Click here to load reader

NORDIC WALKING>

 • View
  76

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NORDIC WALKING>. Nūjošanas tehnika. Starptautiskā Nūjošanas Federācija (INWA). NORDIC WALKING> INWA 10 Soļu apmācības metode. Latvijas Tautas sporta asociācija piedāvā - PowerPoint PPT Presentation

Text of NORDIC WALKING>

 • NORDIC WALKING>Starptautisk Njoanas Federcija (INWA)

  Njoanas tehnika

 • NORDIC WALKING> INWA 10 Sou apmcbas metode

  Latvijas Tautas sporta asocicija piedv iepazties un apgt pareizu njoanas tehniku, ko ir izstrdjusi Starptautisk njoanas asocicija (INWA). Lai veiksmgi un bez kdm uzsktu njoanas gaitas, LTSA iesaka konsultties pie Njoanas treneriem (instruktoriem). Instruktoru saraksts atrodams LTSA mjas lap www.sportsvisiem

 • NORDIC WALKING> INWA 10 Sou apmcbas metode1. SOLIS - STJA

  Attsta spju noturt atbrvotu un taisnu mugurkaulu, stvot un staigjot, uzlabo mugurkaula pozciju, uzlabo pozu, no kuras sk kustbu, palielina spju apzinties labas stjas nozmi staigjot.

  Padoms njotjam: Novietojiet kjas gurnu platum, pdas paralli viena otrai, iztaisnojiet mugurkaulu; Ceiem jbt tiei vien lnij ar pottm, gurniem, krkurvi un galvu; Nolaidiet plecus un pavisam viegli sabdiet lpstias; Turiet zodu paralli zemei, neizvirziet to uz prieku (kontrolpoza - ausis vien lnij ar pleciem). Bieks kdas: ermea svars prk daudz likts uz papiem; Pleci noukui vai prk tlu aizvirzti uz aizmuguri; Zods pacelts uz augu un galva atmesta atpaka.PareiziNepareizi

 • NORDIC WALKING> INWA 10 Sou apmcbas metode

  2. SOLIS - SOOANA

  Dabiska sooana, brvi vzjot rokas - uzlabo sooanas tehniku.

  Padoms njotjam: Ejiet dabiski; Soli uzsciet ar papa centru;

  Rulljiet pdu pri visai virsmai un atgrdieties ar pdas priekdau;

  Vzjiet rokas uz prieku un atpaka no plecu loctavas, uzturot dabisku elkoa saliekanos, rokas vzien uz prieku; Sekojiet lai kustba notiek vienlaikus ar pretjo roku un kju; Skatieties tiei uz prieku tlum.

  Bieks kdas: Koordincijas trkums; Skatiens vrsts lejup; Nepietiekama prvliena kustba pd.

 • NORDIC WALKING> INWA 10 Sou apmcbas metode

  3. SOLIS NJU VILKANA

  Njas tiek vilktas, saglabjot koordinciju un dabiskas kustbas tiek uztverts roku un kju ritms.

  Padoms njotjam: Iesprdzjiet rokas nju siksns; Atveriet un atslbiniet plaukstas, soojot aujiet tm vilkties aiz muguras;Turpiniet kustint rokas k iepriek, vzjot ts no pleca loctavas uz prieku un atpaka.

  Bieks kdas: Koordincijas trkums; Nepietiekama roku vzana; Prk plas roku vziens.

  4. SOLIS NJU NOVIETOANA

  Nodroina atrast pareizo njas novietoanas brdi un pozciju.

  Padoms njotjam: Atrodiet njas novietoanas punktu pret zemi dabisk rokas vzien; Njas novietoanas brdis sakrt ar brdi, kad pretjs kjas papdis pieskaras zemei.

  Bieks kdas: Pazd koordincija; T viet, lai roku vztu no pleca loctavas, tiek kustints tikai apakdelms, skot kustbu ar elkoa loctavu; Nja tiek nostdta prk vertikli priek ermenim; Elkonis iztaisnots prk taisns.

 • NORDIC WALKING> INWA 10 Sou apmcbas metode

  5. SOLIS ATGRDIENS

  Atgrdiens ar njm nes ermeni uz prieku, palielins muskuu aktivitte ermea augda.

  Padoms njotjam: Atgrdiet nju uz aizmuguri un lejup njas gala virzien; Pielietojiet vienmrgu spiedienu uz apakdelma apakjo malu un pakpeniski atbrvojiet plaukstu; Uzturiet pastvgi pareizu njas lei.

  Bieks kdas: Njas prk vertikli un elkoi prk stvi; Prk ciei satverts njas rokturis; Pleci sarauti uz augu un rokas vziens neskas no pleca.

  6. SOLIS ELKOA IZTAISNOANA

  Rokas iztaisnoana aiz iegura, pc atgrdiena. Aktvi tiek nodarbinti muskui, kas izstiepj elkoni (augdelma triceps).

  Padoms njotjam: Atspiediet plaukstu pret njas roktura siksnu un grdiet nju tlk aiz muguras t, lai, ermenim virzoties uz prieku, plauksta nonktu aiz iegura; Pilnb iztaisnojiet roku vziena pdj fz.

  Bieks kdas: Elkonis pdj vziena fz joprojm ir saliekts; Prk mazs spiediens uz siksnu; Plauksta nav atbrvota, bet saspringta un prk atvrta.

 • NORDIC WALKING> INWA 10 Sou apmcbas metode

  7. SOLIS AKTVA ROKAS ATBRVOANA

  Skas rokas izneanu uz prieku. Spcgi pabeigts atgrdiens un nja tiek prnesta uz prieku. aj fz notiek koordinta plaukstu atvrans un aizvrans.

  Padoms njotjam: Atveriet plaukstu, kad elkonis aizmugur ir iztaisnots; Aktvi izdariet spiedienu uz cimdia siksnu; Sajtiet, k nja ir maksimli attlinta un k t atraujas no zemes (bumeranga efekts).

  Bieks kdas: Nepietiekams spks spiedien uz siksnu; Pazd koordincija; T viet, lai nju atgrstu ldz paam galam, t tiek pacelta prk tri.8. SOLIS NJAS IZNEANA UZ PRIEKU

  Sagatavot nju pareizai novietoanai. Dinamiski iznest roku uz prieku.

  Padoms njotjam: Aktvi vzjiet roku uz prieku ar pleca loctavu, elkonis paliek dabgi ieliekts; Njas rokturis ir viegli satverts ar visiem pirkstiem; Nja tiek pacelta un pareizaj le 45 0 pret zemi atkal nostdta solim pa vidu, vai tuvk aizmugur esoajai pdai.

  Bieks kdas: Kustba skas no elkoa nevis pleca loctavas (prk saliekts elkonis); Nav satverts njas rokturis.

 • NORDIC WALKING> INWA 10 Sou apmcbas metode

  9. SOLIS ERMEA NOLIEKANS UZ PRIEKU

  Uzlabot pareizas, dinamiskas staiganas pozciju, uzlabot kustbu uz prieku.

  Padoms njotjam: Ielieciet visu ermeni uz prieku, no pottes loctavas - kustiniet ermeni k vienu veselumu; Skatienu vrsiet horizonta lmen; Sciet soot plstoi, saglabjot ieliekanos k viena veseluma pozciju! Bieks kdas: Saliekans vidukl; kkuma uzmeana; skatans uz zemi; sooana prk taisni.

  10. SOLIS - ROTANA

  Integrt ermea augdaas un apakdaas kustbas.

  Padoms njotjam: Novietojiet njas uz pleciem vai uz krtm; Sciet soot, pilnb nerotjot rumpi, pakpeniski palieliniet trumu un izjtiet, cik nerta ir ieana un cik ski kst soi, kad rumpis ir pilngi nekustgs; Tagad atbrvojiet plecus un gurnus, aujot rumpim brvi un dabiski rott izjtiet atirbu!

  Bieks kdas: Nekustgi pleci/iegurnis, rokas vziens krusto ermea centra lniju.

 • NORDIC WALKING> INWA 10 Sou apmcbas metode

  VEIKSMGU NJOANU!

Search related