Click here to load reader

Nota Geografi Tingkatan 2

  • View
    720

  • Download
    21

Embed Size (px)

Text of Nota Geografi Tingkatan 2

GEOGRAFI 2TINGKATAN NOTA DAN LATIHANNAMA: ___________________________________________________ TINGKATAN: _____________________________________________

DISEDIAKAN OLEH PN. NORHANIM BT BASIRAN

1

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

2

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bab

1

Kedudukan (BT ms 1 hingga 30)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah: 1.1: Latitud dan longitud 1.2: Menyatakan kedudukan di atas glob 1.3: Mengira waktu tempatan 1.4: Waktu piawai 1.1: Latitud dan longitud1. Latitud ialah garis-garis yang menunjukkan jarak antara sesuatu tempat ke utara atau ke selatan Khatulistiwa. 2. Longitud pula bermaksud kedudukan sesuatu tempat ke timur atau ke barat Garisan Meridian Pangkal (GMP). 3. Latitud dan longitud adalah garisan yang dilukis pada atlas dan glob. 4. Kedudukan latitud dinyatakan dalam unit __________ (BT ms 3) yang diberikan simbol ().Kutub Selatan 90U Garisan Artik

66 U 23 U

Hemisfera utara

Garisan Sartan 0 Garisan Khatulistiwa

Rajah 1.2: Latitud utama

Hemisfera selatan

Garisan Jadi Garisan Antartik Kutub Selatan 90S 66 S

23 S

5. Garisan ____________________________ (BT ms 3) adalah latitud yang terpanjang dan membahagikan bumi kepada dua hemisfera. 6. Longitud utama dilukis melalui bandar _____________________ (BT ms 4) di London. 7. Ia turut dikenali sebagai ___________________________________________________ (GMP) (BT ms 4). 8. Longitud 180T dan 180B adalah garisan yang sama dan dikenali sebagai ___________________________ _________________________ (GTA (BT ms 4). 9. Tarikh akan berubah awal satu hari jika melintasi GTA dari barat ke timur. Sebaliknya, tarikh akan menjadi lewat satu hari jika merentasi GTA dari timur ke barat. 3

1.2: Menyatakan kedudukan di atas glob1. Kedudukan sesuatu tempat pada glob dapat ditentukan melalui titik persilangan antara latitud dan longitud. 2. Latitud G berdasarkan glob di bawah ialah __________ manakala longitudnya ialah __________. Oleh itu, kedudukan G pada glob di bawah ialah ____________________.

KU

1.3: Mengira waktu tempatan

1. Waktu tempatan adalah G __________________________________________________________________ _______________________________________________ (BT ms 8). 0 2. Latitud / Longitud (*potong yang salah) digunakan untuk mengira perbezaan waktu ti P tempat yang berbeza. 3. Bumi membuat satu putaran dalam _______ jam (BT ms 9). 0 76T 4. Satu putaran bumi bersamaan dengan 360. 5. Oleh itu, setiap satu jam, bumi berputar pada jarak ____________________(BT ms 9) iaitu KS (360 24 jam = ). 6. Masa yang diambil untuk bumi berputar pada jarak 1 ialah 4 minit (iaitu (60 15 = 4 minit). 7. Waktu tempatan yang terletak di sebelah timur adalah lebh dahulu daripada waktu tempatan yang terletak di sebelah _____________. 8. Panduan mengira waktu tempatan Terdapat tiga langkah dalam mengira waktu tempatan: I. Kira selisih longitud Sekiranya pengiraan tersebut tidak melalui 0, selisih longitud perlu ditolak spt Contoh 1. Sekiranya pengiraan tersebut melalui 0, selisih longitud perlu ditambah spt Contoh 3. II. Kira perbezaan masa III. Kira waktu tempatan Jika waktu rujukan berada di sebelah kanan dan waktu yang ingin dicari berada di sebelah kiri, tolak waktu rujukan dengan perbezaan masa seperti dalam Contoh 3. Jika waktu rujukan berada di sebelah kiri dan waktu yang ingin dicari berada di sebelah kanan, tambah waktu rujukan dengan perbezaan masa seperti dalam Contoh 4.Contoh 10 30T

40 U

Contoh 2

40B (-)

0

(+) C 5.00 Apakah waktu tempatan di C?(30T) jika ketika pagi

itu waktu tempatan di 0 ialah 5.00 pagi? Pengiraan jawapan: = 5.00 pagi I Waktu tempatan di 0 Selisih longitud = 30 0 = 30

5.00 B ?tempatan di B (40B) jika ketika pagi Apakah waktu

itu waktu tempatan di 0 ialah 5.00 pagi? Pengiraan jawapan: = 5.00 pagi I Waktu tempatan di 0 Selisih longitud = 40 0 = 40

II

Perbezaan 1 = 4 minit 30 = 30 x 4 = 120 minit 60 minit = 2 jam

II

Perbezaan 1 = 40 = = =

4 minit 40 x 4 160 minit 60 minit 2 jam 40 minit

II I

4

II I

Waktu tempatan di C =5.00 pagi + 2 jam = 7.00 pagi

Waktu tempatan di B =5.00 pagi - 2 jam 40 minit = 2.20 pagi

Contoh 3 40B

0

30T D?

Contoh 4 80B

0

30T D?

(+) 3.00 petang

Apakah waktu tempatan di D (30 T) jika ketika itu waktu tempatan di 40B ialah 3.00 petang? Pengiraan jawapan: = 3 petang I Waktu tempatan di 0 Selisih longitud = 40 + 30 = 70

Apakah waktu tempatan di D (30T) jika ketika itu waktu tempatan di 80B ialah 3.00 petang? Pengiraan jawapan: = 3 petang I Waktu tempatan di 0 Selisih longitud = 80 + 30 = _____

(+) 3.00 petang

II

Perbezaan 1 = 4 minit 70 = 70 x 4 = 280 minit 60 minit = _________________ Waktu tempatan di C = 3.00 petang + ____________ =_______________

II

Perbezaan 1 = 4 minit ______ = ______ x 4 = __________ 60 minit = _______________ Waktu tempatan di C =5.00 pagi + 7 jam 20 minit = 12.20 tengahari

II I

II I

1.4: Waktu piawai1. Waktu piawai digunakan bagi menentukan waktu tempatan di Negara mereka. 2. Bumi mempunyai _______ (BT ms 11) zon waktu. 3. Perbezaan bagi setiap zon waktu ialah ______ atau ________ (BT ms 11).

5

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bab

2

Arah (BT ms 16 hingga 19)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah: 2.1: Bearing sudutan 2.2: Mengukur bearing sudutan kurang daripada 180 2.3: Mengukur bearing sudutan lebih daripada 180 2.1: Bearing sudutan1. Bearing ialah ____________________________________________________________________________ ________________________________________ (BT ms 16). 2. Bearing sudutan bermaksud ________________________________________________________ yang diukur dari arah utara mengikut pusingan jam (BT ms 16).

2.2: Mengukur bearing sudutan kurang daripada 1801. Lukis satu garisan lurus dan panjang yang merentasi dua tempat yang hendak diukur. Dalam kes ini, adalah dari X ke Y Y 2. Lukis satu garisan lurus utara selatan melalui titik rujukan (dalam kes ini, titik rujukannya adalah di X.

Y

X

X

3. Letakkan jangka sudut tepat di atas garisan utara selatan. Pastikan titik tengah jangka sudut bertindih dengan X.

4. Ukur sudut mengikut arah jam. Bacaan pada jangka sudut ialah 60. Oleh itu, bearing sudutan Y dari X ialah 60. 60 Y

Y X X

6

2.3: Mengukur bearing sudutan lebih daripada 1801. Lukis satu garisan lurus dan panjang yang merentasi dua tempat yang hendak diukur. Dalam kes ini, adalah dari A ke B A 2. Lukis satu garisan lurus utara selatan melalui titik rujukan (dalam kes ini, titik rujukannya adalah di B).

A

B

B

3. Letakkan jangka sudut di sebelah timur garisan utara selatan dan dapatkan bacaan 180. Kemudianm letakkan pula jangka sudut itu di sebelah barat garisan utara selatan dan lihat bacaannya.

4. Ukur sudut mengikut arah jam. Bacaan pada jangka sudut ialah 60. Oleh itu, bearing sudutan Y dari X ialah 60.

A A 180 B 120 Untuk memperoleh bearing sudutan A ke B, campurkan 180 dan 120 iaitu 300. Jadi, bearing sudutan A dari B ialah 300. B

7

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bab

3

Skala dan Jarak (BT ms 20 hingga 30)

Tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam bab ini adalah: 3.1: Mengukur jarak di antara dua tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus 3.2: Menukarkan jarak pada peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus 3.3: Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus 3.1 Mengukur jarak di antara tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus1. Jarak pada peta dapat diukur secara lurus ataupun secara melengkung. 2. Bahan yang digunakan untuk mengukur jarak pada peta secara lurus adalah: a. _______________________________________ b. _______________________________________ c. _______________________________________ 3. Bahan yang digunakan untuk mengukur jarak pada peta secara melengkung adalah: a. _______________________________________ b. _______________________________________ 4. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara lurus dengan menggunakan jangka tolok ialah: a. Tentukan lokasi yang hendak diukur dan tandakan satu titik pada setiap tempat yang mahu diukur. b. Letakkan kedua-dua hujung jangka tolok pada kedua-dua titik tersebut. c. Tanpa mengubah jarak antara kedua-dua hujung tolok itu, ukur bukaannya pada skala lurus. d. Baca jarak sebenar. 5. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara lurus dengan menggunakan pembaris ialah: a. Tentukan lokasi yang hendak diukur dan tandakan satu titik pada setiap tempat yang mahu diukur. b. Letakkan pembaris pada tempat yang hendak diukur. c. Baca ukuran pada pembaris. 6. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara lurus dengan menggunakan jalur kertas ialah: 8

a. Tentukan lokasi yang hendak diukur dan tandakan satu titik pada setiap tempat yang mahu diukur. b. Buat satu tanda pada jalur kertas dan letakkan pada salah satu titik yang dibuat tadi. c. Kemudian, tandakan jarak dan pindahkan ukurannya ke atas skala lurus. d. Baca ukurannya. 7. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara melengkung dengan menggunakan benang: a. Tandakan satu titik di tengah-tengah tempat yang hendak diukur. b. Tandakan satu tanda pada satu hujung benang dengan pen. c. Letakkan bahagian yang bertanda itu di salah satu tempat yang hendak diukur. d. Letakkan benang mengikut lengkungan ke tempat yang satu lagi. e. Kemudian, letakkan benang itu di atas skala lurus. f. Baca ukurannya. 8. Langkah-langkah bagi mengukur jarak pada peta secara melengkung dengan menggunakan jalur kertas