Not a girl yet not a woman

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opowie o przejciu z dziewczcoci w kobieco.

Transcript

 • Warszawa 2012

  Copyright Olga Swiatecka

  OLGA SWIATECKA

  NOT A GIRL YET NOT A WOMAN

  NOT A GIRLYET NOT A WOMAN

  Olga Swiatecka,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

 • NOT A GIRLYET NOT A WOMAN

  Olga Swiatecka,

  ,

 • Przyszo pno, przed trzydziestk, i nie trwao dugo kilka miesicy, podczas ktrych co dzie czuam, e zmieniam ksztat. Zapamitaam fizyczne doznanie wyaniania si z siebie. Poegnanie ze strachem i nagy przypyw pewnoci, e jestem ju po drugiej stronie. Jakby na potwierdzenie, duo ode mnie starsza kobieta powiedziaa wtedy: Masz inn twarz. Co si stao. Taka twarz bierze si z przey.

  Opuszczaam dziewczco z radoci, bo bya wieloletnim niepokojem, szukaniem wskazwek rozedrganym, nieporadnym. Zbyt dugim czasem podpatrywania, zapoyczania gestw i sw, przymierzania cudzej skry. Krciam si w kko, szukajc kobiecej postaci, wobec ktrej mogabym ywi zachwyt albo bunt. To zaowocowao seri tyle wielkich, co przelotnych fascynacji. W pierwszej dziesitce prywatnego spisu kobiet idealnych umieciam m.in. ssiadk z czwartego pitra (z powodu zocistych wosw blond i modnych espadryli), ulubion dentystk (z powodu ogromnych jasnych oczu, agodnego gosu i przystojnego ma) oraz Tin Turner, z powodu jej heroicznego yciorysu i intrygujcego, androginicznego seksapilu. Skadaam wyobraenie kobiecoci mozolnie z bliskich, osobistych kontaktw oraz odlegych, popkulturowych obrazkw. Szyam patchwork, usiujc dopasowa do siebie kolorowe skrawki. I niecierpliwie czekaam, a si na mnie uley.

  Od dziecka ciekawia mnie staro. Dojrzao, doroso ta pomarszczona, podsumowujca ycie, nasycona zdarzeniami. Chciaam przeskoczy modo, moe w ogle j omin. Ju w przedszkolu wpatrywaam si z zachwytem w staruszki o iskrzcych oczach, planowaam naturaln siwizn i kompletn wolno imponoway mi panie, ktre mog wszystko, bo wiek jest dla nich cakowitym alibi. Wyczekiwaam pierwszych zmarszczek wok oczu, pierwszych oznak powagi, jakiej ycie moe nabra tylko z czasem. Teraz, gdy mam na sobie jej lady, czuj si bezpieczniej.

  Lki te ju inne. Nie o to, czy si bdzie blisk marze, pikn, niezwyk, spenion i kochan. Ale o to, czy si w ogle bdzie. Odkd mieszkam we wasnym yciu i odkd czuj si w nim dobrze, obawiam si utraty. Razem z przekonaniem, e jestem, przysza wiadomo, e przecie nie na zawsze.

  dziennikarka prasowa, felietonistka, autorka licznych reportay, m.in. ksiki Lalki w ogniu. Opowieci z Indii, za ktr w roku 2012 zostaa

  nominowana do prestiowej nagrody literackiej Nike

  Paulina Wilk

 • Dob

  rze

  wie

  m,

  e ka

  dy

  okre

  s w n

  aszy

  m y

  ciu

  kied

  y m

  usi d

  obie

  c ko

  ca.

  Nie

  chc

  , w

  raz z

  dz

  ieci

  stw

  em, s

  trac

  i p

  oczu

  cia

  bezt

  rosk

  i. Lu

  bi

  brak

  pla

  nw

  na

  kole

  jny

  dzie

  , b

  rak

  wi

  kszy

  ch o

  d zje

  dzen

  ia zu

  py i

  sprz

  tni

  cia

  pok

  oju

  obow

  izk

  w.

  My

  l je

  dnak

  , e

  moj

  e dz

  ieci

  stw

  o ju

  daw

  no m

  in

  o i p

  omim

  o te

  go,

  e by

  o p

  ene

  um

  iech

  u i

  rado

  ci

  nie

  au

  j te

  go. T

  eraz

  zacz

  si

  no

  wy

  rozd

  zia.

  Naz

  nacz

  ony

  inny

  mi r

  ado

  ciam

  i i w

  yzw

  ania

  mi.

  Chc

  iaa

  bym

  mc

  udo

  wod

  ni

  sobi

  e, e

  to ja

  mam

  wp

  yw n

  a to

  jak

  wyg

  lda

  ka

  dy m

  j d

  zie,

  e to

  ja

  bd

  pa

  ni

  mija

  jcy

  ch la

  t. W

  ice

  j ocz

  ekiw

  a n

  ie m

  usz

  . Je

  li to

  osi

  gn,

  bd

  m

  iaa

  wsz

  ystk

  o.Po

  dobn

  o ka

  de

  koc

  ham

  ozn

  acza

  co

  inne

  go. N

  ie w

  iem

  tego

  , tak

  twie

  rdz

  md

  rzej

  si od

  e m

  nie.

  O

  prc

  z zro

  zum

  ieni

  a, a

  kcep

  tacj

  i, be

  zpie

  cze

  stwa,

  blis

  koc

  i i c

  iep

  a, m

  io

  to ta

  ke

  zauw

  aan

  ie b

  d

  w

  i pr

  by p

  racy

  nad

  nim

  i. C

  hcia

  aby

  m a

  by to

  ucz

  ucie

  prz

  ynos

  io k

  ade

  go d

  nia

  co n

  oweg

  o, w

  iee

  go.

  Ale

  chyb

  a na

  jbar

  dzie

  j ocz

  ekuj

  po

  pro

  stu b

  ycia

  . Trw

  ania

  prz

  y so

  bie.

  Gdy

  jest

  dobr

  ze, i

  gdy

  jest

  le.

  Mag

  dale

  na

  20 la

  t, P

  iase

  czno

 • Mam

  pe

  no o

  baw

  co

  do p

  rzys

  zo

  ci. Z

  asta

  naw

  iam

  si

  czy

  znaj

  d sa

  tysfa

  kcjo

  nuj

  c p

  rac

  , czy

  bd

  po

  trafi

  a b

  y c

  ako

  wic

  ie sa

  mod

  zieln

  a. B

  oj

  si,

  e ni

  e ud

  a m

  i si

  zrea

  lizow

  a m

  oich

  pla

  nw

  i m

  arze

  ,

  e n

  ie b

  dzie

  ju t

  ak b

  eztro

  sko

  jak

  kied

  y. N

  ie c

  hc

  od d

  oros

  oc

  i ocz

  ekiw

  a zb

  yt w

  iele

  . Wie

  m,

  e m

  og

  si ro

  zcza

  row

  a. C

  hc

  by

  szcz

  liw

  a, za

  wsz

  e po

  zyty

  wni

  e na

  staw

  iona

  do

  yci

  a. C

  hc,

  eby

  mio

  nie

  spra

  wia

  a b

  lu

  i by

  a ja

  k na

  jcz

  cie

  j odw

  zaje

  mni

  ona.

  Tyl

  ko ty

  le.

  Ale

  ksan

  dra

  19 la

  t, W

  ysoc

  zyn

 • Oba

  wia

  m si

  do

  roso

  ci.

  Boj

  si,

  e n

  ie d

  am ra

  dy,

  e ni

  e b

  d p

  otra

  fia

  zaro

  bi

  pien

  idz

  y, zn

  ale

  do

  brze

  pa

  tnej

  pra

  cy. C

  hcia

  aby

  m p

  j

  na

  studi

  a, a

  le c

  o, je

  li so

  bie

  nie

  pora

  dz?

  Nie

  chc

  si

  spie

  szy

  z d

  oros

  oc

  i. D

  oros

  o

  to sa

  mod

  zieln

  o.

  Bo

  chci

  aab

  ym n

  a pr

  zyk

  ad sa

  ma

  poje

  cha

  do

  War

  szaw

  y do

  pra

  cy c

  zy n

  a na

  uk.

  Ocz

  ekiw

  a m

  og

  wie

  le, a

  le n

  igdy

  nie

  wia

  dom

  o, c

  o b

  dzie

  . Chc

  iaa

  bym

  mie

  bo

  gate

  go m

  a.

  Wia

  dom

  o, k

  to b

  y ni

  e ch

  cia

  ! Ale

  mam

  czt

  erna

  cie

  lat i

  nie

  zazn

  aam

  jesz

  cze

  mio

  ci.

  Ocz

  ekuj

  ci

  epa

  i w

  yroz

  umia

  oc

  i. Sz

  czer

  ze, n

  ie w

  iem

  jak

  to je

  st. A

  le c

  hcia

  aby

  m b

  y sz

  cz

  liwa.

  Alic

  ja

  14 la

  t, K

  onst

  anty

  nw

  d

  zki

 • Prze

  raa

  mni

  e pa

  nuj

  ca w

  wie

  cie

  doro

  sych

  zazd

  ro

  , zaw

  i, z

  niec

  zulic

  a.

  Oba

  wia

  m si

  ut

  raty

  opi

  eki.

  Moi

  rodz

  ice

  chro

  ni

  mni

  e pr

  zed

  wsz

  ystk

  im. S

  w

  moi

  ch o

  czac

  h ry

  cerz

  ami n

  a sw

  ych

  rum

  akac

  h. B

  oj

  si,

  e b

  d c

  hodz

  i d

  o pr

  acy,

  ktr

  ej n

  ie lu

  bi,

  e b

  d

  tkw

  i w

  ni

  eszc

  zli

  wym

  zwi

  zku,

  e n

  ie b

  d

  zara

  bia

  wys

  tarc

  zaj

  co d

  uo

  pien

  idz

  y. M

  yl

  , e

  ludz

  ie b

  d

  dale

  j mni

  e za

  wod

  zi, t

  ak ja

  k to

  robi

  te

  raz.

  Chc

  iaa

  bym

  zdob

  y w

  yksz

  tac

  enie

  , spe

  nia

  si

  zaw

  odow

  o, za

  oy

  ro

  dzin

  z k

  ocha

  jcy

  m m

  nie

  pona

  d y

  cie

  m

  czyz

  n, w

  kt

  rym

  znaj

  d p

  rzyj

  acie

  la i

  koch

  anka

  . Mar

  z b

  y m

  ie

  trze

  ch w

  span

  iay

  ch

  syn

  w, d

  om z

  bia

  ym p

  ote

  m, p

  sa i

  te w

  szys

  tkie

  film

  owe

  pier

  doy.

  Chc

  sz

  cz

  liwie

  prz

  ej

  prz

  ez y

  cie,

  aby

  mc