Nwhw week 10 14

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noordwijkerhouts Weekblad, 4 maart 2014

Text of Nwhw week 10 14

 • Sterrenwacht opent deurenUIT! Sterrenwacht Foucault in De Zilk opent op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart zijn deuren aan voor het pu-bliek. De Maan staat Eerste Kwartier en is te vinden in sterrenbeeld de Stier. Dat betekent dat naar de kra-ters, valleien en zeen op de Maan kan worden gekeken. Jupiter staat vroeg in de avond boven de horizon en het is met zijn vier manen een mooi object om door een kijker te zien. Mocht het bewolkt zijn dan kunnen bezoekers de instrumenten bekijken en wordt een programma getoond over het ontstaan van onze Maan. Sterrenwacht Foucault is op vrijdag geopend vanaf 19.30 uur, en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en vanaf 19.30 uur. De sterrenwacht is gevestigd aan de Hoogduinweg 44 in De Zilk.

  Vrouwendag in IreneschoolVROUW De Internationale Vrou-wendag op zaterdag 8 maart wordt van 17.00 tot 22.00 uur gevierd op de Ireneschool. De organisatie is in handen van de taalgroep, een groep vrouwen die tweewekelijks taalles volgt, gegeven door enthousiaste vrijwilligers. De vrouwen uit de groep dragen een gedicht voor, het project Trade2Dress wordt bekend gemaakt door een onderneemster en Trudy de Mol van de bibliotheek houdt een presentatie. Verder is het een feestelijk gebeuren met een hap-je en een drankje. Het doel van deze avond is vrouwen uit allerlei cultu-ren en achtergronden met elkaar te verbinden. De toegang is gratis.

  Boerenhuwelijk voltrokkenALAAF! Enkele huwelijksbeletsels ten spijt, kon gisterenmiddag, onder grote belangstelling van een boeren- en buitenlui schare, het nepboeren-huwelijk voltrokken tussen Boer Ries en Boerin Marietje. De regerend hoogwaardigheidsbekleder der Ka-ninefaaten, Prins Carpenter, had de eer dit nephuwelijk te voltrekken. Wat volgde was een schitterende boerenbruiloft, die werd bijge-woond door zon 750 boerengasten in de stee van de Schelft. (THV)

  Kleurrijke carnavalsoptocht

  Prins Carpenter en Prinses Cabana, ze hielden het droog tijdens een lange, twee uur durende optocht door het dorp, afgelopen zaterdag, die weer door rijen dik opgesteld publiek werd bekeken. Onze lieve heer is een Noordwijkerhouter, werd heimelijk gehoord; zelfs een stukje blauwe lucht en een zonnetje werden gesignaleerd. Terwijl de kleurrijke carnavalsstoet, zich via het centrum richting de Schelft begaf, begon het lichtjes te spetteren, maar dat kon de pret niet meer drukken. Overigens

  wist Prins Carpenter de proeve van bekwaamheid maar nt aan te halen. Het benoemen van de diverse soorten hout, die de burgervader tevoor-schijn had gehaald, lukte met hulp dan toch wel. Maar dat enige echte Kokkerhout, wel, daar was geen twijfel over mogelijk. Dat was degelijk hout, met een dikke laag confetti erover. En zo verwierf Prins Carpenter dan de felbegeerde sleutel en had hij de heerschappij over vier dagen Kokkerhouts karnaval.

  Prins Carpenter heeft de sleutel ontvangen uit handen van Boer Goedhart. | Tekst en foto: Thea ter Heide - Vrolijk

  BollenVier in de wacht

  Van Nispen speelt knap gelijk

  KOKKERHOUT VIERT FEEST!

  4 maart 2014 JAARGANG 32 NR 10

  carnaval P11-13-15 nieuws P5 sport P19

  LIJSTTREKKER AAN HET WOORD PvdA: Leon Floor P9

  UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL Lokaal betrokken en betrouwbaar

  M ed.nlM ed.nl

  Moed om te doneren!

  giro 1107

  Uw folder ook in de krant?Bel nu (071) 402 29 01

  folders

  Voor Noordwijkerhout

  & De Zilk

  Paul Jansen, raadslid Martijn Bilars, Fractievoorzitter

  Ik hou van Noordwijkerhout& De Zilk QuizKom langs en doe mee!

  Zaterdag 8 maart van 13.00 tot 16.00 uurIn het VVD campagnehuis (t.o. Witte kerk)Meer info: www.vvd-noordwijkerhout.nl

  Met medewerking van NoVaTo

  We ontmoeten u daar graag!

  NIEUWBOUWin uw regio

  In deze krant:

  Deze week staan degemeenteberichten op

  pagina 2, 3 en 4

 • 4 maart 2014

  Gemeenteberichten

  Adresgegevens gemeentehuisHerenweg 4, 2211 CCPostbus 13, 2210 AATel. 0252 343 737E-mail: gemeente@noordwijkerhout.nlWebsite: www.noordwijkerhout.nl

  OpeningstijdenLoketten op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur

  Belangrijke nummersStoringsdienst gas/stroom, 0800 - 9009Dunea, 088 - 347 4747Straatverlichting Ziut, 088 945 07 50Klachtenlijn, 0800 - 023 1774Wmo Adviescentrum, 0252 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

  Cursus rijvaardigheidvoor 50+ automobilistenOp donderdag 20 maart 2014 organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk/Noordwij-kerhout/ Teylingen (VVN) een rijvaardigheids-cursus voor automobilisten van 50 jaar en ou-der. Wij nodigen hen van harte uit om door middel van een rit met een rij-instructeur, een theoretisch gedeelte en workshops inzicht te krijgen in de eigen rijvaardigheid. Indien no-dig krijgen zij geheel vrijblijvend advies over bestaande problemen.

  RijvaardigheidscursusDe rijvaardigheidsrit is bedoeld om automobi-listen van 50 jaar en ouder inzicht te verschaf-fen in hun eigen verkeersgedrag en vrijblij-vend adviezen voor eventuele verbeteringen aan te reiken. In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs met de cursisten ongeveer een half uur rijden, in hun eigen auto. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om een examen of test. Het rijbewijs kan niet worden ingeno-men. Aansluitend zullen de cursisten een aantal workshops bezoeken waarin o.a. het gezichtsvermogen en het reactievermogen worden getest en ook de bewegingsactivitei-ten die relevant zijn en voor het verkeer cen-

  traal staan. Ook zal worden ingegaan op nieuwe verkeersregels. Kortom: bij de rijvaar-digheidsrit voor 50-plussers komen vele as-pecten van verkeersveiligheid aan bod.

  CursusinformatieDe rijvaardigheidscursus vindt plaats op 20 maart 2014 in De Schelft in Noordwijkerhout.De ochtendcursus duurt van 8.30 uur tot 12.00 uur en de middagcursus van 12.30 uur tot 16.00 uur. U kunt zich opgeven voor de ochtend of voor de middagsessie. De kosten bedragen 15,- Deze kosten kunt u op de cursusdag zelf in De Schelft betalen.

  AanmeldenAanmelden voor de rijvaardigheidscursus kan per e-mail naar autorijschool.margreth@wxs.nl. Bij het aanmelden uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, tele-foonnummer, emailadres en of u in de och-tend of middag wilt deelnemen aangeven. Voor informatie kunt u bellen naar de ge-meente Noordwijkerhout, telefoon 0252- 343 821.

  Herkent u zich in deze vraag?

  Het lukt mij niet om zelf mijn belastingaangifte te doen. Weet iemand waar ik hulp kan krijgen?Ja, met dit soort vragen kunt u terecht bij het Wmo Adviescentrum, Via Antiqua 23. Met hun kennis, informatie en contacten kunnen de medewerkers met u meedenken over een geschik-te oplossing. Het Wmo Advies- centrum is geopend van 9 tot 12 uur en tijdens kan-tooruren telefonisch bereikbaar via tel. 0252 343 800. U kunt ook mailen naar wmo@noordwijkerhout.nl.

  Organiseer een activiteit tijdens de Nationale sportweekVan 19 tot en met 26 april 2014 vindt de 11e Nationale Sportweek plaats. Sportverenigin-gen, scholen, gemeenten en andere aanbie-ders van sport en bewegen organiseren in het hele land sportieve activiteiten. Zo kan ieder-een ontdekken hoe leuk, gezond en vooral gezellig het is om te sporten.

  De gemeente Noordwijkerhout doet mee aan de Nationale Sportweek waarbij de sport-coach en de beweegcoach de algehele cor-dinatie verzorgen. Dit jaar verbindt NOC*NSF vanuit vriendschap een thema aan de Natio-

  nale Sportweek: Ik neem je mee!. Een the-ma dat eenvoudigweg betekent dat enthousi-aste sporters tijdens deze week een sport-maat meenemen naar de sportclub. Heeft u als sportaanbieder interesse in het organise-ren van een sportieve activiteit in de nationale sportweek dan kunt u contact opnemen met de sportcoach voor de jeugd (sportcoach@noordwijkerhoutinbeweging.nl) of beweeg-coach voor de doelgroep 60+ (beweeg-coach@noordwijkerhoutinbeweging.nl) van Noordwijkerhout.

  Laat uw kind kennis maken met verschillende sportenDe gemeente Noordwijkerhout stimuleert een gezonde en actieve leefstijl onder inwoners. De sportcoach voor de jeugd zorgt voor een beweegaanbod tijdens en na schooltijd. Zo worden er kennismakingsactiviteiten aange-boden waardoor uw kind voordelig kennis kan maken met verschillende sporten. Bin-nenkort starten de volgende kennismakings-lessen:

  4 kennismakingslessen bowlen voor groep 4,5,6 bij Flamingo bowling (start dinsdag 4 maart)

  5 kennismakingslessen golf voor groep 4,5,6,7,8 bij Tespelduyn (start woensdag 12 maart)

  Meer sportieve kennismakingsactiviteiten vindt u op www.noordwijkerhoutinbeweging.nl

  NLdoetOp vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014 or-ganiseert het Oranje Fonds, samen met dui-zenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL-doet zet de vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de han-den uit de mouwen te steken. Doet u ook mee?

  Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat met NLdoet zien hoe belangrijk actieve bur-gers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook dit jaar probeert NL-doet zoveel mogelijk mensen te motiveren om samen een klus te doen.

  Meedoen in NoordwijkerhoutZoekt u een leuke vrijwilligersklus in Noord-wijkerhout? De volgende organisaties zoeken nog vrijwilligers:

  Op vrijdag 21 maart:- Handbalvereniging Northa voor het verven

  van de belijning van het sportveld;- De Schutse, AcviVite voor het organiseren

  van Heel de buurt bakt een gezellige bak-

  en ontmoetingsactiviteit voor de bewoners; - Stichting Brobos voor verschillende klussen.

  Op zaterdag 22 maart- Stichting van het Kind voor het opknappen

  van de tuin van de Zeeboerderij;- Stichting Het Raamwerk voor verschillende

  klussen.