Novinarska konferenca 7. maj 2012 stat.si/nk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 7. maj 2012 www.stat.si/nk. Vsebina: Statistični pogled na javni sektor mag . Irena Križman, generalna direktorica Javni sektor in sektor država mag. Marjana Klinar, Sektor za nacionalne račune. Splošna javnost. Državna statistika. s ektor država. s ektor država - PowerPoint PPT Presentation

Text of Novinarska konferenca 7. maj 2012 stat.si/nk

SLOVENIA

Novinarska konferenca

7. maj 2012

www.stat.si/nk

1Vsebina:

Statistini pogled na javni sektormag. Irena Kriman, generalna direktorica

Javni sektor in sektor drava mag. Marjana Klinar, Sektor za nacionalne raune

2Splona javnostsektor dravaDravna statistikasektor dravadrube pod javnim nadzoromJAVNI SEKTORDel strokovne javnostiStandardna klasifikacija dejavnosti:javna upravaobrambadej. obvezne soc. varnostiizobraevanjezdravstvo in socialno varstvokultura, razvedrilo, rekreacijaZakon o sistemu pladravni organilokalne skupnostijavne agencije, skladi, zavodijavni gospodarski zavodidr. osebe javnega pravaZaposlenost v javnem sektorju, 2010 (%)

Vir: Vir: International Labour Organization (ILO), LABORSTA database; Eurostat4Javni sektor in sektor drava

Mag. Marjana Klinar, Sektor za nacionalne raune

5Javni sektor in sektor dravaJavni sektor je:

sektor drava

SKD 2008 dejavnosti OPQR

posredni in neposredni uporabniki proraunov RS in lokalnih skupnosti (AJPES)

sektor drava in drube pod javnim nadzorom Javni sektor in sektor drava (nadaljevanje)Javni sektor sestavljajo institucionalne enote, ki spadajo v sektor:drava (S.13), javne nefinanne drube (S.11001), centralna banka (S.121), javne druge denarne finanne institucije (S.12201), javni drugi finanni posredniki, razen zavarovalnih drub in pokojninskih skladov (S.12301), javni izvajalci pomonih finannih dejavnosti (S.12401) in javne zavarovalne drube in pokojninske sklade (S.12501).

Javni sektor in sektor drava (nadaljevanje)Sektor drava sestavljajo enote, ki so pod javnim nadzorom in ki manj kot 50 % svojih proizvodnih strokov pokrivajo s trnimi prodajami.

Javne drube so drube, nad katerimi imajo enote sektorja drava nadzor. Druba je pod javnim nadzorom takrat, ko jo nadzira enota drave, druga druba pod javnim nadzorom ali jo nadzirajo enote drave in drub pod javnim nadzorom.

Osnovno merilo za doloanje nadzora je veinski lastniki dele: enota je pod javnim nadzorom, e so veinski lastnik enote drave ali enote pod javnim nadzorom.

tevilo poslovnih subjektov v PRS, 31.12.2011Skupaj185585 S.11 Nefinanne drube65175 Javne nefinanne drube638 Nefinanne drube pod zasebnim ali tujim nadzorom64537 S.12 Finanne drube739 Javne finanne drube32 Finanne drube pod zasebnim ali tujim nadzorom707 S.13 Drava2681 S.14 Gospodinjstva89759 S.15 NPISG27231Javni sektor3351Vir: AJPES, SURS9Zaposlenost po SKIS, 2000-2011

Vir: SURSZaposlenost sektorja drava po dejavnosti, 2000-2011

Vir: SURS11Zaposlenost v drubah pod javnim nadzorom, po dejavnosti in organizacijski obliki, 2010 (tiso)

Zaposlenost v javnem sektorju, 2010

Vir: ILO, Laborsta database, Eurostat

Povprene mesene bruto plae po stopnji olske izobrazbe, javni in zasebni sektor, 2009 in 2010

20092010 (zaasni podatki)SkupajOsnovnaSrednjaVija, visokaSkupajOsnovnaSrednjaVija, visokaEURSkupaj147789512192362154996312722384Javni sektor1815990141923841830101114192374od tega sektor drava187689513822321188390413702317Zasebni sektor130487311442334139595112132396%Skupaj100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0Javni sektor122,9110,6116,4100,9118,1105,0111,699,6od tega sektor drava127,0100,0113,498,3121,693,9107,797,2Zasebni sektor88,397,593,898,890,198,895,4100,5Vir: Strukturna statistika pla, SURSDodana vrednost v osnovnih cenah po SKIS, 2010

Vir: SURS Skupaj100 S.11 Nefinanne drube57 Nefinanne drube pod javnim nadzorom9 Nefinanne drube pod zasebnim ali tujim nadzorom48 S.12 Finanne drube5 Finanne drube pod javnim nadzorom3 Finanne drube pod zasebnim ali tujim nadzorom2 S.13 Skupna drava17 S.14 Gospodinjstva20 S.15 NPISG1Skupaj javni sektor29Izdatki sektorja drava po vrsti, Slovenija in EU-27, 2010 in 2011 (% BDP)Vir: SURS in Eurostat

16Izdatki sektorja drava po namenih, Slovenija in EU-27, 2010 (% BDP)

Izdatki sektorja drava po izbranih namenih COFOG, Slovenija, 2006-2011200620072008200920102011Skupaj izdatki44,642,544,249,350,350,9Socialna zaita16,415,515,917,918,7 starost8,68,38,59,49,7(10,3) druine in otroci1,91,82,02,42,5(2,5) brezposelnost0,50,40,40,70,9(1,1)Zdravstvo6,35,96,27,16,9Izobraevanje6,45,96,16,56,6Ekonomske dejavnosti4,14,14,85,25,1Javna uprava5,65,35,15,75,7Rekreacija, kultura in religija1,31,21,61,82,2Drugi nameni4,64,54,65,05,0Vir: SURSNAPOVED NASLEDNJENOVINARSKE KONFERENCE

v etrtek, 31. maja 2012:BDP, 1. etrtletje 2012Ravni cen in kupna mo

Stik: Ida Repov Grabnar, odnosi z javnostmi, ida.repovz-grabnar@gov.si, 241 64 5819Chart2519.775202037919.537125133.502625236.66240430275.063625524.028063514919.975625136.197625234.33415251625.187625525.318543468420.18925138.861125244.5331118075.279524.980407981619.850875141.933375239.2241980485.417526.428972308320.114144.954875238.221122375.394375522.859807641820.685147.607234.17094815155.454125531.133935913620.961875149.64125237.90360129625.59225556.156763683421.49375150.120625243.35687438445.587570.770713013822.13154.24249.0124527145.738875550.451124394422.265875156.48225248.66183254415.85075529.655641968421.99675158.936875242.23120572886.00475516.998023679321.788375159.61575238.26940543385.73475

S.11 Nefinanne drubeS.12 Finanne drubeS.13 DravaS.14 GospodinjstvaS.15 NPISGtiso

zaposlenost v JS SIZaposlenost v javnem sektorju, Slovenija 2001-20102001200220032004200520062007200820092010Javni sektor235.1233.6240.5241.6241.2234.2234.4236.4235.7233.9Sektor drava139.1139.4142.6144.4146.9147.1149.3153.6155.8157.7Drube pod javnim nadzorom96.094.297.997.394.387.185.182.879.876.1

zaposlenost v JS SI

Javni sektorSektor dravaDrube pod javnim nadzoromZaposlenost v javnem sektorju, 2001-2012

mednarodnoZaposlenost v javnem sektorju, 2008-2010tiso200820092010SektorDrube podJavniSektorDrube podJavniSektorDrube podJavnijavnimjavnimjavnimdravanadzoromsektordravanadzoromsektordravanadzoromsektorDanska8448292685477930879749538Nemija43271513584043941530592444341547598126panija2799160295929031593062297615331305Ciper57106760107061107114Latvija24872320229692982106427423Litva34781429340774183297140018Luksemburg37155239155440105020Poljska16531968362116881918360716971874357152Slovenia15483236156802361587623433Slovaka36014550535514149635914250228Zdrueno kraljestvo5636359599557255636288573554162769Grija250.2315.4565.6Vir: ILO, Laboursta2010Sektor dravaDrube pod javnim nadzoromZasebni sektorZaposlenostSektor dravaDrube pod javnim nadzoromJavni sektorZaposlenostDanska313662793879.373.5952.827930.3148227712Nemija1148540553443415475981405530.1093383967panija1618318790.32976.2153.43129.618790.30.1583902333Ciper16382391.160.910.371.2391.10.155714651Latvija23771932.5209.963.7273.6932.50.2250938338Litva245701342.7328.871.4400.21342.70.24487972Poljska11127815876.31697.21873.53570.715876.30.1069014821Slovenija16876958.8157.776.1233.9958.80.1644764289Slovaka177772169.8359.4142.1501.52169.80.1656373859Vir: Zaposlenost v sektorju drava in javnem sektorju ILO, Laborsta, Zaposlenost - EurostatJavni sektorZasebniskupajSektor dravaDrube pod javnim nadzoromsektorDanska3431366Nemija1511485panija1716183Ciper1816382Latvija2923771Litva3024570Poljska22111278Slovenija2416876Slovaka2317777

mednarodno

Sektor dravaDrube pod javnim nadzoromZasebni sektor

D1 po skd2004200520062007200820092010A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribitvo132.4129.3115.4122.2125.2123.2123.2..01 Kmetijska proizvodnja, lov in povezane storitve93.191.177.375.779.778.784.3..02 Gozdarstvo37.636.436.144.543.441.836.2..03 Ribitvo in gojenje vodnih organizmov1.81.8222.12.72.7B Rudarstvo (05-09)101.4102.2101.9103.3110.7105.498.7C Predelovalne dejavnosti3581.43739.33905.44234.84422.54012.84067.1..10 Proizvodnja ivil283.7284.6287284.6267.2259.2256.8..11 Proizvodnja pija47.946.746.845.746.949.446.4..12 Proizvodnja tobanih izdelkov17.5000000..13 Proizvodnja tekstilij125.8119.1105.7129115.697.788.7..14 Proizvodnja oblail143134.9122.3121.7118.1101.372.7..15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov75.767.768.66767.656.456.7..16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa147.2150160.6183.9169.3145.6150.9..17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja104.3104.5104.1109.6100.4107.4104.7..18 Tiskarstvo in razmnoevanje posnetih nosilcev zapisa94.897.5100.7106.1114100.192..19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov1.61.61.71.82.22.11.4..20 Proizvodnja kemikalij, keminih izdelkov156167.9173.9182.4184.2167.6180..21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov220.1235.1248.8270.2294.2298.9295..22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastinih mas203219233.8262.1280.9261.1281.9..23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov154.5165.4179.4187.8193.6167.2180.2..24 Proizvodnja kovin146.2160.2181.9202.2211169.9181.6..25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav431.3461.8506.4576.9645.5574.5584.5..26 Proizvodnja raunalnikov, elektronskih, optinih izdelkov173.2179.5185.8181.3188.5170.7158.8..27 Proizvodnja elektrinih naprav325.7349.9364.6386.9404.9367402..28 Proizvodnja drugih strojev in naprav218.3240.1278.8311.2348.2316.6302.2..29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic181.6213.9228.4269.2287.9264.2290..30 Proizvodnja drugih vozil in plovil26.626.627.328.635.122.516.4..31 Proizvodnja pohitva148.1154.1154.2165.4176.2154145.7..32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti49.74851.853.757.553.257.7..33 Popravila in montaa strojev in naprav105.6111.592.9107.4113.8106.2120.7D Oskrba z elektrino energijo, plinom in paro (35)186.9218.6216.6234251.9267.3294.8E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje140.7153.5165.3186.4207.2213.3223.4..36 Zbiranje, preievanje in distribucija vode70.276.278.582.794.197.5100..37-39 Ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja70.677.286.8103.7113.2115.8123.3F Gradbenitvo (41-43)812.2871.59851208.51471.91392.81288.5G Trgovina, vzdrevanje in popravila vozil16671811.21985.42218.32467.62429.62459.5..45 Trg