Click here to load reader

Norsk Sentrumsforum(NSF)

 • View
  36

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Norsk Sentrumsforum(NSF). NSF berømmer arbeidet som er gjort for å utvikle, vitalisere og markedsføre norske byer og tettsteder. De fleste sentrumsorganisasjoner er etablert som frivillige tiltak, hovedsakelig med støtte fra handels-næringen. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Norsk Sentrumsforum(NSF)

 • Norsk Sentrumsforum(NSF)

  NSF bermmer arbeidet som er gjort for utvikle, vitalisere og markedsfre norske byer og tettsteder. De fleste sentrumsorganisasjoner er etablert som frivillige tiltak, hovedsakelig med sttte fra handels-nringen. I noen byer er arbeidet formalisert i et mer langsiktig og formalisert samarbeid, der ogs offentlige aktrer er med.

 • Norsk Sentrumsforum

  NSF har utredet sentrumsarbeid i Norge, og pekt p aktuelle modeller for etablering og formalisering av et mer forpliktende fellesskap og samarbeid. Utredningen peker p de omfattende fordeler som kan oppns gjennom etableringen av en ny norsk sentrumsorganisasjon.Det er tid for finne lsninger sammen, i stedet for holde p ordninger som er utgtt p dato.

 • Norsk Sentrumsforum

  Viktige impulser i utviklingen av NSU er hentet fra Storbritannia som i flere r har hatt rikspolitiske bestemmelser for utvikling og organisering av by-sentra.ATCM og BIDs er eksempler organisasjoner i Stor-britannia, som har utviklet og innfrt suksess-konseptet Town City Management.

 • Norsk Sentrumsforum

  NSF arbeider for etablere et formalisert og forplik-tende samarbeid mellom relevante sentrumsorga-nisasjoner og offentlige myndigheter bde p lokalt og nasjonalt plan.Det er utviklet et srskilt strategidokument som redegjr for organisering, konomi og prosedyre for etablering.

 • Norsk Sentrumsforum (NSF)

  Norsk Sentrumsforum (NSF) har besluttet opprette en ny norsk organisasjon for dynamisk utvikling og samarbeid i sentrum: Norsk Sentrumsutvikling SA

 • Norsk Sentrumsforum

  Norsk sentrumsutvikling vil bli organisert og registrere som et samvirkeforetak p nonprofit basis. NSU forutsettes vre en paraplyorganisasjon for de sentrumsorganisasjoner og andre sentrumsaktrer som oppfyller vilkrene for deltagelse med de rettigheter og forpliktelser som medlemskap i NSU forutsetter.

 • Norsk Sentrumsforum

  NSU skal baseres p forpliktende samarbeid med offentlig sektor og landsdekkende aktrer med innflytelse p sentrumsutvikling i norske byer og tettsteder. Dette omfatter etablering og utvikling av gode by-rom for videreutvikling av handel og service, kultur og opplevelse, boliger, offentlige og private tjeneste-tilbud s vel som milj og arbeidsplasser.

 • Norsk Sentrumsforum

  Formell etablering av NSU vil finne sted s snart de formelle sidene ved etableringen er i ordenVi nsker etablere kontakt med alle sentrumsinteresser slik at det kan skapes best mulig grunnlag for en meget spennende start p det som kan vre svaret for vitalisering av Norske sentrum.

 • Norsk Sentrumsforum

  Informasjon om etablering av NSU vil bli gitt p www.norsk-sentrumsforum.no

  Ved etablering NSU vil egen nettside vre tilgjengelig p www.norsk-sentrumsutvikling.no

  Takk for oppmerksomhetenLars Iver Larsen. Styreleder i NSF.

Search related