Novinarska konferenca 29. december 2006

 • View
  34

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 29. december 2006. Dnevni red: Statistini letopis 2006 Dogodki v letu 2006, pomembni za Statistini urad RS mag. Irena Kriman, generalna direktorica Inflacija v letu 2006 Drobnoprodajne cene v evrih za zadnje leto Mojca Maek Kenk, vodja oddelka za statistiko cen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  29. december 2006

 • Dnevni red:

  Statistini letopis 2006Dogodki v letu 2006, pomembni za Statistini urad RS mag. Irena Kriman, generalna direktorica

  Inflacija v letu 2006Drobnoprodajne cene v evrih za zadnje letoMojca Maek Kenk, vodja oddelka za statistiko cen ivljenjskih potrebin

 • Statistini letopis Republike Slovenije 2006

  45. izdaja te publikacije, izla v nakladi 800 izvodov obsega 594 strani, dvojezina (slovensko-angleka) 33 vsebinsko zaokroenih poglavij s podatki, prikazanimi v 516 tabelah in 131grafikonih vsako poglavje: metodoloka pojasnila, tabelarni pregledi s podatki in grafini prikazi za Slovenijo veina poglavij ima podatke za dalje asovno obdobje, podrobneje podatke za leta 1995 in od leta 2000 dalje posebna poglavja: Pregled po statistinih regijah, Pregled po obinah, Pregled po mestnih obmojih in Mednarodni pregled celotna vsebina Statistinega letopisa 2006 tudi na nai spletni strani www.stat.si/letopis

 • Inflacija v letu 2006

  Mojca Maek Kenk, vodja oddelka za statistiko cen ivljenjskih potrebin

 • INFLACIJA 2006v DECEMBRU: 0,4 % BLAGO 0,2 % STORITVE 1 % *svea zelenjava (11,1 %) * odvoz smeti (5,2 %) * tekstilni dodatki (2,6 %) * letalski prevozi (3,4 %) * trda goriva (1,8 %) * v gostinskih lokalih (3,2 %) * za port in rekreacijo (3,2 %) LETNA: 2,8 %BLAGO 2,1 % STORITVE 4,3 % PRISPEVEK:1,5 odstotne toke 1,3 odstotne tokePOVPRENA LETNA: 2,5 %

 • Podskupine izdelkov in storitev, katerih cene so najbolj vplivale na decembrsko inflacijo

 • Vpliv podskupin izdelkov in storitev, katerih cene so najbolj vplivale na decembrsko inflacijo

 • Podskupine izdelkov in storitev z najvejimi odstopanji cen v primerjavi s povprejem v preteklih letih, december 2006

 • Podskupine izdelkov in storitev z najvejimi odstopanji cen v primerjavi s povprejem v preteklih letih, december 2006 (v odst. tokah)Svea zelenjava 10,17Ri 4,71Predjedi v gostinskih lokalih 4,42Sladice v gostinskih lokalih 4,06Odvoz smeti 3,72Letalski potniki prevozi 3,56Brezalk. pijae v gostinskih lokalih 3,49Storitve za rekreacijo 3,03Maziva 2,86Kruh in pekovsko pecivo -3,40Igre in igrae -3,05Prenoevanje v hotelih -3,00Otroka oblaila -2,26Suho sadje -1,73

 • Letna rast cen po glavnih skupinah

 • Podskupine, v katerih so se letos cene najbolj poviale, hkrati pa tudi bolj kot v preteklih letih

 • Prispevek glavnih skupin k skupni rasti cen

 • Izpolnjevanje konvergennega merila glede cenovne stabilnosti

  Grafikon3

  3.52.2

  3.42.2

  3.42.2

  3.42.3

  3.22.3

  32.3

  2.92.3

  2.72.4

  2.72.4

  2.72.4

  2.52.5

  2.52.5

  2.52.6

  2.42.6

  2.32.6

  2.32.7

  2.42.7

  2.62.8

  2.62.8

  2.72.8

  2.62.8

  2.52.8

  2.52.8

  HICP

  Konvergenno merilo

  %

  List1

  Izpolnjevanje konvergennega merila glede cenovne stabilnostiI 05II 05III 05IV 05V 05VI 05VII 05VIII 05IX 05X 05XI 05XII 05I 06II 06III 06IV 06V 06VI 06VII 06VIII 06IX 06X 06XI 06

  HICPKonvergenno meriloHICP3.53.43.43.43.232.92.72.72.72.52.52.52.42.32.32.42.62.62.72.62.52.5

  VII 044.32.51.8Konvergenno merilo2.22.22.22.32.32.32.32.42.42.42.52.52.62.62.62.72.72.82.82.82.82.82.8

  VIII 044.12.41.7

  IX 044.01.92.1

  X 043.92.11.8

  XI 043.82.11.7

  XII 043.72.21.5

  I 053.52.21.3

  II 053.42.21.2

  III 053.42.21.2

  IV 053.42.31.1

  V 053.22.30.9

  VI 053.02.30.7

  VII 052.92.30.6

  VIII 052.72.40.3

  IX 052.72.40.3

  X 052.72.40.3

  XI 052.52.50.0

  XII 052.52.50.0

  I 062.52.6-0.1

  II 062.42.6-0.2

  III 062.32.6-0.3

  IV 062.32.7-0.4

  V 062.42.7-0.3

  VI 062.62.8-0.2

  VII 062.62.8-0.2

  VIII 062.72.8-0.1

  IX 062.62.8-0.2

  X 062.52.8-0.3

  XI 062.52.8-0.3

  XII 06

  List1

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  HICP

  Konvergenno merilo

  %

  letni prispevek

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  HICP

  Konvergenno merilo

  %

  vpliv dec

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  HICP

  Konvergenno merilo

  %

  odstopanja

  20062005

  1- Hrana in brezalk. pijae0.650.161- Hrana in brezalk. pijae

  2- Alkohol. pijae in tobak0.260.232- Alkohol. pijae in tobak

  3- Obleka in obutev0.28-0.193- Obleka in obutev

  4- Stanovanje0.180.894- Stanovanje

  5- Stanovanjska oprema0.350.225- Stanovanjska oprema

  6- Zdravje-0.02-0.056- Zdravje

  7- Prevoz0.190.37- Prevoz

  8- Komunikacije0.04-0.028- Komunikacije

  9- Rekreacija in kultura0.170.279- Rekreacija in kultura

  10- Izobraevanje0.000.1010- Izobraevanje

  11- Gostinske in nast. storitve0.350.2411- Gostinske storitve

  12- Raznov. blago in storitve0.310.1612- Raznov. blago in storitve

  2.772.31

  odstopanja

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  2006

  2005

  v odst. tokah

  kumulative

  Podskupine izdelkov in storitev, katerih cene so najbolj vplivale na decembrsko inflacijo

  struktura (v %)meseni indeksvpliv (v odst. tokah)

  Svea zelenjava1.11111.10.14

  OSTALO71.12100.20.12

  Poitnice v paketu2.96102.00.06

  Odvoz smeti0.58105.20.03

  Brezalkoholne pijae v gostinskih lokalih0.77104.10.03

  Vzdrevanje in popravilo vozil1.95101.60.03

  Pogonska goriva5.46100.50.03

  Storitve za rekreacijo0.84103.50.03

  Alkoholne pijae v gostinskih lokalih0.74103.20.02

  Glavne jedi v gostinskih lokalih1.13101.90.02

  Osebni avtomobili6.44100.30.02

  enska oblaila2.8299.5-0.02

  Moka oblaila2.3799.1-0.02

  Kruh in pekovsko pecivo1.7196.9-0.05

  KUMULATIVE (2)

  Podskupine izdelkov in storitev z najvejimi odstopanji cen v primerjavi s povprejem v preteklih letih, december 2006

  Struktura (v %)Meseni indeksPovpreni indeks v preteklem obdobjuOdstopanja od povpreja (v odst. tokah)

  01171Svea zelenjava1.11111.1100.910.17

  01111Ri0.09104.9100.24.71

  111111Predjedi v gostinskih lokalih0.30104.8100.44.42

  111115Sladice v gostinskih lokalih0.14104.5100.44.06

  0442Odvoz smeti0.58105.2101.53.72

  0733Letalski potniki prevozi0.15103.499.93.56

  111122Brezalkoholne pijae v gostinskih lokalih0.77104.1100.63.49

  09412Storitve za rekreacijo0.84103.5100.43.03

  07222Maziva0.09103.4100.52.86

  01162Suho sadje0.1198.6100.3-1.73

  03123Otroka oblaila0.6497.9100.2-2.26

  1121Prenoevanje v hotelih0.6497.8100.8-3.00

  0931Igre in igrae0.3197.2100.3-3.05

  01113Kruh in pekovsko pecivo1.7196.9100.3-3.40

  Blago69.03100.2100.3-0.08

  Storitve30.97101.0100.40.52

  emu slo

  Indeksi cen ivljenjskih potrebin po glavnih in izbranih posebnih skupinah, januar - december

  XII 04XII 05XII 06

  XII 03XII 04XII 05

  00Skupaj103.2102.3102.8200620052004

  01Hrana in brezalkoholne pijae98.9100.9103.8Skupaj102.8102.3103.2

  02Alkoholne pijae in tobak104.3104.4104.9Hrana in brezalkoholne pijae103.8100.998.9

  03Obleka in obutev102.797.8103.4Alkoholne pijae in tobak104.9104.4104.3

  04Stanovanje110.3107.1101.3Obleka in obutev103.497.8102.7

  05Stanovanjska oprema102.9103.4105.3Stanovanje101.3107.1110.3

  06Zdravje100.698.799.6Stanovanjska oprema105.3103.4102.9

  07Prevoz103.5101.8101.1Zdravje99.698.7100.6

  08Komunikacije102.499.5101.0Prevoz101.1101.8103.5

  09Rekreacija in kultura102.6102.5101.7Komunikacije101.099.5102.4

  10Izobraevanje108.0107.5100.5Rekreacija in kultura101.7102.5102.6

  11Gostinske in nastanitvene storitve105.2103.9105.9Izobraevanje100.5107.5108.0

  12Raznovrstno blago in storitve102.6102.5105.0Gostinske in nastanitvene storitve105.9103.9105.2

  Raznovrstno blago in storitve105.0102.5102.6

  Blago102.5102.0102.1

  Storitve104.9103.0104.3

  Goriva in energija110.3110.1103.9

  Sezonski proizvodi97.1108.3107.9

  Hrana, pijaa in tobak99.9101.7104.0

  najveje podr 2006

  Indeksi cen ivljenjskih potrebin po glavnih in izbranih posebnih skupinah, januar - decemberRast cen ivljenjskih potrebin po glavnih in izbranih posebnih skupinah, januar - december

  200620052004200620052004

  SKUPAJ102.8102.3103.2SKUPAJ2.82.33.2

  1- Hrana in brezalk. pijae103.8100.998.91- Hrana in brezalk. pijae3.80.9-1.1

  2- Alkohol. pijae in tobak104.9104.4104.32- Alkohol. pijae in tobak4.94.44.3

  3- Obleka in obutev103.497.8102.73- Obleka in