Nwhw week 21 15

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noordwijkerhouts Weekblad, 19 mei 2015

Text of Nwhw week 21 15

 • Pinksterdienst in open luchtkerk n Ook dit jaar organiseren de samenwerkende kerken Victor-, Jozef en Witte Kerk een gezamen-lijke openluchtdienst op Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei. De locatie is opnieuw Landgoed Klein Leeuwenhorst, Gooweg 45. De dienst begint om 10.00 uur. De ju-bilerende Christelijke Muziekver-eniging De Harpe Davids verleent muzikale medewerking en bege-leidt de samenzang. Pastoor A. Goumans en ds. E.H. van der Weide zullen samen deze dienst leiden. Het thema is de letter doodt maar de Geest maakt levend! Er is crche en kindernevendienst. Na afloop is er koffie, thee en wat lekkers. Er zijn stoelen voor wie er echt geen een mee kan nemen. Bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijk op de fiets te komen. Er is wel voldoende parkeerruimte bij congrescentrum De Leeuwen-horst. Bij slecht weer is de geza-menlijke dienst in de Jozefkerk, Herenweg 13.

  Vrijmarkt bij Beschermd Wonenmarkt n Op Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, van 8.30 tot 12.00 uur is de jaarlijkse rommel- en vrijmarkt op het terrein van de vestiging Noordwijkerhout van GGZ Rivierduinen. Het team Dagbesteding organiseert dit eve-nement. Clinten, medewerkers en inwoners van Noordwijker-hout krijgen de kans om aller-hande voorwerpen te verkopen op het Amaryllisplein in de wijk Beschermd Wonen. Iedereen is van harte welkom met een eigen stand, tafel of deken voor de ver-koop van hun waren. Tijdens de markt is het terras van het Dagcen-trum geopend. Bezoekers kunnen zichzelf daar trakteren op koffie, thee, limonade en zelfgemaakte appeltaart en cake.

  De organisatoren vragen om niet voor 8.00 uur een plek te zoeken voor de verkoop omdat de rom-melmarkt in een woonwijk is.

  Uw bijdrage in de krantredactie n Vanwege het Pinkster-weekend is de deadline van Het Noordwijkerhouts Weekblad een-malig vervroegd. Uw bijdrage -bij-voorbeeld een persbericht, foto of tip- kunt u insturen tot donderdag 21 mei 12.00 uur naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. De krant verschijnt op woensdag 27 mei.

  Trots op bezit op vier wielen

  Ze waren er speciaal voor opgepimpt en een stralend zonnetje deed de rest, getunede autos van diverse merken met talrijke snufjes. De tweede editie van Tuning in de Bollenstreek telde maar liefst zon 300 autos, in de show- en shine categorie. Ze stonden afgelopen zondag, net zoals hun trot-se bezitters, te stralen op het Bavo terrein. De deelnemers waren van heinde en verre gekomen, onder meer ook uit Duitsland, Luxenburg, Frankrijk, Bel-gi. Een select gezelschap van getunede autos toonden met gepaste trots

  hun bezit op vier wielen. De facebookpagina van organisator Melanie Tege-laar liep over voor wat betreft aanmeldingen en vragen zoals is er nog een car wash in de buurt, na de lange rit hebben we die nog wel ff nodig. We zijn gewoon een grote vriendengroep, aldus Melanie. De bezoekers keken hun ogen uit. Er werden bekers uitgereikt in diverse categorien (Best of top 3 van de diverse merken). Op de foto een Toyota Selica en een Honda del sol. Ja, deze scoren wel, en zullen wel in de prijzen vallen, aldus Melanie.

  | Tekst en foto: Thea ter Heide - Vrolijk

  Afbraak Puyckendam

  Cody Zonneveld beste penaltynemer

  diamaNteN BrUidSPaar VaN HaaSter

  19 mei 2015 JAARGANG 32 NR 20

  bruiloft P5 nieuws P3 sport P11

  Straat iN BeeLd n Havenstraat P13

  UitGeVeriJ VerHaGeN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL Lokaal betrokken en betrouwbaar

  M ed.nlM ed.nl

  Moed om te doneren!

  giro 1107

  1e pinksterdagopen 12-17 uur2e pinksterdag open 9-17 uur

  20% kortingtegen inlevering van deze advertentie op 1 artikel naar keuze**niet geldig i.c.m. andere kortingsbonnen en (folder)acties en op o.a. Baseline en Vaste Lage Prijs artikelen.

  J.M. van Steijn & ZnV O O R H O U T

  Vanaf 25 april

  TUINPLANTENMARKT

  Rijnsburgerweg 17 - Voorhout - Tel. 0252 210252(de weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol)

  Openingstijden: ma. t/m za. 9.00 - 18.00 vrijdag koopavond

  Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas.Echt alle bloeiende eenjarigen voor in potten,

  bloembakken, hanging-baskets, ook voor in de tuin.

  Laat u ook eens verrassen

  in onze kassen!

  Laat u ook eens verrassen

  in onze kassen!

  Rijnsburgerweg 17 - Voorhout - Tel. 0252 210252

  2e Pinksterdag

  geopend van

  10.00-17.00 uur

  Ambachtsweg 32222 AH Katwijktel. 071-4028046

  www.plug-meubelen.nl

  2e pinksterdagOpen

  start ZOMerUitVerkOOp

 • WINNAAR

  Hoofdstraat 199 2171 BC Sassenheim 0252 - 22 1100 timkruik.nl

 • nieuws dinsdag 19 mei 2015noordwijkerhouts weekblad 3

  Ingezonden: Vertrek beheerder Dierenhoeve en de woningbouwingezonden n Met verbazing heb ik het stuk van Dierenhoeve blijft op Bavo terrein van dins-dag 5 mei gelezen.

  Bart te duur, hij werkt er al bijna 12 jaar voor het minimum loon. Waar velen hem voor gek verklaarden om voor dat schrale loontje zoveel werk uit te voeren.Bart zegt hierover: Elke dag ga ik met liefde en veel zin naar me werk, ik doe mijn werk met liefde en veel zin en dat is mij veel meer waard dan een hogere loon en met tegen zin naar mijn werk.Drie ZZPers van Team Terra die het overnemen. Drie personen die het werk wat Bart in zijn eentje deed!

  VerhuizingDe kinderzorgboerderij is nu naast het Pesthuis! Waarom een goed uitziend, onderhouden, functio-neerden en druk bezochte kinder-zorgboerderij verhuizen? Het groot deel van het terrein is nu grasveld en wacht op...Dat de gemeente anders denkt

  over de kinderzorgboerderij, dat is al heel lang bekend. Zij willen wo-ningbouw plegen mede op de plek waar de kinderzorgboerderij geves-tigd is. Op die plek zouden dan en-kele villas komen?!Deze plannen zijn gelukkig nog niet tot stand gekomen omdat er eerst een ontsluitingsweg moet komen om het verkeer goed te kun-nen leiden. Plannen worden in de gaten gehouden. Dat blijkt ook uit: Bavo-plannen strijdig met struc-tuurvisie 2020, maximaal maar 450 huizen op de Bavo gebouwd mochten worden in plaats van de plannen voor 700 huizen.

  Gemeente Noordwijkerhout, be-stuur Dierenhoeve en Rivierduinen, denk alstublieft na. Met het besluit om juist nu het hart van de kinder-zorgboerderij af te halen denk ik, en met mij vele anderen, dat nu langzaam de stille dood wordt in-gezet van de kinderzorgboerderij.Onder Bart zijn beheer is de kin-derzorgboerderij de laatste vijf jaar aanzienlijk gegroeid en functione-

  ler geworden. De kinderzorgboer-derij bestaat 35 jaar. Een plek waar jong en oud, clienten, generatie op generatie komt voor het buiten zijn, het beestenspul en in de zomer voor de bloementuin om aldaar zelf een bosje bij elkaar te plukken. Scholen en kinderopvang maken er educatief gebruik van. Een plek, uniek in zijn soort, want nergens in de Bollenstreek heb je zon boerde-rij waar je je zo dicht bij de beesten kan bevinden en ze mag voeren en aanraken.

  Wordt dit weer zon spelletje als wat gebeurd is bij de Engelse tuin?!

  Bart in loondienst van de gemeente of De Dierenhoeve, want het is een trekpleister in omstreken...daar mag toch wel wat voor tegen over staan?

  En laat de kinderzorgboerderij staan waar die staat!

  Anne van der Valk,vrijwilligster Dierenhoeve

  Sloop Puyckendam gestartwoningbouw n Oud Puyc-kendam gaat beetje bij beetje tegen de grond. Vorige week dinsdag is gestart met de af-braak van het gebouw aan de Pilarenlaan.

  Nu Woningstichting Sint Antonius van Padua de eerste fase van de nieuwbouw heeft opgeleverd en deze in gebruik is genomen door de nieuwe bewoners, is de tijd aange-broken voor fase twee. De resteren-de oudbouw wordt gesloopt. Het bestaande Dienstencentrum blijft nog in gebruik tot de oplevering van de tweede bouwfase.

  De woningstichting verwacht eind juni te kunnen starten met de bouw van de laatste twee blokken. Een blok met 26 huurappartementen en een nieuwe toren met daarin 34 appartementen waarvan er 27 wor-den verkocht. Tot nu toe zijn al 22 woningen daadwerkelijk verkocht.

  Voor alle leeftijden was er inspiratie op te doen op landgoed keukenhof.

  Slechte weer hindert Inspiratiemarktregio n De inspiratiemarkt die de vijf Bollengemeenten zater-dag organiseerden op Land-goed Keukenhof, heeft zon 600 bezoekers getrokken. Vooral s morgens was het slechte weer spelbreker.

  De markt werd georganiseerd in het kader van de campagne Samen hebben we elkaar, waarbij de bol-lengemeenten inwoners bewust willen maken van de verande-ringen in de zorg en de rol die ze daarbij zelf, als vrijwilliger, kunnen invullen. Door te laten zien wat er allemaal al wordt georganiseerd, was het de bedoeling anderen te inspireren.

  Rond 11.30 uur opende Peter Faber de markt. De acteur heeft zijn eigen bedrijf, Peter Faber Optimist bv. In een half uur durende mini-confe-rence inspireerde hij met name de aanwezige standhouders om te gaan voor dingen die je graag wil doen en je niet tegen laten houden door de omgeving. Daarna gingen

  de verenigingen en organisaties terug naar hun kraampje op het buitenterrein, waar de regen spel-breker bleek. De hele week zonnig weer bleek geen garantie voor een zonnige inspiratiemarkt. De deel-nemers gingen dan ook in eerste instantie vooral in gesprek met elkaar, wat ook heel inspirerend bleek te zijn, aldus Karin Oomen van de gemeente Noordwijkerhout. Deelnemers gaven aan dat ze ook onderling veel contacten hebben gelegd, dus dat is extra leuk om te horen. s Middags werd het rond 13.30 uur droog en vonden meer bezoekers de weg naar de markt in Lisse. In totaal zijn er zon 600 geteld, laat Oomen weten. Vanuit Noordwijkerhout waren onder an-dere de beweegcoaches aanwezig om anderen te inspireren meer te bewegen. Ook konden kinderen bij het Centrum voor Jeugd- en Gezin leren om gezonde drankjes maken. Of er volgend jaar ook inspiratie-mark