Novinarska konferenca 31. maj 2013 stat.si/nk

  • View
    57

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 31. maj 2013 www.stat.si/nk. Vsebina, ki jo povezuje mag. Irena Kriman, generalna direktorica: Inflacija v maju 2013 Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2013 Stanje in potencial rabe posekanega lesa. Inflacija , marec 2013 letna stopnja inflacije : 2,0 % - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

SLOVENIA

Novinarska konferenca

31. maj 2013

www.stat.si/nk

1

Vsebina, ki jo povezuje mag. Irena Kriman, generalna direktorica:

Inflacija v maju 2013

Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2013

Stanje in potencial rabe posekanega lesa

2Inflacija, marec 2013

letna stopnja inflacije: 2,0 %

mesena stopnja inflacije: 0,3 %

3Inflacija, april 2013

letna stopnja inflacije: 1,5 %k letni rasti so najve prispevale vije cene:0,6 odstotne toke hrana in brezalkoholne pijae:zelenjava draja za 17,7 %sadje draje za 6,1 %meso draje za 4,0 %0,5 odstotne toke gostinske storitve0,4 odstotne tone alkoholne pijae in tobak:tobani izdelki draji za 10,2 %alkoholne pijae za 4,0 %0,4 odstotne toke v skupini stanovanje:elektrina energija draja za 11,3 %na znianje letne rasti so prispevale nije cene:0,3 odstotne toke osebni avtomobili0,2 odstotne toke stanovanjska oprema

mesena stopnja inflacije: 0,7 %

4

Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2013

mag. Karmen Hren karmen.hren@gov.sivodja Sektorja za makroekonomske statistike

5

Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2013

mag. Karmen Hren karmen.hren@gov.sivodja Sektorja za makroekonomske statistike

6

Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2013

mag. Karmen Hren karmen.hren@gov.sivodja Sektorja za makroekonomske statistike

7

Bruto domai proizvod, 1. etrtletje 2013

mag. Karmen Hren karmen.hren@gov.sivodja Sektorja za makroekonomske statistike

8

Stanje in potencial rabe posekanega lesa v Sloveniji

pela Galespela.gale@gov.siSektor za okoljske statistike

9Stanje izkorienosti lesne surovinepovrina gozda, letni prirastek in dejanski posek lesa se poveujejo

dele izvoza v proizvodnji sortimentov se poveuje

20022011

20022011

Stanje izkorienosti lesne surovinetevilo zaposlenih v gozdarstvu, lesnopredelovalni in papirni industriji se zmanjuje

dele bruto dodane vrednosti teh dejavnosti v skupnem BDP Slovenije se zmanjuje

20022011

20022011

Realizacija poseka

Vir: ZGS71 % leta 2011neizkorienega 1,5 mio m3!Izguba proizvodnega potencialaleta 2011 za nadaljnjo potronjo ostalo doma manj kot 70 % razpololjive posekane lesne surovine

Vira: SURS, MKO

34 % leta 2011Posek na zaposlenegadoseganje monega poseka v letu 2011 (+ 1,5 mio. m3 posekanega lesa) = surovinska osnova za okrog 9.500 novih delovnih mest!

Vira: SURS, MKO

157 m3 = 1 delovno mesto v 2011

157 m3 = 1 delovno mesto v 201114Produktivnost po dejavnostihbruto dodana vrednost treh dejavnosti v skupnem BDP okrog 2 %

Vir: SURS

22.900 EUR/zap. v 2011Produktivnost po dejavnostih, 2011 najnija produktivnost znailna za gozdarstvo najvijo dodano vrednost glede na tevilo zaposlenih je ustvarila papirna industrija

Vir: SURS

21. stoletje - stoletje lesa tudi v Sloveniji?v 2011 1 m3 neto posekanega lesa = 168 EUR dodane vrednosti

vrednost m3 lesa se lahko v urejeni proizvodno-potronji verigi lesa povea tudi za 100x!

NAPOVED NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE

Petek, 28. junij:

Primanjkljaj in dolg drave v 1. etrtletju 2013

Novo: nefinanni rauni po sektorjih

Stik:Ida Repov Grabnar, odnosi z javnostmiida.repovz-grabnar@gov.si tel. 24 16 45818Chart13674.37916666672645.5533998.79920212773007.0974166.19295774652957.9974314.83236.14534.46707317073718.2634767.75147058823242.0714896.24571428573427.3725126.6093374.1915321.9273374.1375498.7333895.636

SURSmoni nartovani posekevidentiran posek1.000 m3

Grafikon 1Realizacija nartovanega poseka, Slovenija2002200320042005200620072008200920102011moni nartovani posek3674.43998.84166.24314.84534.54767.84896.25126.65321.95498.7evidentiran posek2645.63007.12958.03236.13718.33242.13427.43374.23374.13895.6Vir: ZGSVir: ZGS

Grafikon 13674.37916666672645.5533998.79920212773007.0974166.19295774652957.9974314.83236.14534.46707317073718.2634767.75147058823242.0714896.24571428573427.3725126.6093374.1915321.9273374.1375498.7333895.636

SURSmoni nartovani posekevidentiran posek1.000 m3

Grafikon 2Dele izgube proizvodnega potenciala gozdnih lesnih sortimentov, Slovenija2002200320042005200620072008200920102011skupaj11.610.89.615.517.625.024.226.228.733.7hlodi za ago in furnir11.110.07.914.314.115.815.819.517.233.2les za celulozo in drug okrogel industrijski les10.49.716.324.829.160.055.648.955.560.4les za kurjavo (vkljuuje les za oglje)16.816.98.513.417.827.126.826.525.225.0Vir: SURSVir: SURS

Grafikon 20000000000000000000000000000000000000000

SURSskupajhlodi za ago in furnirles za celulozo in drug okrogel industrijski lesles za kurjavo (vkljuuje les za oglje)%

Grafikon 3Primerjava proizvodnje in izvoza hlodovine, Slovenija2002200320042005200620072008200920102011proizvodnja hlodovine1164.01291.01372.01403.01712.01698.71685.71514.31452.11581.5izvoz hlodovine129.1128.7108.5201.0241.0269.0266.0295.0250.0524.4Vira: MKO, SURSVira: MKO, SURS

Grafikon 300000000000000000000

SURSproizvodnja hlodovineizvoz hlodovine1.000 m3

Grafikon 4Gostota delovnih mest, Slovenija2002200320042005200620072008200920102011skupaj76.986.991.497.6107.4100.1107.9110.6120.2136.6gozdarstvo235.4259.1307.3293.9283.8269.3271.8254.8283.2310.8lesnopredelovalna industrija173.0199.3197.8220.4254.3230.5255.6287.3310.0352.9papirna industrija335.7381.0380.7433.8538.8514.6598.0610.5640.3787.9Vir: SURS, ZGSVira: SURS, ZGS

Grafikon 40000000000000000000000000000000000000000

SURSskupajgozdarstvolesnopredelovalna industrijapapirna industrijam3 / zap.

Grafikon 5Produktivnost po dejavnostih, Slovenija, 2002gozdarstvolesnopredelovalna industrijapapirna industrijadele zaposlenih334423dele dodane vrednosti233938Vir: SURSVir: SURS

Grafikon 5000000

SURSdele zaposlenihdele dodane vrednosti%

Grafikon 6Produktivnost po dejavnostih, Slovenija, 2011gozdarstvolesnopredelovalna industrijapapirna industrijadele zaposlenih44.038.717.3dele dodane vrednosti34.038.927.1Vir: SURSVir: SURS

Grafikon 6000000

SURSdele zaposlenihdele dodane vrednosti%

Chart443.9516134.008138.7096838.919217.3387127.0727

SURSdele zaposlenihdele dodane vrednosti%

Grafikon 1Realizacija nartovanega poseka, Slovenija2002200320042005200620072008200920102011moni nartovani posek3674.43998.84166.24314.84534.54767.84896.25126.65321.95498.7evidentiran posek2645.63007.12958.03236.13718.33242.13427.43374.23374.13895.6Vir: ZGSVir: ZGS

Grafikon 13674.37916666672645.5533998.79920212773007.0974166.19295774652957.9974314.83236.14534.46707317073718.2634767.75147058823242.0714896.24571428573427.3725126.6093374.1915321.9273374.1375498.7333895.636

SURSmoni nartovani posekevidentiran posek1.000 m3

Grafikon 2Dele izgube proizvodnega potenciala gozdnih lesnih sortimentov, Slovenija2002200320042005200620072008200920102011skupaj11.610.89.615.517.625.024.226.228.733.7hlodi za ago in furnir11.110.07.914.314.115.815.819.517.233.2les za celulozo in drug okrogel industrijski les10.49.716.324.829.160.055.648.955.560.4les za kurjavo (vkljuuje les za oglje)16.816.98.513.417.827.126.826.525.225.0Vir: SURSVir: SURS

Grafikon 2

SURSskupajhlodi za ago in furnirles za celulozo in drug okrogel industrijski lesles za kurjavo (vkljuuje les za oglje)%

Grafikon 3Primerjava proizvodnje in izvoza hlodovine, Slovenija2002200320042005200620072008200920102011proizvodnja hlodovine1164.01291.01372.01403.01712.01698.71685.71514.31452.11581.5izvoz hlodovine129.1128.7108.5201.0241.0269.0266.0295.0250.0524.4Vira: MKO, SURSVira: MKO, SURS

Grafikon 3

SURSproizvodnja hlodovineizvoz hlodovine1.000 m3

Grafikon 4Gostota delovnih mest, Slovenija2002200320042005200620072008200920102011skupaj76.986.991.497.6107.4100.1107.9110.6120.2136.6gozdarstvo235.4259.1307.3293.9283.8269.3271.8254.8283.2310.8lesnopredelovalna industrija173.0199.3197.8220.4254.3230.5255.6287.3310.0352.9papirna industrija335.7381.0380.7433.8538.8514.6598.0610.5640.3787.9Vir: SURS, ZGSVira: SURS, ZGS

Grafikon 4

SURSskupajgozdarstvolesnopredelovalna industrijapapirna industrijam3 / zap.

Grafikon 5Produktivnost po dejavnostih, Slovenija, 2002gozdarstvolesnopredelovalna industrijapapirna industrijadele zaposlenih334423dele dodane vrednosti233938Vir: SURSVir: SURS

Grafikon 5

SURSdele zaposlenihdele dodane vrednosti%

Grafikon 6Produktivnost po dejavnostih, Slovenija, 2011gozdarstvolesnopredelovalna industrijapapirna industrijadele zaposlenih44.038.717.3dele dodane vrednosti34.038.927.1Vir: SURSVir: SURS

Grafikon 6

SURSdele zaposlenihdele dodane vrednosti%