Nose li dobre roditelje roda

  • View
    269

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija

Transcript

Nosi li dobre roditelje roda?

Nosi li dobre roditelje roda?

Zato govoriti o kompetencijama?ivot u 21. stoljeu za sve nas je iznimno;UbrzanNepredvidivZahtijevanTrai mnogo od svih nas

Upravo zato se dogaaju promjene i u obrazovanju i odgoju djece!Stjecanje novih kompetencija postaje imperativ u suvremenom svijetu, a obiljeava ih:odgovornost pojedinaca za vlastito uenje tijekom ivota, individualno uenje u zajedniciodgovornost pojedinca za razvoj vlastita identiteta, socijalnih odnosa i mrea odnosaodgovornost pojedinca za razvoj samopotovanja i osobnog znaajakontinuitet u promatranju,opaanju (refleksiji) vlastitih situacija (prolost, sadanjost, budunost)rastua socijalna i kulturna integracija

Suvremenim izazovima mogu odgovoriti samo kompetentni pojedinci!

to su to kompetencije?INTEGRIRANI PRISTUP usmjeren je na atribute kompetencije kao to su;

Kognitivne(znanje,miljenje, strategije rjeavanja problema)Interpersonalne vjetine (socijalne vjetine, odravanje odnosa)Afektivne (osjeaji, razumijevanje drugih) Psihomotorne (brzina, tonost, spretnost izvoenja nekog pokreta)

lake gradi i uva visoko samopotovanje zadovoljniji je ivotom posjeduje i koristi vjetine kritinog miljenja procjene rizika, donoenja odluka i upravljanja emocijamaautentian je i kreativan nije kukavicaspremno preuzima inicijativu i konstruktivno rjeava probleme

Kompetentan roditelj...Primjer: Pria o TamariTamara (35 g.) mlada,fakultetski obrazovana i zaposlena ena koja vjeto balansira izmeu zahtjeva obitelji (vrlo zaposlenog supruga i dvoje djece rane dobi) i karijere(soc.pedagoga).Izuzetno je sposobna i uspjena poslovna ena, no prije svega prioritet joj je obitelj izgradnja i unapreivanje kvalitetnih branih i roditeljskih odnosa.Prepoznaje i pravodobno reagira na psih. i fizioloke potrebe djece, kreira kvalitetno obiteljsko ozraje te gradi i unapreuje odnose s drugim vanim ljudima iz svog ivota.Sam letimian pogled na Tamarin opis ciljeva i zadaa izgleda pomalo zastraujue, posebice stavi li se to u 24-satni okvir.Tamara nastoji biti to vie kompetentna kako bi svoju malodobnu djecu razvila u samostalne, odgovorne, samopouzdane i prijateljski naklonjene osobe.Kako bi ostvarila zadani cilj stvara uvjete kako bi to uspjenije zadovoljila: djeje primarne potrebe i psiholoke potrebe.Moete li mi nabrojati koje su to primarne, a koje su psiholoke potrebe? (ljubav,mo,sloboda,zabava) W.Glasser11Kad je starije dijete pone povlaiti za odjeu i skretati pozornost na sebe jer se nekoliko minuta due eljela zadrati u razgovoru s prijateljicom, ona mu se obraa toplim glasom punim razumijevanja i kae: Ljubavi, vidim da ti je dosadno. Molim te, daj mi samo minutu(pritom mu pokazuje na sat) da zavrim razgovorm s tetom. Dijete se smiruje i strpljivo eka svoju minutu, znajui da e ona doista zavriti razgovor u tom vremenu (roditelj koji se dri svojih obeanja i potuje dijete).

Iz primjera je vidljivo da Tamara posjeduje sposobnost prosuivanja i primjene osobnih vrijednosti u odreenoj situaciji (etika/vrijednosna kompetencija).

IZAZOVI S KOJIMA SE SUSREU RODITELJI?KOMPETENTANNEKOMPETENTAN RODITELJ

DeSeCo ( Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations )INTERAKCIJA U SOCIJALNO HETEROGENIM SKUPINAMAAUTONOMNOST U DJELOVANJUINTERAKTIVNO KORITENJE ALATA

1. INTERAKCIJA U SOCIJALNO HETEROGENIM SKUPINAMA

2. AUTONOMNOST U DJELOVANJUDefiniriano kao: sposobnost unutar ire slike(to je za dijete njegova obitelj,rodbina,prijatelji,susjedstvo,ustanova ranog odgoja) planiranje i ostvarivanje planovaasertivnost(sposobnost pojedinca izboriti se za ostvarenje prava pritom ne naruavajui prava drugih) u zauzimanju za prava pojedinca te sposobnost njihove obrane, kao i interesa, potreba i granica

Djeci se mora omoguiti aktivno sudjelovanje u rjeavanju svih pitanja koja utjeu na njihov ivot i dopustiti im slobodu izraavanja miljenja. Ona imaju pravo izrei svoja gledita koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.Slika ti je povezana s djecom u vrtiu koju takoer moramo pitati i ukljuivati u sve nae odluke itd...173. INTERAKTIVNO KORITENJE ALATADefinirano kao sposobnost interaktivnog koritenja jezika, simbola, teksta, znanja, informacija i tehnologije; itanje i pisanje, matematike radnje te koritenje literature; kritiko miljenje i refleksija).

RODITELJI SU PRVI UITELJI SVOJE DJECE!!!U ranoj i predkolskoj dobi stvaraju se temelji za daljnje obrazovanje i funkcioniranje u drutvu.ZATO JE DJETETUVANO IMATIKOMPETENTNOG RODITELJA?zna odgovoriti izazovu roditeljstva promilja i djeluje tako da prepoznaje djetetove potrebe kreira uvjete za njihovo uspjeno zadovoljenjepotuje dijete i njegova prava te tako omoguava njegov optimalni razvoj i odgojomoguuje mu razvoj njegovih potencijala stjecanje neophodne sigurnostiosjeaja bezuvjetne ljubavi i prihvaanjaprua mu orijentir za oblikovanje prihvatljivog ponaanjaZato to uz njega moe bitiDIJETE!

LITERATURA;

Nosi li dobre roditelje roda?!,M.Ljubeti, Profil 2012.

HVALA NA PANJI!