileen tknika berrien barneratzea / Incorporación de nuevas técnicas

de ensayos no destructivos en el área de soldadura

• Plasma eta proiekzio termiko bidezko soldadura / Soldadura por plasma y proyección térmica

• Aurretiazko mantenua. / Mantenimiento predictivo.

Joxean JoubertSoldadura eta galdaragintza dinamizatzailea / Dinamizador de Soldadura y Calderería

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910 / 2954)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00 02

Aitor OtañoEnergia Berriztagarrien dinamizatzailea / Dinamizador de energias renovables.

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext: 2956)

• Geotermia

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

Page 4: Nor da nor Tknikan

TEKNOLOGIA ARLOA ÁREA TECNOLÓGICA

Patxi GuardiaTelekomunikazioen dinamizatzailea / Dinamizador de Telecomunicación

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext: 2950)

• SMATRGRIDS Energia neurketa eta kudeaketa sistema automatiko berrien inplantazioa eta

kudeaketa. / SMATRGRIDS Implantación y gestión de nuevos sistemas automáticos de medida

y gestión de la energía.

• Telebista teknologia berrien inguruko formakuntza erantzuna. / Solución formativa sobre

nuevas tecnologías en Televisión.

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

DINAMIZATZAILE FALTAN / A FALTA DE DINAMIZADORES:

• Haize-parke eta haize sorgailuen mantenua / Mantenimiento de parques eólicos y aereogeneradores

• Energia-sistemen integrazioa ustiapen geotermikoarekin / Integración de sistemas energéticos con aprovechamiento

geotérmico

• Micromanufacturing

• Lotura sistemak /Sistemas de amarre

• Beroko eta erdiberoko forjaketa prozesuen modelizazioa bere zenbakizko analisirako / Modelización

de procesos de forja en caliente y semicaliente para su análisis numérico.

Unai ziarsoloFabrikazio Mekanikoaren dinamizatzailea / Dinamizador de Fabricación Mecánica

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910 / 2955)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 0003

• Ekoizpen sistema automatikoetan egiaztapen eta kontrolerako tekniken aplikazioa / Aplicación de

técnicas de verificación y control final en sistemas automáticos de fabricación

• ECU-en diagnosia eta konpontzea. / Diagnostico y reparación de ECU´s

• Aire konprimituzko instalakuntzen eraginkortasun energetikoa. / Eficiencia energética en instalaciones

de aire comprimido.

Isidro ZalduaIndustria-automatizazioaren dinamizatzailea / Dinamizador de Automatización Industrial

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910 / 2953)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

Page 5: Nor da nor Tknikan

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

IKT E-LEARNING ARLOA ÁREA TIC E LEARNING

Aitor OrbegozoArloko proiektuen koordinazioa / Coordinación de proyectos de área

Hiru telebista

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext 2903)

Iñaki TelleriaZentroak kudeatzeko programen dinamizatzailea / Dinamizador Programas de Gestión de Centros

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2913 / 2942)

Xabier EzpeletaSare administratzailea /Administrador de redes

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2913 / 2944)

Antton RodriguezSare administratzailea /Administrador de redes

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2913)

IKT E-LEARNING ARLOKO KOORDINATZAILEA / COORDINADOR ÁREA TIC E-LEARNING

IKT Dinamizatzaileak eta Proiektuak / Dinamizadores y Proyectos TIC

• Ikasgune

• Elkarnet: sare administrarien beharren kudeaketa / Elkarnet: gestión de necesidades de los administradores de red

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00 04

Page 6: Nor da nor Tknikan

IKT E-LEARNING ARLOA ÁREA TIC E LEARNING

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 0005

Jose Miguel AndonegieLearning edukien dinamizatzailea / Dinamizador de e-learning

• e-learning edukien sorrera / Creación de contenidos e-learning• e-learning ikaskuntzarako plataforma / Plataforma para el aprendizaje e-learning

Email: [email protected]

Laura FrancoeLearning edukien dinamizatzailea / Dinamizadora de e-learning

• e-learning edukien sorrera / Creación de contenidos e-learning• e-learning edukien postproduzioaren kudeaketa / Gestión dela postproducción de contenidos

e-learning

Email: [email protected]

E-learning Dinamizatzaileak eta Proiektuak / Dinamizadores/as y Proyectos de e-learning

• Logika digitala/ Lógica Digital

• Salmenta puntuetako animazioa / Animación en el punto de venta

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

Ana Belen MartíneLearning edukien dinamizatzailea / Dinamizadora de e-learning

• e-learning edukien sorrera / Creación de contenidos e-learning

• Tknikako e-learning edukiak irakasleen eskura jartzea / Poner a disposición del profesorado los

contenidos e-learning de Tknika

• e-learning gaietan irakaslegoaren kualifikazioa eta aholkularitza / cualificación y asesoria al

profesorado en temas e-learning

Email: [email protected]

• Mozte tresnen diseinua/ Diseño de útiles de corte• EI eta ASS on-line eskaintza / Oferta on-line en EI y ASS

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

Page 7: Nor da nor Tknikan

kudeaketa arloa ÁREA de gestión

Samuel TrigueroArloko proiektuen koordinazioa / Coordinación de proyectos de área

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext 2902)

Juan Ramon ErrastiKudeaketa-berrikuntzaren dinamizailea / Dinamizador de Innovación en la Gestión

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2984)

Jose Luis Fernández MaureNazioarteko kudeaketaren dinamizatzailea / Dinamizador de Gestión Internacional

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2912)

KUDEAKETA ARLOKO KOORDINATZAILEA / COORDINACIÓN ÁREA GESTIÓN

Dinamizatzaileak eta Proiektuak / Dinamizadores y Proyectos

• Lan-arriskuen prebentziorako sistema / Sistema de prevención de riesgos laborales• Ingurumena kudeatzeko sistema / Sistema de gestión medioambiental• Hezkuntza marketina / Marketing educativo• Tknika aldizkariaren koordinazioa / Coordinación de la revista Tknika

• Tknika proiektuen internazionalizazioa / Internacionalización de proyectos de Tknika• Ikastetxeen nazioartekotze proiektua / Proyecto de Internacionalización de centros• TknikaINNOVA-Internazionala / TknikaINNOVA-Internacional• CREANOVA Proiektua / Proyecto CREANOVA

• Berrikuntza kudeatzeko unitateak / Unidades de gestión de la innovación• Hezkuntza marketina / Marketing educativo• Berrikuntzarako kultura / Cultura para la innovación (Tknika INNOVA)• Zentro integratuak Antolamendu-egitura / Centros integrados- Estructura organizativa• CREANOVA Proiektua / Proyecto CREANOVA

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00 06

Page 8: Nor da nor Tknikan

kudeaketa arloa ÁREA de gestión

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 0007

Pili DiezEnpresa Gazte Hezitzailea (EGH) / Empresa Joven Educativa (EJE)

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2909)

• Enpresa Gazte Hezitzailea / Empresa Joven Educativa (EJE)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

Bittor AriasNazioarteko kudeaketaren dinamizatzailea / Dinamizador de Gestión Internacional

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2912)

Susana PedreraEkintzailetzaren dinamizatzailea / Dinamizadora de Emprendizaje

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2909)

• “Chile bekak” hitzarmena / Convenio “Becas Chile”• “Aquitania-Euskadi” hitzarmena / Convenio “Aquitania-Euskadi”• “Colombia-SENA” hitzarmena / Convenio “Colombia SENA”• “Nicaragua” hitzarmena / Convenio “Nicaragua”

• UrratsBat

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

Page 9: Nor da nor Tknikan

prestakuntza arloa ÁREA de foRmación

Agustin AgirreArloko proiektuen koordinazioa / Coordinación de proyectos de área

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (ext 2904)

Esther LarrañagaPrestakuntza dinamizatzailea / Dinamizadora de formación

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2922)

José Ramón GómezBerrikuntza metodologikoan dinamizatzailea / Dinamizador de innovación metodológica

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2910)

PRESTAKUNTZA ARLOKO KOORDINATZAILEA/ COORDINADOR ÁREA FORMACIÓN

Dinamizatzaileak eta Proiektuak / Dinamizadores y Proyectos

• Tknikako prestakuntza kudeaketa / Gestión de formación de Tknika• Prestakuntza Beharren Diagnosia / Diagnóstico de Necesidades de Formación

(Santiago Iruretagoyena)

• Ikaskuntza-agertoki berriak lanbide-heziketan / Escenarios de aprendizaje para la formación (Ines Araico)

• Arloko proiektuen koordinazioa / Coordinación de proyectos de área• LH zuzendarien prestakunta ikastaroa / Curso para directores de FP• LHko Eleaniztasun programa / Programa Multilingüe de FP• LHko irakaslegoaren prestakuntza / Formación del profesorado de FP:

• Etengabeko Prestakuntza ikastaroak -LHko katalogoa “Garatu”- / Cursos de Formación Permanente -Catálogo de FP “Garatu”-

• Ikastetxe eta ikastetxe arteko prestakuntza planak / Planes de Formación de centro e intercentros

• Banakako diru laguntzak / Ayudas individuales• Irakasleen enpresetako egonaldiak / Estancias formativas en empresas

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA:

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00 08

Page 10: Nor da nor Tknikan

orokorra general

http://www.tknika.net Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 0009

Salome OlaetxeaAdministratzaile Ekonomikoa / Administradora Económica

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2916)

Begoña AzkarateAdministraritza laguntzailea / Auxiliar Administrativa

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2900)

Fco. Javier RodríguezAtezaina /Conserje

Email: [email protected] Tel: 943.08.29.15 (2917)