Novinarska konferenca 30. september 2011 stat.si/nk

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 30. september 2011 www.stat.si/nk. Vsebina Aktualni kazalniki: Inflacija v septembru 2011 Prihodi in prenoitve turistov v avgustu 2011 mag. Irena Kriman, generalna direktorica Analiza: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  30. september 2011

  www.stat.si/nk

 • Vsebina

  Aktualni kazalniki:Inflacija v septembru 2011Prihodi in prenoitve turistov v avgustu 2011mag. Irena Kriman, generalna direktorica

  Analiza: Izdatki za zdravstvo, 2004-2009 mag. Stane Marn, strokovnjak za statistiko zdravstvaPrimanjkljaj in dolg drave, 2. etrtletje 2011, napoved za 2011 in revizija za 2007-2010 Andrej Flajs, sektor za nacionalne raune

 • Inflacija, september 2011 (konni podatki)

  mesena stopnja inflacije: 0,6 %letna stopnja inflacije: 2,1 %(dvig cen na letni ravni v vseh skupinah blaga in storitev razen v 2 skupinah: obleka in obutev, rekreacija in kultura)

  januar september: 1,6 %

 • Prihodi in prenoitve turistov, avgust 2011 (zaasni podatki)

  Prihodi turistov, avgust 2011/avgust 2010skupaj: 9,4 %domai: 11,0 %tuji: 8,7 %

  Prenoitve turistov, avgust 2011/avgust 2010skupaj: 7,2 %domai: 2,7 %tuji: 10,0 %

 • Izdatki za zdravstvo, 2004-2009

  Mag. Stane Marn

 • Vsebina predstavitveIzdatki za zdravstvo, Slovenija 2004-2009Primerjava podatkov o izdatkih za zdravstvo v Sloveniji z izdatki v izbranih dravah OECD za leto 2009

 • OECD: izd/BDP=9,5% (2009) 8,8% (2008)

 • Primanjkljaj in dolg drave, 2. etrtletje 2011, napoved za 2011 in revizija za 2007-2010

  Andrej Flajs

 • Primanjkljaj in dolg sektorja drava, 2007-2010, napoved 201120072008200920102011*Preseek (+)/primanjkljaj (-) mio EUR-16-695-2.146-2.071-1.992 v % od BDP0,0-1,9-6,1-5,8-5,5Dolg po stanju konec leta mio EUR7.9818.18012.44913.73716.213 v % od BDP23,121,935,338,845,1* Napoved

 • Primanjkljaj in dolg drave, 2007-2010 in napoved 2011

  Druga ocena za EDP poroanje septembra 2011

  Primanjkljaj drave

  2007:16 mio eur (prej 22 mio eur)2008:695 mio eur ali 1,9 % BDP (prej 673 mio eur)2009:2.146 mio eur ali 6,1 % BDP (prej 2.109 mio eur ali 6,0 % BDP)2010: 2.071 mio eur ali 5,8 % BDP (prej 2.027 mio eur ali 5,7 % BDP)Napoved 2011: 1.992 mio eur ali 5,5 % BDP (prej 2.016 mio eur ali 5,6 % BDP)

 • Primanjkljaj in dolg drave, 2007-2010 in napoved 2011

  Druga ocena za EDP poroanje septembra 2011

  Primanjkljaj drave

  Enkratni transferji kapitala v letu 2011:dokapitalizacija NLB d.d. 243 mio eur (I. etrtletje)sprejetje terjatev Slovenskih eleznic 134 mio eur (II. etrtletje)zapadle garancije 33 mio eurdokapitalizacija Adrie Airways 32 mio eurprevzem dolga Infre 10 mio eurPoveanje primanjkljaja skupaj za 453 mio eur ali 1,3 % BDP

 • Primanjkljaj in dolg drave, 2007-2010 in napoved 2011

  Druga ocena za EDP poroanje septembra 2011

  Konsolidirani bruto dolg drave

  2007:7.981 mio eur ali 23,1 % BDP2008:8.180 mio eur ali 21,9 % BDP2009:12.449 mio eur ali 35,3 % BDP2010: 13.737 mio eur ali 38,8 % BDP (prej 13 704 mio eur)Napoved 2011: 16.213 mio eur ali 45,1 % BDP (prej 15.914 mio eur)

 • Primanjkljaj in dolg drave, 2007-2010 in napoved 2011

  Druga ocena za EDP poroanje septembra 2011

  Konsolidirani bruto dolg drave

  Skupni garantirani dolg drave je konec leta 2010 znaal 7.146 mio eur ali 19,9 % BDP, od tega zaradi finanne krize 2.495 mio eur in ostala porotva drave 4.651 mio eur (591 mio eur dravnih porotev dravnim podjetjem e v konsolidiranem bruto dolgu drave).

 • Temeljni agregati etrtletnih nefinannih sektorskih raunov20102011123412Preseek (+)/primanjkljaj (-) drave mio EUR-640-698-384-349-829-742 v % od BDP-7,9-7,7-4,2-3,9-9,9-8,0Dolg po stanju konec obdobja mio EUR13.37613.39213.55513.73716.41815.890 v % od BDP37,837,838,338,845,744,2Preseek (+)/primanjkljaj (-) s tujino mio EUR61-97-90-142-4795 v % od BDP0,7-1,1-1,0-1,6-0,61,0

 • Primanjkljaj drave

  2011 - prvo etrtletje 829 mio eur ali 9,9 % BDP2011 - drugo etrtletje 742 mio eur ali 8,0 % BDP

  V drugem etrtletju 2011:upoasnitev dinamike rasti prihodkov od davkov in socialnih prispevkov zaradi manje gospodarske rasti, od 3,3 % v prvem na 1,1 % v drugem etrtletjupozitivni saldo v transakcijah z EU, v polovici leta za 152 mio eur ali 0,4 % BDPnominalna stagnacija skupnih izdatkov drave, brez enkratnih kapitalskih transferjev nominalno enaki kot leto prejetrtletni nefinanni sektorski rauni, 2. etrtletje 2011

 • Konsolidirani bruto dolg drave

  2011 - konec prvega etrtletja 16.418 mio eur ali 45,7 % BDP2011 - konec drugega etrtletja 15.890 mio eur ali 44,2 % BDPetrtletni nefinanni sektorski rauni, 2. etrtletje 2011

 • Transakcije s tujino

  etrtletni nefinanni sektorski rauni, 2. etrtletje 20112010 - primanjkljaj 268 mio EUR ali 0,8 % BDP

  prvo etrtletje letos primanjkljaj 47 mio eur ali 0,6 % BDP

  drugo etrtletje letos preseek 95 mio eur ali 1,0 % BDP

  preseek na raunu blaga in storitev v prvem etrtletju 80 mio eur in v drugem 264 mio eur

 • NAPOVED NOVINARSKIH KONFERENC v oktobru

  5. oktobra:Popis kmetijstva 2010, rezultati o delovni sili na kmetijskih gospodarstvih- predstavitev rezultatov: SURS- komentar rezultatov in problematika spremljanja: Biotehnika fakulteta Ekonomski rauni za kmetijstvo, 2010

  28. oktobra:Blagovna menjava s tujino izid broureEkonomski rauni za gozdarstvo

  ***

  *

  ***