of 38 /38
Velaug Mook og Håvard Hansen Reguleringsmyndigheten for energi (RME) Seksjon for regulering av nettjenester (RME-N) NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET

NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET · 2018. 1. 18. · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Energi 6 073 ... Enova Kommersielle aktører Kommunikasjon

 • Author
  others

 • View
  139

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET · 2018. 1. 18. · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1...

 • Velaug Mook og Håvard Hansen

  Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

  Seksjon for regulering av nettjenester (RME-N)

  NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET

 • Bakgrunn

  Valg av modell

  Regneeksempler

  Forslag til endring i forskrift

  Områder NVE spesielt ønsker

  innspill på

  Agenda

 • Bakgrunn

 • Effekttariffer gir billigere nett

  Etterspørsel etter kapasitet

  Tilgjengelig kapasitet

  År

  Effektb

  ehov

  / kap

  asitet

 • Fastledd (abonnement) kr/år

  Overforbruksledd

  Energiledd

  Abonnert effekt

  øre/kWh

 • 0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  91

  177

  353

  529

  705

  881

  1057

  1233

  1409

  1585

  1761

  1937

  2113

  2289

  2465

  2641

  2817

  2993

  3169

  3345

  3521

  3697

  3873

  4049

  4225

  4401

  4577

  4753

  4929

  5105

  5281

  5457

  5633

  5809

  5985

  6161

  6337

  6513

  6689

  6865

  7041

  7217

  7393

  7569

  7745

  7921

  8097

  8273

  8449

  8625

  kW

  h/h

  timer

  Nettleie = abonnement + overforbruk + transporttap

 • Treffsikker

  Rimelige fordelingsvirkninger

  Kundevennlig

  Lave administrasjonskostnader

  Valg av modell

 • Årsforbruk 22 291 kWh

  Kostnad modeller:

  Eksempelkunden

  -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  1

  231

  461

  691

  921

  1151

  1381

  1611

  1841

  2071

  2301

  2531

  2761

  2991

  3221

  3451

  3681

  3911

  4141

  4371

  4601

  4831

  5061

  5291

  5521

  5751

  5981

  6211

  6441

  6671

  6901

  7131

  7361

  7591

  7821

  8051

  8281

  8511

  Energi 6 073

  Time of use 6 213

  Målt effekt 5 922

  Abonnert effekt 6 429

 • Årsforbruk 16 692 kWh

  Kostnad modeller:

  Bergvarme

  0,00

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  1

  225

  449

  673

  897

  1121

  1345

  1569

  1793

  2017

  2241

  2465

  2689

  2913

  3137

  3361

  3585

  3809

  4033

  4257

  4481

  4705

  4929

  5153

  5377

  5601

  5825

  6049

  6273

  6497

  6721

  6945

  7169

  7393

  7617

  7841

  8065

  8289

  8513

  Energi 4 987

  Time of use 5 005

  Målt effekt 5 186

  Abonnert effekt 5 005

 • Årsforbruk 15 853 kWh

  Kostnad modeller:

  Solceller

  (6,00)

  (4,00)

  (2,00)

  -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  1

  231

  461

  691

  921

  1151

  1381

  1611

  1841

  2071

  2301

  2531

  2761

  2991

  3221

  3451

  3681

  3911

  4141

  4371

  4601

  4831

  5061

  5291

  5521

  5751

  5981

  6211

  6441

  6671

  6901

  7131

  7361

  7591

  7821

  8051

  8281

  8511

  Energi 5 158

  Time of use 5 450

  Målt effekt 5 406

  Abonnert effekt 5 714

 • Årsforbruk 25 223 kWh

  Kostnad modeller:

  Elbil

  -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  1

  231

  461

  691

  921

  1151

  1381

  1611

  1841

  2071

  2301

  2531

  2761

  2991

  3221

  3451

  3681

  3911

  4141

  4371

  4601

  4831

  5061

  5291

  5521

  5751

  5981

  6211

  6441

  6671

  6901

  7131

  7361

  7591

  7821

  8051

  8281

  8511

  Energi 6 642

  Time of use 6 802

  Målt effekt 7 780

  Abonnert effekt 7 332

 • Årsforbruk 25 223 kWh

  Kostnad modeller:

  Elbil med styring

  -

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  1

  231

  461

  691

  921

  1151

  1381

  1611

  1841

  2071

  2301

  2531

  2761

  2991

  3221

  3451

  3681

  3911

  4141

  4371

  4601

  4831

  5061

  5291

  5521

  5751

  5981

  6211

  6441

  6671

  6901

  7131

  7361

  7591

  7821

  8051

  8281

  8511

  Energi 6 642

  Time of use 6 606

  Målt effekt 6 185

  Abonnert effekt 6 324

 • Resultater

  -1500

  -1000

  -500

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  Elbil Elbil /m styring Solceller Bergvarme

  kr/årDifferanse fra utgangspunkt

  Energi Time of use Målt effekt Abonnert effekt

 • Årskostnad energitariff og abonnert effekt

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000

  1

  10

  19

  28

  37

  46

  55

  64

  73

  82

  91

  100

  109

  118

  127

  136

  145

  154

  163

  172

  181

  190

  199

  208

  217

  226

  235

  244

  253

  262

  271

  280

  289

  298

  307

  316

  325

  334

  343

  352

  361

  370

  379

  388

  397

  406

  415

  424

  433

  442

  451

  460

  469

  478

  487

  496

  Energitariff

  Abonnert

 • Forskjell i regning energi/abonnert

 • Prisen på overforbruk bestemmer abonnementspris og antall timer

  kunder i snitt har overforbruk

  Endring av overforbrukspris endrer i liten grad kunders regning

  Prising av overforbruk

  Pris overforbruk 50 øre 1 kr 3 kr

  Pris abonnement per kW 815 689 569

  Antall timer overforbruk 1525 670 188

  Kostnad eksempelkunde 3756 4002 4089

 • Kunder med overforbruk og overforbruksenergi

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  kW

  h o

  verf

  orb

  ruk

  An

  tall k

  un

  der

  med

  overf

  orb

  ruk

  50 øre overforbruk

  n kunder

  forbruk

 • Kunder med overforbruk og overforbruksenergi

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  kW

  h o

  verf

  orb

  ruk

  An

  tall k

  un

  der

  med

  overf

  orb

  ruk

  1 kr overforbruk

  n kunder

  forbruk

 • Kunder med overforbruk og overforbruksenergi

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  kW

  h o

  verf

  orb

  ruk

  An

  tall k

  un

  der

  med

  overf

  orb

  ruk

  3 kr overforbruk

  n kunder

  forbruk

 • Valg av abonnementstrinn

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  NO

  K

  kWh

  Kostnad forbruk én time

 • Valg av abonnementstrinn

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  NO

  K

  kWh

  Kostnad forbruk én time

 • Forslag til § 14-2 første ledd:

  «I distribusjonsnettet skal tariffene bestå av et fastledd,

  et energiledd og et overforbruksledd, slik at kunden gis

  insentiv til å holde seg innenfor abonnert energiuttak

  per time, i de fleste timer.»

 • Lik tariffmodell for alle kunder

  Tidsdifferensierte abonnement

  for næringskunder

  Prisforholdet mellom

  abonnement og overforbruk

  («i de fleste timer»)

  Ikrafttredelse fra 1.1.2020?

  Ønsker spesielt innspill på:

 • Forslag til § 14-2 annet ledd:

  «Fastleddet skal dekke kundespesifikke kostnader og

  en andel av de øvrige kostnadene i nettet. Fastleddet

  skal være kvantumsdifferensiert og fastsettes på

  bakgrunn av kundens abonnerte energiuttak per time.

  Første trinn skal minimum dekke kundespesifikke

  kostnader»

 • Intervall på trinn

  Prisstigning på satser

  Ønsker spesielt innspill på:

  Eksempel

 • Forslag til § 14-2 tredje ledd:

  «Nettselskapet skal veilede kundene om hvilket

  abonnement som gir kunden lavest årskostnad basert

  på historisk forbruk. Veiledning skal gis ved innføring av

  ny tariffmodell, ved nye kundeforhold, ved endring i

  abonnementsstruktur og på forespørsel fra kunden.

  Kundene avgjør selv hvor mange kWh/h de vil

  abonnere på. Kunder som ikke velger abonnement,

  avregnes etter det abonnementet som gir lavest

  årskostnad basert på historisk forbruk:»

 • Ansvarsfordeling mellom

  nettselskap, kraftleverandør

  og eventuelt Elhub

  Ønsker spesielt innspill på:

  Sluttbruker

  Nettselskap

  Kraftleverandør

  Elhub

 • Forslag til § 14-2 fjerde ledd:

  «Abonnert energiuttak avtales for en periode på 12

  måneder. I tilfeller kunden åpenbart har feil

  abonnement, ved nye kundeforhold eller ved vesentlige

  endringer i tariffen, kan abonnementet endres innenfor

  12 måneders perioden.»

 • Behov for å regulere kundenes

  mulighet til å endre

  abonnement gjennom forskrift?

  Ønsker spesielt innspill på:

 • Forslag til § 14-2 femte ledd:

  «Energileddet skal avspeile marginale tapskostnader i

  eget og overliggende nett.»

 • Plikt til å videreføre variasjoner

  i endrede tapsforhold fra

  overliggende nett til uttak i

  høyspentnettet eller uttak over

  en viss størrelse

  Ønsker spesielt innspill på

 • Forslag til § 14-2 sjette ledd:

  «Overforbruksleddet skal tarifferes forbruk i hver time

  utover abonnert energiuttak per time, og kan

  tidsdifferensieres på bakgrunn av belastningen i nettet.

  Overforbruksleddet skal holdes innenfor et rimelig

  nivå.»

 • Hva er rimelig nivå på

  overforbruksleddet i tariffen?

  Mulighet for geografisk

  differensiering innad i

  sammenhengende

  konsesjonsområder

  Ønsker spesielt innspill på

 • Forslag til § 14-2 åttende ledd:

  «Kunder uten AMS avregnes etter et fastledd og et

  energiledd. Fastleddet dekker kundespesifikke

  kostnader og en andel øvrige nettkostnader.

  Energileddet dekker marginale tapskostnader og kan i

  tillegg dekke en andel av de øvrige kostnadene som

  ikke innkreves gjennom fastleddet.»

 • § 13-5 «Nettselskapet skal legge til rette for at

  informasjon om nettkunders tariffkostnad per time er

  elektronisk tilgjengelig for nettkunden senest

  påfølgende dag kl. 9.00»

 • Ansvarsfordeling mellom

  nettselskap, kraftleverandør

  og eventuelt Elhub

  Foreslått

  ikrafttredelsestidspunkt

  1.1.2019

  Ønsker spesielt innspill på:

  Sluttbruker

  Nettselskap

  Kraftleverandør

  Elhub

 • Et vennlig dytt!

  Enova

  Kommersielle aktører

  Kommunikasjon og

  formidling

 • Høringsfrist 1. mars 2018

  [email protected]