Novinarska konferenca 28. november 2008

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 28. november 2008. Vsebina : Aktualni podatki: inflacija v novembru mag. Irena Kriman, generalna direktorica Analiza dohodkov in revine v Sloveniji, 2007 Stanka Intihar, oddelek za statistiko ivljenjske ravni. Inflacija , november 2008 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  28. november 2008

 • Vsebina:

  Aktualni podatki: inflacija v novembrumag. Irena Kriman, generalna direktorica

  Analiza dohodkov in revine v Sloveniji, 2007 Stanka Intihar, oddelek za statistiko ivljenjske ravni

 • Inflacija, november 2008

  mesena stopnja inflacije: - 0,7 %

  letna stopnja inflacije: 3,1 %

  januar - november: 2,7 %

 • Inflacija, november 2007 november 2008

 • Inflacija, november 2008

  POCENITVE V NOVEMBRU:Prevoz: - 4,4 %Stanovanje: - 2,0 %Alkoholne pijae in tobak: - 0,2 %

  PODRAITVE V NOVEMBRU:Obleka in obutev: 1,4 %Hrana in brezalkoholne pijae: 0,4 %Rekreacija in kultura : 0,4 %Raznovrstno blago in storitve: 0,4 %Komunikacije: 0,3 %Gostinske in nastanitvene storitve: 0,2 %

 • Letna inflacija v novembru 2008: 3,1 %

  NAJVEJE PODRAITVE V ENEM LETU:

  Gostinske in nastanitvene storitve: 8,8 % Stanovanjska oprema: 6,7 % Izobraevanje: 6,1 %Hrana in brezalkoholne pijae: 5,6 %Zdravje: 5,4 %Stanovanje: 4,8 %

 • Harmonizirani indeks cen ivljenjskih potrebin, Slovenija, november 2008

  mesena stopnja inflacije: - 0,9 %

  letna stopnja inflacije: 2,9 %

  povprena 12-mesena rast: 5,9 %

 • Inflacija, Evropska unija, oktober 2008(harmonizirani indeks cen ivljenjskih potrebin)

  LETNA STOPNJA INFLACIJEEMU: oktober 2008/oktober 2007: 3,2 %EU: oktober 2008/oktober 2007: 3,7 %Slovenija: oktober 2008/oktober 2007: 4,8 %

  POVPRENA 12-MESENA RAST konvergenno merilo za oktober: 4,2 %Slovenija: 6,1 %preseganje konvergennega merila v oktobru: 1,9 odst. t.

 • Analiza dohodkov in revine v Sloveniji, 2007

  Stanka Intihar, oddelek za statistiko ivljenjske ravni

 • Vir: SILC 2007Anketa o ivljenjskih pogojih v 2007 = leto izvajanja SILCAdministrativni, registrski podatki za 2006 = referenno leto za dohodek

  V 2008 objavljanje poenoteno z Eurostatom referenno leto za dohodek leto izvajanja SILC

 • Stopnja tveganja revine= odstotek oseb, ki ivijo v gospodinjstvih, z razpololjivim dohodkom na odraslega (ekvivalentnega) lana, ki je niji od praga tveganja revine

  = 11,5% v letu 2007 prag = 495 EUR na mesec (na odraslega ekvivalentnega lana)

 • Relativni koncept merjenja revine:Prag ni doloen vnaprej ga izraunamoPrag odvisen od viine in porazdelitve dohodkov v drubi, se spreminjaStopnja tveganja revine predstavlja dele ljudi, katerih dohodek je niji od izraunanega pragaNe upoteva gibanja cen, stanovanjskih razmer

 • Izhodia za izraun praga tveganja revine dogovorjena na nivoju EU:Enota opazovanja: oseba (lan gospod.)Osnova za izraun: razpololjivi dohodek gospodinjstvaEkvivalenna lestvica: OECD prilagojena (1, 05, 03)Srednja vrednost: medianaPrerez: 60 %

 • Chart3

  2.8

  6.3

  11.5

  18.8

  brez dohodka v naravi

  Prag tveganja revine

  %

  Stopnja tveganja revine za razlino doloen prag, Slovenija, 2007

  del intenz.

  Stopnja tveganja revine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva20072007

  brez dohodka v naraviz dohodkom v naravi20072007dele med vsemi revnimi

  gospodinjstva brez vzdrevanih otrok11.410.8gospodinjstva brez vzdrevanih otrokgospodinjstva z vzdrevanimi otrokitotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent childrentotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent children

  delovno neintenzivno gospodinjstvo30.628.9delovno neintenzivno gospodinjstvo30.654.5total

  delovno delno intenzivno gospodinjstvo7.67.3delovna intenzivnost

 • 1. Izraun tevila ekvivalentnih odraslih lanov za vsako gospodinjstvo:Prva odrasla oseba dobi ute 1Vsaka naslednja odrasla oseba dobi ute 0,5Vsak otrok, mlaji od 14 let, dobi ute 0,3

  Izraun odvisen od starosti in tevila lanov gospodinjstva

 • tevilo lanov: 4Starosti: 45, 43, 11, 5tevilo ekvivalentnih odraslih lanov: 2,1 (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2,1)

  tevilo lanov: 4Starosti: 45, 43, 17, 14tevilo ekvivalentnih odraslih lanov: 2,5(1 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5)

  tevilo lanov: 4Starosti: 43, 13, 11, 7tevilo ekvivalentnih odraslih lanov: 1,9(1 + 0,3 + 0,3 + 0,3 =1,9)

 • 2. Izraun ekvivalentnega dohodka gospodinjstva:setejemo dohodke vseh lanov gospod.

  dohodek gospodinjstva t. ekvivalentnih lanov v gospodinjstvu

  vsem lanom istega gospodinjstva pripiemo izraunan ekvivalentni dohodek

 • Razpololjivi dohodek= Neto dohodek vseh lanov gospodinjstva: (plae, malica, vonja, pokojnine, tudentski servis, dohodek iz dejavnosti, dividende, obresti, socialni in druinski prejemki, prejete najemnine, tipendije, nadomestila za brezposelne, )

  - davek na premoenje- transferji, dani drugim gospodinjstvom(+ dohodek v naravi)

 • Zap. t.Ekvivalentni dohodek (letni)1Oseba 1Gospodinjstvo 1200 EUR2Oseba 2Gospodinjstvo 1200 EUR3Oseba 3Gospodinjstvo 1200 EUR4Oseba 1Gospodinjstvo 2230 EUR60 % od 9.907 = 5.944 EUR495 EUR na mesecPRAG14585Oseba xGospodinjstvo y9.907 EURMEDIANA

  28569Oseba 1Gospodinjstvo 870649.000 EUR28569Oseba 2Gospodinjstvo 870649.000 EUR28570Oseba 1Gospodinjstvo 870750.000 EUR28570Oseba 2Gospodinjstvo 870750.000 EUR

 • 3. Izraun praga tveganja revine:Vse osebe v vzorcu razvrstimo glede na njihov ekvivalentni dohodek od najnijega do najvijega

  Ekvivalentni dohodek osebe na sredini porazdelitve je mediana

  60 % od mediane je prag tveganja revine

 • Izraun praga za doloena gospodinjstvaPrag za tirilansko gospodinjstvo = 495 EUR * 2,1 = 1 040 EUR 1 + 0,5 + 0,3 + 0,3Prag za par brez vzdrevanih otrok = 495 EUR * 1,5 = 743 EUR 1 + 0,5

 • 4. Izraun stopnje tveganja revine: uteeno tevilo oseb pod pragom uteeno tevilo vseh oseb v %

 • Chart6

  11.5

  23.1

  39.7

  brez dohodka v naravi

  %

  Stopnja tveganja revine pred in po socialnih transferjih, Slovenija, 2007

  pst

  brez dohodka v naraviz dohodkom v naravi

  po socialnih transferjih11.5

  pred socialnimi transferji, razen pokojnin23.1

  pred vsemi socialnimi transferji39.7

  income in cashincome in cash + in kind

  40 % median income2.82.6

  50 % median income6.36.1

  60 % median income11.511

  70 % median income18.818.3

  pst

  0

  0

  0

  brez dohodka v naravi

  %

  Stopnja tveganja revine pred in po socialnih transferjih, Slovenija, 2007

  del intenz.

  2.92.6

  6.65.9

  11.711.1

  19.218.4

  income in cash

  income in cash + in kind

  At-risk-of-poverty threshold

  %

  At-risk-of-poverty rate for 2 income concepts and different cut-offs, Slovenia, 2006

  aktiv.

  Stopnja tveganja revine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva20072007

  brez dohodka v naraviz dohodkom v naravi20072007dele med vsemi revnimi

  gospodinjstva brez vzdrevanih otrok11.410.8gospodinjstva brez vzdrevanih otrokgospodinjstva z vzdrevanimi otrokitotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent childrentotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent children

  delovno neintenzivno gospodinjstvo30.628.9delovno neintenzivno gospodinjstvo30.654.5total

  delovno delno intenzivno gospodinjstvo7.67.3delovna intenzivnost

 • Chart4

  1111.7

  8.210.2

  9.29

  11.311.6

  10.824.9

  moki

  enske

  %

  Stopnja tveganja revine glede na starost in spol, Slovenija, 2007

  del intenz.

  Stopnja tveganja revine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva20072007

  brez dohodka v naraviz dohodkom v naravi20072007dele med vsemi revnimi

  gospodinjstva brez vzdrevanih otrok11.410.8gospodinjstva brez vzdrevanih otrokgospodinjstva z vzdrevanimi otrokitotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent childrentotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent children

  delovno neintenzivno gospodinjstvo30.628.9delovno neintenzivno gospodinjstvo30.654.5total

  delovno delno intenzivno gospodinjstvo7.67.3delovna intenzivnost

 • Chart2

  3.93.1

  14.919.7

  38.234

  11.120.1

  2018.3

  moki

  enske

  %

  Stopnja tveganja revine glede na najpogosteji status aktivnosti in spol za osebe, stare 18 let ali ve, Slovenija, 2007

  del intenz.

  Stopnja tveganja revine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva20072007

  brez dohodka v naraviz dohodkom v naravi20072007dele med vsemi revnimi

  gospodinjstva brez vzdrevanih otrok11.410.8gospodinjstva brez vzdrevanih otrokgospodinjstva z vzdrevanimi otrokitotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent childrentotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent children

  delovno neintenzivno gospodinjstvo30.628.9delovno neintenzivno gospodinjstvo30.654.5total

  delovno delno intenzivno gospodinjstvo7.67.3delovna intenzivnost

 • Chart1

  30.654.5

  14.531.2

  512.7

  3.12.8

  gospodinjstva brez vzdrevanih otrok

  gospodinjstva z vzdrevanimi otroki

  %

  Stopnja tveganja revine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva, Slovenija, 2007

  del intenz.

  Stopnja tveganja revine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva20072007

  brez dohodka v naraviz dohodkom v naravi20072007dele med vsemi revnimi

  gospodinjstva brez vzdrevanih otrok11.410.8gospodinjstva brez vzdrevanih otrokgospodinjstva z vzdrevanimi otrokitotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent childrentotalhouseholds without dependent childrenhouseholds with dependent children

  delovno neintenzivno gospodinjstvo30.628.9delovno neintenzivno gospodinjstvo30.654.5total

  delovno delno inten