4

Num. 189 Unsa ang mga Minimum nga Standard nga Gitakda sa Kombensyon 189 para sa mga Katabang? Mga Hinungdanong Katungod sa mga Ka- tabang Promosyon ug proteksyon sa tawhanong

  • Upload
    duongtu

  • View
    247

  • Download
    14

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Num. 189 Unsa ang mga Minimum nga Standard nga Gitakda sa Kombensyon 189 para sa mga Katabang? Mga Hinungdanong Katungod sa mga Ka- tabang Promosyon ug proteksyon sa tawhanong
Page 2: Num. 189 Unsa ang mga Minimum nga Standard nga Gitakda sa Kombensyon 189 para sa mga Katabang? Mga Hinungdanong Katungod sa mga Ka- tabang Promosyon ug proteksyon sa tawhanong
Page 3: Num. 189 Unsa ang mga Minimum nga Standard nga Gitakda sa Kombensyon 189 para sa mga Katabang? Mga Hinungdanong Katungod sa mga Ka- tabang Promosyon ug proteksyon sa tawhanong
Page 4: Num. 189 Unsa ang mga Minimum nga Standard nga Gitakda sa Kombensyon 189 para sa mga Katabang? Mga Hinungdanong Katungod sa mga Ka- tabang Promosyon ug proteksyon sa tawhanong