Click here to load reader

NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

  • View
    148

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wij zijn een praktisch Verandermanagementbureau met een drive voor excellente uitvoering. Onze aanpak zorgt voor een betere samenwerking tussen afdelingen en gaat verspilling in bedrijfsprocessen tegen. Het gevolg is betrokken medewerkers, snellere klantbediening en een beter financieel resultaat. We baseren onze werkwijze op erkende methodes als Lean en Prince 2. Met onze aanpak wordt Lean weer LeaRn. Bij ons geen uitgebreide powerpoints of theoretische rapporten. Wij gaan direct aan de slag met uw mensen. Daarbij combineren we ‘hard’ skills (feiten & cijfers) en ‘soft’ skills (gedrag). Als we geen workshops houden met uw mensen vindt u NRG-Advicers op de werkvloer. We stellen vragen, luisteren, motiveren en durven te confronteren. Mooie organisaties* in de service- & maakindustrie hebben wij reeds mogen begeleiden bij het doorvoeren van procesverbeteringen en het invoeren van een cultuur van continu verbeteren. Het is onze intrinsieke motivatie uw organisatie duurzaam beter te laten presteren. Eerder zijn we niet tevreden!

Text of NRG-Advice | Praktisch Verandermanagement

  • 1. Inhoud Wie zijn we? Visie & missie Aanpak Beoogde resultaten Onderscheidend vermogen

2. NRG-Advice in het kortWij zijn een praktisch Verandermanagementbureau met een drive voor excellente uitvoering. Onzeaanpak zorgt voor een betere samenwerking tussen afdelingen en gaat verspilling in bedrijfsprocessentegen. Het gevolg is betrokken medewerkers, snellere klantbediening en een beter financieelresultaat.We baseren onze werkwijze op erkende methodes als Lean en Prince 2. Met onze aanpak wordt Leanweer LeaRn. Bij ons geen uitgebreide powerpoints of theoretische rapporten. Wij gaan direct aan deslag met uw mensen. Daarbij combineren we hard skills (feiten & cijfers) en soft skills (gedrag). Alswe geen workshops houden met uw mensen vindt u NRG-Advicers op de werkvloer. We stellen vragen,luisteren, motiveren en durven te confronteren.Mooie organisaties* in de service- & maakindustrie hebben wij reeds mogen begeleiden bij hetdoorvoeren van procesverbeteringen en het invoeren van een cultuur van continu verbeteren.Het is onze intrinsieke motivatie uw organisatie duurzaam beter te laten presteren. Eerder zijn weniet tevreden!*referenties op aanvraag 3. NRG-AdviceOnderdeel van de NRG-GroupDe NRG-Group biedt sinds 2006 kennis- & capaciteitsoplossingen op het gebied vanSupply Chain-, Finance & Verandermanagement.Onze focus ligt op middelgrote- tot grote ondernemingen die SAP gebruiken terondersteuning van hun Daily Business. We werken inmiddels met 25 toegewijde mensenen een uitgebreid netwerk van NRG-Partners voor mooie organisaties*. Wij strevenernaar de beste te zijn in wat we doen, niet de grootste.Wij geloven in totaalpartnerschap. Dit houdt in dat wij de ontwikkelingen binnen demarktgebieden op de voet volgen, onze specialismen continu blijven ontwikkelen en debedrijfscultuur van onze klanten kunnen ademen. En daarbij verder kijken dan defunctie of het project. Alleen zo kunnen wij flexibel meebewegen en zorgen voor dejuiste oplossing op het juiste moment. Of dat nu het invullen van een tijdelijk functie is(NRG-Office), een vaste functie (NRG-Recruitment) of het beter laten functioneren vanprocessen en teams (NRG-Advice). Wij zijn uw partner in Daily Business. Kijk voor meerinformatie op www.nrg-group.eu.*Referenties op aanvraag. 4. Onze visieBepaalt onze implementatiekrachtVeranderingen worden vaak top-down doorgevoerd. Hetis onze overtuiging dat veranderingen effectieverdoorgevoerd kunnen worden door optimaal gebruik temaken van ideen op de werkvloer.In onze 3 fasen aanpak krijgen uw medewerkersafdelingoverstijgend inzicht in het orderproces, desturing van dat proces en de communicatie over hetproces. Ze benoemen zelf de mogelijke knelpunten diein het proces spelen. Er ontstaat meer wederzijdsbegrip voor elkaars knelpunten. Daardoor verbetert desamenwerking. Door daarna gezamenlijk een nieuwproces te ontwerpen ontstaat het draagvlak dat bij eentop-down benadering vaak ontbreekt.Wij implementeren de verandering door het nieuweproces te borgen middels gedragen stuurinformatie niet teveel en niet te weinig - en eencommunicatiestructuur, die aansluit op het proces.. 5. Onze missieMaakt waarom we elke dag met eNeRGy werkenWe willen de beste zijn op het gebiedvan praktisch verandermanagementmet een hoog & meetbaarprojectresultaat.Met eNeRGy en de focus op dewerkvloer creren wij breed draagvlakvoor duurzame verandering in proces,sturing & gedrag mt resultaat. 6. 1.2.3. DiagnosticerenAnalyseren & Trainen, coachen & draagvlak crerenimplementeren ProjectmanagementDeliverable Plan van aanpak met: Procesanalyse Realiseren afgesproken Het te verbeteren Data-analyseduurzame oplossingen: proces Knelpuntanalyse Realiseren Te behalen Analyse overleggen gedragsverandering doelstelling proces & communicatie Geoptimaliseerd proces Scopebepaling oplossingen Geoptimaliseerde sturing Benodigde resources kwantificering van Geoptimaliseerde klant (Op basis van oplossingencommunicatie scopebepaling). Actieplan om Overdracht naar oplossingen door teorganisatie voerenActiviteit Gesprekken Workshops proces, Coachen, trainen &opdrachtgeversturing & gedragbegeleiden van Deskresearch (data & Data-analysemanagement &proces)medewerkers Interviews VoorbereidingWorkshops Value Stream Walk Identificeren eersteQuick Wins. 7. Onze 3 fasen aanpakZorgt voor implementatiekracht We hanteren een projectaanpak in 3 fasen. Doorlooptijd en gebruikte resources zijn afhankelijk van de scope van het te onderzoeken orderproces. Fase 1: Diagnosticeren Fase 2: Analyseren & draagvlak creren Fase 3: Trainen, coachen & implementeren Elke fase is opgedeeld in tussentijdse mijlpalen en duidelijke deliverables. Zo is het traject voor medewerkers n opdrachtgever transparant en zijn resultaten meetbaar. 8. Impressie procesworkshopsFase 2Doel?In kaart brengen huidig orderproces.Wie?De medewerkers van de interne- & externe afdelingen die bij het orderproces zijnbetrokken. Het aantal is afhankelijk van de scopebepaling.Wat?Afdelingsoverschrijdende workshops. Het aantal workshops is afhankelijk van descopebepaling.Hoe?Interactieve sessiesNadat er overeenstemming is over het proces tussen de deelnemers volgt eenknelpuntenanalyse op basis van het gedeelde proces. Op basis van deze inputworden in nauwe samenwerking met medewerkers & managersprocesverbeteringen bedacht. Verder volgt een analyse welke kansen voorverbetering het snelst zijn te realiseren en de meeste impact hebben.(Bouwen businesscase) 9. Impressie workshop communicatie & overleg(Fase 2) Doel? Duidelijkheid brengen in processturing & communicatie over het orderproces. Wie? De teamleiders & managers van de interne- & externe afdelingen die bij de besturing van het proces zijn betrokken. Aantal is afhankelijk van de scopebepaling. Wat? Workshop stuurinformatie. Aantal is afhankelijk van de scopebepaling. Hoe? Interactieve sessies 10. Als fase 1 & 2 zijn doorlopen, volgt een presentatie van de analysesaan de opdrachtgever met als onderdelen:1. Het nieuwe proces2. Stuurinformatie nieuwe proces3. Nieuwe communicatiestructuur4. Implementatieplanning5. Gekwantificeerde resultaten op proces, sturing, communicatie & gedragOp basis van deze presentatie volgt een go/ no go voor implementatie,die NRG-Advice kan begeleiden (Fase 3). 11. Resultaten van onze aanpak GedragMensPro-actief gedrag, proceseigenaarschap, betere communicatiePro-actief gedrag, proceseigenaarschap, betere communicatiePro-actief gedrag, proceseigenaarschap, betere communicatieMensover deafdelingen en de afdeling, betere communicatie met detussen afdelingen en met de klant, betere vaardigheden.tussen muren van met de klant, betere vaardigheden.klant, betere vaardigheden, betere samenwerking, meer begrip.Productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting,Productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting,Productiviteitsverhoging, doorlooptijdverkorting, Proces ProcesProcesverbeterde klantfocus, voorraadvermindering, minderbedrijfsproces sluit aan bij klantverwachting,bedrijfsproces sluit aan bij klantverwachting,waste, verbetercultuur..voorraadvermindering, minder waste, verbetercultuur.voorraadvermindering, minder waste, verbetercultuur.Actiegerichte informatie, aansluitend op het proces; juisteActiegerichte informatie, aansluitend op het proces; juisteActiegerichte informatie, aansluitend op het proces; juistestuurgetallen op de juiste plaats (niet teveel voor testuurgetallen op de juiste plaats, juiste input voorstuurgetallen op de juiste plaats, juiste input nietStuurinfo Stuurinfo Sturingweinig), juiste input voor effectieve communicatie,effectief overleg, kwalitatief hoogstaande input vooreffectief overleg, kwalitatief hoogstaande input voorkwalitatief hoogstaande input voor systeemaanpassing.automatisering & systeemaanpassing.automatisering & systeemaanpassing. 12. Ons onderscheidend vermogenNRG-Advicers Hebben een passie voor excellente uitvoering. Combineren hard met soft skills. Hebben kennis van de branche en de ontwikkelingen die spelen. Zijn gesprekspartners op elk niveau in de organisatie. Zijn Lean en Six Sigma gecertificeerd. Zijn de spil tussen management en medewerkers. Zijn ervan overtuigd dat juist op het niveau van de uitvoerendemedewerkers de bedrijfsdoelstellingen worden geffectueerd. Brengen daarom veel tijd door op de werkvloer. 13. Graag onderzoeken we in een vrijblijvendkennismakingsgesprek de mogelijkheden totsamenwerken met uw organisatie.Voor meer informatie:Mendel BorgmansManaging Partner NRG-AdviceM (06) 171 53 823E [email protected] NRG-Advice:Driehuizerweg 3276525 PM Nijmegenwww.nrg-advice.nlwww.nrg-group.eu