Nutrik product catalogue

 • View
  229

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Nutrik product catalogue

 • www.litamilk.com

 • NUTRICALF PREMIUM milk substitute suitable for calves from their first days. Enriched with probiotics, prebiotics, polysaccharides and plant oil extacts. Not GMO product, for automatic feeding.

  NutriCalf Premium tai pieno pakaitalas, skirtas vereliams nuo pirm gyvenimo dien. Praturtintas probiotikais, prebiotikais, polisacharidais bei augaliniais eteriniais aliejais. Sudtyje nra GMO, skirta automatinms girdykloms.

  NUTRICALF START milk substitute for especially sensitive young lifestock. Special and unique composition, enriched with probiotics, prebiotics and chelats ensures best absorbtion and maximum daily weight gain, suitable for automatic feed.

  NutriCalf Start pieno pakaitalas naudojamas ypatingai jautriems guvnams. Jo subtili bei unikali sudtis, praturtinta probiotikais, prebiotikais bei chelatiniais mikro elementais, utikrina puik sisavinamum bei maksimalius priesvorius. Skirta automatinms girdykloms.

  NUTRICALF STANDARD milk substitute for especially sensitive young lifestock. Special and unique composition, enriched with probiotics, prebiotics and chelats ensures best absorbtion and maximum daily weight gain, suitable for automatic feed.

  NutriCalf Standard tai klasikinis pieno pakaitalas, kuriame optimaliai suderintas baltym bei riebal santykis utikrina tolyg ir maksimal paros priesvor. Tai puikus kainos ir kokybs derinys.

  01

  05 06 07NUTRICALFPREMIUM NUTRICALFSTART NUTRICALFSTANDARD

  ww

  w.li

  tam

  ilk.c

  om

 • NUTRICALF REGULAR milk substitute for calves suitable from the second week of their lives. Recommended for dairy and beef livestock. This milk replacer has well balanced aminoacids and is enriched with vegetavive fibers, that ensures good digestibility and best absorbtion.

  NutriCalf Regular pieno pakaitalas skirtas nuo antros gyvenimo savaits, tinkamas pienins ir msins krypties vereliams. is pieno pakaitalas pasiymi optimaliu aminorgi balansu bei yra praturtintas augalinmis skaidulomis, kurios utikrina ger virkinamum bei puik sisavinamum.

  NUTRICALF PLUS milk substitute with unique composition enriched with glycine chelates, plant oil extacts, omega 3, omega 6 indispensable fatty acids. Indicated for the beef livestock, weak growing and calves with digestion disorders.

  NutriCalf Plus tai unikalios sudties pieno pakaitalas, kurio sudtis praturtinta glicino chelatais, augaliniais eteriniais aliejais bei omega 3, omega 6 nepakeiiamomis riebiosiomis rgtimis. Skirtas penimam prieaugliui, silpniau augantiems bei virkinimo sutrikim turintiems vereliams.

  NUTRI PIG skimmed milk powder substitute. Great source of proteins which is widly used in complete feed production. Its composition is enriched with disaccharides and polysaccharides.

  Nutri Pig lieso pieno pakaitalas tai puikus baltym altinis, kuris plaiai naudojamas kombinuot paar gamyboje. Jo sudtis praturtinta disacharidais bei polisacharidais.

  08 09 10NUTRICALFREGULAR NUTRICALFPLUS NUTRICALFPIG

  02

 • NUTRICALF MILK replacer stands out for its excellency in quality and guaranteed result. as an ongoing feeding process with NutriCalf milk replacer portfolio products. NutriCalf products are complete milk replacers for calves of the unique formula making them exclusive commodity in the market. NutriCalf is designed for different age groups, differs in the market for its supreme quality and excellent digestibility, ensuring calves growing healthy and with full potential. NutriCalf differs not only by its formula but also by functionality. Farms are offered a possibility to choose milk replacer satisfying their specific farm needs. NutriCalf milk replacers can be given to highly sensitive calves, with an age of a few days, due to the reason that all raw materials used in the production are of high biological value and easily digestible, highly soluble in water. In addition, they have other features of equivalent importance, such as prevention of digestive disorders, immunity enhancement, appetite improvement etc.

  PIENO PAKAITALAS NUTRICALF tai puiki pradia ir utikrintas rezultatas. NutriCalf tai visaveriai pieno pakaitalai vereliams, pasiymintys unikalia sudtimi ir iskirtinmis savybmis. NutriCalf yra skirti vairi amiaus grupi vereliams. Pakaitalai yra ypa kokybiki ir lengvai virkinami, todl verelis auga sveikas bei inaudoja vis augimo potencial. NutriCalf pieno pakaitalai skiriasi ne tik savo sudtimi, bet ir funkcijomis. Kiekvienas kis gali pasirinkti pieno pakaital pagal konkreius poreikius. NutriCalf pieno pakaitalai gali bti girdomi itin jautriems, vos keli dien vereliams, nes visos aliavos, kurios naudojamos gaminant iuos pieno pakaitalus, yra biologikai vertingos, puikiai virkinamos ir gerai tirpsta vandenyje. Jos taip pat pasiymi ne maiau reikmingomis savybmis: saugo nuo virkinamojo trakto lig, stiprina imunitet, gerina apetit ir turi kit naudingj savybi.

  INGREDIENTS: skimmed milk powder, sweet whey powder, soy protein concentrate, milk permeate powder, special complex of essential vegetable oils, probiotic, linseed cake powder, vitamins, micro/macro elements, glycine chelates.

  Glycine chelates are very easily absorbed, thus enhancing immune system and general wellness.Linseed cake inhibits inflammation, protects small intestinal mucosa, stimulates biliary excretion, detoxicates body by binding and removing toxins from the body.Probiotics containing milk replacers stimulates digestive system, improves resorption of nutrients, helps to restore the normal guts micro flora, enhances immune system, also has toxin-binding property. Special complex of essential vegetable oils have bacteriostatic, bactericidal and antioxidant properties, relieve bloating, enhance functioning of digestive glands, have antiseptic properties and improve appetite.

  NUTRICALF GUARANTEES GOOD FUNCTIONING OF DIGESTIVE SYSTEM, IT IS DELICIOUS, CONTAINS NECESSARY CONTENT OF NUTRIENTS, ENSURING ACHIEVEMENT OF OPTIMUM WEIGHT GAIN/ GROWTH. NUTRICALF IS EFFECTIVE AND SIMPLE TOOL FOR RAISING LONG-LASTING AND PRODUCTIVE CATTLES.

  PIENO PAKAITALAS NUTRICALF UTIKRINA GER VIRKINAMOJO TRAKTO VEIKL, PASIYMI PUIKIU SKONIU, TURI REIKIAM MAISTINI MEDIAG KIEK TODL YRA PASIEKIAMI OPTIMALS PRIESVORIAI / PRIEAUGIAI. NUTRICALF VEIKSMINGA IR PAPRASTA PRIEMON, SIEKIANT UAUGINTI ILGAAMIUS IR VAISINGUS GYVULIUS.

  SUDTIS: irg milteliai, lieso pieno miltai, saldi irg miltai, soj pupeli baltymo koncentratas, pieno fermento milteliai, specialus augalini eterini aliej miinys, probiotikas, lin smen ispaudos, vitaminai, mikroelementai, makroelementai, glicino chelatai.

  Glicino chelatai puikiai sisavinami, todl stiprinama imunin sistema ir bendroji sveikata. Lin smen ispaudos slopina udegimus, apsaugo plonj arn gleivin, skatina tulies isiskyrim, detoksikuoja organizm, suriusios lakus bei toksinus, juos paalina i organizmo.Pieno pakaitale esantis probiotikas stimuliuoja virkinamj trakt, pagerina maisto mediag rezorbcij, padeda atkurti normali arnyno mikroflor, stiprina imunitet ir turi savyb suriti toksinus.Specialus augalini eterini aliej miinys pasiymi bakteriostatinmis, baktericidinmis ir antioksidantinmis savybmis, palengvina viduri ptimo reikinius, sustiprina virkinimo liauk funkcijas, pasiymi antiseptinmis savybmis ir skatina apetit.

  03

  ww

  w.li

  tam

  ilk.c

  om

 • MAKE YOUR BESTCHOICE - CHOOSENUTRICALF:

  NUTRICALF YRAGERIAUSIASPASIRINKIMAS, NES:

  balanced to specific needssupreme quality strengthens the immune systemprevents digestive system disordershighly solubleexclusive flavour and tasteexcellent absorptionoptimum price and quality ratio

  PREPARATIONDissolve 1 kg of NutriCalf milk replacer in 8 litres of water. For older calves, dilution ratio can be 1:8 or 1:9. Recommended dissolution temperature 45-50C. Recommended product feeding temperature 40-45C.

  PARUOIMAS:1 kg pieno pakaitalo NutriCalf tirpinti 8 litruose vandens. Vyresniems vereliams galimas skiedimo santykis 1:8 arba 1:9. Tirpinimo temperatra 4550C. Girdymo temperatra 4045C.

  subalansuotas pagal specifinius poreikiusypa kokybikasstiprina imunin sistemsaugo nuo virkinamojo trakto liggerai tirpstaiskirtinio skonio ir kvapopuikiai sisavinamasoptimalus kokybs ir kainos santykis

  FORMULAS OF NUTRICALF MILK REPLACERS ARE SPECIFICALLY DEVELOPED FOR CALVES OF CERTAIN AGE, BREED, EVALUATING CERTAINLY GOALS AND NEEDS OF A FARM.

  PIENO PAKAITALAI NUTRICALF PAGAMINTI PAGAL SPECIALIAS RECEPTRAS, KURIOS PRITAIKYTOS TAM TIKRO AMIAUS, VEISLS AR KIO TIKSLAMS IR POREIKIAMS.

 • NUTRICALF PREMIUM milk replacer dedicated for professional calves farming, to be used immediately after colostrum feeding, i.e. from 4th-5th day. NutriCalf Premium contains only highly valuable biological raw materials, which are easily digestible and excellently absorbed. NutriCalf Premium guarantees smooth and even growth of a calf. NutriCalf Premium contains essential oils that strengthens immune system, inhibits growth of negative digestive system bacteria, improves absorption of nutrients, guarantees maximum appetite, increase consumption of starter feed, thus ensuring maximum daily weight gain.NutriCalf Premium is being produced using immune system enhancer Cylactin complex, a probiotic containing Enterococcus Facium live bacteria, which is an auxiliary measure to supplement intestinal micro flora with probiotic bacteria, impaired by the digestive system disorders and use of antibiotics.The product is free of any genetically modified organisms. Recommended for use in automatic feeding systems.

  NUTRICALF PREMIUM tai pieno pakaitalas vereli augintojams profesionalams, skirtas naudoti ikart po kreken, tai yra nuo 45 gyvenimo dienos. Sudtyje naudojamos aliavos yra itin biologikai vertingos, lengvai virkinamos ir puikiai sisavinamos. NutriCalf Prem