Novinarska konferenca 28. september 2012 stat.si/nk

  • View
    41

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 28. september 2012 www.stat.si/nk. Vsebina: Inflacija, september 2012 Genovefa Rui, namestnica generalne direktorice Bruto trgovske mare, 2010 Barbara Dremelj Ribi, vodja Oddelka za strukturno statistiko podjetij - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

SLOVENIA

Novinarska konferenca

28. september 2012

www.stat.si/nk

1Vsebina:

Inflacija, september 2012Genovefa Rui, namestnica generalne direktorice

Bruto trgovske mare, 2010Barbara Dremelj Ribi, vodja Oddelka za strukturno statistiko podjetij

Primanjkljaj in dolg drave, 2. etrtletje 2012 in napoved za 2012Andrej Flajs, Sektor za makroekonomske statistike

2Inflacija, september 2012letna stopnja inflacije: 3,3 %Dvig cen na letni ravni v skupinah blaga in storitev: gostinske in nastanitvene storitve (8,9 %) alkoholne pijae in tobak (7,0 %)izobraevanje (5,7 %)stanovanje (5,2 %) prevoz (4,7 %) hrana in brezalkoholne pijae (4,0 %)rekreacija in kultura (1,2 %) zdravje (0,3 %)Padec cen na letni ravni v skupinah: komunikacije (- 3,2 %)obleka in obutev (- 0,3 %)stanovanjska oprema (- 0,2 %) mesena stopnja inflacije: 1,1 %

januar september: 2,9 %

3Bruto trgovska mara v trgovini na drobno

Barbara Dremelj Ribi, Vodja Oddelka za strukturno statistiko podjetij

4Bruto trgovska mara

Bruto trgovska mara (12130) je spremenljivka strukturne statistike podjetij. Definicijo doloa Uredba (ES) t. 295/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve karakteristik strukturne statistike podjetij.

Bruto trgovska mara temelji na:Prihodkih od prodaje od trgovskih dejavnosti (18160) Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki (13120)+/- Spremembe zalog blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki (13211)

5Bruto trgovske mare v trgovini na drobnoGraf 1: Dele bruto trgovske mare v prihodkih od prodaje v trgovini na drobno (G47), izbrane drave, 2009

6Bruto trgovske mare v trgovini na drobnoGraf 1: Dele bruto trgovske mare v nabavni vrednosti v trgovini na drobno (G47), izbrane drave, 2009

7Bruto trgovske mare v trgovini na drobno Tabela 1: Poslovanje podjetij v trgovini na drobno, Slovenija, 2005-2010

8Primanjkljaj in dolg drave, 2. etrt. 2012 in napoved Ministrstva za finance za 2012

Andrej Flajs, Sektor za makroekonomske statistike

9Primanjkljaj in dolg drave, 2008-2011 in napoved Ministrstva za finance za 2012

Revidirane ocene za EDP poroanje, september 2012 Primanjkljaj drave2008 702 mio EUR ali 1,9% BDP (prej 695 mio EUR)2009 2.127 mio EUR ali 6,0% BDP (prej 2.146 mio EUR)2010 2.046 mio EUR ali 5,7% BDP (prej 2.127 mio EUR ali 6,0% BDP)2011 2.307 mio EUR ali 6,4% BDP (prej 2.289 mio EUR) Centralna drava: 2.295 mio EUR ali 6,3% BDP Lokalna drava: 17 mio EUR Skladi socialne varnosti: + 4 mio EUR

Napoved MF za 2012 1.498 mio EUR ali 4,2% BDP

Primanjkljaj in dolg drave, 2008-2011 in napoved Ministrstva za finance za 2012

Revidirane ocene za EDP poroanje, september 2012 Enkratni transferji kapitala v letu 2011dokapitalizacija NLB d.d. 243 mio EUR (I. etrtletje)sprejetje terjatev Slovenskih eleznic 119 mio EUR (II. etrtletje)zapadle garancije 20 mio EURdokapitalizacija Adrie Airways 49 mio EUR (III. etrtletje)prevzem dolga javnega podjetja Infra d.o.o. 10 mio EUR

Zaradi enkratnih transakcij je bilo poveanje primanjkljaja v letu 2011 skupaj za 459 mio EUR ali 1,3% BDP, v letu 2010 skupaj za 93 mio EUR ali 0,3% BDP. Primanjkljaj brez enkratnih transakcij bi znaal v letu 2011 5,1% in v letu 2010 5,4% BDP.

Primanjkljaj in dolg drave, 2008-2011 in napoved Ministrstva za finance za 2012

Revidirane ocene za EDP poroanje, september 2012 Konsolidirani bruto dolg drave (nespremenjen)2008 8.180 mio EUR ali 22,0% BDP2009 12.449 mio EUR ali 35,0% BDP2010 13.737 mio EUR ali 38,6% BDP2011 16.954 mio EUR ali 46,9% BDP Centralna drava 16.347 mio EUR ali 45,2% BDP Lokalna drava 685 mio EUR ali 1,9% BDP Skladi socialne varnosti 52 mio EUR ali 0,1% BDP

Napoved MF 2012 19.196 mio EUR ali 53,8% BDP

etrtletni nefinanni sektorski rauni, II. etrtletje 2012

Primanjkljaj drave I. etrtletjeII. etrtletje2012451 mio EUR / 5,3% BDP430 mio EUR / 4,7% BDP2011795 mio EUR / 9,4% BDP725 mio EUR / 7,7% BDP

I. - II. etrtletje skupaj2012 880 mio EUR / 5,0% BDP20111.520 mio EUR / 8,5% BDP

etrtletni nefinanni sektorski rauni, II. etrtletje 2012

Primanjkljaj drave Na letni ravni, kot vsota zadnjih tirih etrtletij, je bil v letu 2011 primanjkljaj drave 6,4% BDP, v letu 2012 pa v prvem etrtletju 5,3% in v drugem 4,7% BDP.

Za drugo etrtletje je temeljna znailnost, da so se po dvoletnem obdobju nominalne rasti, skupni prihodki nominalno zmanjali na etrtletni ravni za 1,3% (od davkov za 4,1%).

Izdatki so se v drugem etrtletju nominalno zmanjali e bistveno bolj, za 7,3% (od tega za socialna nadomestila v denarju in naravi prebivalstvu sploh prvi v vsem obdobju, za 8,8% predvsem zaradi izdatkov vezanih na pokojnine).

etrtletni nefinanni sektorski rauni, II. etrtletje 2012

Dolg drave (do I. etrtletja 2012 je nespremenjen)

etrtletni nefinanni sektorski rauni, II. etrtletje 2012

Dolg drave (do I. etrtletja 2012 je nespremenjen) Dolg lokalne drave se je v drugem etrtletju 2012 zmanjal za 7 mio EUR na 681 mio EUR, dolg skladov socialne varnosti pa poveal za 13 mio EUR na 82 mio EUR

etrtletni nefinanni sektorski rauni, II. etrtletje 2012

Transakcije s tujino, primanjkljaj (revidiran v vsem obdobju) 2008: - 2.223 mio EUR ali 6,0% BDP2009: - 154 mio EUR ali 0,4% BDP2010: - 122 mio EUR ali 0,3% BDP2011: - 58 mio EUR ali 0,2% BDP2012 I. etrtletje: - 2 mio EUR2012 II. etrtletje: + 337 mio EUR ali 3,7% BDP

Izel je epni letopis: http://www.stat.si/doc/pub/slo_stevilke_12.pdf

21NAPOVEDNOVINARSKIH KONFERENC V OKTOBRU

TOREK, 9. oktobra:Trg dela in upokojevanje TOREK, 30. oktobra:Mladi v Sloveniji

Stik: Ida Repov Grabnar, odnosi z javnostmi, ida.repovz-grabnar@gov.si, 01 241 64 5822