Norse Myth

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thần thoại Bắc Âu

Text of Norse Myth

 • Norse Mythology Thn thoi Bc u

  at The Soul of Rock pikarock.com

  PHN 1

  GII THIU CHUNG

  Thn thoi Bc u bao gm tn gio thi k tin Ki-t gio, tn ngng v truyn

  thuyt ca nhng c dn vng Scandinavia, k c nhng ngi nh c trn o Iceland - ni

  tm thy nhiu t liu vit ca thn thoi Bc u. D bn ni ting ca thn thoi Bc u l

  thn thoi cc dn tc gc c vn hnh thnh t thn thoi cc dn tc n-u tn ti trc

  .

  Tn gio cc dn tc Bc u khng da trn mt "s tht" c truyn trc tip t

  thn thnh n con ngi (tuy cng c nhng cu chuyn ngi trn c thn thnh ving

  thm) v khng c nhng vn bn chnh quy nh Kinh Thnh ca Thin Cha gio hay kinh

  Qur'an ca Hi gio. Thn thoi Bc u c truyn ming di dng nhng bi th di.

  Vic lu truyn tn gio Bc u din ra mnh nht vo thi Viking. Ngi ta tm hiu v thn

  thoi Bc u ch yu qua cc s thi Edda v cc vn bn ghi chp trong thi o Thin cha

  m rng v khu vc Scandinavia. Thn thoi Bc u c nh hng ln n cc tc phm vn

  hc ngh thut.

  Ngun

  Thn thoi Bc u tn ti ch yu bng con ng truyn ming, do n b tht

  truyn mt phn ln. Tuy nhin, khng phi tt c u b mt i nh vo cc ghi chp ca cc

  hc gi Ki-t gio, c bit l cc Edda v tc phm Heimskringla ca Snorri Sturluson -

  ngi tin rng cc v thn thi k tin Ki-t gio khng phi l qu d. Mt tc phm ng

  ch khc l Gesta Danorum ca Saxo Grammaticus. Tuy nhin cc v thn Bc u trong tc

  phm ny b sa i nhiu thch hp vi cc s kin t nhin v lch s.

  Edda bng vn xui c vit vo u th k 13 bi Snorri Sturluson, mt nh th,

  nh lnh o v nh ngoi giao Iceland. N ch yu c coi l s tay cho cc nh th mi

  vo ngh. Edda bng vn xui bao gm nhng ch gii v cc hnh tng truyn thng

 • Norse Mythology Thn thoi Bc u

  at The Soul of Rock pikarock.com

  thng c dng trong th ca. Nh tc phm ny, nhng mu chuyn ri rc trong thn

  thoi Bc u c k li mt cch h thng v lin tc.

  Edda bng th c cho l xut hin 50 nm sau Edda bng vn xui. N gm 29 bi

  th di, trong 11 bi ni v cc v thn, s cn li l v cc anh hng trong thn thoi nh

  Sigurd ca dng h Volsung (Sigfield trong trng ca Nibelungenlied ca c). D cc hc

  gi thng cho rng n c sng tc sau Edda bng vn xui, vn phong v th th ca tc

  phm chng t cc bi th trong c sng tc kh lu trc khi bn vit tay ca chng

  ra i.

  Ngoi cc ti liu trn cn c cc bn khc ch Rune nh cc bn khc trn bng

  Rk v tm ba Kvinneby cng l ngun kho cu qu gi. Ngoi ra cn c cc bn khc v

  hnh v th hin cc cnh trong thn thoi Bc u nh chuyn i cu ca Thor, cc cnh t

  trng ca Volsunga, Odin v Sleipnir, Odin b Fenrir nut chng, Hyrrokkin n d m tang

  ca Baldr.

  V tr trong thn thoi Bc u

  Trong thn thoi Bc u, Tri t l mt da dt t trn cnh ca cy th gii

  Yggdrasil. Asgard, ni cc v thn sinh sng, nm trung tm a. Con ng duy nht dn

 • Norse Mythology Thn thoi Bc u

  at The Soul of Rock pikarock.com

  n Asgard l cu vng (hay cu Bifrst). Cc ngi khng l sng Jotunheimr (ngha l

  "vng t ca ngi khng l"). Ngi cht n mt ni lnh lo v ti tm gi l Niflheim

  do Hel, con gi ca Loki, cai tr. u phng nam l vng Muspelheim rc la, ni cc

  ngi khng l la sinh sng. Cc vng t siu nhin khc l lfheim - vng quc ca

  ngi elf trng, Svartlfaheim - vng quc ca ngi elf en, Nidavellir - vng quc ca

  ngi ln. Gia Asgard v Niflheim l Midgard (hay Middle-earth), ni con ngi sinh sng.

  Tnh i lp l mt thnh phn quan trng trong quan im v v tr ca thn thoi

  Bc u. V d th gii c hnh thnh t bng v la.

  Cc th lc siu nhin

  C ba "th tc" thn thnh trong thn thoi Bc u l Aesir (sir), Vanir v Jotun

  (trong bi vit ny gi l ngi khng l). S khc bit gia hai th tc Aesir v Vanir (c

  gi chung l thn) ch l tng i. Gia hai th tc thn thnh ny tng xy ra chin tranh m

  phn thng thuc v phe Aesir. Nhng h chp nhn dn ha cng nhau cai tr th gii

  v gi ha bnh, hai bn trao i con tin v c nhng cuc hn nhn gia cc thnh vin

  ca hai th tc. Mt s v thn thuc v c hai ni. Mt s hc gi suy on rng cu chuyn

  ny phn nh qu trnh cc thn linh ca ngi n-u xm lng chim u th so vi cc thn

  linh ca ngi bn a. Tuy nhin y ch l mt gi thuyt. C nhng ngi cho rng s

  phn bit Aesir/Vanir ch l phin bn Bc u ca h thng thn thnh ca cc dn tc n-

  u, ging nh s phn bit gia cc v thn trn nh Olympus vi cc Titan trong thn thoi

  Hy Lp.

  Cc Aesir v Vanir thng trong tnh trng th ch vi b tc Iotnar (s t l Iotunn

  hay Jotuns, trong ting Anh c l Eotenas hay Entas). B tc ny ging nh cc Titan v

  Gigantos trong thn thoi Hy Lp v thng c gi l ngi khng l tuy cng c ngi

  gi h l qu. Tuy nhin, cc Aesir c t tin l ngi ca Iotnar v c thnh vin ca c

  Aesir ln Vanir kt hn vi h. Tn mt s ngi khng l c nhc n trong s thi Edda.

  Ngi khng l thng c coi nh hin thn ca cc sc mnh t nhin. C hai loi ngi

  khng l l ngi khng l bng v ngi khng l la. Ngoi ra cn c ngi Elf v ngi

  ln. Vai tr ca h trong thn thoi Bc u khng r. H thng c cho l ng minh ca

  cc v thn Aesir-Vanir.

 • Norse Mythology Thn thoi Bc u

  at The Soul of Rock pikarock.com

  Nhng sinh vt siu nhin khc gm c con ch si khng l Fenrir v con rn bin

  Jrmungandr cun vng quanh Tri t. Hai con qui vt ny l con ca v thn la o Loki

  v mt n khng l. Ngoi ra cn c hai con qu Hugin v Munin (ngha l "suy ngh" v "k

  c") chuyn gip Odin - th lnh ca cc v thn - nm c tnh hnh th gii v con sc

  Ratatosk chy trn cc cnh ca cy th gii Yggdrasil trung tm v tr

  Ging nh cc tn gio a thn khc, trong thn thoi Bc u khng c s i u

  thin-c nh trong tn ngng vng Trung ng. Nhng ngi khng l trong thn thoi Bc

  u v bn cht khng phi l c c. H th l, n o v km vn minh th chnh xc hn.

  Ch chnh trong thn thoi Bc u l s i lp gia trt t v hn lon. Cc v thn i

  din cho trt t cn ngi khng l v qui vt tng trng cho s hn n.

  Voluspa: khi nguyn v kt thc ca th gii

  S phn ca ton v tr c m t trong Vlusp ("Li tin tri") - mt trong nhng

  bi th ng ch nht trong Edda bng th. Trong Vlusp, Odin - th lnh ca cc v thn

 • Norse Mythology Thn thoi Bc u

  at The Soul of Rock pikarock.com

  gi hn ca mt Volva ("n tin tri") hi v qu kh v tng lai ca th gii. V n tin

  tri hi li Odin liu ng c tht s mun bit iu khng. Odin nhn mnh rng vi vai tr

  vua ca cc v thn, ng cn c nhng hiu bit . Cui cng, v n tin tri cho Odin bit

  nhng b mt ca qu kh v tng lai ri chm tr li vo bng ti.

  Qu trnh hnh thnh th gii

  Ban u th gii ch c gm vng t bng gi Niflheim v vng t rc la

  Muspelheim. Gia hai vng t ny l Ginnungagap - khong trng ni khng c g sinh

  sng. Ginnungagap, la ca Muspelheim lm bng ca Niflheim thnh ngi khng l

  u tin Ymir v con b khng l Auumbla. Ymir sng nh sa ca con b ny. Con b

  Audumbla lim bng to thnh v thn u tin Bri cha ca Borr, v Borr l cha ca ba Aesir

  u tin: Odin, Vili v Ve. Ymir l ngi c nam v c n, t Ymir tc ngi khng l c

  sinh ra. Sau cc con ca Borr l Odin, Vili v Ve git Ymir v dng xc Ymir xy dng

  th gii.

  Cc v thn quy nh s tun hon ca ngy v m cng nh ca cc ma. Sol, con

  gi ca Mundilfari v v ca Glen, l n thn Mt Tri. Hng ngy thn i qua bu tri trn

  c xe do hai con nga Alsvid v Arvak ko. ng i ca Mt Tri vn thng c bit ti

  di ci tn Alfrodull ("Vinh quang ca ngi Elf"). Sol thng xuyn b Skoll (tn khc ca

  Fenrir) thng xuyn truy ui. Nht thc l du hiu Skoll gn bt c Sol. Theo li tin

  tri, cui cng thn Mt Tri Sol s b Skoll bt kp v n tht. Tuy nhin thn s c thay th

  bi con gi ca mnh. Anh ca Sol l thn Mt Trng Mani cng b ui bi mt con si khc

  tn l Hati. Tri t c bo v khi ton b sc nng ca Mt Tri nh Svalin ng chn

  gia Sol v mt t. Trong tn ngng Bc u, nh sng khng ta ra t thn Mt Tri m t

  bm hai con nga ko xe Alsvid v Arvak ca thn.

  Nhng con ngi u tin l Ask v Embla c cc v thn Odin, Hoenir (Vili) v

  Lodurr (Ve) tc ra t g v ban cho s sng. V n tin tri cn miu t cy th gii Yggdrasil

  v cc n thn s mnh (cn gi l norn) tn l Urd, Verdandi v Skuld (ch qu kh, hin ti

  v tng lai) ngi xe nhng si ch s phn di bng ca n. Ngoi ra, Odin cn c k v

  cuc chin gia cc Aesir v Vanir v ci cht ca Baldr.

 • Norse Mythology Thn thoi Bc u

  at The Soul of Rock pikarock.com

  Ngy tn th

  Tng lai trong tn ngng Bc u kh u ti. Lc lng bng ti v hn lon s vt

  qua cc v thn i din cho trt t. Loki v cc con s vt ra khi xing xch. Ngi cht t

  Niflheim tr li dng th tn cng ngi sng. Heimdall, v thn ng gc cng Asgard s

  triu tp lc lng nh tri bng mt hi t v. Sau n ra cuc chin gia hn n v trt

  t (vn c bit ti vi ci tn Ragnark). nh mnh ca cc v thn l tht bi trong trn

  chin ny. H bit r iu nn s tp hp nhng chin binh gii nht, cc Einherjar,

  chin u bn cnh mnh. Nhng cui cng h cng phi bt lc nhn th gii chm tr li vo

  bng ti. Cc v thn v trt t do h to ra s b tiu dit. Bn thn Odin s b Fenrir nut

  chng.

  Tuy nhin, s cn mt vi v thn v con ngi sng st xy dng mt th gii

  mi. Cc hc gi vn ang tranh ci xem y c phi l du hiu ca nhng nh hng t Ki-

  t gio hay khng. Nu khng, quan im ngy tn th ca Voluspa c th phn nh th gii

  quan n-u c.

 • Norse Mythology Thn thoi Bc u

  at The Soul of Rock pikarock.com

  Vua cha v cc v anh hng

  Bn cnh nhng cu chuyn v cc v thn linh, thn thoi Bc u cng k v cc v vua v

  anh hng ngi trn th. Nhng cu chuyn ny phn nh qu trnh hnh thnh cc b tc v

  quc gia Bc u. Mt s hc gi cho rng nhng cu chuyn ny da trn nhng s kin c

  tht v c th coi chng nh mt ngun nghin cu lch s vng Scandinavia.

  Danh sch tn 1 s v thn v nhn vt

  Cc v thn Aesir

  Baldr - thn nh sng, ngh thut v ci p

  Bragi - thn th ca v hng bin, nh th v ca s ca Asgard (skald)

  Forseti - thn cng l

  Freyja (con tin t tc Vanir) - n thn ca tnh yu v sc p

  Freyr (con tin t tc Vanir) - thn ca s sung tc

  Frigg - n thn ti cao, v ca Odin

  Heimdall - thn gc cu Bifrost v bo v As