Nuarro Mozambique
Nuarro Mozambique

Nuarro Mozambique

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nuarro is a unique “beach & bush” lodge situated on the beautiful Baixo do Pinda Peninsula in Northern Mozambique.The lodge offers tropical private beaches and unspoiled bush with a unique biodiversity, where amazing hidden secrets can be found along the coastline including enchanting traditions, history & culture - the perfect ingredients for an authentic holiday experience!

Text of Nuarro Mozambique

 • Mozambique,de ontdekking

  van Afrika

  Het oerconti nent Afri ka herbergt

  veel bijzondere bestemmingen

  met verpletterende safari-

  oorden. Mozambique lijkt er

  een beetje bij te hangen, maar

  niets in minder waar. Het is nog

  nauwelijks ontdekt en misschien

  is dat wel de reden dat juist dit Afrikaanse land beschikt

  over ecolodges in ongerepte wildparken en de mooiste

  stranden van het hele conti nent.

  4

 • .-

  WieheefterooitgehoordvanhetGorongosaNationaalPark?Precies.Daarmeeslaanwe meteendespijkerop z'nkop.HetwasooiteenvandemeestaansprekendewildparkenvanAfrikatotdeburgeroorloguitbrak.Tegenwoordigis hetnatuurgebiedbezigmeteenserieuzecomeback.Duurzaamtoerismestaaterhoogin hetvaandelomdewildedierenendekwetsbarenatuurzomin

  mogelijktebelasten.Op safarigaanishiereenbijzonderebelevenis.In plaatsvaneenspeurtochtperterreinwagentemaken,looptu bijvoorkeurstilletjesdoordewildernisofobserveertu dewildedierenrustigvanuiteenschuilhutbijeenwaterpoelof vanafeenplatformhoogin eenboom.Er is maar

  nbushcampin ditpark.Hetisredelijk

  eenvoudig,maarpuurnatuur.Afrikavoorgevorderden.Hetzelfdekangezegdwordenvandekust-

  lijn.DestrandenvanMozambiquezijnvaneenbijzondereklasse.HierliggensfeervolleecolodgeszoalsNuarrovanwaaru zouwchaletuitstapt,hetstrandoversteektenhetzeewaterinlooptomteduikenof snorkelen.Bentu opzoeknaarechtietsbijzonders?ZetdankoersnaarVamiziIsland.Alszelfs

  JacquesCousteauonderdeindrukisvande

  locatie,weetje datje goedzit.Degelijkna-migelodgeaanhetsuikerwittestrandvanditadembenemendeeilandlijktaanheteindvandewereldteliggen.U moetditpara-dijsjeweldelenmetveletropischevogels,kokosnootkrabbenenschildpadden.

  ~

  Miles TravelVoor meer informatie

  kunt u contact opnemen

  met onze reisspecialist

  Ma rjolein Schipper

  marjolein@milestravel.com

  tel. 073- 54820 60