Novinarska konferenca 31. maj 2010 stat.si/nk

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 31. maj 2010 www.stat.si/nk. Vsebina : Inflacija v maju 2010 mag. Irena Kriman, generalna direktorica Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2010 mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne raune Popis kmetijstva 2010 Vsaka kmetija teje! - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  31. maj 2010

  www.stat.si/nk

 • Vsebina:

  Inflacija v maju 2010 mag. Irena Kriman, generalna direktorica

  Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2010mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne raune

  Popis kmetijstva 2010 Vsaka kmetija teje!Barbara Kutin Slatnar, vodja oddelka za statistiko kmetijstva

 • Inflacija v maju 2010

  mag. Irena Kriman, generalna direktorica

 • Inflacija, maj 2010

  mesena stopnja inflacije: 0,4 %

  letna stopnja inflacije : 2,1 %

  januar april : 2,1 %

 • Inflacija, maj 2009 maj 2010

 • Mesena inflacija v maju 2010: 0,4 %

  PODRAITVE V MAJU:Rekreacija in kultura: 1,3 % Obleka in obutev: 0,8 %Hrana in brezalkoholne pijae: 0,6 % Stanovanje: 0,5 % Komunikacije: 0,5 %Gostinske in nastanitvene storitve: 0,4 %Izobraevanje: 0,1 %Alkoholne pijae in tobak: 0,1 %

  POCENITVE V MAJU:Stanovanjska oprema: - 0,6 %Prevoz: - 0,1 %

 • Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2010

  mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne raune

 • Glavni poudarkiBDP se je realno zmanjal za 1,2 odstotka; padec je manji kot v predhodnih etrtletjihIzvoz in uvoz sta se realno poveala po petih etrtletjih realnega zmanjevanja; izvoz ostaja glavni dejavnik manjega gospodarskega padcaBruto investicije se e vedno realno zmanjujejo, vendar poasneje kot v letu 2009Dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih se je realno poveala po petih etrtletjih realnega zmanjevanjaDodana vrednost drugih pomembnejih dejavnostih (poslovne storitve, trgovina, gradbenitvo) e vedno manja kot pred letomZmanjevanje zaposlenosti ostaja izrazito, zlasti v predelovalnih dejavnostih in gradbenitvu

 • Popis kmetijstva 2010 Vsaka kmetija teje!

  Barbara Kutin Slatnar, vodja oddelka za statistiko kmetijstva

 • Kaj je Popis kmetijstva 2010 in zakaj je pomemben?

  Osnovno statistino raziskovanje s podroja kmetijstva Edini celovit vir podatkov o slovenskem kmetijstvu Katere podatke bomo zbrali s Popisom kmetijstva 2010?

  Zemljia in raba zemlji, ivinoreja, kmetijska mehanizacija in oprema, delovna sila in pridobitne dejavnosti ter gozdarstvo na kmetijskem gospodarstvu

  Na terenu bodo zbrani le podatki, ki jih ne moremo pridobiti iz administrativnih virov

  Ali bodo zajeta vsa kmetijska gospodarstva?

  95.000 kmetijskih gospodarstev: pomen sodelovanja vsaka kmetija teje

 • Vir: SURSAli ste vedeli, dadruinske kmetije, ki redijo do 5 govedi, predstavljajo ve kot 35 % vseh, ki redijo govedo?

  Chart4

  7610

  7470

  10787

  5795

  2899

  3032

  2205

  861

  182

  2007

  tevilo kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih tevila govedi, Slovenija, 2007

  tevilo kmetijskih gospod

  2000200320052007

  Kmetijska gospodarstva83701771497717575340

  tevilo kmetijskih gospod

  Kmetijska gospodarstva

  tevilo kmetijskih gospodarstev

  zemljia - struktura

  da kmetijska zemljia predstavljajo le 57 % vseh zemlji na kmetijskem gospodarstvu?

  Struktura vseh zemlji na kmetijskih gospodarstvih, 20072007

  Vsa zemljia - SKUPAJ100

  ..Kmetijska zemljia - skupaj56.9

  ..Gozd41.0

  ..Nerodovitno2.1

  da je slovensko kmetijsko zaradi naravnih pogojev usmerjeno v ivinorejo, kar potrjuje tudi struktura kmetijskih zemlji v uporabi - 59 % zemlji predstavljajo trajni travniki in paniki?

  Povrina (ha)

  2007

  Vsa zemljia - SKUPAJ921226

  ..Kmetijska zemljia - skupaj524167

  ....Kmetijska zemljia v uporabi - skupaj488774

  ......Njive, vrtovi, drevesnice, trsnice in matinjaki174932

  ........Njive in vrtovi174709

  ........Drevesnice, trsnice in matinjaki224

  ......Sadovnjaki in oljniki, skupaj9535

  ........Intenzivni sadovnjaki in oljniki, skupaj4555

  ........Ektenzivni sadovnjaki in oljniki, skupaj4979

  ......Vinogradi16085

  ......Trajni travniki in paniki288222

  ....Kmetijska zemljia v zaraanju - neobdelana33083

  ....Druga neobdelana kmetijska zemljia2309

  ..Gozd377768

  ..Nerodovitno19292

  Kmetijska zemljia v uporabi na kmetijskih gospodarstvih, 20072007

  ......Njive, vrtovi, drevesnice, trsnice in matinjaki35.8

  ......Sadovnjaki in oljniki, skupaj2.0

  ......Vinogradi3.3

  ......Trajni travniki in paniki59.0

  da se je raba kmetijskih zemlji v letu 2007 na druinskih kmetijah in v kmetijskih podjetjih pomembno razlikovala?

  druinske kmetije, 2007kmetijska podjetja, 2007

  Njive, vrtovi, drevesnice, trsnice in matinjaki33.8

  Sadovnjaki in oljniki, skupaj1.8Njive, vrtovi, drevesnice, trsnice in matinjaki72.6

  Vinogradi2.9Sadovnjaki in oljniki, skupaj5.4

  Trajni travniki in paniki61.6Vinogradi10.1

  Trajni travniki in paniki11.8

  zemljia - struktura

  0

  0

  0

  0

  2007

  Struktura kmetijskih zemlji v uporabi, Slovenija 2007

  tevilo ivine

  dele gospod

  0

  0

  0

  0

  t kmet gospod EU

  0

  0

  0

  0

  da na 54 % kmetijskih gospodarstev redijo govedo, na 52 % perutnino in na 42 % praie?

  tevilo kmetijskih gospodarstev

  20002007

  Govedo5609740842

  Praii4462331690

  Perutnina5892939786

  Konji46345081

  Ovce43305923

  Koze47754133

  Kunci126829213

  Jelenjad190263

  Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih tevila goveda, Slovenija, po letih

  tevilo kmetijskih gospodarstev

  tevilo kmetijskih gospodarstev2007

  20002003200520071 - 27610

  1 - 21369910138881376103 - 47470

  3 - 4116228913856974705 - 910787

  5 - 91479112418114681078710 -145795

  10 -14664457425810579515-192899

  15 - 19358134103220289920-293032

  20 - 29333431712920303230-492205

  30 - 49184621151968220550-99861

  50 - 99502705754861>= 100182

  >= 10078124153182

  tevilo kmetijskih gospodarstev

  20002007

  1 - 2136997610

  3 - 4116227470

  5 - 91479110787

  10 -1466445795

  15-1935812899

  20-2933343032

  30-4918462205

  50-99502861

  >= 10078182

  Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih tevila praiev, Slovenija, po letih

  tevilo kmetijskih gospodarstev

  2000200320052007

  1 - 216361128941350612538

  3 - 4129921191898568851

  5 - 98293783757795169

  10 - 193654351023632572

  20 - 492081189113911342

  50 - 99692768484508

  100 - 199356430371431

  200 - 399148172131197

  >=40046646581

  tevilo kmetijskih gospodarstev

  20002007

  1 - 21636112538

  3 - 4129928851

  5 - 982935169

  10 - 1936542572

  20 - 4920811342

  50 - 99692508

  100 - 199356431

  200 - 399148197

  >=4004681

  2000

  2007

  Velikostni razredi tevila govedi

  tevilo kmetijskih gospodarstev

  1636112538

  129928851

  82935169

  36542572

  20811342

  692508

  356431

  148197

  4681

  2000

  2007

  Velikostni razredi tevila praiev

  tevilo kmetijskih gospodarstev

  2007

  tevilo kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih tevila govedi, Slovenija, 2007

  Drava%

  EU-276

  Avstrija9

  Belgija5

  Bolgarija3

  Ciper2

  eka Republika9

  Danska6

  Estonija5

  Finska9

  Francija6

  Grija7

  Irska7

  Italija3

  Latvija7

  Litvanija4

  Luksemburg5

  Madarska7

  Malta4

  Nemija8

  Nizozemska4

  Poljska12

  Portugalska2

  Romunija4

  Slovaka3

  Slovenija4

  panija4

  vedska5

  Zdrueno kraljestvo2

  : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture, 23.11.2009

  : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture, 23.11.2009

  Tabela 2... tevilo kmetijskih gospodarstev, EU-27, 2007

  DraveLeto 2007

  tevilo%

  EU-2713700400100.0

  Avstrija1654201.2

  Belgija480100.4

  Bolgarija4931303.6

  Ciper401200.3

  eka Republika394000.3

  Danska446200.3

  Estonija233400.2

  Finska682300.5

  Francija5273503.8

  Grija8601506.3

  Irska1282400.9

  Italija167944012.3

  Latvija1077500.8

  Litvanija2302701.7

  Luksemburg23000.0

  Madarska6263204.6

  Malta110200.1

  Nemija3704802.7

  Nizozemska767400.6

  Poljska239096017.5

  Portugalska2750802.0

  Romunija393135028.7

  Slovaka689900.5

  Slovenija753400.5

  panija10439107.6

  vedska726100.5

  Zdrueno kraljestvo2998302.2

  : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture, 23.11.2009

  : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture, 23.11.2009

 • Vir: SURSAli ste vedeli, dadruinske kmetije, ki redijo do 5 praiev, predstavljajo skoraj 70 % vseh, ki redijo praie?

  Chart5

  12538

  8851

  5169

  2572

  1342

  508

  431

  197

  81

  2007

  tevilo kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih tevila praiev, Slovenija, 2007

  tevilo kmetijskih gospod

  2000200320052007

  Kmetijska gospodarstva83701771497717575340

  tevilo kmetijskih gospod

  Kmetijska gospodarstva

  tevilo kmetijskih gospodarstev

  zemljia - struktura

  da kmetijska zemljia predstavljajo le 57 % vseh zemlji na kmetijskem gospodarstvu?

  Struktura vseh zemlji na kmetijskih gospodarstvih, 20072007

  Vsa zemljia - SKUPAJ100

  ..Kmetijska zemljia - skupaj56.9

  ..Gozd41.0

  ..Nerodovitno2.1

  da je slovensko kmetijsko zaradi naravnih pogojev usmerjeno v ivinorejo, kar potrjuje tudi struktura kmetijskih zemlji v uporabi - 59 % zemlji predstavljajo trajni travniki in paniki?

  Povrina (ha)

  2007

  Vsa zemljia - SKUPAJ921226

  ..Kmet