Click here to load reader

Nw week 36 14

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Noordwijker, 2 september 2014

Text of Nw week 36 14

 • Comit wil behoud kerstverlichting VoorstraatVerlichting n In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen heeft het College prioriteiten moeten stellen en besloten geen kerstbomen meer in Noordwijk te plaatsen, behalve bij het Ge-meentehuis, en ook geen kerst-verlichting meer aan te brengen in de bomen op Lindenplein en Voorstraat. Dat leidt tot een di-recte besparing van 25.000 per jaar. Zou de Gemeente in 2014 en daarna hier wel in voorzien, dan moet er volgens het College rekening worden gehouden met een post op de begroting van 45.000 per jaar.

  Maar Noordwijk Binnen, decor voor cultuur, zonder de sfeerver-lichting in de donkere maanden van het jaar, dat kan toch ook niet, vindt het Comit tot Behoud Sfeer-verlichting Voorstraat. Ed Beuk, Hans van der Hoeven en Frans Bruinzeel richtten het comit op om te overleggen met de wethou-der met als doel om tot een werk-bare en financieel verantwoorde oplossing te komen. Het Comit zal optreden namens de vereniging De Oude Dorpskern.

  Wethouder Barnhoorn toonde alle begrip voor de actie en lichtte het besluit nog eens toe: De bomen hebben vaker onderhoud nodig waardoor de snoeicyclus van 3 jaar is teruggebracht naar 2 jaar. Het is haast onvermijdelijk dat tijdens de snoeiwerkzaamheden ook de be-drading schade oploopt. De kosten van het om de twee jaar opnieuw aanbrengen lopen mede door de loonkosten enorm op, en eigenlijk vindt het College dat kerstverlich-ting en kerstbomen plaatsen niet tot haar kerntaken hoort. Dat bete-kent niet dat het College een parti-culier initiatief als van het Comit niet een warm hart toedraagt en dat eventueel financieel wil onder-steunen met een subsidie.

  Besloten is dat de wethouder nog wat meer details over de kosten etc. aan het Comit beschikbaar stelt en dat het Comit zelf onderzoek gaat doen naar alternatieve sfeer-verlichting voor Voorstraat en Lin-denplein en de kosten daarvan, om vervolgens een plan te maken om het geld ervoor bijeen te krijgen. Wellicht verstrekt de Gemeente daar een subsidie voor, maar zeker is dat het merendeel van de kosten gedragen zal moeten worden door bewoners, donateurs en andere sympathisanten.

  Voor meer informatie, maar ook voor tips en suggesties kan men contact opnemen Frans Bruinzeel via [email protected]

  2 september 2014 JAARGANG 08 NR 34

  Vraagstukintegriteitvan tafel

  Langste catwalk in Hoofdstraat

  cOlUMn n Luus

  PAPenDAl AAn Zee

  lokaal betrokken en betrouwbaar UitgeVeriJ VerhAgen BV WWW.DENOORDWIJKER.NL

  nieuws P9 politiek P3 nieuws P7

  P5

  Inlopen bij Natuurcentrum Jan VerweijinlOOP n Op zaterdag 6 september kan men vrij binnenlopen in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilver-schoon 20.

  Inlopen kan tussen 10.00 en 12.00 uur. Voor kinderen is er op de com-puter een leuk tuinvogelspel. Er is een gastvrouw en een gastheer aanwezig om u het een en ander over de natuur en het Jan Verwey natuurcentrum te vertellen.

  Bingon met De NoortukkersBingO n Vrijdag 5 september is er weer een bingo, georganiseerd door Carnavalsvereniging de Noor-tukkers. Voor een gezellig avondje uit is men welkom in De Wieken, Wassenaar-sestraat 5. De zaal gaat open om 19.30 uur en om 20.00 uur gaan de balletjes rollen.

  Horeca smaakt naar meer

  hOrecA n Woensdag 27 au-gustus vond in het gemeente-huis een pop-up evenement plaats, georganiseerd door de Koninklijke Horeca Ne-derland afdeling Noordwijk. Vorige week ontvingen het College van Burgemeester en wethouders, de leden van de gemeenteraad, commissiele-den en KHN Noordwijk leden een uitnodiging om vooraf-gaand aan de gemeenteraad elkaar te ontmoeten.

  Een brede vertegenwoordiging van horecabedrijven (Alexander Beach Club, Bij Raggers, Caf Thomas, The Champ, Heeren van Noortwyck, De Meiden van Eveleens, Palace Hotel, Restaurant Onder de Linde, Pizzeria Italia, Snackbar Boerenburg, Take Two en Vivaldi) serveerden kleine hapjes en alcoholvrije drankjes. De proeverij werd aangeboden door de Noordwijkse leden vertegen-woordigd in KHN Noordwijk, mede ondersteund door Horesca Hore-cavo.

  Tijdens de proeverij werden ook Martijn en Michiel van den Berg van onder andere het recent geopende Vesper Hotel in het zonnetje gezet. Zij werden gekozen tot Markante

  Horeca Ondernemers van de regio Zuid-Holland Noord en gaan met deze verkiezing door naar de lande-lijke finale.

  KHN Noordwijk voorzitter Stephan Stokkermans kijkt tevreden terug: Deze proeverij is als een soort pop-up evenement in 3 weken van de grond getild en tevens onze eerste activiteit als pas aangetreden be-stuur. De reacties van gasten zijn zeer positief en velen waren aange-naam verrast door de verscheiden-heid aan deelnemende bedrijven. Al vaker hebben we aangegeven dat de kracht van Noordwijk juist ligt in de verscheidenheid. Zowel voor de (inter)nationale bezoeker, maar ook de Noordwijkse burger is er een breed aanbod om uit te kiezen. Dat gaan we de komende tijd nog vaker onder de aandacht brengen. Als branche denken we mee en doen we graag meer zodat de Noord-wijkse gemeenschap met trots zegt Noordwijkse Horeca, das Keun!NOV-voorzitter Cees van Wijk sluit zich aan bij de woorden van Step-han Stokkermans. De laatste tijd werken NOV en KHN Noordwijk steeds meer samen. Voor het Noord-wijkse bedrijfsleven en met name de winkelstraten is het ook van be-lang dat de Noordwijkse gemeen-schap de economische ontwikke-

  ling ondersteunt. In het verlengde van het evenement van de Noord-wijkse Horeca bezorgen we daarom morgen bij St. Jeroen, Groot Hoog-waak en diverse gemeentelijke in-stellingen een zoete lekkernij. Het zijn immers de senioren die de ont-wikkeling van de badplaats hebben meegemaakt en daar een bijdrage aan hebben geleverd en het zijn de ambtenaren die momenteel een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling. Onze dank gaat daar-bij uit naar Echte Bakker de Witt uit de Hoofdstraat, Banketbakkerij Alex van der Holst en de patisserie van Grand Hotel Huis ter Duin. De komende tijd zal ook de NOV een actieve bijdrage leveren om mee te denken en meer te doen.

  Burgemeester Lokker was tevens zeer te spreken over het initiatief. Toen men met het idee naar mij toe kwam, was ik direct enthou-siast. Het initiatief verbindt on-dernemers, politiek en burgers en daarnaast toont het de grote ver-scheidenheid aan horecabedrijven in Noordwijk.

  Als dit de opmaat is voor de ver-dere samenwerking dan heb ik er vertrouwen in dat we als (congres)badplaats een leidende rol blijven spelen.

  n Horeca-ondernemers presenteren zich aan politiek

  Ook de Meiden van Eveleens gaven lekkernijen ten beste. | Foto: Marcel Verheggen

  M ed.nlM ed.nl

  Moed om te doneren!

  giro 1107

 • Z O N W E R I N G

  Weer naar school of aan het werk? Kom naar Profile Mooijekind voor een mooie stevige fiets zowel nieuw als tweedehands. Tweedehands fietsen nagekeken en met 3 of 6 maanden garantie vanaf

  125,- Voor een actueel aanbod kijk op: http://www.profiledefietsspecialist.nl/winkels/profile_mooijekind/tweede-hands-fietsen.html Of wat te denken van een mooie Aldo opoefiets of een transportfiets vanaf

  299,-

  Maak kans op een GRATIS Winkelboek!Het voor ogen staande Winkelboek van Noordwijk krijgt al body.Tot 1 november a.s. heeft men de gelegenheid om op het verschijnenvan het Winkelboek van Noordwijk met een voordeel van 10,00 per boek voor in te tekenen.

  De datum van verschijnen van het boek zal enige tijd daarna zijn. Tijdens de presentatie in de raadzaal van het gemeentehuis zullen een 5-tal boeken onder degenen die hebbenvooringetekend worden verloot.

  Een ieder die heeft vooringetekend wordt persoonlijk voor de presentatie van het boek uitgenodigd.

  ParticulierenGemakkelijk online oftelefonisch bestellen

  BedrijvenSnel en voordelig, ook voor uw bedrijfsafval

  Bel ons

  071-4022552

  Alle soorten afval:

  Bouw- en sloop

  Puin

  Hout

  Groen

  Grond

  Bedrijfs

  Papier/Karton

  Metaal/IJzer

  3 m3 container

  6 m3 container

  10 m3 container

  10 m3 container gesloten

  Voor 10 uur besteld,dezelfde dag nog geleverd

  Vaste all in prijzen

  Makkelijk online of telefonisch te bestellen

  Incl. brengen, halenen afvoerverwerking

  Betaling via iDeal of contant

  Speciale regiotarieven

  www.vlkgroep.nlDe Scheysloot 60 | 2201 GN Noordwijk

  Tel: 071 40 22 552 | [email protected]

  De voordelen

  Onze wagens rijden dagelijks door de regio

  ACTIE!6 m

  3 Bouw &

  Sloopcontaine

  r

  220,- incl. BTW

 • politiek dinsdag 2 september 2014de noordwijker 3

  Discussie over integriteit loopt met een sisser af

  Raad n Tijdens de raadsver-gadering was er, voorafgaan-de aan de benoeming van Menco Wiersema als raadslid, door de oppositiepartijen een debat aangevraagd.

  Het ging over de principile vraag of in het duale stelsel een raadslid zijn controlerende taak goed kan uitoefenen indien de partner deel uit maakt van het college. In Noord-wijk betreft dit wethouder Fles en haar partner. Omdat het wettelijk absoluut is toegestaan ging het daar dus niet over. Maar de oppo-sitie stelde dat deze coalitie inte-griteit als het meest belangrijkste onderwerp voor de komende vier jaar in de koers heeft omschreven. En dat dus zijzelf daarin juist een voorbeeld zouden moeten zijn.

  Raadsbreed was de mening dat deze situatie niet wenselijk is en in de wandelgangen was te horen dat het echtpaar het niet zou moeten willen. Maar juridisch is er geen enkel bezwaar en dus werd dezelf-de avond Wiersema genstalleerd. Rond de fractie van PvdA/GL ont-staat een carrouselmodel. Na het vertrek van Wil Slats al na 1 maand gaf Wiersema aan slechts voor een periode van een paar maanden ac-tief te willen zijn. Wie straks na zijn vertrek weer als opvolger uit de hoge hoed zal worden getoverd is nog niet duidelijk.

  de ZuidDeze week speelde weer een opmer-kelijke zaak. De gemeente Noord-wijk moest verschijnen voor het college van de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Bij besluit van 29 mei 2013 heeft de Noordwijkse ge-meenteraad het bestemmingsplan De Zuid vastgesteld.

  Door een groot aantal appellanten was een procedure gestart met be-zwaren tegen de voorstellen van de

  gemeente. Zo had de Provincie Zuid Holland heeft een procedure aan-gespannen tegen het opnemen van de bestemming wonen in dit be-stemmingsplan, waar de provincie van mening is dat het betreffende gebied een van de 160 natuurge-bied in Nederland is welke door Europese Unie zijn aangewezen als Natura 2000. Planten, vogels en andere dieren moeten daar de be-scherming vinden die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. De gemeente Noordwijk bracht hun visie en stelde dat het hier zeker geen natuurgebied be-treft, maar dat het gaat om tuinen van huizen die grenzen aan de dui-nen tussen Noordwijk en Katwijk. Daarin kon de Raad van State die in dit geding om een uitspraak werd gevraagd, zich niet vinden, waar-door de mogelijke bouwrechten

  van grondeigenaren in het bedoel-de gebied kwamen te vervallen.

  GedooGd bouwenNoordwijk is straks een fonkel-nieuw indoorsportcentrum rijker. In een leegstaand gedeelte van het bedrijf wil de Koninklijke Beuk hiermee zo snel mogelijk aan de slag. De voor de aanpassingen ver-eiste vergunningen zijn echter nog niet afgegeven. Het college van B&W heeft besloten de start tot omvormen van het bedrijfspand te gedogen terwijl het bedrijf daar nog geen vergunning voor heeft verkregen. Pas later dit jaar zal er een definitieve afhandeling van de aanvraag van de omgevingsver-gunning plaatsvinden. Het college heeft echter de overtuiging dat dit voorspoedig zal verlopen. Diverse aanpassingen zoals het verplaatsen

  van binnenwanden kunnen nu snel worden uitgevoerd. Het college wijst er de Koninklijke Beuk wel op dat zij geen enkele aan-sprakelijkheid accepteert bij moge-lijke ongelukken. Dat heeft waar-schijnlijk te maken met de enorme gasleiding die in de nabijheid van het pand om speciale maatregelen vraagt. Al eerder was daar in de ge-meenteraad discussie over. Het ligt in de bedoeling dat het centrum wordt ingevuld met sportieve en recreatieve activiteiten. Zoals over-dekt skin en snowboarden . Daar-naast komen er andere sportieve bezigheden zoals squashbanen en paddletennisbanen . In de plan-nen tevens een social mediaruimte plus een multifunctionele ruimte van 500 vierkante meter, die kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld films, dans, ballet en muziek.

  n Gemeente in ongelijk gesteld door Raad van State inzake De Zuid

  Noordwijkse economie zit in het slopcRisis n Het gaat niet goed met de economie van Noordwijk, zo blijkt het. Discussie over kwali-teit en beleving van strand en Boulevards, Machteloosheid bij de uitvoering van bouwplan-nen. Leegstaande winkels en kantoren. Daarnaast een groei-ende werkeloosheid.

  De noodkreet van de Commissaris van de Koning Jaap Smit over de slechte situatie van de regionale economie werd bij het Noordwijkse bedrijfsleven ontvangen als een welkome ondersteuning bij hun activiteiten om de Noordwijkse po-litiek te bewegen meer aandacht te besteden aan dit onderwerp. In-middels is de Noordwijkse vitaliteit op de landelijke lijst op een plaats in de alleronderste regionen te-recht gekomen. Het teruglopende toerisme, de spanning op de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen in de detailhan-del en het vertrek van het Zilveren Kruis laten diepe sporen na. Het vorige college presenteerde dit voorjaar een economisch actiepro-gramma. Daarin werden 53 nood-zakelijke acties opgetekend die op zeer korte termijn dienden te wor-den uitgevoerd. De gemeenteraad

  ging toen unaniem akkoord met deze voorstellen. Het college hield hen voor: de urgentie is hoog. Deze week moest wethouder Barn-hoorn mededelen dat er door hem nog helemaal niets maar dan ook niets kan worden gemeld aan de belanghebbenden in Noordwijk. Werkzoekenden, detaillisten, lo-giesvertrekkers en kantoorhouden-de bedrijven wacht dus voorlopig nog een zeer onzekere toekomst. De wethouder meldde slechts dat hij eerst werkt aan een strandnota. Drie maanden na zijn aanstelling is er dus nog geen actie op het zo urgente genoemde economische actieprogramma. Al eerder, inmiddels 5 weken gele-den, stelde de oppositie hierover vragen aan het college van B&W. Zij achtte het onderwerp van dus-danig belang dat zij zich verwon-dert afvroegen of een wethouder die slechts voor halve dagen is aangesteld wel voldoende tijd kan vrij maken om dit belangrijke pro-bleem aan te pakken. De wethou-der heeft mogelijk mede daarom de maximale wettelijke tijd van 6 weken nodig om deze vragen te be-antwoorden. In ondernemerskringen maar ook in werknemersorganisaties

  is gemor vanwege het gebrek aan daadkracht in deze. Bij de kleine winkeliers, die zelf steeds grote ge-meentelijke barrires tegenkomen, wordt met verwondering gerea-geerd over het gemak waarmee dit college de Europese supermarktke-ten Lidl wel op alle fronten steun geeft om hun vestiging in Boeren-burg uit te breiden.

  Verwondering is er eveneens over het feit dat de wethouder Bakker de bouw in Offem Zuid wederom ter discussie stelt en de door het vorige college gewenste 3e woonzorgzone lijkt te gaan schrappen. De vitaliteit van het winkelgebied in Noordwijk Binnen krijgt hier-door straks met de zoveelste tegen-valler te maken.

  binder

  Beste Pieter jan,

  Een bevriend journalist maakte mij deze week deel-goot van een teleurstelling. Hij vertelde omstandig over een telefoongesprek tussen jullie beiden.

  Een lang tevoren gemaakte afspraak voor een uitgebreid interview betreffende de Noord-wijkse economie werd door jou op werkelijk het allerlaatste mo-ment afgezegd. Het interview moest gaan over onze lokale werkelozen, onze lokale winke-liers en over de vorderingen dit jaar. Mijn collega zei langdurig te hebben aangedrongen maar je stond sterk. Na je weigering zou hij zijn grote teleurstelling nadrukkelijk hebben geuit. Jij zou hebben gezegd bang te zijn dat je op de meeste vragen geen antwoord zou kunnen geven. Allereerst is het bepaald niet erg fatsoenlijk om zo kort tevoren een afspraak om die reden af te zeggen. Ten tweede lijkt het mij dat er op vragen altijd een antwoord is want dit weet ik nog niet is ook al een antwoord. Waarmee de journalistiek jouw kiezers de juiste informatie kan verschaffen. Ten derde zei mijn Opa al: angst is een slechte raad-gever. Ten slotte wil ik zeggen dat ik je wel een beetje begrijp. Poli-tiek is soms een moeilijk vak. Je wilt verkiezingen winnen en dan ben je verplicht om beloftes te doen waarvan je weet dat je ze toch nooit waar kan maken. Bij de vorming van een coalitie moet je de oppositie de mond snoeren met fraaie teksten in een programma. Mede door jouw inbreng kwam er een koers tot stand. Uitgestippeld door een coalitie waarin Puur alle andere partijen op een politiek briljante manier aan zijn macht onderwierp. In die koers kwamen mooie teksten o.a. denk mee, doe meer. Dat dit meedenken en meer willen doen van mijn collega je nu even niet uitkwam kan ik ook begrijpen. Inmiddels tellen ook bij jou de jaren en duurt het allemaal wat langer. Daarnaast pas 3 maanden geleden begon-nen en een langdurige vakantie al in de agenda. Bovendien bepaalde Puur dat je zo kundig moet zijn dat je het best in halve dagen kan afdoen. Nu weten jij en ik wel dat de economie op stoom brengen, werkelozen aan een baan helpen, plannen reali-seren, winkelcentra vitaliseren en het toerisme aanjagen niet eenvoudig is. Maar weten die onervaren coalitiegenoten veel. Dus heb jij de voor politici mo-gelijk aantrekkelijke, maar voor normale mensen onmogelijke opdracht gekregen, in halve dagen dit allemaal te realiseren. Ook nog eens naast je andere taken zoals onderwijs, toerisme, strand en evenementen. Geluk-kig heb je nu wel meer tijd ge-kregen voor hobbys en ontspan-ning en zie ik je met regelmaat in ons Kleine Cafeetje. Maar mijn begrip ontslaat je niet van je plichten. Mijn collega sprak nog even over voormalig wethouder Van Ast, die altijd en openhartig klaar stond voor de pers. Die volgens deze vriend op de vraag: waar haal je toch de tijd van-daan antwoordde: wethouder van Noordwijk ben je 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Beste Pieter Jan, het lijkt verstandig eens met hem praten.

  koninklijke Beuk krijgt nog geen vergunning maar mag wel beginnen om hun nog pand aan te passen.

 • Hoorneslaan 201-203Katwijk aan Zee (Noord)

  Telefoon (071) 402 40 85

  SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

  Ook menumaaltijden7 dagen per week geopend

  Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

  www.kamsan.nl

  Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:Chinees, Indisch en Thais lopend buffetChinees, Indisch en Thais lopend buffetChinees, Indisch en Thais lopend buffet

  18,9518,9518,95 p.p. p.p. p.p. Kinderen t/m 10 jaar Kinderen t/m 10 jaar Kinderen t/m 10 jaar 9,50 9,50 9,50 p.p.p.p.p.p.

  Bij een afhaalbestelling van minimaal 28,-Bij een afhaalbestelling van minimaal 28,-Bij een afhaalbestelling van minimaal 28,-krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

  1. Babi Pangang2. Tjap Tjoy met kip3. Ajam Ketjap4. Thaise kip5. 4 stokjes sat6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus)7. Foe Young Hai

  8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees

  (sambal en ketjap)10. Ajam Pangang (met kip)11. Gebakken Pangafilet12. Babi Pangang spek

  + 4 mini loempias en 2 x nasi of bami 22,95

  ONBEPERKT ETEN / ONBEPERKT ETEN / ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT ALL YOU CAN EAT ALL YOU CAN EAT Keuze uit 45 Keuze uit 45 Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  111verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  1verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  777,95,95,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  ,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  ,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  ,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  ,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagenverschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  ,95verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

  p.p. p.p. p.p. (Kinderen t/m 10 jaar 9,50)(Kinderen t/m 10 jaar 9,50)(Kinderen t/m 10 jaar 9,50)

  Zaterdag 6 september van 10.00-17.00 uur

  KOOPJESMARKTIN HET CENTRUM VAN KATWIJK AAN ZEE

  Alles moet wegKORTINGEN TOT 90%

  B e zo e k o n ze we b s i t e : www.zeez i jdekatwi jk .n l

  LAATSTE KANS!

 • Kinderboerderij in oprichtingkinderboerderij n Marie-Alin Alkemade en Annemieke Urlus hebben hun plan voor een kinderboerderij aan de Fresi-alaan aan wethouder Dennis Salman uitgereikt. Zij willen het dierenparkje, waar nu nog slechts wat geiten en een paar schapen grazen, nieuw leven inblazen.

  De dames zijn enorm enthousiast en hebben al over veel zaken na-gedacht, zoals opknappen van de stalling, tegengaan van overlast van hangjongeren, elektriciteit, riolering, sponsoring, EHBO, speelmogelijkheden en mis-schien zelfs een theedrinkerij. Doel is het opzetten van een echte kinderboerderij met leuke speel-mogelijkheden voor kinderen en volop natuureducatieve mogelijk-heden. Ook kan de kinderboer-derij als ontmoetingsplek gaan dienen voor omwonenden. Verder is er in Noordwijk nog geen kinderboerderij. Daarbij lijkt het hertenkampje voorals-nog de enige locatie waar dit op korte termijn te realiseren zal zijn, omdat de dierenweide bij het Rederijkersplan zal verdwij-nen. Het huidige onderkomen van de geiten vertoont achterstal-lig onderhoud en er ontbreken voldoende speelmogelijkheden voor hen. Zo snijdt het mes aan vele kanten, waarbij ook het onderhoud zal worden verricht door vrijwilligers. In het plan is zelfs aan een vlotte inschakeling van een dierenarts in noodgeval-len gedacht. Van de gemeente wordt slechts basale ondersteu-ning gevraagd. Wethouder Salman reageerde positief en gaf tips mee over fondsenwerving. Hij zegde toe om begin volgende week al het plan met zijn staf te bespreken. Op dit moment kon hij nog geen directe toezeggingen doen, maar toonde grote interesse in het plan met de vele mogelijkheden voor de kinderboerderij in oprichting.

  Seizoen ANBO gaat van startanbo n ANBO Noordwijk opent het seizoen op donderdag 11 sep-tember met een gezellige middag in het Trefpunt. De zaal gaat open om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Op het programma staat een bin-go en verhalen verteld door mevr. Oostveen. De boeiende, verrassen-de, vrolijke en ook aangrijpende verhalen hebben als thema is Uit het leven gegrepen. In verband met deze gezellige middag ver-valt de bingo op 18 september.

  Klassiek Bulgarije bij Onder De LoupePostzegels n Op maandag 8 sep-tember presenteert het bestuur van de postzegelvereniging On-der de Loupe aan haar leden een goed gevulde herfstprogramme-ring. Zo is er die avond een expo-sitie te zien van Klassiek Bulgarije op postzegels. Naast de gebruike-lijke items zoals de Doe eens een gooi-puzzel de verloting en een nieuwe Kroonpuzzel wordt de avond afgesloten met een veiling van 200 kavels. Deze avond wordt gehouden in het Trefpunt, School-straat 2. Aanvang 20.15 uur. Zaal open 19.30 uur.

  Sanne de Bakker schrijft serie reisboeken voor kinderenschrijfster n De Noordwijkse kinderboekenschrijfster San-ne de Bakker presenteerde in samenwerking met Oxfam No-vib woensdag 27 augustus haar nieuwste kinderboek Marok-ko here we come bij boekhandel Van der Meer. Burgemeester Jan Pieter Lokker mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

  Door Joke van der Zanden

  Ik weet zo gauw niet hoeveel kin-derboeken ik heb geschreven want het is al een tijdje geleden dat ik ze heb geteld, licht Sanne de Bakker toe: het zullen er nu wel met de drie boekjes die ik heb geschreven voor kinderen die net kunnen lezen ongeveer 30 zijn. Er komt nog een samen leesboek en ik ben ook met Thailand here we come bezig, dat boek verschijnt binnenkort.

  oxfam novibOxfam Novib is heel erg enthousi-ast over mijn reisserie. Ze hebben zelfs gevraagd of ik het leuk zou vinden om ook zon boek te schrij-

  ven over een land waar zij zich voor inzetten. Ze proberen in veel lan-den de armoede te bestrijden. Toen viel voor mij meteen Marokko op zijn plek want dat stond op mijn verlanglijst. Ze nemen de eerste 1000 exemplaren af voor relaties etc. vandaar dat zij mede hebben uitgegeven. Nu ga ik voor Oxfam Novib Thailand here we come schrijven, lacht Sanne. De reisboe-ken zijn geschikt voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Het gaat over de reisavonturen van Floortje de Mol.

  terug in noordwijkSanne de Bakker is geboren in Noordwijk. Ze heeft 20 jaar in Am-

  sterdam gewoond en is twee jaar ge-leden met man en kinderen, Fietje van 3, Tom van 5 en Puck van 7 jaar oud teruggekomen naar Noordwijk Binnen. Ze wonen nu lekker dicht bij opa en oma. Fietje vindt het leuk

  als ik voorlees uit mijn eigen boe-ken, maar ze is er zelf een beetje op uitgekeken omdat ze veel voorleest in het land. Als ze thuis is vindt ze het ook wel weer eens leuk om uit een ander kinderboek voor te lezen.

  nieuws dinsdag 2 september 2014de noordwijker 5

  Vis

  Ik kom uit de tijd dat als men een goudvis wilde men een kom kocht, een plantje erin propte en, doe eens gek, wat gekleurde steentjes. Daarna vullen met kraanwater en voor de finishing touch de goudvis erin, die vervol-gens de rest van zijn goudvissen-leven rechtsaf zwom. De goudvis kreeg de geweldige naam Blub omdat-ie dat zelluf ook al zegt, haha. Het water verschoonde je pas als de smog in de kom zo erg werd, dat zelfs je goudvis de weg kwijtraakte en spontaan linksaf ging zwemmen. Mocht Blub in-eens chronisch de rugcrawl doen dan kreeg Blub een waardig zee-mansgraf in de plee. En twee drie in Godsnaam en trek door. Vervol-gens deed je moeder er een nog een flinke spuit chloor achteraan voor de hygine. Maar dat was dus een kleine 30 jaar geleden.

  Dertig jaar later toog ik naar de dierenwinkel, kocht twee goudvis-sen met wat steentjes, een plantje

  en potje voer. Kost geen drol dus hoop plezier voor weinig geld. De goudvissen heb ik naar mijn buurvrouwen vernoemd; het is namelijk erg lastig weigeren op te passen, als het dier in kwestie naar je vernoemd is. Ook weer geregeld. Thuis deed ik alles niet in een ronde kom. Nee, want dat mag niet meer h! De afgelopen jaren zijn slimme wetenschappers er achter gekomen dat een goudvis enorm in de war kan raken van rondjes zwemmen. Er zijn zelfs gevallen bekend van goudvissen die zo in de war raakten, dat ze ervan overtuigd werden dat ze rechtsdraaiende yoghurt waren. Echt, het is afschuwelijk. Dus nee, de dames gingen in een volkomen goudvisverantwoorde vierkante bak. Hoe diervriendelijk van mij. Tenminste, dat dacht ik. Toen ging ik googlen. Dom. Ineens bleken er namelijk huisdierenbijsluiters te bestaan die precies voorschrij-ven hoe men met het huisdier om dient te gaan. Ik bleek het nog

  steeds enorm fout te doen. Een goudvis dient tegenwoordig na-melijk zon groot verblijf te heb-ben, dat als je het omrekent het kreng gewoon groter woont dan jijzelf. De diva wenst een bepaalde watertemperatuur, leuke acces-soires, een pompje, beetje hippe kleur steentjes en nog meer troep. Als kers op te taart; speciale drup-pels om het water goudvisklaar te maken.

  Nu heb ik dus 2 verwende goudvis-sen met een fortuin aan huisves-ting , accessoires en de speciale druppels. Ondanks dat voel ik me toch met terugwerkende kracht schuldig over het leed wat ik in het verleden de goudvissenpopulatie heb aangedaan. Ik ga ook heel an-ders naar het toilet nu. Je kijkt nu toch een keer extra om of niet een dood gewaande en daarna gemu-teerde Blub wraak komt nemen en je de pleepot intrekt. Ik kan dan ook heel snel plassen tegenwoor-dig.

  luus Kunst op de Cleij voor seniorenkunst n Lang Leve Kunst organi-seert samen met Streekmuseum Veldzicht Kunst op de Cleij. Dit najaar worden 3 creatieve work-shops speciaal voor ouderen aan-geboden op de prachtige locatie van Streekmuseum Veldzicht. Een bron van inspiratie! Onder stimu-lerende leiding van kunstenaars gaat men schilderen, tekenen en met klei werken. De workshops worden afgesloten met een expo-sitie in Veldzicht. Kunst op de Cleij is een project van Lang Leve Kunst in samenwerking met het Genoot-schap Oud-Noordwijk in combina-tie met Streekmuseum Veldzicht en wordt ondersteund door stichting Welzijn Senioren Noordwijk. In het september nummer van WSN Leef! wordt hier uitgebreid aandacht aan geschonken. Het meerjaren-programma Lang Leve Kunst streeft naar een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen stimuleert samenwerking en inter-actie tussen ouderen en jongeren d.m.v. kunstprojecten en bevordert de samenwerking tussen de domei-nen welzijn, zorg en kunst.

  Tijdens de sloop van de oude pandjes aan de nieuwe Zeeweg kwam de jarenlang verzamelde stof er in n klap uit.

  Weer een shameplek platslooP n Aan de Nieuwe Zeeweg, tegenover de nieuwbouw op de plek van de voormalige Fortis-bank, zijn twee huisjes gesloopt die al jaren onbewoonbaar waren. De toestand van de huisjes was zo slecht dat je ze bijna met n vin-ger om kon duwen. Het was n van de shameplekken die door de jongens van de firma van der Put-ten in een paar dagen tijd, inclu-sief het nog aanwezige meubilair, netjes en vakkundig zijn gesloopt. Als er maar paar stukjes steen op de stoep of fietspad terecht kwamen werd het snel schoonge-veegd.Door de jaren heen hebben toeris-ten veel fotos van die slooppand-jes gemaakt. Daarna maakten ze een foto van de nieuwe in oude stijl gerestaureerde huizen die er links naast zijn gebouwd. Wat er in de toekomst wordt gebouwd is nog niet bekend. Voorlopig wor-den er betonplaten neergelegd zodat er geparkeerd kan worden.

 • Aanleveren familieberichtenU kunt aanleveren via

  e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

  Per e-mailMail de tekst naar

  [email protected] De Noordwijker. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een

  voorbeeld (PDF).

  Per post of afgevenU kunt uw advertentie per post

  sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen,

  Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

  (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

  FAMILIEBErIchtEn EErhart Sierbestrating. Voor al uw bestra-tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs-opgave 070-3211006. Vuil tapijt? laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612. Dak herStellen? Bou ma/Grundeken bel-len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! BC SierBeStratinG Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. 50-plusser SChilDert, SauSt en BehanGt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor-schoten? www.tcdekampioen.nl. SteunZOlen. Erkend leverancier, lid Stich-ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319. www.ZalenVerhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin caf in oude cen-trum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekos-ten en normale gangbare drankprijzen! Reserverin-gen: tel. 06-25047376. VerMiSt 5/8 Hgom GRU jnge slnke lichtgrijs cypers kater, witte bef, poot, buik, kin. Foto & con-tact op amivedi.nl nr. 926108 06-20761235 te kOOp GeVraaGD garagebox voor stal-ling oldtimer of stukje grond waarop een garage ge-bouwd mag worden . tel 06-21211450 BOekenMarkt. Lisse -Vierkant, zat. 6 sep-tember van 10.00 tot 16.00 uur. Grimbergen Boe-ken Lisse. www.bollenstreekboeken.nl GeZOCht: wie wil met zorg schoonmaken in een gezinshuis in Oegstgeest. Ca. 4 uur per week 9.00-13.00 uur). Bel 06-54234342. te huur Appartement Meeuwenlaan 114, Kat-wijk. Fraai gestoffeerd 3-kamer appartement op bo-venste woonlaag. Uitzicht op duinen en zee, 071-4071295/06-51195018. le Varie staat voor variteit in zorg en ser-vice. Ben jij zzper en zoek je leuke klussen? Bel Le Varie 06-28891366. te huur kantoorruimte 75m2 Engelselaan 49, Voorhout, voor informatie bel 06-84506612 CurSuS dinsdagavond verantwoord bewegen, iSMakOGie, geschikt voor alle leeftijden, infor-matie en opgave [email protected]

  ruiM ZOMerhuiS te huur gem./gestoff. t/m mei 2015 met parkeerplaats voor 1/2 werkende personen, tel. 06-52520764. te huur Garagebox te Oegstgeest omgeving Pr. Kennedylaan/Zonnebloemlaan. Inlichtingen: 071-3610597. nieuw huis ontruiming bij verhuizing of overlijden. Vakkundig en betrouwbaar. Schoon zoals u het wenst. Van den Bosch Schoonmaak, tel. 06-16111885 / 06-21317648 / 071-8878555.

  tuinMan/StratenMaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel. 06-57200505. te huur GeVraaGD 5-kamerwoning met bedrijfsruimte. Voor 2 jaar, tel. 06-16111885 of 06-21317648. Info: van den Bosch Schoon-maak. GeVraaGD: huishoudelijk werk voor Ne-derlandse vrouw met ervaring, 06-10025507.

  UITVAARTVERZORGING NOORDWIJK

  071 364 6006 www.barbaranoordwijk.nl

  Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

  Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

  Dag & nacht bereikbaar: 071 364 6006

  Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

  Al meer dan 30 jaar ht adres voor het mooiste kunstgebit. Reparaties klaar terwijl u wacht.

  Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

  Tel: 071 - 361 11 45www.tandenwinkel.com

  KUNSTGEBIT

  Afscheid nemen vraagt aandacht.

  Dat verdient elk mens en die geef ik u graag.

  Wilt u samen met mij kijken naar de mogelijkheden

  rondom uw uitvaart?

  Bel mij gerust. Ik kom vrijblijvend langs.

  Nic Oosterveer is te bereiken via telefoonnummer: 06-53898409

  A U T O M O B I E L B E D R I J F

  van der Kwaakverkoop inkoop inruil financiering

  Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg Tel. 071-4021513www.autokwaak.nl [email protected]

  Kijk voor details en ons totale aanbod op: www.autokwaak.nl

  WEEKTOPPER Mazda 6 Sedan 2.0 H6 Merk: MazdaModel: 6Type: Sedan 2.0 H6Inrichting: Sedan (4 drs)Bouwjaar: oktober 2008Kleur: Zwart metallicBrandstof: BenzineVersnellingsbak: Handgesch., 6 versn.

  Km. stand: 152.690 km

  Hallo zon, hallo strand,hallo Pietjan de Badman!

  KoninginWilhelmina Boulevard 104

  NoordwijkAfrit 12-13

  Voor dekomende dagen

  een plekje reserveren?Bel 06 28324726

  Heerlijke na ZOMER

  op het Noordwijkse strand

  !

  Hallo zon, hallo strand,hallo Pietjan de Badman!

  KoninginWilhelmina Boulevard 104

  NoordwijkAfrit 12-13

  The Place to

  Beach!

  Voor dekomende dagen

  een plekje reserveren?Bel 06 28324726

 • nieuws dinsdag 2 september 2014de noordwijker 7

  kaasspecialist Peter den elzen toont als een trotse vader zijn bunkerkazen. | Tekst en foto: Joke van der Zanden

  Smakelijke bunkerkazenkaas n Afgelopen zaterdag was het kaas smullen in de bunkers van de Atlantikwall.

  Kaasspecialist Peter den Elzen heeft 4 maanden lang 10 belegen Goudse- en 10 jonge belegen boerenkazen verzorgd die hij in de bunkers had opgeslagen. Iedere zondagmiddag kazen keren en wassen met water met een scheutje azijn. Hij heeft ze echt vertroeteld. Peter presen-teerde de kazen alsof hij vader was geworden van een twintigling van 350 kilo. Ze zijn mooi door lelijkheid maar te onderscheiden door een aparte

  smaak, vertelde Peter vol trots. De bunkers kon ik slechts 4 maanden gebruiken want van 1 september tot 1 juni mogen de vleermuizen er ver-blijven. Ik heb in die tijd 1 vleermuis gezien. Wel is er een muisje geweest die aan de kazen heeft geknabbeld. Ik had in eerste instantie verwacht dat de kazen na 4 maanden meer doorgerijpt zouden zijn maar dat is niet gebeurd. Daardoor hebben ze wel het smeuge karakter behou-den en hebben we een heel aparte smaak weten te creren. Door hoge luchtvochtigheid van 95% kwam er een flora op de kaas en hebben wel het gewenste succes behaald.

  Jonge Gaudis en Picassos in de dopschilderen n In het kader van drie dagen kunst en klank werd er vrijdag 29 augustus in het atelier van kunstschilder Danil Tavenier met de decorbouwer en ontwerper Bas Verha-gen een workshop Spaanse inslag gegeven voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.

  Door Joke van der Zanden

  In het sfeervolle atelier van Danil Tavenier waren 11 kinderen, onder leiding van een aantal vrijwilligers van Kunstklank, vol overgave bezig om kunstwerken te maken.

  Gaudi en PicassoDe opdracht is simpel. We hebben tekeningen laten zien van Picasso en mozaekwerk van Gaudi. Dat is heel erg Spaans. De kinderen heb-

  ben met een gekleurd krijtje een contour gemaakt van een grote vogel en de opdracht gekregen om de achtergrond mozaekachtig te schilderen maar de vogel met rust te laten en op het laatst wit te schilderen. Dat kader hebben we gegeven. Sommige kinderen doen dat exact en andere nemen dat een beetje ruimer. Dat mag allemaal. We zijn niet streng want kunst is ook vrijheid. Maar zoals je ziet zijn er fantastische vogels gemaakt.

  Deze vogels worden het decor zon-dag bij de concerten in De Baak. Na zondag krijgen de kinderen hun eigen kunstwerken terug om mee naar huis te nemen. Het is niet leuk als je iets moois maakt en je bent het kwijt, meent Danil.

  sPaanse stierBas Verhagen heeft prachtige witte stieren gemaakt. Echte Spaanse kenmerken in Spaanse landschap-pen. Na afloop mogen de kinde-rengezamenlijk de grootste stier in mozaekstijl beschilderen. Bij 9-jarige tweeling Pouria en Roya Trezza zit het schilderen in de fa-milie papa schildert en opa in Iran ook.

  We Are Fashion op de allerlangste catwalkMode n Zaterdag 30 augustus werd voor het derde jaar de meer dan 500 meter lange rode loper uitgelegd in de Hoofd-straat. Op deze langste catwalk van Nederland paradeerden jong en oud vakkundig over de rode loper om de laatste trends in de mode te tonen aan de inwoners van Noordwijk.

  Door Joke van der Zanden

  Het was weer gezellig in Hoofd-straat Koopcentrum. Rond het po-dium waar Robert Bannink de hele dag het winkelende publiek op de hoogte hield van allerlei activitei-ten zoals: een show van The Dance Complex, de Fashion Police, de best geklede Noordwijker, diverse fo-toshoots en zangeres Angie. Ieder-een wil wel eens als BN-er over een rode loper lopen dus werden er veel fotos met mobieltjes gemaakt van flanerende partners en kinderen.

  ModeshowsEr werden drie shows gelopen. De eerste om 11.30 uur met als thema casual/Jeans. De tweede om 13.30 uur met het thema bont en de derde om 15.30 uur met de chique kleding. De dames en heren waren geheel gestyled met tassen, schoe-nen en sierraden van de Hoofd-straatwinkeliers. Alle kinder-, sport- en chique kleding is te koop in de Hoofdstraat. Net na de eerste show

  viel er een flinke bui maar de rest van de dag was zonnig, droog met veel wind. Presentator Robert Ban-nink wist alles over mode te vertel-

  len. De dag werd afgesloten met een echte Stiletto Run voor vrouwen en mannen.

  De hakken moesten minimaal 8 cm hoog zijn en je moest er 200 meter mee kunnen hardlopen. Het thema was: Behave like a beauty, run like a beast! Wel jammer dat er maar heel weinig stilettos waren.

  aan het einde van de workshop mochten de kinderen gezamenlijk de stier beschilderen. | Foto: Joke van der Zanden

  ondanks de frisse wind liepen de mannequins enthousiast over de loper.

  VERS

  VERSVan het mesKermiskoopje:

  Onze bekende Gehaktballen iedere 4e GRATIS!

  Vleeswarenkoopje: Bij aankoop van 150 gram Huisgemaakte Boerenham100 gram Eiersalade GRATIS!Special: Carpaccio Rosso 100 gram 245Dun gesneden biefstukrolletjes gevuld met mozzarella, zongedroogde tomaatjes en tomaten tapenade

  Extra kermiskoopje:

  De Chicken wrap per stuk 350Tortilla vel gevuld met gebraden kipfi let, groenten en rode saus

  Meal deal van de week:Bloemkoolschotel 500 gram 598Met een gratis toetje

  VRIJDAGMIDDAG SLUITEN WIJ OM 15.30 UUR I.V.M. DE WIELERRONDE

  Krijn van der Bent keurslagerGourmet, barbecue en cateringKerkstraat 50, Noordwijk T 071-3612720Bekijk de nieuwe fotos op onze internetsite:www.vanderbent.keurslager.nl

  Gel

  dig

  van

  01-0

  9 t/m

  06-

  09

  Sint Jeroensweg 2A2201 NW NoordwijkTel: (071) 362 01 69

  AANBIEDINGEN DEZE WEEK:Eindelijk na 4 maanden affi neren in de Atlantikwall

  BUNKERKAAS dat moet je geproefd hebben

  Onze heerlijke beenham 100 gram 195Franse salade of ei-baconsalade 100 gram 165Franse comte uit de Jura 250 gram 495En ook deze woensdag:Alle brood van ECHTE BAKKER J.G. DE WITT 2+1 GRATIS

 • GedragsregelsSportiviteit en RespectV.V. S.J.C. is met haar ruim 1100 leden n van de grootste voetbalverenigingen in de Rijn-, Duin & Bollenstreek.

  S.J.C.

  BEWAAREXEMPL

  AAR!

  SJCgedragregelsDEF.indd 1 26-07-12 10:45

  PRO

  GR

  AM

  MA

  clubPAGinA S.J.c.

  Zaterdag 6 september

  12.15 SJC B1 - ASC B115.00 SJC A1 - VVSB A1

  Zondag 7 september

  14.00 SJC 1 - Stormvogels 111.00 SJC 2 - Alphen 212.00 SJC 3 - van Nispen 211.00 Hoogland VR 1 - SJC Vr 1

  FacebookAls je de SJC Facebook pagina liked dan blijf je steeds op de hoogte van alle activiteiten van de gezelligste voetbal-vereniging van Noordwijk, voetbalvereniging SJC!

  Op zaterdag 6 september zijn alle kinderen tussen de 4 en de 6 jaar en hun ouders vanaf 10:00 uur van harte welkom voor een vrijblijvende, leuke, sportieve en vooral gezellige training bij SJC. Deze open dag is de kick of van de Topperscompetitie en het Uk-kiesvoetbalseizoen bij SJC.

  Spelenderwijs kennis maken met voetbal bij de Ukkies of de ToppersSpeciaal voor de allerjongste jeugd organiseert SJC al jarenlang met veel plezier het Ukkies voetbal. Kin-deren van 4 en 5 jaar kunnen iedere zaterdag om 10.30 uur bij SJC in de sporthal geheel vrijblijvend kennis maken topperseizoen 2014-2015.

  Voor de kinderen van 5 tot 6 jaar is er de Topperscompetitie. De Top-pers trainen iedere woensdag om 4 uur buiten op het gras en spelen op zaterdag van 10 tot 11 uur een span-nende 4 tegen 4 competitie. Top-pers kunnen zo op een leuke manier alvast een jaar aan het gras wennen voordat zij doorstromen naar de F.

  Bij de trainingen van de ukkies en toppers staan sportiviteit en natuur-lijk plezier voorop. Met behulp van

  verschillende leuke voetbalspelle-tjes komen vooral balbeheersing en spelinzicht aan de orde. Voet-ballen bij de Toppers en de Ukkies is helemaal gratis en vrijblijvend.

  Kennismaken met SJC op zaterdag 6 septemberTijdens de open dag wil SJC kinde-ren en ouders laten zien hoe leuk het is om bij de Ukkies of de Toppers te komen voetballen. Natuurlijk wordt er daarbij vooral gevoetbald, maar dan op een bijzondere manier. Bij-voorbeeld met een skippybal, of een rugbybal of met tennisballen! Ook le-ren de kinderen trucjes en spelen zij een aantal bijzonder behendigheids-spelletjes.

  Iedereen is welkomAlle kinderen tussen de 4 en 6 jaar die zin hebben om een keer te ko-men kijken en mee te doen zijn za-terdag 6 september van harte wel-kom. Met hun ouders natuurlijk! Dan maken we er samen een bijzondere ochtend van. Komt allen op zaterdag 6 september om 10 uur bij SJC, aan de Lageweg in Noordwijk. We ho-pen op zonneschijn, enthousiaste ouders en kinderen en een gezellige sfeer.

  Van der Zalm en Ruigrok na jaren weer in een team?Het zou zo maar kunnen. Beide spelers speelden t/m de E klasse altijd in het zelfde team. Nadat beide spelers nog eenmaal in het 1e jaar van de C klasse in een team speelden duurde het tot be-gin van dit seizoen tot hun voet-balpad weer bijeen kwam.

  Stef van der Zalm speelde bijna zijn volledige jeugd bij SJC op een uit-stapje bij het Rotterdamse Sparta ( D klasse ) na. De talentvolle speler ging vervroegd over naar de senio-ren waar hij kon rijpen in het tweede team. In zijn tweede jaar bij de seni-oren maakte hij al regelmatig minu-ten in de hoofdmacht van de zwart witten.

  Timo Ruigrok leek zijn volledige jeugd door te gaan brengen bij SJC. Zijn talent werd intern wel op-gemerkt want als 2e jaars C klasse speler maakt hij deel uit van de A ju-

  nioren selectie. Uiteindelijk werd hij toch uitgenodigd voor een stage bij het Haagse ADO. ADO hapte snel toe want al na twee oefenwedstrij-den gaf de Haagse club aan graag met Ruigrok verder te willen.Het eerste jaar was succesvol maar daarna sloeg het blessureleed toe. Doordat te lang werd doorgelopen met een enkelblessure konden ook een viertal operaties niet voorkomen dat Ruigrok het topvoetbal vaarwel moest zeggen. Na een korte periode bij vv Noordwijk is Ruigrok weer te-rug op het oude nest.

  Beide spelers hopen op een plek in de selectie van het eerste elftal en hopen speelminuten te krijgen. Voor Ruigrok geldt dat hij vooral fit wil blijven en plezier en spelen op een hoog niveau kan combineren.. Beiden vinden het een goede groep en zijn tevreden over de benadering van de nieuwe trainer Kees Zethof.

  Van der Zalm hoopt op een plaats bij de eerste vier in de competitie. Ruigrok denkt ook aan een plek bij de eerste vijf.Van der zalm vindt het een goed ont-wikkeling dat er bij de selectie van 1 en 2 veel spelers uit de eigen oplei-ding zijn terug te vinden. Het is voor de jeugd leuker als ze bij het eerste elftal kijken en daar ook SJC-ers terug zien. Bovendien geeft dit een positieve impuls voor jeugdspelers die ook het eerste elftal als droom hebben. Vorig jaar heeft de jongere broer van Ruigrok al wat speelmi-nuten in het eerste elftal gehad. Het zou natuurlijk mooi zijn als ik ooit met mijn broer Stan op hoog niveau kan voetballen, maar daar hou ik me eerlijk gezegd niet mee bezig aldus Ruigrok.A.s. zondag kunnen we zien of beide spelers bij de eerste 16 zitten. Aan-vang van de wedstrijd op de Lage-weg tegen stormvogels is 14.00 uur.

  SjC-ers bezoeken Formule 1 in FrancorchampsOnlangs werd op Francorchamps in Belgie de Formule 1 race gehouden. Te gast bij deze race waren enkele gelukkigen die op de SJC veiling dit mooie kavel wisten te bemachtigen.Het was een bijzondere ervaring. Naast het bezoek aan de race kon ook een kijkje achter de schermen genomen in de paddock en bij de pitboxen van Red BullDit unieke bezoekje was te danken aan Jan Smilde van het red Bull ra-cing team en de verschillende SJC sponsoren.

  SJC TRAPT NIEUWE SEIZOEN AF MET VROLIJKE OPEN DAG VOOR JONGSTE JEUGD

 • nieuws dinsdag 2 september 2014de noordwijker 9

  Oog & Oor-ochtend in t TrefpuntInloop n Puur Noordwijk organi-seert vrijdag 5 september tussen 10.30 en 12.00 uur weer haar eer-ste Oog & Oor-ochtend in t Tref-punt na het zomerreces.

  Gedurende deze inloopochtend is het mogelijk voor iedere inwoner van Noordwijk om op een infor-mele wijze met een afvaardiging van wethouders, raads- en commis-sieleden van Puur Noordwijk van

  gedachten te wisselen over wat zich afspeelt in Noordwijk. Verder bereidt men zich voor op uit-voering van de Jeugdwet, de AWBZ/WMO en Participatiewet die per 1 ja-nuari ingevoerd moeten zijn. Graag horen wij uw ideen over hoe de burgerparticipatie georganiseerd zou kunnen worden. Het team van Puur Noordwijk gaat met interesse over deze en andere onderwerpen in discussie.

  De Oog & Oor-ochtenden georga-niseerd door Puur Noordwijk zijn bedoeld om recent genomen poli-tieke besluiten en toekomstige ont-wikkelingen met inwoners op een informele wijze te bespreken. Bo-vendien kunnen zij daar politieke aandacht vragen voor actualiteiten.Een ieder is welkom om vrijdag 5 september met ons het gesprek aan te gaan over al wat er zich afspeelt in Noordwijk en in de politiek.

  SpRAAKMAKEnD

  negatief beeld van noordwijk

  Als we de kranten en twitter en alle andere social media de afge-lopen weken lezen dan schrik ik... Noordwijk is in een poll op de derde plaats met de lelijkste boulevard van Nederland gein-digd... En in een andere poll dat er ongeveer 75 windhappers, mensen die onverklaarbaar veel geld hebben zonder te werken, in Noordwijk wonen. En wat dacht u van geen plaats in de top 10 van schoonste strand...Van de andere kant: Noordwijk heeft veel vlaggen, kwalificaties, no-minaties, erkenningen en wat nog meer. We hebben een Blauwe Vlag, Quality Coast, Green Key hotels en nog meer mooie namen. En dan staan we niet eens in de top 10 van Schoonste Strand van de Neder-landse kust. Elke dag weer zitten duizenden Noordwijkers te kijken op twitter en 2788 mensen zijn lid van de Facebook pagina Je bent een Noortukker als... Heel veel oude fotos en verhalen zijn zo terug te volgen en er wordt erg op gereageerd. Dus ben ik verbaasd dat er dan maar 250 mensen reageren op de Schoonste-Strand-verkiezing.Panelleden; laten we een oproep plaatsen om alle Noordwijkers te vragen op elke verkiezing (die ons dorp aangaat) te reageren. En nou maar hopen dat de regels om te kunnen reageren niet nog ingewikkel-der worden dan dat ze nu soms zijn...

  Wat een onderzoeken en polls worden er toch gedaan in Nederland. Als je alle mails zou beantwoorden waarin jouw mening wordt gevraagd kun je een paar uur per dag vrijmaken. Bij een aantal polls moet je als bedrijf of dorp eerst nog betalen voor je er aan mee mag doen. Maar het levert PR-waarde op. Dan staat er weer in de krant dat Noordwijk de groenste of blauwste badplaats is, wat

  voor de aantrekkelijkheid voor Noordwijk en haar hotels, restaurants en bedrijven natuurlijk welkom is.Dus iedereen die tijd over heeft: google op Noordwijk en poll,onderzoek of enqute en vul dit zo positief mogelijk in. Trouwens, ik zou wel eens willen weten wat Noordwijkers echt vinden van hun dorp, wat ze bijvoorbeeld denken over zwemles op school, over groene parken, over fietspaden naar station Voorhout, over openbaar vervoer, over WMO. Genoeg onderwerpen, iets minder PR-waarde voor de lan-delijke media, wel zinvol voor Noordwijk.

  Noordwijk in the picture! Er worden de laatste tijd veel verkiezingen georganiseerd via allerlei sociale media. Maar is dat wel de ultieme manier om te kunnen meten of dat echt de goede uitslag is. Want ook al hebben er veel mensen een facebook account toch zullen veel van deze mensen niet iedere dag op facebook zitten. Veel ouderen hebben ook geen telefoon met twitter mogelijkhe-den. En alle jonkies hebben wel wat anders

  aan het hoofd dan mee te doen met in hun ogen zon suffe verkiezing. Als het gaat om de meest favoriete artiest of hit zie je enorme hoeveel-heden reacties. Zijn de blauwe vlag, quality coast en green key-nominaties niet veel waardevoller. Een onafhankelijke jury bepaalt dat en daar staat Noord-wijk altijd in de top. Wij als Noordwijkers kunnen zelf natuurlijk veel doen aan het schone strand (dat trouwens voortreffelijk wordt schoon-gemaakt) en een schone boulevard. Gooi je afval in de desbetreffende bakken, je peuken niet op straat en je kauwgom al helemaal niet.En wat betreft de boulevard, die is inderdaad in het verleden verprutst met die flats en appartementen. Daar kunnen we helemaal niets meer aan doen!

  Allereerst vind ik dat we trots mogen zijn op ons mooie dorp! Zoals gezegd heeft Noord-wijk vele mooie kwalificaties, dus waar ma-ken we ons druk om? De verkiezing van het schoonste strand is een momentopname. In 2012 hadden we het schoonste strand van Zuid Holland en werd Noordwijk door de experts nog met een 9,7 beoordeeld! En nu is het ineens niet meer goed? Dat er op de pagina Je bent een Noordwijker als. door

  250 van de 2.788 mensen gereageerd wordt, vind ik niet eens slecht. Ik ben zelf al tegen de 100 jaar in de promotionele wereld werkzaam en op een respons van 9% zijn vele a-merken jaloers. Anderzijds, als de ge-meente Noordwijk en iedereen die er belang bij heeft, wil dat er meer op dit soort verkiezingen gestemd wordt door Noordwijkers, dan moet men de Noordwijkers hier actief voor aansporen via krant, Facebook, BO, etc. Als mij erom gevraagd wordt, dan reageer ik ook ten goede van Noordwijk, maar pro-actief reageren is een heel ander verhaal.

  MARthA BAAlBERgEn

  louKy CRAMA

  SAnDER SChonEVElD

  Papendal aan zeeSpoRtpARK n Het begon ooit allemaal met een creatief voor-stel wat Noordwijk voorzitter Henk Hoogervorst lanceerde. Bij een herindeling van het sportpark en de bouw van een nieuwe tribune zou eindelijk onderdak kunnen worden ge-boden aan Poppodium en ook aan toenmalige lokale radio NENS.

  De mogelijkheden en vooral on-mogelijkheden zorgden voor een eerste afwijzing. Poppodium viel af, een studio voor NENS bleek ook niet haalbaar. Maar Hoogervorst gaf niet op. Vele vergaderuren verder is de herindeling van het sportpark een feit en ontstaat een unieke en voor een 25000 inwoners tellend dorp, grootschalige sportaccommodatie. In de aanloop naar de oplevering van fase 1 werd de Noordwijkse ge-meenteraad door verantwoordelijk wethouder van Duin uitgenodigd om persoonlijk een kijkje te komen nemen. Een groot aantal gaf aan de uitnodiging gehoor en hoorde een trotse van Duin zeggen: Dit kan Pa-

  pendal aan Zee worden. Er was een rondleiding door de architecten Britta en Diederik van Egmond. die op de ontzettende hoeveelheid vier-kante meters inmiddels de contou-ren lieten zien van de in aanbouw zijnde kleedkamers, vergaderruim-tes, kantines en tribunes.

  Met zichtbare trots gaf ook dit twee-tal uitleg over het hoe en waarom. Vooral de infrastructuur is aange-past aan de vele gebruikers. Naast de vv Noordwijk zullen bijna alle binnensportverenigingen er ge-bruik van gaan maken. En is vooral rekening gehouden dat ook de bui-tenschoolse opvang optimaal kan

  functioneren. Maar er leken meer obstakels. De enorme sporthallen kunnen plaats bieden aan sportwedstrijden waarbij de accommodatie moet voldoen aan de Olympische eisen. Volleybal- en basketbalwedstrijden kunnen worden bezocht door zo n 500 toeschouwers. Indien no-dig kunnen aan beide uiteinden van de speelvelden extra tribunes worden opgezet. Zodat er dan mo-gelijk 1000 bezoekers een plaatsje kunnen vinden. Bovendien kunnen belangstellenden de wedstrijden ook volgen van uit de kantines die daarvoor speciaal zijn voorzien van glazen wanden.

  Dat is ook het geval richting het voetbalveld, waar een tribune komt die plaats zal bieden aan 400 men-sen. De exploitatie van de horeca wordt een vrijwilligersklus door de gezamenlijke sportclubs.

  de raadsleden waren erg onder de indruk van de nieuwe duinwetering. | Foto en tekst: Wim Siemerink

  Onderstaande en meer vacatu-res voor vrijwilligers staan op www.vrijwilligerssteunpunt-noordwijk.nl/vacaturebank. Meer informatie en contactge-gevens zijn daar te vinden.

  CollECtAntEn VooR DE DIEREnBESChERMIngEens per jaar organiseert de Die-renbescherming landelijk een collecte in de week rondom We-relddierendag op 4 oktober. Hier-voor zoeken wij collectanten. De opbrengst van de collecte wordt lokaal besteed en komt dus direct ten goede aan dieren in de regio Rijnland. Wanneer jij je aanmeldt,

  word je goed ondersteund door het kantoor uit de regio en de wijk-hoofden die de collecte lokaal or-ganiseren. Je bepaalt zelf hoeveel dagen jij je kunt inzetten. Het kost slechts een paar uur per jaar maar door die paar uurtjes te collecte-ren red je vele dierenlevens! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robert Moltmaker, tel. 3316192.

  WIE WIl ER MAAtjE WoRDEn MEt ERIK - BIj S hEEREn looErik is een man van 39 jaar, volle-dig ambulant en heeft een verstan-delijke beperking met autisme. Hij zoekt een maatje om eens in

  de 6 weken iets mee te onderne-men, zoals wandelen, bakje koffie drinken etc. Erik vindt veel dingen leuk en het mag ook hier op het terrein. Het maatje wat Erik zoekt hoeft geen speciale vaardigheden te hebben. Er is ook geen voorkeur voor man of vrouw. Leeftijd wel boven de 45 jaar. Dit vanwege het overwicht wat hij of zij moet heb-ben. Erik heeft veel bevestiging no-dig en kan overprikkeld raken. Een rustige maar consequente benade-ring is hierbij noodzakelijk. Rijbe-wijs + auto zou prettig zijn maar is gezien zijn vraag niet direct nood-zakelijk. Meer info bij Saskia Enge-lenburg, tel. 3642116.

  VRIjWIllIgERS gEzoCht

 • Fluks Koele Costa start met zege in Amsterdamn Zaterdag eerste thuiswedstrijd tegen GKVkorfbal n Met een zwaarbevochten zege op vreemde bodem is Fluks Koele Costa zaterdag uitstekend aan het nieuwe korf-balseizoen begonnen. De Noordwijkers waren in Amsterdam-Zuid de volle zeventig minuten in een nek-aan-nekrace ver-wikkeld met thuisploeg Triaz, waarbij pas in de slotfase een doorslaggevend gaatje werd geslagen: 15-17.

  De blijdschap en opluchting in het kamp van de bezoekers waren groot, na een duel dat begon met een minuut stilte ter nagedachte-nis aan twee Triaz-leden die aan boord waren van de verongelukte vlucht MH17 en dat lange tijd geen beslissende wending wenste te ne-men. Wedstrijdbeeld en scoreverloop in deze eerste, vroeg geplande compe-titiewedstrijd waren veranderlijk als Hollands augustusweer: juist

  op momenten dat donkere wolken zich boven Fluks leken samen te pakken, brak de zon weer door en vice versa.

  Zo koesterden de blauw-witten tot 4-5 steeds een minieme voor-sprong, waarna Triaz het initiatief met drie goals op rij leek over te nemen. Maar kort voor rust stond toch Fluks weer aan de goede kant van de score (7-8), waarbij aanvoer-der Jordy Oosting, Arno van Haar-

  lem en Johan Imthorn tot dat mo-ment de enige doelpuntenmakers aan Noordwijkse zijde waren. Dat er na de pauze (8-8) uiteindelijk ook andere namen op het scoreformu-lier kwamen, was achteraf bezien cruciaal. Annemarie van Drongelen bracht haar team op 10-12, Thomas de Boer (die een lastige middag be-leefde tegen zijn fysiek ijzersterke opponent) liet de 13-14 noteren en Suzanne Zwanenburg verzorgde met de 15-17 het slotakkoord.

  Fluks Koele Costa speelt komende zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd van de nieuwe jaargang. Op het sportcomplex aan de Nieuwe Zee-weg is het Haagse GKV vanaf 15.30 uur de tegenstander.

  Noordwijk bekert niet tegen AjaxVoetbal n De spelers van Noordwijk hebben de kans tegen het grote Ajax te spelen laten glippen. Tegen JOS werd na een 1-0 voorsprong toch verloren: 2-1.

  Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht. Noordwijk domineer-de en de verdiende 1-0 via den Haan stond na een kwartier op het sco-rebord. Maar daarna veranderde alles. Supporters wisten na afloop precies waar het aan gelegen had. De brutalere Amsterdammers wil-den kost wat kost tegen Ajax spelen en schakelden een tandje hoger. Noordwijk werd vast gezet en inzet werd het Amsterdamse wapen. De rood-witten konden dat kennelijk niet opbrengen en ogenschijnlijk werden zij met gemak afgetroefd. Tot het rustsignaal wist Noordwijk te voorkomen dat de verdiende ge-lijkmaker kon worden gemaakt.Direct na rust liet JOS zien waar het toe in staat was. Al na 2 minuten kon Amezrine de bal uit het net halen. In de 80ste minuut viel voor Noordwijk het doek, na zelf enkele kleine kansjes te hebben verprutst: 2-1. Hierna kwam Splinter nog voor

  Mertens en van Zanten voor den Haan. Maar ook zij konden Noord-wijk niet richting AJAX dirigeren.

  odin54Tegen Odin 54 (districtbeker) bleek dat coach Alkemade zijn vaste ba-sis nog niet heeft geselecteerd. Hij kwam met een soort fantasie-opstelling. Zonder vaste sluitpost Amezrine maar met nieuwkomer Loozen. Verder: Den Haan, Wendt, Goncalves, Hoogkamer, Bayram, Hoogerwaard, Splinter, Mertens, Van Zanten, Lomis. Veel spelers ge-stationeerd op voor hen vreemde plaatsen waar de supporters ach-teraf grote vraagtekens bij stelden.

  De wedstrijd begon bijna een uur later omdat de scheidsrechter zich blesseerde tijdens de warming-up. En men was nauwelijks begonnen toen Mertens aan Splinter een niet te missen kans bood: 0-1. Vlak voor

  rust leek de aanvoerder zelf met een mooie stift de wedstrijd al te beslissen: 0-2. Na rust bleef Mertens echter in de kleedkamer achter. En na 5 minuten was opeens de 1-2 een feit.

  Nadat Odin 54 een penalty kreeg omdat Wendt met een grove charge een doelpunt wilde voorkomen was het met nog een half uur te spelen weer gelijk 2-2. Omdat Wendt ook rood kreeg voorgeschoteld moest men verder met 10 man. De ploeg bleef toch nog lang over-eind in een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. Maar Odin 54 trok via een penalty aan het langste eind toen in de 90e mi-nuut Overvliet hands maakte: 3-2. Voor de supporters een teleurstel-lend weekje.

  Voor coach Alkemade is er werk aan de winkel. Eerst woensdag met ruime cijfers winnen van AFC 34 En zaterdag om 14.30 uur goed begin-nen aan de competitie in de thuis-wedstrijd tegen RHVV.

  sportdinsdag 2 september 2014 de noordwijker10

  Zeilers strijden om Bries OpenZeilen n Zaterdag en stond bij de ZVN de Bries Open op het pro-gramma.

  Veel verschuivingen in het weer-beeld en slechte verwachtingen maakten het de organisatie wel moeilijk. Zaterdag hadden zich 30 teams aan de start gemeld en dat was gezien de omstandigheden niet slecht, maar vanwege de harde wind 22 knopen moest men begin-nen met uitstellen, na de bui van de middag zakte de wind in en ston-den er 15 knopen op de meter, ide-aal zeilweer dus, het westrijdcomi-te deed direct zaken en alle zeilers werden gesommeerd het water op te gaan, maar helaas direct na de bui en verschillende zeilers waren al het water op moesten we de zaak toch afblazen omdat we de veilig-heid van de zeilers niet meer kon-den waarborgen, in de sterk toene-

  mende wind, ook in de zeilsport is het altijd safety first.De weersvoorspelling voor de zon-dag zag er beter uit en inderdaad stond er zondagmorgen een mager zonnetje met 15 knopen wind, ide-aal dus. Al om 10.30 uur was de eer-ste start gepland en de meer dan 30 boten streden om de eerste plaat-sen, de tweede en de derde race werden er gelijk achteraan gezeild omdat er diverse buien aan de hori-zon verschenen en met 3 races was er een geldig evenement. Na de drie races werd er een pauze ingelast en met een toenemende wind werd er nog een vierde race gezeild. De Noordwijkse A-CAT-zeilers hadden toe al het water verlaten, de A-CAT was onhandelbaar geworden op de toch wel ruige Noordzee.

  Al met al kan de ZVN terug kijken op een geslaagd weekeinde

  Bedrijfscompetitie tafeltennis bij TOVtafeltennis n TOV zal het komen-de seizoen aan de officile NTTB competities deelnemen met in totaal 11 teams. Naast deze offici-ele competities heeft TOV diverse andere activiteiten op tafelten-nisgebied ontplooid. Zo is er op woensdagmorgen het Tafelten-nis Overdag, vooral bedoeld voor ouderen die nog graag een bal-letje willen slaan, de zgn krasse knarren en op donderdagmor-gen is er het inloop tafeltennis toegankelijk voor iedereen, lid of geen lid.

  Een vrij nieuwe activiteit is de be-drijfscompetitie. Voor het derde jaar zal deze competitie dit seizoen worden gehouden. TOV heeft nog plaats voor enkele teams omdat n van de bedrijven die het vorige seizoen met 2 teams deelnam is ver-huisd.In deze competitie worden de winstkansen zo veel mogelijk ge-lijkgesteld door het toepassen van handicap-punten voor de sterkere spelers. De teams bestaan uit 2 spe-

  lers en die spelen per wedstrijd 2 enkelspelen en het dubbel. De com-petitie wordt over het hele seizoen verspreid en dat komt erop neer dat eens in de drie of vier weken wedstrijden worden gespeeld wat afhankelijk is van het aantal teams dat zich inschrijft. De aanvang van de competitie is in de loop van september en zal ongeveer duren tot eind mei maar dat is ook weer afhankelijk van het aantal deelne-mende teams. De teams zijn van bedrijven, instellingen en organisa-ties in de ruimste betekenis die niet noodzakelijk in Noordwijk geves-tigd hoeven te zijn. Het geeft deelnemers de gelegen-heid om met collegas in een andere omgeving en in een andere hoeda-nigheid actief te zijn. De speelavon-den zijn altijd op woensdag en beginnen om 20.00 uur en duren meestal tot circa 22.00 uur.Voor nadere inlichtingen over de diverse activiteiten kan contact worden opgenomen met Tom Braams tel. 3619476 of [email protected]

  Klaverjasavond op Duinweteringkaarten n De Supportersclub Voetbalvereniging Noordwijk organiseert op vrijdag 5 septem-ber om 20.00 uur de eerste kla-verjasavond van dit seizoen.

  Er kan zowel in competitieverband

  of individueel gekaart worden. Na-tuurlijk zijn er op deze avond zo-wel bij het kaarten als bij de loterij weer leuke prijzen te winnen. Deze avond vindt plaats in de kantine van de V.v. Noordwijk. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur.

  onlangs werd door de Zeilvereniging noordwijk de Bries open gezeild. | Foto: PR

  Brayen Brocker hierop archieffoto werd pas na een uur spelen door trainer alkemade in het veld gebracht. | Foto: PR

 • cultuur & uitgaan dinsdag 2 september 2014de noordwijker 11

  Kunst in Duin verhuist van de duinen naar Keukenhof

  Kunst n Daar stonden ze op een rijtje, opgesteld naast de Commissaris van de Koning Jaap Smit. De 5 burgemees-ters van de Bollenstreek wa-ren dit keer eregasten tijdens de officile opening door de Commissaris van Kunst in Duin 2014.

  De manifestatie Kunst in Duin werd voor de eerste maal gehou-den op het landgoed van kasteel Keukenhof in Lisse. De verplaatsing vanuit de Noordwijkse duinen naar Lisse is qua afstand nauwelijks een grote stap. Maar toch wel opvallend. De stichting Kunst in Duin werd om financile redenen gedwongen uit te zien naar een nieuwe locatie. Voorzitter Willem van Vugt legde uit dat het allemaal was begonnen met het denken in meervoud en dat stichting Keukenhof hierbij een aantrekkelijke partner bleek te zijn. Zijn boodschap naar de Noord-wijkse politiek was echter scherp: Je bent niet alleen bestuurder voor je eigen belang maar ook voor het gemeenschappelijk belang. Smit gebruikte deze culturele aan-leiding om nog eens de noodzaak van samenwerken uit te spreken. Smit is van oorsprong predikant. Zijn speech bleek een preek te zijn waarin hij de politiek, vertegen-woordigd door de 5 burgemeesters, vanaf de provinciale kansel voor-hield dat het economisch ronduit slecht gaat. De Bollenstreek staat er

  heel slecht voor in vergelijking met andere regios, zo stelde hij vast. U heeft in deze streek veel meer potentie dan u nu gebruikt. Maar dat zult u gezamenlijk aan dienen te pakken. Hij stelde vast dat ook het provinciaal bestuur weet dat burgers niet staan te trappelen om

  op te gaan in een groter geheel en dat als gevolg daarvan de politiek veel te terughoudend opereert om gezamenlijk de problemen te lijf te gaan. Terwijl, volgens Smit, het on-geduld bij de ondernemers groei-ende is. Omdat zij de noodzaak van de gezamenlijke aanpak al in een

  veel eerder stadium zouden heb-ben vastgesteld.De CvdK was hoopvol gestemd over de samenwerking. Uit de stap naar Lisse putte hij moed. Lachend hield hij de burgemeesters voor: Als het met kunst kan dan zal het ook poli-tiek wel lukken.

  nAls het met kunst kan dan zal het ook politiek wel lukken

  de Bollenburgemeesters en Commissaris smit tijdens kunst in duin op keukenhof. | Foto: Wim Siemerink

  Zondag Kinderstranddag bij Take 2 en De Zeemeeuwstrand n Kinderen kunnen spe-len voor het goede doel op zon-dag 7 september. Strandpavil-joen Take 2 & strandpaviljoen De Zeemeeuw in Noordwijk organi-seren een Kinderstranddag van 11.00 tot 15.00 uur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in samenwer-king met Strand Nederland en Nederland Schoon.Voor 5,- kunnen de kinderen een

  deelnemerskaart kopen en deelne-men aan alle activiteiten bij het pa-viljoen. De opbrengst van de kaart-verkoop wordt geheel gedoneerd aan een goed doel gericht op kinde-ren: Make-A-Wish Nederland.Bij strandpaviljoen Take 2 kun-nen de kinderen een eigen zeedier knutselen, schatgraven, spelen op een speltoestel en een stormbaan. Daarnaast zijn er nog heel veel ac-

  tiviteiten op het strand! En natuur-lijk krijgen de kinderen ook lekker limonade.

  Voor die 5,- krijgen de kinderen bij strandpaviljoen De Zeemeeuw een gratis ijsje, een flesje drinken, een versnapering en toegang tot diverse attracties en activiteiten, waaronder een piraten springkus-sen, een klimvuurtoren, een obsta-

  kelbaan, schatgraven waarbij leuke prijzen zijn te winnen, het strand-schoonmaakspel, de speeltuin, vol-leybal voor kids en in-actie-met-de-reddingsbrigade.Kaarten zijn in de voorverkoop ver-krijgbaar aan de bar bij strandpavil-joen Take 2 en Strandpaviljoen De Zeemeeuw. Tevens kunnen kaarten voor De Zeemeeuw via [email protected] besteld worden.

  Volgende week zaterdag is er op de Florahof de inmiddels traditionele Pompoenmarkt. | Foto: PR

  Pompoenmarkt op de FlorahofmarKt n Voor de 8e maal wordt op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur de Pompoenenmarkt georganiseerd op de Florahof, achter de Voorstraat/Lindenplein onder auspicin van de Vereni-ging De Oude Dorpskern. Op deze markt bieden de diverse kraam-houders uiteenlopende waar aan, zoals zeer veel soorten pom-poenen en kalebassen, maar ook bloemen, biologische kaas, jams, kruiden, gebak, kunstnijverheid en kan men deelnemen aan di-verse workshops. De markt wordt opgeluisterd met optredens van het Zeemanskoor De Noortuk-kers, accordeon- en harpmuziek. Kinderen kunnen een pompoen veranderen in een bloemstuk of lantaarn en een potje van klei draaien op een draaischijf. Een goed gevulde mand met artikelen van de deelnemende kramen kan men winnen bij het raden van het gewicht van een reuzenpompoen. In de koffiehoek en elders op de markt kan geproefd worden van de diverse pompoenlekkernijen.

  Zaterdag 6 september - Jazz me Herman BakkerHerman Bakker (piano), Hans Eebes (contrabas) en Peter van Blanken (slagwerk) vormen een gelegenheidstrio en brengen fij-ne jazz ten gehore. Jazz en blues pianist Herman Bakker werd be-kend als Errol Garner of Rotter-dam en speelde onder meer met Hans Dulfer, Johnny Griffin en Thijs van Leer. Hij trad op door heel Nederland en zelfs in Zuid Afrika, Tanzania en Kenia.Aanvang 16.00 uur. Toegang vrij. Maandag 8 en dinsdag 9 sep-tember - LeesclubAanZeeDeze avonden onze maande-lijkse leesclub. We bespreken Kwartet van Enquist. Wilt u aan-sluiten, geef u dan op via [email protected] De volgende leesclub is op maandag 27 en dinsdag 28 oktober.Aanvang 20.00 uur. Deelname 5,-.

  Zondag 14 september - Proos-ten met Miss HarrewijnSamen met Astrid Harrewijn (Miss Match, Miss Communica-tie en Miss Verstand) vieren we het nieuwe boekenseizoen. Wat kunnen we verwachten en waar kijken we naar uit? Met bubbels!Vanaf 15.00 uur. Toegang vrij.

  Donderdag 18 september - Eva Burgers met FlashbackEva Burgers werkte jarenlang als rechercheur op de afdeling zware criminaliteit. Haar erva-ringen neemt zij mee in de boe-ken die zij schrijft. Stille getuige was haar eerste jeugdthriller en werd meteen een succes! Van-daag presenteert ze Flashback, haar nieuwe boek. Spannende boeken schrijfster Judith Visser neemt het in ontvangst. Flashback gaat over Lynn die na een gezellig avondje shoppen plotseling van haar fiets wordt gesleurd en in elkaar geslagen. Als ze weer bijkomt in het zie-kenhuis kan ze zich bijna niets meer van het voorval herinne-ren. Wat is er precies gebeurd? Wie heeft haar dit aangedaan en waarom?Aanvang 16.30 uur. Toegang vrij. (Foto: PR)

  Wilt u op tijd op de hoogte zijn van de activiteiten in Het Cul-tuurcaf Noordwijk? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via de website. Het Cultuurcaf ligt recht tegenover de vuurto-ren en is zeven dagen per week geopend. Meer informatie op www.hetcultuurcafe.nl of bel naar 361 30 73.

  www.jantjebeton.nl

 • te huur te KOOP GeVrAAGD AANGeBODeN GeZOCht GeVONDeN

  INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

  Naam: ............................................................................................................................................................

  Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................

  } 15.00

  Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten.

  Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

  U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

  INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

  OPGeLet!PArtICuLIereN

  uw advertentie verschijnt in de regio:

  Katwijk

  Rijnsburg

  Valkenburg

  Noordwijk

  Noordwijkerhout

  De Zilk

  Sassenheim

  Voorhout

  Warmond

  Lisse

  Lisserbroek

  Hillegom

  Beinsdorp

  Oegstgeest

  Leiderdorp

  TE HUUR:6 persoons

  bestelbussen vanaf

  85,00 per dag0252-211849www.gdol.nl

  RONDVAARTEN SEPTEMBER 2014

  3 Sept. van 13.00 14.30 uur en van 15.00 16.30 uur Kagerplassen.4 Sept. van 14.00 17.30 uur Groene Hart.5 sept. van 13.00 15.00 uur Kagerplassen.10 sept. van 11.30 14. 00 uur en van 14.15 15.45 uur Kagerplassen.11 sept. Dagtocht van Haarlem naar de Zaanse Schans

  en terug naar Haarlem.12 sept. Dagtocht van Haarlem naar Avifauna, entree,

  en met de bus terug naar Haarlem.16 sept. Dagtocht naar Amsterdam vanuit Warmond, pauze en

  met de bus terug.17 sept. Dagtocht naar Amsterdam vanuit Warmond, met de bus heen,

  pauze en met de boot terug.18 sept. van 12.00 13.30 uur en van 14.00 15.30 uur Kagerplassen.19 sept. van 12.30 14.00 uur en van 14.30 16.00 uur Kagerplassen23 sept. van 12.00 14.00 uur en van 14.30 16.00 uur Kagerplassen.

  Afvaarten: Warmond, Gemeentehaven aan de Jan Steenlaan.Info en reserveringen: Rederij van Hulst, Tel. 071- 3010133.

  Tel. 071 - [email protected]

  WIJ HETEN U GRAAG WELKOM AAN BOORD

  23 sept. van 12.00 14.00 uur en van 14.30 16.00 uur Kagerplassen.Knip uit

  en bewaar!

  In de maanden oktober, november en december varen wij voor groepen en

  gezelschappen op reservering.

  www.tuincentrumdemooij.nlNoordwijkerweg 36 | RijnsburgT 071 408 09 59

  LIKE USOP FACEBOOK

  * uitgezonderd aanbiedingen, PTMD, kaarsen en lampen.

  Geldi

  g va

  n wo

  ensd

  ag 3

  sept

  embe

  r t/m

  woe

  nsda

  g 10

  sept

  embe

  r.

  25% KORTINGOP SFEERARTIKELEN,

  ZIJDEBLOEMEN EN BUITENPOTTERIE!*

  Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

  Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed.

  Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraakwww.onderdeboompjes.nl / [email protected]

  * niet voor Diesel tot 2006

  APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten.

  Ook voor al het onderhoud aan uw auto.Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299

  www.vanzelstautos.nl

  APK 38,- a

  ll-in*

 • service DINSDAG 2 SEPTEMBER 2014DE NOORDWIJKER 13

  Strand, zee en wind; allemaal ingredinten voor een kitesurfer om hier volop te genieten aan het strand van Noordwijk aan Zee. | Foto: Frits Houw-aart

  Flits

  Dierenbescherming

  Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgevingIedere zaterdag Torenbeklimming Oude Jeroenskerk; Voorstraat 44. www.deoudedorpskern.nl. Tijd: 12.00-16.00 uur. Start elk half uur onder leiding van een gids. Entree 3,50.Iedere zondag Bootcamp; Healthy Body by Karin, Strand(t)huys Bui-tengewoon, Zeereep 104, afrit 21. Tijd: 09.30 uur. Deelname 7,50. Aan-melden niet verplicht.Iedere zondag Bunkerrondleidingen; Atlantikwall Museum, Bos-weg 15. Tijd: iedere zondag 10.00-17.00 uur. Entree kinderen (onder de 12 jaar) 3,-, volwassenen 5,-. Reserveren noodzakelijk via het Visitor Center, tel. 3619321. www.atlantikwall.nl.Iedere zondag Toeristenmarkt; Vuurtorenplein. Tijd: 11.00-18.00 uur. Entree gratis.Iedere zondag DJ on the terrace; Beachclub O, Kon. Wilhelmina Bou-levard 20-31. Tijd: 13.00-18.00 uur. Entree gratis. www.beachclubo.nlIedere dinsdag in september Hitchcock-tour Bioscoop Theater De Muze; Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Entree 8,-. www.demuzenoordwijk.nlIedere woensdag Kidsmiddag; Strand(t)huys Buitengewoon, Zeereep 104, afrit 21. Tijd: 13.00-16.00 uur. Deelname gratis. www.strandhuis-bui-tengewoon.nlt/m 27 oktober Rocket Ladies; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks 10.00-17.00 uur.

  6 en 7 september Open huis Azzurro Wellness; Oude Zeeweg 57. Tijd: 10.00 16.00 uur. Entree gratis. www.azzurrowellness.nl

  Zaterdag 6 september Instuifprogramma Mountainbiken; The Strand, Langevelderslag 40. Tijd: 12.00 uur. Deelname 19,50. Inschrijven via tel. 088-0072030 of [email protected] www.the-strand.nl Solex Tour; Strand(t)huys Buitengewoon, Zeereep 103. Tijd: 15.00 18.00 uur. Deelname 39,95 p.p. Reserveren via tel. 085-4874400 of [email protected] september Instuifprogramma Surfen; The Strand, Langevelderslag 40. Tijd: 12.00 uur. Deelname 19,50. Inschrijven via tel. 088-0072030 of [email protected] www.the-strand.nl Solex Tour; Blu Beach, Kon. Wilhelmina Boulevard, afrit 12. Tijd: 10.00 13.00 uur. Deelname 39,95 p.p. Reserveren via tel. 085-4874400 of [email protected]

  Expositiest/m 14 september Grafiek van een Beeldhouwer; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur. En-tree: kinderen (onder de 12 jaar) 2,00, volwassenen 3,00.t/m 14 september Expositie Hongerwinter; Atlantikwall Museum, Bosweg 15. Tijd: iedere zondag 10.00-17.00 uur. Entree: kinderen (onder de 12 jaar) 1,00, volwassenen 2,00. www.atlantikwall.nlt/m 30 september Expositie Zo vader zo zoon; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur, zondag 14.00 - 17.00 uur. Entree kinderen (onder de 12 jaar) 2,00, volwassenen 3,00. www.museumnoordwijk.nl.t/m 1december Expositie TidesArt Willy de Graaff; Radisson Blu Palace Hotel, Pickplein 8. Tijd: dagelijks geopend. Entree gratis.

  WeekagendaWeekenddiensten

  Kerkdiensten

  Protestantse Gemeente Noordwijk

  Zondag 31 augustusBuurtkerk10.00 uur: ds. E.M. EzingaIchthuskerk10.00 uur: ds. A.J. Kunz17.00 uur: ds. G. HerwigOude Jeroenskerk10.00 uur: ds. W. Biesheuvelt Kruispunt11.00 uur: ds. P. van Dijk

  Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet)Trefpunt, Schoolstraat 2, www.gknoordwijk.nlZondag 31 augustus10.00 uur: dienst

  Rooms-Katholieke kerk

  Maria ter ZeekerkWoensdag 3 september09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

  Sint JeroenskerkZaterdag 6 september19.00 uur: Choral EvensongZondag 7 september10.00 uur: Sint Jeroensfeest; Eucharistieviering Th. Blokland, B. Prins

  KerkhofkapelMaandag 8 september19.00 uur: Mantras zingenDinsdag 9 september09.00 uur: Eucharistieviering, Th. BloklandHuize JeroenVrijdag 5 september18.30 uur: Eucharistieviering, J. Stege

  Evangelisch Ontmoetings Centrum De ArkZondag 31 augustus10.00 uur: J. van Duin19.00 uur: Openlucht samenkomst nabij het Palaceplein

  ApothekenDuinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

  HuisartsenUitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vr bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.

  TandtechnicusVan Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145.Tandprotheticus H.A. Wijnands, Hendrik Vinkhof 14, tel. 3614721.

  Maatschappelijk werkKwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwa-draad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl

  TandartsSpoeddienst tandartsen Noord-wijk: Buiten de reguliere werktij-

  den geeft iedere tandartspraktijk op een antwoordapparaat aan wie bereikbaar is voor spoedgevallen of informatie via de website van de praktijk

  DierenartsBel voor de waarnemend dieren-arts met de eigen arts, dan ver-neemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft.

  Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h VerschuerenMa. wo. vr. 8.30-9.00 uurMa. t/m vr. 14.30-15.00 uurMa. di. wo. vr. 19.00-20.00 uurVerder alles volgens afspraak via tel. 3615305.

  Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uurMa. wo. 18.30 tot 20.00 uurBehandeling na afspraak op tel. 3613972.

  Dierenbescherming afd. RijnlandMeldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar [email protected]

  Oplage 12.500

  Uitgave van:Uitgeverij VerhagenAmbachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijktel (071) 402 29 01

  Hoofdredactie:Teuntje van Delfttel.: 06 12 74 64 78e-mail: [email protected]

  Redactie:Cor de Mooytel.: 06 13 01 76 60e-mail: [email protected]

  Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 11.00 uurNagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

  Advertenties:Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37fax (071) 403 23 25

  e-mail: [email protected] De Noordwijker

  Sluitingstijd advertenties maandag 11.00 uur

  Bezorgklachten:Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

  Leveringsvoorwaarden:Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

  en ter griffie van de Ar-rondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen.

  De juiste bedrijven waar een gratis krant opgehaald kan worden zijn: Albert Heijn Boekhandel van der Meer Bruna Hoofdstraat Bruna Kerkstraat Digros Gemeentehuis Tabakswinkel Barnhoorn Visitor Center Noordwijk

  www.denoordwijker.nl

  Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteurs-recht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  COLOFON

  Gevonden:25/8 Herenweg, Noordwijk: in loods lapjespoes met 4 kittens.

  Vermist:25/8 Golfbaan, Noordwijk: een cypers witte kater van 14 jaar.25/8 Grashoek, Noordwijk: Bob-bie, een rood witte kater van 2 jaar. Is gechipt.26/8 van de Mortelstraat, Noord-wijk: Tommie een rood witte ka-

  ter. Tommie is gechipt.28/8 Nieuwe Duinstraat, Noord-wijkerhout: een zwart-witte kater met blauw bandje om.

  www.dierenasielnoordwijk.org. Tel: 071-3616698. Openingstijden maandag t/m vrijdag 19.00-20.30 uur, zaterdag 14-16 uur.

  We zijn weer gestart!

  Meedoen ??Judo (v.a. 4) / Aikido (v.a. 12)

  Conditie-train. (m/v/60+) / Circuit-train.Stepnetics / Fit Walk / Nordic Walk

  Lid worden in 2014:40% korting op laatste kwartaal!

  Kom: Herenstr. 126B in VoorhoutBel: 0252-220030 of 071-5174800

  Mail: [email protected]: www.barendssport.nl

 • Kom naar Attractiepark Duinrell in Wassenaar en beleef een onvergete-lijke, spetterende dag vol familieplezier. Er zijn attracties voor de echte stoere waaghalzen en nog meer attracties voor de hele familie, zoals de achtbaan Dragonfly! In deze stoere achtbaan vlieg je in spannende boch-ten kriskras langs de bomen.

  WIST JE DAT Duinrell al in 1935 voor het eerst open ging met alleen een speeltuin? het hele landgoed van Duinrell ruim n miljoen vierkante meter

  groot is! je al vanaf een lengte van n meter een ritje kan maken in de

  familieachtbaan Dragonfly je op Duinrell ook kunt overnachten in een Duingalow of op de gezel-

  lige familiecamping? Duinrell ook op Facebook te vinden is met leuke kijkjes achter de

  schermen van het attractiepark?

  TROPISCH TIKIBADMaak je Duinrell-dag compleet en beleef eindeloos glijbaanplezier in het grootste overdekte waterglijbanenparadijs van de Benelux! Het Tikibad is geen gewoon zwembad, maar een echt waterglijbanenparadijs met elf unieke glijbanen! Voel de adrenaline door je lichaam gieren in de Tyfoon, de Blits en de Flits of tol op hoge snelheid rond in de enorme trechter van de Cycloon.

  Tegen inlevering van deze kortingsbon bij de kassa van Duinrell krijgt u het TWEEDE ENTREEKAARTJE VOOR ATTRACTIEPARK DUINRELL INCL. EENMALIG ONBEPERKT TIKIBAD GRATIS

  Naam: ..................................................................................................................................................................

  Woonplaats: ..................................................................................................................................................

  Actievoorwaarden Deze bon is geldig t/m 26 oktober 2014 (niet geldig op 27+28 sep 2014). Alleen geldig voor het 2e en 4e entreekaartje, niet voor het 6e, 8e etc. Niet geldig i.c.m. met andere acties/kortingen/e-tickets Niet inwisselbaar voor contant geld. Kijk voor openingstijden en veiligheidsregels op www.duinrell.nl

  Kom naar Attractiepark Duinrell in Wassenaar en beleef een onvergete-

  Doe eens een Duinrell-dag!

  KORTINGSBON

  Doe eens een Doe eens een Lezersactie: Lezersactie: Lezersactie: Lezersactie: Lezersactie: Lezersactie: Lezersactie: Lezersactie: Lezersactie: Lezersactie: 2e kaartje 2e kaartje 2e kaartje 2e kaartje 2e kaartje GRATISGRATISGRATISGRATISGRATISmet de met de met de met de met de kortingsbon!

  kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!kortingsbon!

  Bezoek Duinrell met Uitgeverij Verhagen!

  Ga voor openingstijden, toegangsprijzen en veiligheidsregels naar WWW.DUINRELL.NL

  DUINRELL, DAAR KIKKER JE VAN OP!