of 43 /43
H Ihre / Your / Votre • Masch.Nr. • Fgst.Ident.Nr. Ihre / Your / Votre • Masch.Nr. • Fgst.Ident.Nr. Tárcsás kasza NOVADISC 225 (Típus PSM 385 : + . . 01001) NOVADISC 265 (Típus PSM 386 : + . . 01001) NOVADISC 305 (Típus PSM 387 : + . . 01001) NOVADISC 350 (Típus PSM 388 : + . . 01001) 99 385.HU.80I.0

NOVADISC 225 NOVADISC 265 NOVADISC 305 NOVADISC 350

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NOVADISC 225 NOVADISC 265 NOVADISC 305 NOVADISC 350

NOVADISC 225 (Típus PSM 385 : + . . 01001)
NOVADISC 265 (Típus PSM 386 : + . . 01001)
NOVADISC 305 (Típus PSM 387 : + . . 01001)
NOVADISC 350 (Típus PSM 388 : + . . 01001)
99 385.HU.80I.0
ALLG./BA SEITE 2 / 0000-H
Termékszavatosság, tájékoztatási kötelezettség A termékszavatosság kötelezi a gyártót és a kereskedôt, hogy a gépek ela- dásakor a kezelési utasítást átadja a vevônek és a vevôt a gyakorlatban a gép kezelési-, biztonsági- és ápolási elôírásairól oktatásban részesítse. Annak bizonyítására, hogy a gép és a kezelési utasítás átadása rendben megtörtént, egy igazolás szükséges. Ebbôl a célból az - „A“ okmányt a Pöttinger cégnek aláírva meg kell küldeni. - „B“ okmányt a gépet átadó cégnél marad. - „C“ okmányt a vevô megtartja. A termékszavatossági törvény szellemében minden gazdálkodó vállalkozó. A dologi kár a termékszavatossági törvény értelmében olyan kár, amelyet egy gép okoz, de nem azon keletkezik; a szavatosságra önfenntartás szolgál (Euro 500,-). Vállalkozási dologi károk a termékszavatossági törvény értelmében a szava- tosságból ki vannak zárva. Figyelem! Ha a vevô a késôbbiekben továbbadja a gépet akkor a gép új át- vevôjét is a nevezett elôírásokról oktatásban kell részesíteni.
H Igen Tisztelt Mezôgazdasági Vállalkozó! Jól választott, örülünk és gratulálunk Önnek, hogy a Pöttinger mellett döntött. Mint az Ön mezôgéptechnikai partnere jó minôséget és nagy teljesítményt kínálunk Önnek jó szervízszolgálattal összekötve. Ahhoz, hogy mezôgazdasági gépeink üzemi körülmé- nyeit felmérhessük és ezeket a követelményeket az új gépek fejlesztése során figyelembe tudjuk venni, kérünk Öntôl néhány adatot. Ezenkívül ezáltal számunkra az is lehetôvé válik, hogy új fejlesztéseinkrôl tájékoztassuk.
Dokument D
ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-511
GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188
GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-10 / 21 Telefax (0 81 91) 59 656
A gépet a szállítójegy szerint ellenôrizzük. Minden mellécsomagolt alkatrészt távolítsunk el. Az összes biztonságtechnikai berendezés, kardántengely és kezelôelem rendelkezésre áll.
A gép ill. berendezés kezelése, üzembehelyezése és ápolása a kezelési utasítás segítségével a vevôvel megbeszélésre és elmondásra került.
Az abroncsok helyes levegônyomása ellenôrzésre került.
A kerékanyák meghúzását ellenôriztük.
Végezzük el a traktorhoz való illesztést: hárompontbeállítás
A kardántengely helyes meghosszabbítása megtörtént.
A próbaüzemelés végrehajtásra került és hiányosság nem volt megállapítható.
Mûködési magyarázat próbajáratásnál.
Tájékoztatás az opciós- ill. kiegészítôberendezésekrôl megtörtént.
A kezelési utasítás feltétlen elolvasására a figyelemfelhívás megtörtént.
A vonatkozó pontokat kérjük bejelölni. X
Kérjük Önöket, hogy a termékszavatossági kötelezettség szerint a következôkben felvezetett pontokat el- lenôrizzék.
TERMÉKÁTADÁSI ÚTASÍTÁS
H
Okmány
Annak bizonyítására, hogy a gép és a kezelési utasítás átadása rendben megtörtént, egy igazolás szükséges. - Ebbôl a célból az „A“ okmányt a Pöttinger cégnek aláírva meg kell küldeni. - A „B“ okmány a gépet átadó cégnél marad. - A „C“ okmányt a vevô megtartja.
HTARTALOMJEGYZÉK
0800_H-INHALT_385 - -
Tartalomjegyzék FIGELMEZTETÔ JELZÉSEK
A GÉP FELSZERELÉSE A TRAKTORRA A gépfelszerelése a traktorra ............................................................. 6
A GÉP LEKAPcSOLÁSA A vOnTATóRóL A gép lekapcsolása a vontatóról ....................................................... 7 Szabadban történõ tárolás ................................................................ 7
SZÁLLÍTÁSI hELyZET Szállítási helyzet (T) ........................................................................... 8 Kiindulási helyzet ............................................................................... 8 Szállítási helyzetbe történõ átállás .................................................... 8 Közúti szállítás ................................................................................... 9 Közúti szállítás kivilágítása ................................................................ 9
MunKAhELyZET Munkahelyzet .................................................................................. 10 Munkahelyzetbe történõ átállás ...................................................... 10
ÜZEMbEvÉTEL Fontos megjegyzések munkakezdés elõtt ...................................... 11 Biztonságtechnikai utasítások ......................................................... 11 Kaszálás közben történõ megfordulás ............................................ 11 Vigyázat lejtõn történõ megforduláskor! .......................................... 12
KASZÁLÁS Kaszálás .......................................................................................... 1 Általános irányvonalak a gép használatára vonatkozóan ................ 1 Atárgyak biztonságos megközelítése .............................................. 1 MEGJEGYZÉS ................................................................................. 14 Kívánság szerinti felszerelés ............................................................ 14
REnDFORMÁZó Rendtárcsák .................................................................................... 15 Kiegészítô rendterelô tárcsák .......................................................... 15 Védôkötény ..................................................................................... 15 Szállítókúpok (Opciós felszerelés) ................................................... 15
ÅPOLÅS Biztonságtechnikai utasítások ......................................................... 17 Általános karbantartási utasítások ................................................. 17 A gépalkatrészek tisztítása .............................................................. 17 Szabadban történô tárolás .............................................................. 17 Téliesítés .......................................................................................... 17 Kardántengely ................................................................................. 17 Hidraulikus berendezés ................................................................... 17 Szöghajtómû ................................................................................... 18 Ölwechsel Winkelgetriebe ............................................................... 18 Olajszint ellenõrzése ........................................................................ 19 Fûkasza ........................................................................................... 20 A kaszakések szerelése ................................................................... 20 A csavarkötések ellenôrzése (a 2002-es gyártási évtôl) .................. 21 A tehermentesítô rugók beállítása ................................................... 21 Az ékszíjhajtás ................................................................................. 22 Verschleiß-Kontrolle der Mähklingenhalterung ................................ 2 Tartó a kaszakések gyors cseréjéhez ............................................. 24 A kaszakéses kicserélése ............................................................... 24 A kaszakések felfüggesztésének ellenõrzése ................................. 24 A kaszapengék cseréje (a 2004 -es gyártási évig) .......................... 25 A kar elhelyezése ............................................................................. 25
MûSZAKI ADATOK Mûszaki adatok ............................................................................... 26 A kaszaszerkezet rendeltetésszerû használata ............................... 26 A típustábla elhelyezése .................................................................. 26 Opciós felszerelések: ...................................................................... 26 A szükséges csatlakozók: ............................................................... 26
MELLÉKLET Biztonságtechnikai utasítások ......................................................... 29 Kardántengely ................................................................................. 0 Kenési terv ...................................................................................... 2 Üzemanyagok .................................................................................. 4 Csatlakoztatási változat .................................................................. 6 A fûkaszán történõ javítások ........................................................... 8 Traktor és függesztett gép kombinációja ........................................ 9
- 5 -9700_H-Warnbilder_61
A hajtó tengely bekapcsolása elött zárjuk le mindkét oldalvédôt.
Ne nyúljunk a gép azon részeihez, amelyek súlyos zúzódásokat okozhatnak, elsôsorban akkor, amikor ezek még mozgásban vannak.
A cE-jel A gyártó által felhelyzett CE-jel kifelé dokumentálja, hogy a gép megfelel az Európai Közösség gépgyártási irányelveinek és más elôírásainak.
Az EK konformitási nyilatkozart (lásd melléklet) Az EK konformitási nyilatkozat alláírásával a gyártó igazolja, hogy a forgalomba hozott gép minden idevágó biztonságtechnikai- és egészségügyi követelménynek megfelel.
Figyelmeztetô jelek helentése
Ne nyúlfunk még mozgó géprészekhez. Várjuk meg amíg teljesen megálltak.
Járó motornál, rákapcsolt hajtó tengelynél tartsunk megfelelô távolságot a kaszakésektôl.
Karbantartási és javítási munkák megkezdése elôtt állítsuk le a motort és húzzuk ki a kulcsot.
Munkabitonsági utasítások
láttuk el
bsb 10
A gépfelszerelése a traktorra 1. Az emelõszerkezet alsóvezetõit állítsuk víz-szintes
helyzetbe.
2. A gépet a hárompontfelfüggesztésnél rögzítsük - A fûkaszát úgy kapcsoljuk a géphez, hogy a távolság a belsõ
kaszatárcsák és a vontatókerekek között 0 - 10 cm legyen.
- Az alsóvezetõk csapszegeit (1) állítsuk be a tartókereten a hárompontkategória és a nyom-vonalnak megfelelõen.
- Ikerkerekeknél vagy különösen széles kerekeknél lásd ezen kezelési utasítás függelékében leírt utasításokat.
3. A hidraulikus csatlakozótengelykapcsoló csatlakoztatása (60)
4. A csapólemez kioldókötelét
biztonságtechnikai utasítások: lásd az A1 melléklet 8a.-h.) pontját
5. A felsõvezetõtüske beállítása
- A felsõvezetõtüske csavarásával (16) a fûkaszát vízszintes vagy enyhén elõre dõlt helyzetbe hozhatjuk.
6. Alsóvezetõk rögzítése az oldalsó mozgás megakadályozása érdekében (4)
7. A támasztólábat (5) fel kell hajtani és le kell biztosítani. • A gépet most a vontatóra kap-csoltuk.
- Az elsõ munka elõtt ellenõrízni kell a kardántengely hosszát ill. megfelelõen illeszteni kell.
(lásd „A kardántengely illesztése“ címû fejezetet a B mellékletben).
0 - 10 cm Td 39/96/3
a
- -0400-H-ABBAUEN_385
HA GÉP LEKAPcSOLáSA A vOnTATóRóL
3. A támasztólábat le kell hajtani és le kell biztosítani (F). 4. A gépet az emelõszerkezet segítségével engedjük le
a talajra. 5. A gépet szere l jük le a
vontatóról. biztonsági utasítás!
A géprôl való lekapcsolás elôtt ellenôrizzük (F) a biztonságos rögzítését, különben borulásveszély áll fenn!
- A hidraulikacsöveket le kell szerelni.
- kapcsoljuk le a felsõvezetõket
- kapcsoljuk le az alsóvezetõket
Szabadban történõ tárolás Hosszabb szabadban ideig történõ tárolás esetén tisz-títsuk meg
a dugattyúrudat majd kenjük be zsírral.
Utalás
A rozsdás dugattyú k á ro s í t h a t j a a henger tömítéseit.
Szezon végén - Tisztítsuk
mega a dugattyúrudat és más egyéb sima és kenjük be zsírral
- A „Karbantartás“ cím fejezet utasításait kövessük.
ST-24-11-2003
FETT
A gép lekapcsolása a vontatóról
1. csapólemez fellendítése a kötéllel (S) - A csapólemez legyen a „B“ helyzetben.
2. A f kaszát hidraulikusan engedjük a talajra. - Vezér lõsze lepet (ST)
nyomjuk meg.
- -0401-H-TRANSPORT_385
Szállítási helyzetbe történõ átállás 1. Elülsõ védõburkolatot hajtsuk hátra (1).
Ez néhány vontatónál szükséges. Ez megakadályozza a fûkasza késõbbi felhajtásakor a nyitott hátsó ablak vagy a sárvédõ sérülését.
2. A billenõlemezt hajtsuk fel a kötéllel (S) - Lemez legyen a „B“ helyzetbe
3. A fûkaszát hidraulikusan emeljük ki
- kezeljük a vezérlõszelepet (ST)
- a billenõlemezt hagyjuk bekattanni (T1)
4. A vezérlõszelepet (ST) röviden állítsuk „LEERESZTÉS“- re (S)
Ezáltal a lemez erõsen bekattan a T1 kampóba és a fûkaszát rögzíti kiemelt helyzetben (T).
nOvADISc 225, 265, 305, 350 nOvADISc 400
Szállítási helyzet (T) biztonságtechnikai utasítások:
lásd A1. melléklet 7.), 8c.-8h.) pontját
A munkahelyzetbõl szállítási helyzetbe történõ átállást csak sík, kemény talajon hajtsuk végre.
A fûkaszát soha ne hagyjuk kiemelt helyzetben futni.
- A vontató elhagyásakor a gépet teljesen eresszük a talajra
Kiindulási helyzet
2. A támasztólábat fel kell hajtani és le kell biztosítani.
- -0401-H-TRANSPORT_385
nOvADISc 400
Alkatrészeket lásd az alkatrészlistában.
elõírásait.
• Közúton történõ közlekedés kizárólag a „Szállítási helyzet“
címû fejezetben leírtak szerint történhet.
• A hidraulikus alsóvezetõket (4) úgy kell rögzíteni, hogy a gép oldalra ne lengjen ki.
- 10 -0401-H ARBEITSSTELLUNG_385
A munkahelyzetbõl szállítási helyzetbe történõ átállást csak sík, kemény talajon hajtsuk végre
• b i z o n y o s o d j o n meg arról, hogy a lengési tartomány szabad és senki nem tartózkodik balesetveszélyes tartományban.
Kiindulóhelyzet a fûkasza leeresztéséhez 1. A gépet csatlakoztassuk a vontatóra
- lásd a „Vontatóra történõ csatlakoztatás“ fejezetet
2. A fûkaszát hozzuk szállítási helyzetbe
3. A támasztólábat fel kell hajtani és le kell biztosítani.
3. Állítsuk be az emelõmû magasságát (h1) Az emelõmû ezen helyzetét (H1) kaszálás és a megfordulás
mûveleténél (lásd következõ oldal) nem kell megváltoztatni.
A vontató emelõmûvével emel-jük ki a gépet megfelelõen ill. eresszük le, amíg kb. elérjük a távolságot (H1 = 0).
A kaszagerendely talajterhelésének beállítása h1 = 0 Alapbeállítást szerint végezze
h1 + A felfekvési nyomás csökkentése érdekében
h1 – A felfekvési nyomás növelése érdekében
4. Az elülsõ védõburkolatot zárjuk (5a). • Alkalmazás kizárólag zárt védõburkolattal.
Munkahelyzetbe történõ átállás A vágókaszát eresszük le 1. A billenõlemezt hajtsuk fel a kötéllel (S)
- A hidraulikus vezérlõegységet rövid idõre állítsuk „kieme-lés“- re, ezáltal a lemez rögzítése a kampónál kioldódik.
- A lemez legyen a „B“ helyzetbe
2. A fûkaszát hidraulikusan eresszük a talajra. - A hidraulika vezérlôegységet (ST) „Süllyesztés”-re kell
állítani
- Lengés közben a kötelet (S) eresszük el.
- A hidraulika vezérlôegységet (ST) „Úszó helyzet”-be kell állítani (csak kettôs mûködésû hidraulikus vezérlôegység esetén)
122-02-14 H
• Adott esetben ezenkívül még szervizmhellyel is nézessük át a gépet.
Minden idegen testtel való érintkezés után • Ellenõrizzük a kések állapotát és rögzítését.
• Minden kilincsmcsavarozást húzzunk meg.
5. Járó motornál tartsunk távolságot. - Távolítsunk el minden személyt a veszélyes zónából, mivel kirepülõ
idegen testek sérüléseket okozhatnak. Különösen figyeljünk köves talajokon és úttesten és járdák közelében.
6. viseljünk hallásvédõt A különbözõ kivitelû traktorfülkék függvényében
a munkahelyi hangnyomásszint eltérhet a mért értékektõl (lásd Mûszaki adatok.)
• Ha 85 db (A) hangnyomásszintet eléri vagy túllépi, akkor az üzemeltetõ gazdának megfelelõ hallásvédõt kell rendelkezésre bocsátani (UVV 2.§ 1.1).
• Ha a hangnyomásszint eléri vagy meghaladja a 90 db-t (A), akkor a hallásvédõt már viselni kell (UVV, 16.§ 1.1).
Kaszálás közben történõ megfordulás A fkasza hidraulikusan felhajtható (22°).
- Eközben a hajtómvet nem kell kikapcsolni.
- Az emelõm helyzetét (H1) megfordulás közben nem kell megváltoztatni.
Figyelem!
Fontos megjegyzések munkakezdés elõtt biztonságtechnikai utasítások:
lásd az A melléklet 1. - 7. pontját.
Az elsõ üzemóra után
• Minden kilincsmcsavarozást húzzunk meg
- A tárcsás fkasza esetleges sérüléseit ellenõrizzük (lásd a „Gondozás és karbantartás“ c. fejezetet.
2. A gépet csak munkahelyzetben kapcsoljuk be, és ne haladjuk meg az erõleadótengely elõírt fordulatszámát (pl. max. 540 f/perc).
A hajtómû mellett felragasztott cimke ad tájékoztatást arról, hogy az Ön gépét milyen fordulatszámmal látták el.
• Az erõleadótengelymeghajtást alapvetõen csak akkor kapcsoljuk be, ha az összes biztonsági beren-dezés (burkolat, védõponyvák, borítások stb.) kifogástalan állapotban van és a védõberendezést a gépre felszerelték.
3. Ügyeljünk az erõleadótengely helyes forgóirányára!
4. Akadályozzuk meg a sérüléseket! • A kaszálandó felületnek akadályoktól ill. idegen testektõl
mentesnek kell lennie. Idegen testek (pl. nagyobb kövek, fadarabok, hatá-rolókövek stb.) megsérthetik a kaszaszerkezetet.
Amennyiben mégis ütközés történik
• A gép esetleges hibáit alaposan vizsgáljuk meg.
• Különösen ellanôrizendôk a kaszatrárcsák és azok hajtómûvei (4a).
bsb 10
A kaszálóegység súlya (G) miatt a vontató menettulajdonságai megváltoznak. Ez elsõsorban lejtõs területen vezethet veszélyes helyzetekhez.
Fennáll a billenés veszélye - ha a kaszáló egységet lejtõn helyezzük el és ebben a helyzetben
emeljük hidraulikusan,
- balra kanyarodás közben szállítási helyzetben (a kaszáló egységet teljesen kiemelték).
biztonságtechnikai utasítások • Balra kanyarodás közben megfelelõen csökkentsük
sebességünket.
• Közlekedjen úgy, hogy a kiemelt egység lejtõnek felfelé helyezkedjen el.
• Inkább tolasson a lejtõn, és ne kockáztasson meg egy veszélyes megfordulást géppel.
TD15/5/3
Általános irányvonalak a gép használatára vonatkozóan
- A fûkasza a rézsûszöghez felfelé 22°- kal ill. lefelé 30° - kal felel me
Atárgyak biztonságos megközelítése Fák, kerítések, határkövek stb. közelében történõ kaszálás
közben elõfordulhat az óvatos és lassú haladás ellenére, hogy a kaszaberendezés nekiütközik valamilyen akadálynak. Annak érdekében, hogy ilyenkor megakadályozzuk a sérülést, a fûkaszára ütközési biztosítást szereltek.
Figyelem! A berendezés nem arra szolgál, hogy teljes sebesség esetén akadályozzon meg sérüléseket. - A túlterhelés elleni biztosítás (4) az akadály meg-közelítésekor
a fûkaszát hátrafelé hagyja kilengeni.
- Tolatáskor a túlterhelési biztosítás újra visszaugrik a helyére.
beállítás: A z
ütközésvédelem t ú l k ö n n y û bekapcso lása e s e t é n a hatlapfejû anya elfordulhat.
beállítási méretek: NOVADISC 225 = 12 mm NOVADISC 265 = 120 mm NOVADISC 305 = 11 mm NOVADISC 350 = 112 mm NOVADISC 400 = 10 mm
Amennyiben nem biztos abban, hogy a kaszálandó terület mentes-e esetleges akadályoktól, kérjük vezessen lassan!
Kaszálás 1. Az emelõm alsóvezetõjét állítsuk vízszintes helyzetbe (SP).
2. Állítsuk be a vágás magasságát a felsõvezetõ tüskéjének beállításával (16). - kaszatárcsák lejtése max. 5°
3. Állítsuk be az emelõm magasságát (H1). A kaszagerendely talajterhelésének beállítása h1 = 0 Alapbeállítást szerint végezze
h1 + A felfekvési nyomás csökkentése érdekében
h1 – A felfekvési nyomás növelése érdekében
4. A kaszáláshoz az erõleadótengelyt a terményen kívül lassan kapcsoljuk be és ezután a kaszaszerkezetet teljes fordulatszámra kapcsoljuk.
Egy egyenletesen gyors fordulatszámnövelés által elkerülhetõ a rendszerfeltételezett zaj az erõleadó szabadonfutása esetén.
- A menetsebesség igazodjon a terepviszonyokhoz és a kaszálandó terményhez.
5. hidraulika vezérlôszelep (ST) - Állítsa a hidraulika vezérlôegységet (ST) „Süllyesztés”-re
- Állítsa a kettôs mûködésû hidraulika vezérlôegységet (ST) „Úszó helyzet”-be
5.
HKASZáLáS
MEGJEGyZÉS
Ha a nehéz alkalmazási feltételek között (pl. nagyon magas fû, kis menetsebesség, lejtôn való kaszálás) az A tartó használata eltömôdéshez vezet, akkor a Nova Disc 225 és 265 típusoknál el lehet távolítani. A 05-ös, 50-es és 400 típusoknál ezt nem szabad elvégezni!
Ha a jobboldalon egy vagy két rendformázót használunk, akkor ezt a tartót minden típusnál fel kell szerelni és nem szabad eltávolítani!
Kívánság szerinti felszerelés
variante variation varianta
Védôkötény A védôkötényt a rendterelô tárcsák közelében szabaddá kell tenni,
- További információk ezen kezelési utasítás függelékében
- Megfelelô szerszámot kell használni a kivágáshoz!
- A vágás vonala a lyukak között legyen úgy, ahogy ezt a kezelési utasítás függeléke mutatja.
- A felszerelt rendterelô tárcsák számának megfelelôen kell megválasztani a vágásfelületet
Szállítókúpok (Opciós felszerelés) A szállítókúpokat akkor ajánljuk, ha:
- Nehéz és tömör takarmányok esetén a szállítási teljesítményt akarjuk javítani rendlerakáskor
- Az alkatrészeit lásd az alkatrészjegyzékben
Rendtárcsák A rendtárcsákkal (1) kaszálás közoben vékony rendet vágunk.
Ezáltal elkerüljük, hogy a széles vontatókerekek átmenjenek a már levágott füvön.
Kiegészítô rendterelô tárcsák
9
NOVADISC 225 NOVADISC 265 NOVADISC 305 / NOVADISC 730 NOVADISC 350 / NOVADISC 900
NOVADISC 265 NOVADISC 305 / NOVADISC 730 1)
NOVADISC 350 / NOVADISC 900 1)
1) csak a küls oldalon lehetséges
HREndFORMáZó
Szabadban történô tárolás Szabadban történô hosszabb
ideig tartó tárolás esetén a dugattyúrudat tisztítsuk meg és kenjük be zsírral.
FETT
elött állítsuk le a motort.
• A gép alatti munkákat ne kez- djük meg anélkül, hogy a biztonsá- gos kitámasztást
ne végeztük volna el.
az összes csavart.
Általános karbantartási utasítások Annak érdekáben, hogy a gép hossszú üzemtartam után is jó állapotban legyen, kérjük vegyég figyelembe a következô utasításokat:
- Az elsô üzemórák után húzzuk meg az összes csavart.
Elsósorban a késcsavarkötést ellenôrizzük.
Alkatrészek a. Ezekhez a gépekhez eredeti alkatrészeket és
tartozékokat fejlesztettek ki.
b. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a nem általunk leszállított eredeti alkatrészeket és tartozékokat mi nem ellenôriztük és nem is hagytuk jóvá.
c. Ilyen termékek beépítése és/vagy felhasználása hátrányosan módosíthatja vagy befolyásolhatja az Ön gépéhez megadott szerkezeti tulajdonságokat.
d. A gyártó szavatossága nem érvényes olyan károkra, amelyek nem eredeti alkatrészek és tartozékok felhasználásából származnak.
A gépalkatrészek tisztítása Figyelem! Nagynyomású tisztító berendezést ne
használjunk a csapágyak és a hidraulikus aldatrészek tisztítására.
- Rozsdásodási veszély!
- A gép megtisztísztítása után a kenésterv szerint kenjük le és végezzünk el rövid próbájaratot.
- Nagy nyomással v é g z e t t t i s z t í t á s következ- t é b e n l a k k s é r ü - l é s e k keletkezhetnek.
biztonságtechnikai utasítások • Beállitási-, karbantartási- és javítási munkák meg
kezdése elött állítsuk le a motort.
hidraulikus berendezés vigyázat! Sérülés- és fertôzés veszélye! Magas nyomás alatt kilépô folyadékok áthatolhatnak
a bôrön. Ezért azonnal forduljunk orvoskoz!
Az elsô 10 üzemóra utan és utána minden 50. üzemóra után
- ellenôrizzük a hidraulikus aggregátot és a csôvezetékek tömítettségét és adott esetben húzzuk meg a csavarokat újból.
Minden üzembevétel elött - Ellenôrizzük a hidraulika tömlôit kopásra.
Az elkopott vagy megsérült hidraulikus tömlôket azonnal cseréljük ki. A cserevezetékeknek is meg kell felelniük a gyártó követelményeinek.
A csôvezetékek természetes öregedésnek vannak kitéve, ezért az 5-6 éves felhasználási idejüket nem szabad meghaladni.
Téliesítés - A téliesítés elôtt a gépet alaposan tisztítsuk meg.
- Állítsuk idôjárástól védett helyre.
- A csupasz alkatrészeket rozsdától vedjük.
- A kenésterv alapján minden kenôhelyet kenjünk le.
Kardántengely - lásd melléklet
érvényesek.
utasítások
Szöghajtómû - Az elsõ 50 üzemóra után olajcsere. Az olajmennyiséget, normális üzemi feltételek mellett évente
kellkiegészíteni (OLAJSZINT). - Az olajcsere legkésõbb 300 ha után esedékes. Olaj mennyisége: 0,95 liter SAE 90
1) Az olajfeltöltés csavarja (63) olajszintcsavarként is szolgál (OIL LEVEL - olajszint)
Olajcsere a váltó hajtómvében 1. Emelje ki a kaszagerendelyt és állítsa azt függleges
állásba. • Lásd szállítási beállítás.
2. Helyezzen alá egy megfelel edényt.
3. Csavarja ki a hatlapú csavart (E) és engedje le a fáradt olajat az edénybe.
- A fáradt olajat az elírásoknak megfelelen kell eltávolítani.
4. Engedje le a kaszagerendelyt és állítsa vízszintes helyzetbe.
• Lásd munkabeállítás.
5. Zárja le újra a kifolyót a hatlapú csavarral (E).
6. Töltse fel újra olajjal a váltót.
• Az üzemeltetés alatt a túl sok olaj a váltó túlzott felmelegedését eredményezi.
• Túl kevés olaj viszont nem biztosítja az alkatrészek megfelel kenését. 1)
0700-H WARTUNG_385
- 19 -
2. A kaszát ebben a helyzetben k kell hagyni körülbelül 15 percig. - Ez az idõ szükséges ahhoz, hogy az olaj a gerendely alsó
részében összegyûljön.
3. Az olajbetöltõ csavar (63) kivétele Ennek az olajbetöltõ csavarnak a furatán keresztül kell mérni az
olajszintet.
Fontos! A kasza gerendelyének körülbelül vízszintes helyzetben kell lennie.
- Távolítsa el az olaj feltöltcsavart (63) és töltse fel a tartályt „SAE 90” olajjal a szintmér csavarig 1).
4. Olajszint ellenõrzése Az olajszint akkor megfelelõ, ha a hajtómûolaj a nívócsavarig (OIL
LEVEL) ér..
• Túl kevés olaj nem biztosítja a szükséges kenést.
Olajszint ellenõrzése • Az olaj mennyiségét, normális üzemeltetési feltételek mellett,
évente kell feltölteni. 1. A kasza gerendelyét az egyik oldalon meg kell emelni (X1) és
alá kell támasztani. NOVADISC 225: X1 = 87,0 cm NOVADISC 265: X1 = 48,0 cm NOVADISC 305: X1 = 25,0 cm NOVADISC 350: X1 = 19,0cm
• Az az oldal marad a földön, amelyiken az olajbetöltõ csavar
található. • A kasza gerendelyét a másik oldalon kell megemelni (X1) és
arra alkalmas eszközzel alá kell támasztan.
0700-H wARTUNG_385
- 20 -
Fûkasza
Olajcsere - Cseréljük az olajat az elsõ 50 üzemóra után, de legkésõbb 100 ha után.
Olajcsere: • Az olajcserét üzemi hömérsékleten kell elvégezni.
Az olaj hidegen túl sürü. Túl sok fáradtolaj tapad meg a fogaskerekeken és igy nem lehet a szennyezödések eltávolitani.
Olaj mennyisége: nOvADISc 225: ,0 Liter SAE 90
nOvADISc 265: .5 Liter SAE 90
nOvADISc 305: 4,0 Liter SAE 90
nOvADISc 350: 4.5 Liter SAE 90
- A traktor emelôhidraulikáját teljesen fel kell emelni
- A h i d r a u l i k a v e z é r l ô k a r j á t ( S T ) ”SÜLLYESZTÉS”-re kell állítani
- A kasza gerendelyét a külsô oldalon lefelé kell állítani.
- Távolítsuk el az olajleeresztés csavarját (62), a fáradt olajat eresszük le és tároljuk megfelelõen.
A kaszakések szerelése
Figyelem! A kaszakésen látható nyíl mutatja a kaszatárcsa forgási irányát.
- Szerelés elõtt tisztítsuk meg a csavarozási felületeket a lakktól.
Td 121-02-06
NOVADISC 265
NOVADISC 225
NOVADISC 350
NOVADISC 400
NOVADISC 305
0700-H WARTUNG_385
Minden 20 üzemóra után ellenôrizni kell a csavarok rögzítettségét
A tehermentesítô rugók beállítása (a 2003-es gyártási évtôl) NOVADISC 225 " X " = 55 mm NOVADISC 265 " X " = 55 mm NOVADISC 305 " X " = 55 mm NOVADISC 350 " X " = 55 mm
A tehermentesítô rugók beállítása (a 2004-es gyártási évtôl) NOVADISC 225 " X " = 70 mm NOVADISC 265 " X " = 60 mm NOVADISC 305 " X " = 90 mm NOVADISC 350 " X " = 50 mm
A tehermentesítô rugók beállítása (a 2002-es gyártási évig) NOVADISC 225 " X " = 120 mm NOVADISC 265 " X " = 120 mm NOVADISC 305 " X " = 120 mm NOVADISC 350 " X " = 120 mm
A tehermentesítô rugók beállítása Hogy a gyepszônyeg sérülését elkerülhessük, ahhoz a kasza gerendelyét
- a talajhoz közel lerakás elôtt már állítsuk be megközelítôleg vízszintes helyzetbe.
- elôször a kasza külsô oldalát engedjük le, - csak ezután a belsô oldalát.
Ezt a rövid tehermentesítô rugók beállításával lehet elérni (”X” MÉRET)
Ha mégis a belsô oldal érintkezik elôször a talajjal, akkor a tehermentesítô rugókat meg kell feszíteni (az ”X” méretet kisebbre kell állítani)
0700-H wARTUNG_385
Az ékszíjhajtás - Az ékszíjak feszességét ellenôrizni kell:
Az 1. üzemóra, majd az 5. üzemóra, majd a 20. üzemóra, majd alkalmanként.
A beállítandó feszesség: 0,5 – mm
• Az utánfeszítés csak akkor szükséges, ha a beállítandó méret a mm-t túllépte.
• Ha a ékszíj egyike megsérült vagy kitágult, akkor mind a ékszíjat ki kell cserélni
FIGYELEM!
Ha az ékszíjakat túl feszesre húzzák meg, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a golyóscsapágyak és a tengelyek megsérülnek.
A felszerelt ékszíjak száma
- A pengetartó csap a középsõ tartományában 15 mm-ig elkopott,
- A kopási tartomány (30a) a furat szélét elérte,
- A pengetartó csapok az alsó részen (30b) elkoptak,
- A pengetartó csapok nem szilárdan ülnek a helyükön.
Ha egy vagy több kopási jelenség ezen kritériumok közül megállapítható, akkor nem szabad tovább kaszálni. Az elkopott kopóalkatrészeket azonna l e redet i Pöt t inger pótalkatrészekre kell cserélni. A pengetartó csapokat és anyákat 120 Nm nyomatékkal kell meghúzni.
Ellenõrizze a kaszapengék felfekvését és a különbözõ sérüléseket:
• Minden munkakezdet elõtt,
• Szilárd akadálynak való ütközés után azonnal (pl. kõ, fadarab, fém…)
Figyelem!
Az elkopott kopóal- katrészeket nem
szabad tovább használni.
Kopóalkatrészek: • A pengetartók (30)
• A pengetartó csapok (31)
2. A takarmánymaradékok és a piszok eltávolítása
- a csap (31) körül
Az Ön biztonsága érdekében!
- Az egy kaszatárcsán található kaszakéseknek egyenletesen kell kopniuk (kiegyensúlyozatlanság veszélye).
Más esetben újakra kell õket cserélni (párosával cseréljük).
- Az elhajlott és megsérült kaszapengéket nem szabad újra felhasználni.
• Az elhajlott, sérült és/vagy elkopott pengetartókat (0) nem szabad tovább használni.
A kaszakések felfüggesztésének ellenõrzése
- Köves talajon történô kaszáláskor vagy egyéb, nehéz körülmények között gyakrabban ellenôrizze.
- Azonnali ellenõrzés akadállyal való ütközés után (pl. kõ, fadarab,...).
Az ellenõrzés végrehajtása - lásd „Kaszakések kicserélése“ c. fejezetet.
Figyelem!
Megsérült, deformálódott, erõsen kopott alkatrészeket tilos tovább használni (bal-esetveszélyes).
A kaszakéses kicserélése (a 200 -es gyártási évig)
1. Az emelõt (h) függõleges helyzetben toljuk a kaszatárcsa és a tartó (30) közé.
2. A mozgatható tartót (30) az emelõ (h) se-gítségéve nyomjuk lefelé. 3. Távolítsuk el a kaszakést (M). 4. Távol í tsuk el a takarmánymaradékokat és
szennyezõdéseket. - a csapszeg (0) körül, a tömítõhenger (2) bel-sõ részén .
5. Ellenõrzés • Ellenõrizzük a késes csapszeget sérülésekre, ko- pásra és
megfelelõ rögzítését is.
• Ellenõrizzük a tömítõhengert (2) sérülésekre.
6. Szereljük vissza a kaszakést és távolítsuk el az emelõt (h).
• Az emelôt (H) a két furattal rakjuk bele a szerszámtároló megfelelô helyére.
• A szerszámtárolót le kell zárni és a rugós biztosítóval (V) le kell biztosítani.
- 25 -0300_H-HEBEL_379
KARbAnTARTáS ÉS GOndOZáS h
nova cat 266F / 306F
n o v a A l p i n 2 2 6 / 2 6 6 Gyorsfelszerelô háromszöggel
nova Disc 225 nova cat 225/ 265 / 305 / 350 / 400
nova Alpin 226/266
A kaszapengék cseréje (a 2004 -es gyártási évig)
1. A kart (h) a bal és a jobb oldalon egészen ütközésig be kell vezetni a kaszatárcsába az "A" helyzetben
2. A kart az "A" helyzetbôl a "b" helyzetbe kell fordítani és a mozgó tartót (30) le kell nyomni.
A kar elhelyezése - A kart használat után helyezze a
mindenkori tartófülbe és rögzítse le.
- Az elhelyezést lásd a különbözô képeken.
5. Ellenõrzés • Ellenõrizzük a késes csapszeget sérülésekre, ko- pásra
és megfelelõ rögzítését is. • Ellenõrizzük a tartót (0) sérülésekre, helyzet-
változtatásra és megfelelõ rögzítését. • Ellenõrizzük a tömítõhengert (2) sérülésekre.
- Az oldalfelületek nem deformálódhatnak el. 6. A kaszapengék felszerelése
Pos A
Pos b
3. Távolítsuk el a kaszakést (M). 4. Távolítsuk el a takarmánymaradékokat és
szennyezõdéseket. - a csapszeg (0) körül, a tömítõhenger (2) bel-sõ
részén.
7. Ellenôrizze szemmel! Ellenôrizze, hogy a penge (M) a pengetartó csap (31) és a pengetartó (30) között megfelelôen helyezkedik-e el (lásd a képet).
8. A kart ismét fordítsa az "A" helyzetbe és távolítsa el onnan.
H
MûSZAKI AdATOK
Mûszaki adatok
A típustábla elhelyezése A gyártási szám a mellékelten bemutatott típustáblán és a keretbe beütve látható. Garanciális eseteket és felmerülõ kér-déset ezen gyártási szám megadása nélkül nem tudunk feldolgozni.
Kérjük, hogy a jármû/munkagép átvétele után azonnal vezesse fel azt a számot a kezelési utasítás címlapjára.
A kaszaszerkezet rendeltetésszerû használata A
nOvADISc 225 (Type PSM 385)
nOvADISc 265 (Type PSM 386)
nOvADISc 305 (Type PSM 387)
nOvADISc 350 (Type PSM 388)
kaszaszerkezet kizárólag a szokásos mezõgazdasági munkák végzésére alkalmas.
• Mezõk és termesztett takarmányok lekaszálására.
Minden ettõl eltérõ alkalmazás nem rendeltetésszerûnek minõsül.
Az ebbõl eredõ károkért a gyártó nem szavatol; ezen esetekben a kockázatot az üzemeltetõ viseli.
• A rendeltetésszerû használat körébe tartozik a gyártó által elõirt gondozási és karbantartási utasítások betartása is.
Opciós felszerelések: • Figyelmeztetô tábla világítással
• Rendterelô tárcsák
súly1)
teljesítményigény
traktor
Kat. II 2,25 m 5 2
2,2 ha/h 50 / 1000 min-1 min. 535 kg ab 30 kW (0 PS)
, dB(A)
Kat. II 2,2 m 2
2, ha/h 50 / 1000 min-1 min. 55 kg ab 3 kW (50 PS)
,1 dB(A)
nOvADISc 350 (Type PSM 388)
Kat. II 3, m 2
3, ha/h 50 / 1000 min-1 min. 5 kg ab 52 kW (0 PS)
0, dB(A)
nOvADISc 305 (Type PSM 387)
Kat. II 3,0 m 2
3,0 ha/h 50 / 1000 min-1 min. 50 kg ab kW (0 PS)
1,0 dB(A)
Ihre/Your/Votre Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr.
H-Anhang Titelblatt _BA-Allgemein
Ha Ön olyan döntés elôtt áll, hogy “Eredetit vagy utángyártottat?”
Akkor a döntést gyakran az ár határozza meg. De egy “olcsó” vétel
néha igen drága tud lenni
Ezért ügyeljen vásárláskor a négylevelû lóherével ellátott ere- deti alkatrészekre!
• Minôség és méretpontosság - Üzembiztosság.
Az eredeti Pöttinger
00_H-Anhang A_Sicherheit
A-MELLÉKLETbiztonságtechnikai utasítások
- A 1 -
20%Kg
1.) Rendeltetésszerû használat a. Lásd mûszaki adatok.
b. A rendeltetésszerû használat körébe tartozik a gyártó által készített üzemeltetési ápolásiés karbantartási utasítások betartása is.
2.) Alkatrészek a. Eredeti alkatrészek és tartozékok speciálisan ezekhez a gépekhez
ill. berendezésekhez készültek.
b. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem általunk szállított eredeti alkatrészek és tartozékok általunk nem kerültek bevizsgálásra és jóváhagyásra sem.
c. Ilyen termékek beépítése és/vagy alkalmazása bizonyos körülmények között az Ön gépének általunk megadott tulajdonságait negatívan befolyásolhatják. Azokért a károkért, amelyek a nem eredeti alkatrészek és tartozékok alkalmazása miatt keletkeztek a gyártó semmiféle felelôsséget nem vállal.
d. A gépen történô önhatalmú változtatások, valamint idegen szerkezeti elemek rászerelése a gépre a gyártó szavatosságát kizárja.
3.) védôberendezések Az összes védôberendezésnek a gépre rászerelve és megfelelô
állapotban kell lennie. Az elkopott és sérült burkolatokat vagy védôkereteket idôben fel kell újítani.
4.) Üzembehelyezés elôtt a. A munka megkezdése elôtt az üzemeltetô minden mûködtetô
szerkezetet, valamint a munkamenetet meg kell, hogy ismerje. Az üzembehelyezés alatt ez már túl késô!
b. A jármû vagy a gép üzembehelyezése elôtt ellenôrizni kell a közlekedésiés üzembiztonsági feltételeket.
5.) Azbeszt Bizonyos kereskedelmi alkatrészek mûszaki
okok miatt azbesztet tartalmazhatnak. Figyeljük az alkatrészek jelzését.
6.) Személyek szállítása tilos a. Személyek szállítása a gépen nem megengedett.
b. A gépet a közutakon csak a közútra elôírt pozícióban szabad szállítani.
7.) Menetsebesség munkagéppel való felszerelés esetében
a. A vontatójármû elôl és hátul elegendô mennyiségû ballasztsúllyal van ellátva, hogy a kormányozhatóságot és a fékezhetôséget biztosítsa (a jármû önsúlyának legalább 20%-a a mellsô tengelyre essen).
b. A menettulajdonságokat közúton a munkagé pek befolyásolják. A haladási módot minden kor a domborzatiés talajviszonyokhoz kell igazítani.
c. K a n y a r m e n e t b e n von ta to t t kocs i va l e z e n k í v ü l m é g a kirakodás távolságát és a munkagép lendsúlyát is figyelemmel kell kísérni!
d. Kanyarmenetben vontatott vagy nyerges felfüggesztésû munkagépek esetében ezenkívül még a kinyúlási távolságot és a munkagép lendsúlyát is figyelembe kell venni!
8.) Általános tudnivalók a. Mielôtt munkagépeket a hárompontfelfüggesztésre akasztunk a
rendszerkart olyan állásba kell hozni, hogy véletlen emelés vagy süllyesztés lehetetlen legyen!
b. Munkagépeknek a traktorra való csatolása közben sérülés veszélye áll fenn!
c. A hárompontrudazat tartományában sérülés veszélye állhat fenn a nyírózúzó helyeken!
d. Külsô mûködtetésnél a tevékenység közben ne lépjünk a traktor és a munkagép közé!
e. A kardántengely felés leszerelése csak leállított motornál végezhetô.
f. Felemelt munkagéppel történô közúti közlekedésnél a kezelôkart lesüllyedés ellen reteszelni kell.
g. A traktor elhagyása elôtt a munkagépeket eresszük le a talajra - a gyujtáskulcsot húzzuk ki!
h. A traktor és a munkagép között senki sem tartózkodhat anélkül, hogy a jármû elgördülés ellen rögzítôfékkel és/vagy alátétékekkel biztosítva ne legyen!
i. Minden ápolási-, karbantartási-, és átszerelési munkánál a meghajtómotort le kell állítani és a meghajtókardántengelyt ki kell húzni.
9.) A gép tisztítása A csapágyakat és hidraulika alkatrészeket ne tisztítsuk
nagynyomású tisztítóberendezéssel
Munkavédelmi eligazítások A gép üzembehelyezésénél a jóváhagyott hajtótengelycsonk fordulatszámát nem szabad túllépni.
- A tengelycsonk lekapcsolása után a munkagép még utánforoghat. Csak akkor szabad rajta munkát végezni, ha a gép teljesen leállt.
- A gép leállításánál a kardántengelyt elôírásszerûen le kell venni ill. lánc segítségével biztosítani kell. A biztosítóláncot (H) ne használjuk a kardántengely felakasztására.
nagyhatószögû csukló: Maximális lecsévélôdés üzem közben és állóhelyzetben
70 fok.
normálcsukló: Maximális lecsévélôdés állóhelyzetben 90 fok.
Maximális lecsévélôdés üzem közben 5 fok.
Ápolás Elkopott burkolatokat azonnal újítsuk fel.
- Minden üzembehelyezés és minden 8 üzemóra elôtt márkás zsírral le kell kenni.
- Minden hosszabb állásidô elôtt a kardántengely tisztítsuk meg és kenjük le.
- Téli üzemeltetésnél az összes védôcsövet zsírozzuk le, hogy a keményrefagyást elkerüljük. (A=évente)
A kardántengely illesztése A helyes hossz az egymás mellé helyezett kardántengelyfelek alapján állapítható meg.
hossztolási folyamat - A kardántengelyfelek hosszillesztése úgy történik, hogy
a legrövidebb üzemi hosszakat egymás mellett tartjuk, és megjelöljük.
Figyelem! • A maximális üzemi hosszra (L1) ügyelni kell.
- A lehetô legrövidebb csôátfedésre (min. 1/2 X) törekszünk
• A belsôés külsô védôcsövet egyenletesen rövidítjük
• Túlterhelésbiztosítást (2) a gépoldalon felhelyezzük!
• Minden üzembehelyezés elôtt ellenôrizzük a kardántengelyt, hogy a záróelemek biztonsággal bekattantake.
biztonsági lánc - Kardántengelyvédôcsôlánccal körbeforgás elleni
biztosításhoz.
8 h
kardántengelyt használja, mivel
vállal.
K0,K0/,K/1
A bütykös kapcsolókuplung egy olyan kapcsolókuplung, amely a forgatónyomatékot túlterhelés esetén „nullára“ kapcsolja. A lekapcsolt kuplung a hajtó tengelycsonk- meghajtás szétcsatolásával bekapcsolható.
A k u p l u n g b e k a p c s o l á s i f o r d u l a t s z á m a 200 f/perc alatt van.
FIGyELEM!
Elôírásszerû haladás mellett elkerülhetô a kuplung gyakori mûködtetése és megóvja ezt és a gépet a szükségtelen kopásoktól.
Kenési intervallum: 500 óra (speciális kenôzsír)
csúszókuplungos kardántengelyeknél fontos
Túlterhelés és rövid idejû nyomatékcsúcsok esetében a nyomaték korlátozásra kerül és az átviteli idô alatt egyenletesen kerül továbbításra.
Az elsô használat elôtt és hosszabb idejû leállítás után a csúszókuplungok mûködését ellenôrizni kell.
a.) A K90, K90/4 és K94/1 nyomórugók illetve a K92 és K92/4 állítócsavarok „L” méretét meg kell határozni,
b.) A csavarokat ki kell lazítani, így a csúszókuplungok tehermentesülnek. A kuplungot át kell forgatni.
c.) A csavarokat be kell állítani az „L” méretre.
A kuplung újra üzemkész.
9900-OST Legende-SchmierpL / BA/eL ALLg / BeTrieBSSTOffvOrSchrifT - 32 -
Plan de ungere 8h la fiecare 8 ore de funcionare 20h la fiecare 20 ore de funcionare 40 F la fiecare 40 încrcri 80 F la fiecare 80 încrcri 1 J 1 dat pe an 100 ha la fiecare 100 hectare FETT GRSIME
= Numrul niplurilor de ungere (IV) Vezi suplimentul „Lubrificani“ Liter Litri * Variant
Vezi instruciunile productorului
Yalama plan 8h her 8 kullanm saatinde bir 20h her 20 kullanm saatinde bir 40 F her 40 taksitte bir 80 F her 80 taksitte bir 1 J ylda 1 defa 100 ha her 100 hektarda bir FETT YA
= Yalama memelerinin says (IV) Baknz ek “Yaktlar” Litre Litre * Çeit Baknz üreticinin talimatlar
Schmierplan 8h alle 8 Betriebsstunden 20h alle 20 Betriebsstunden 40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren 1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar FETT FETT
= Anzahl der Schmiernippel (Iv) Siehe Anhang "Betriebsstoffe" Liter Liter * Variante
Siehe Anleitung des Herstellers
8h p 8 p 20h p 20 p 40 F p 40 80 F p 80 1 J 1 p 100 ha p 100 FETT / OiL
= (IV) . p
« p» Litre p ( ,
,...) * p p p
Kenési terv 8h minden 8 üzemóra után 20h minden 20 üzemóra után 40 F minden 40 menet után 80 F minden 80 menet után 1 J 1 x évente 100 ha minden 100 hektár után FETT ZSÍr
= A zsírzógombok száma (IV) Lásd az “üzemi anyagok” c. fejezetet Litre Litre * változat násd a gyártó leírásat!
FETT
D
8h 8 20h 20 40 F 40 80 F 80 1 J 1 x 100 h 100 FETT
= (IV) "g-
u" Litre *

UA
MazacÌ pl·n 8h kadých 8 hodin 20h kadých 20 hodin 40 F kadých 40 voz 80 F kadých 80 voz 1 J 1 x ron 100 ha po 100 ha FETT TUK
= Poet mazacích hlaviek (IV) Viz kapitola “Mazací prostedky vydání” Litre litru * Varianta
viz. píruka výrobce
RUS
Nart mazan ja 8h po 8 obratovalnih urah 20h po 20 obratovalnih urah 40 F po 40 vonjah 80 F po 80 vonjah 1 J 1 x letno 100 ha po 100 hektarjih FETT mašoba
= število mazalk (IV) glej dodatek »delovni materiali« Liter liter * varianta glej navodila proizvajalca
SLO
Plan smarowania 8h smarowaÊ co 8 roboczogodzin 20h smarowaÊ co 20 roboczogodzin 40 F smarowaÊ co 40 przejazdÛw 80 F smarowaÊ co 80 przejazdÛw 1 J smarowaÊ raz w roku 100 ha smarowaÊ co 100 ha FETT smar
= iczba punktÛw smarowania (IV) Litre litr * Wariant
Zobacz instrukcjÍ obs≥ugi producenta
PL
Πργραμμαλπανσης 8h κθε 8 ρες λειτουργας 20h κθε 20 ρες λειτουργας 40 F κθε 40 χρσεις 80 F κθε 80 χρσεις 1 J 1 x ετησως 100 ha κθε 100 εκτρια FETT ΓΡΑΣΟ
= Αριθμς των θηλν λπανσης (IV) Βλπε Παρρτημα “Κασιμα” Λτρα Λτρα * κδοση Βλπε Οδηγες του Κατασκευαστ
GR
TRÕlitusplaan 8h iga 8 töötunni järel 20h iga 20 töötunni järel 40 F iga 40 laadimiskorra järel 80 F iga 80 laadimiskorra järel 1 J 1 x aastas 100 ha iga 100 ha järel FETT õlitus
= õlitusniplite arv (Iv) vt Lisa - määrdeained Liter liiter * variant
valmistaja kasutusjuhendit
ee
CZ
H
Eošanas plns 8h ik pc katrm 8 darba stundm 20h ik pc katrm 20 darba stundm 40 F ik pc katrm 40 piekabm 80 F ik pc katrm 80 piekabm 1 J 1 x gad 100 ha ik pc katriem 100 hektriem FETT smrviela
= zievrstu skaits (IV) skatt pielikumu "Ekspluatcijas materili" Liter litri * varianti
skatt raotja instrukciju
- 3 -0300-H SEITENVERSATZ_385
csatlakoztatási változat
A traktor kerekei és a kaszatárcsák közötti távolság legyen a lehetô legkisebb (X1).
A tartókat és az alsó vezetôkarok csapjait a használt traktornak megfelelôen kell felszerelni (RL).
beállítás a traktorhoz
1. A traktor kerekeinek külsô méretét le kell mérni (RA).
2. A tartókat ennek megfelelôen kell felszerelni (RL)
A. helyzet (RA = 1800 mm-tôl 200 mm-ig)
b. helyzet (RA = 2000 mm-tôl 2600 mm-ig)
. Az alsó vezetôkarok csapjait ennek megfelelôen kell felszerelni
Csatlakoztatási lehetõségek
• A tartó A helyzetû lesz.
• A távolság X1 = + 40 mm / -10 mm / -60 mm
- Az alsó vezetôkarok csapjait ennek megfelelôen kell felszerelni (50,51)
Példák: A traktor szélessége RA = 1900 mm.
• A tartó A helyzetû lesz.
• A távolság X1 = + 100 mm / +50 mm / 0 mm
- Az alsó vezetôkarok csapjait ennek megfelelôen kell felszerelni (50,51)
a 2003-es gyártási évtôl (a 2002-es gyártási évig)
a 2003-es gyártási évtôl (a 2002-es gyártási évig)
Pos. A
Pos. b
Lisa
Priloga Liite
• A jelölések egybe kell, hogy essenek (K1, K2)
• Az anyát (M) csak akkor csavarozzuk fel ha a menet hossza elegendõ ahhoz, hogy megelõzzük a sérülést.
• Az anyát (M) rögzítsük megfelelõen, hogy ne lazuljon meg.
- „Loctite 242“-vel vagy hasonló termékkel
- és központozza (2x)
Lásd a traktor kezelési útmutatóját
Lásd az árlistát és/vagy a gép kezelési utasítását
Mérés
Hátsó függesztésü gép illetve front és hátsó gépkombináció 1. A minimális elsö súlyozás számitása Írja be a táblázatba a számított szükséges elsô frontsúlyt, amely a traktor elején szükséges.
Mellsô függesztésû gép 2. A minimális hátsó súlyozás számítása Írja be a táblázatba a számított szükséges hátsó súlyt, amely a traktor hátulján szükséges.
A számítások elvégzéséhez a következô adatokra lesz szüksége: TL [kg]
Tv [kg]
Th [kg]
Gh [kg]
Gv [kg]
A hátsó függesztésü gép tömege / hátsó súlyozás
A mellsö függesztésü gép tömege /eslö súlyozás
A mellsö függesztésü gép / frontsúly súlypontja és az elsö tengely középvonala közti távolság
A hátsó függesztésü gép / hátsó súly súlypontja és a hátsó gengely középvonala közti távolság
A traktor tengelytávolsága Az alsó vezetökar golyója és a hátsó függesztésü gép / hátsó súly súlypontja közti távolság
a [m]
b [m]
c [m]
d [m]
2
Traktor és függesztett gép kombinációja Az elsô vagy a hátsó hárompontra felszerelt gépek nem vezethetnek a traktor megengedett összsúly, megengedett tengelyterheléseinek és a a gumik hordképességének túllépéséhez. A traktor elsô tengelyét mindig minimum a traktor üres tömegének 20%-ával kell terhelni. Minden esetben gyôzôdjön meg munkagép vásárlás elôtt arról, hogy ezek a feltételek teljesülnek és végezze el ezeket a számításokat vagy vigye a traktort a mérlegre.
Az össztömeg, a tengelyterhelések, a gumik hordképességének és a szükséges minimális súlyterhelés meghatározása:
0000-H ZUSINFO / BA-EL ALLG.
M i n i m á l i s keréksúlyozás
elöl / hátul
Megengedett érték a kez. ut. szerint
Dupla megengedett teherbíróképesség
A minimális súlyozást függesztett gépként vagy súlyként a traktorra mindenképpen fel kell rakni! A számított értékeknek kisebbnek / egyenlônek kell lennie a megengedett értékhez viszonyítva!
3. A tényleges elsötengely terhelés számitása Tvtat (Ha az elsô függesztésû munkagéppel (Gv) nem érjük el a minimális frontsúlyt (Gvmin), akkor a frontgép tömegét a szükséges frontsúly tömegére meg kell növelni).
Írja be a táblázatba a számított szükséges és a traktor kezelési utasításában szereplô megengedett mellsô tengelyterhelést.
4. A tényleges össztömeg számítása Gtat (Ha a hátsó függesztésû munkagéppel (Gh) nem érjük el a minimális hátsó súlyt (Ghmin), akkor a hátsó gép tömegét a szükséges hátsó súly
tömegére meg kell növelni).
Írja be a táblázatba a számított szükséges és a traktor kezelési utasításában szereplô megengedett össztömeget.
5. A tényleges hátsótengely terhelés számítása Gtat Írja be a táblázatba a számított szükséges és a traktor kezelési utasításában szereplô megengedett hátsó tengelyterhelést.
6. A gumik teherbíróképessége Írja be a kerekek teherbírásának megengedett dupla értékeit (két kerékre) a táblázatba.
Táblázat
A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1
EU-Megfelelôségi nyilatkozet A 98/37/EG-irányalvnek megfelelôen
Mi, az ____________________________________________________________________ (A gyártó neve)
__________________________________________________________________________________ (A cég teljes címe a közösségen belül lévô meghatalmazott esetén a cég adatai és a gyártó címe)
saját felelôsségünk tudatában kijelentjük, hogy a következô termék:
__________________________________________________________________________ (Gyártmány, típus)
amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, a 98/37 EG-irányelv idevágó alapvetô biztonsági és egész- ségügyi elôírásainak, (amennyiben szükséges)
valamint más EG-irányelvek idevonatkozó követelményeinek
__________________________________________________________________________ (A más irányelvek címe és/vagy száma és kiadási dátuma)
megfelel.
__________________________________________________________________________ (A szabványok és/vagy mûszaki specifikációk címe és/vagy száma)
1-es melléklet
____________________________ ____________________________________ (A kiállítás helye és ideje) (Az illetékes neve, beosztása és aláírása)
H
pa. Ing. W. Schremmer Entwicklungsleitung
Tárcsás kasza NOVADISC 225 Típus 385 NOVADISC 265 Típus 386 NOVADISC 305 Típus 387
NOVADISC 350 Típus 388 NOVADISC 400 Típus 389
Grieskirchen, 03.09.2007
v smislu tehninega razvoja si podjetje firma pöttinger g.m.b.h prizadeva za stalno izboljšavo svojih izdelkov.
pridruujemo si pravico do sprememb pri slikah in navodilih za uporabo. To ne velja za e dostavljene stroje. Tehnini podatki, merila in tee so neobvezujoa. pridrujemo si pravico do zmot. ponatis, prevod, tudi le deloma so dovoljeni le s pisnim dovoljenjem podjetja ALOiS pÖTTinger maschinenfabrik gesellschaft m.b.h. A-4710 grieskirchen. pridrujemo si avtrorske pravice.
Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.
Änderungen gegenüber den Abbi ldungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.
Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der
ALOIS PÖTTINGER
D
« ....» .
, , . , . . , , « ...» -4710 . .
v dsledku technického vývoje pracuje firma PÖTTINGER Ges.m.b.H neust·le na zlepšení svých výrobk.
Zmny v návodu k pouívaní si výrobce vyhrazuje. Poadavky na zmnu návodu k pouívaní na práv dodané stroje nemohou být vyvozovány.
Technické údaje, rozmr y a hmotnost i jsou nezávazné.
Dotisk nebo nový peklad je moný pouze za písemného souhlasu firmy
ALOIS PÖTTINGER
A mûszaki termékfejlesztés folyamatában a pöttinger ges.m.b.h. folyamatosan dolgozik termékei minôségének javításán.
ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változ- tatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban. A mûszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva. Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az ALOiS pÖTTinger maschinenfabrik gesellschaft m.b.h. A-4710 grieskirchen írásos engedélyével történhet. A szerzôi jogi törvény értelmében minden jog fenn- tartva.
W sensie dalszego rozwoju technicznego poettinger nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktÛw. W zwiπzku
z powyøszym zastrzegamy sobie prawo do zmian w schematach i opisach znajdujπcych siÍ w niniejszej instrukcji obs≥ugi. nie wyklucza siÍ prawa do zmian rÛwnieø w przypadku juø dostarczonych maszyn. dane techniczne, wymiary i ciÍøary nie sπ wielkoúciami ostatecznymi. dopuszcza siÍ moøliwoúÊ pojawienia siÍ b≥edÛw. powielanie bπdü t≥umaczenia, rÛwnieø wyrywkowe, wy≥πcznie za pisemnπ zgodπ ALOiS pÖTTinger maschinenfabrik gesellschaft m.b.h. A-4710 grieskirchen Wszelkie prawa w≥πcznie z prawami autorskimi zastrzeøone.
pÖTTinger ges.m.b.h .
’ , , ’. , ’. . , , ALOiS pÖTTinger maschinenfabrik gesellschaft m.b.h. A-4710 grieskirchen. .
Στα πλασια της τεχνικς ανπτυξης η pÖTTinger ges.m.b.h εργζεται συνεχς για τη βελτωση των προντων της.
Επιφυλασσμεθα για αλλαγς στις εικνες και τις περιγραφς των εν λγω οδηγιν χρσης αλλ δεν συνγεται τι υφσταται αξωση αλλαγν στις μηχανς που χουμε δη παραδσει. Τα τεχνικ χαρακτηριστικ, τα μτρα και τα βρη εναι δεσμευτικ. Επιφυλσσονται λθη. Η εκτπωση η μετφραση, ακμα και τμημτων, δεν επιτρπεται χωρς την γγραφη δεια της ALOiS pÖTTinger maschinenfabrik gesellschaft m.b.h. A-4710 grieskirchen. λα τα δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας προστατεονται απ τη νομοθεσα περ πνευματικν δικαιωμτων.
Teknik gelimeye bal olarak pÖTTinger ges.m.b.h firmas sürekli olarak ürünlerinin gelitirilmesi üzerinde çalr.
Bu yüzden bu kullanm klavuzundaki resim veya açklamalara göre deiiklik yapma hakkmz sakldr ve bundan, teslim edilmi olan makineler üzerinde deiiklik yapma hakk çkartlamaz. Teknik veriler, ölçüler ve arlklar balayc deildir. hata yapma hakk sakldr. ek bask veya tercümesi, ksmen de olsa, sadece firmann yazl izniyle yaplabilir: ALOiS pÖTTinger maschinenfabrik gesellschaft m.b.h. A-4710 grieskirchen. Telif hakk yasasna göre tüm haklar sakldr.
Tehnisks attstbas proces PÖTTINGER Ges. m.b.H strd neprtraukti pie Jsu produktu uzlabošanas.
Tehnikai attstoties var atširties fotoattli no dab esošs mašnas. Rpnca patur tiesbas neprtraukti uzlabot agregtus, k d nav izslgta nkošo saraoto mašnu atširba no iepriekšjm. Izmaias jau piegdtajm mašnm netiek veiktas.
Tehniskie dati, izmri un masas var bt aptuvenas, nav izslgtas drukas kdas.
Prdrukšana vai tulkojumi, vai ar atsevišu dau izkopšana atauta tikai ar rpncas rakstisku piekrišanau:
ALOIS PÖTTINGER
pe parcursul perfecionrii tehnice pÖTTinger ges.m.b.h lucreaz continuu la îmbuntirea produselor sale.
de aceea ne rezervm dreptul de a aduce modificri imaginilor i descrierilor din acest manual de operare, dei nu se pot deriva din aceasta revendicri cu privire la modificri ale mainilor deja livrate. datele tehnice, dimensiunile i greutile sunt doar informative. ne rezervm dreptul la erori. reproducerea sau traducerea, chiar i rezumate, numai cu consimmântul scris al ALOiS pÖTTinger maschinenfabrik gesellschaft m.b.h. A-4710 grieskirchen. Toate drepturile rezervate conform legislaiei privind drepturile de autor.
RO Tehnilise edasiarendamise käigus töötab pöttinger ges. m.b.