Nytta av digitalisering av äldreomsorg v5

Embed Size (px)

Text of Nytta av digitalisering av äldreomsorg v5

 • EFFEKTER AV DIGITALA TJNSTER FR LDREVRD, EN EKONOMISK STUDIE

  Marco ForzatiCrister Mattson

  Acreo Swedish ICT AB

  www.acreo.se

 • 2

 • !

  !EFFEKTER AV DIGITALA TJNSTER FR LDREVRD EN EKONOMISK STUDIE

  Acreo Rapport acr057005

  Frfattare: Marco Forzati, marco.forzati@acreo.se

  Crister Mattsson, crister.mattsson@acreo.se

  Stockholm, januari 2014

  Acreo Swedish ICT AB Electrum 236 16440 Stockholm

  Rapporten citeras som:

  M. Forzati and C. Mattsson, Effekter av digitala tjnster fr ldrevrd: En ekonomisk studie, Acreo dokument nr. acr057005, Stockholm, 2014.

 • 2

 • 3

  Sammanfattning)

  Bredbandsutvecklingen mjligr en vergng till digitala tjnster som kan frndra och utveckla vrd och omsorg i hemmen. Denna studie avser dels av att identifiera och beskriva pbrjade projekt, samt att berkna den ekonomiska besparing som detta kan innebra.

  Det finns idag begrnsade IT-tjnster fr ldreomsorg men potentialen r stor. Det pgr utveckling och forskning som skulle kunna innebra att ldreomsorgen och hemtjnsten radikalt frndras.! Det finns ngra kommuner som r igng med att infra digitala tjnster, ett flertal undersker och frbereder infrandet av digitala tjnster.!Genom bearbetning av information och berkningar kan vi konstatera att samhllet kan gra betydande besparingargenom att anvnda digitala tjnster fr ldreomsorg och hemtjnst.

  De rliga nettobesparingarna som genereras nr enbart 10 procent av hemtjnsttagarna anvnder digitala tjnster berknas till

  Mellan 2,44 miljoner fr en glesbygdskommun med 8 000 invnare

  Mellan 1625 miljoner fr en mellanstor stad med 90 000 invnare

  Mellan 4263 miljoner fr en storstad med 500 000 invnare Studien analyserar ocks ett scenario med ett mer omfattande infrande av digitala tjnster (till 90 procent av antalet hemtjnsttagare r 2020). De rliga nettobesparingarna r 2020 kan i s fall bli upp till1:

  34 miljoner fr en glesbygdskommun med 8 000 invnare

  220 miljoner fr en mellanstor stad med 90 000 invnare

  590 miljoner fr en storstad med 500 000 invnare Studien visar ocks att befolkningutvecklingen och det kade krav p vrd och ldreomsorg som medfljer detta innebr skenande kostnader fr kommunerna (kostnaden fr hemtjnst berknas ka mellan 20 och 35 procent till r 2020 jmfrt med 2013). Ett omfattande infrande av digitala

  1 Detta resultat baseras p resultatet dr 10 procent brukarna r uppkopplade och anvnder digitala hemtjnster och bygger p att frutsttningarna r likvrdiga fr tillkommande 80 procent och att utvecklingen i vrigt r linjr, i rapporten ges en detaljerad analys.

 • 4

  tjnster kan leda till att kostnaden fr hemtjnst r 2020 minskar istllet (upp till nstan 50 procent jmfrt med 2013 fr glesbygdskommuner).

  Infrandet av digital ldreomsorg frutstter en vl utbyggd IT-infrastruktur med god kapacitet och kvalitet (fiber). Infrastruktur som ursprungligen r infrd fr telefoni eller kabeltv kan vara alltfr begrnsad och inte lmpa sig fr avancerade tjnster eller nr hga krav stlls p skerhet och kvalitet.

  En storskalig nationell utbyggnad av fibernt innebr en omfattande investering. Med denna studie visar vi ett exempel p vilka frtjnster en utbyggd fibernt kan innebra. For hela Sverige kan i bsta fall nettobesparingen enbart p digitala tjnster fr hemtjnst uppg till sammanlagt 53 miljarder under perioden 20142020.

  Framtiden kommer att innebra stora utmaningar fr samhllet avseende vrd och ldreomsorg. Behoven kar, vrdinsatserna blir fler och allt mer omfattande, samtidigt som befolkningsutvecklingen innebr att andelen ldre kommer att bli betydligt strre. Den tekniska utvecklingen kommer att innebra nya mjligheter och kan ge samhllet gynsamma frutsttningar.

  Studien r utfrd av Marco Forzati och Crister Mattsson p Acreo Swedish ICT p uppdrag av Svenska Stadsntsfreningen.

 • 5

  Innehll!

  Sammanfattning .......................................................................................................... 3!Innehll ........................................................................................................................ 5!1! Studiens bakgrund, utfrare och metod ........................................................... 7!

  1.1! Bakgrund ....................................................................................................... 7!1.2! Metod och datainsamling ............................................................................ 8!1.3! Om Acreo Swedish ICT ............................................................................. 8!1.4! Studiens frfattare ........................................................................................ 8!

  2! ldreomsorg och hemtjnst ............................................................................. 10!2.1! Befolkningsutvecklingen och ldreomsorgen ........................................ 10!2.1.1! lderdom i Sverige ................................................................................. 10!2.1.2! Befolkningsutveckling ............................................................................ 11!2.1.3! ldreomsorgens kostnad ....................................................................... 12!2.2! Digitala tjnster fr ldreomsorg ............................................................. 13!2.3! Digitala omsorgstjnster i Sverige: erfarenheter och utmaningar ....... 14!2.3.1! Videokonferensteknik i SSNf enktstudie 2012 ................................. 15!2.3.2! eHemtjnst i Vsters ............................................................................. 16!2.3.3! En underskning frn Hjlpmedelsinstitutet ...................................... 17!2.4! Internationella erfarenheter av e-hlsa .................................................... 19!2.4.1! Norden ..................................................................................................... 19!2.4.2! vriga Europa ......................................................................................... 20!2.4.3! Sydkorea ................................................................................................... 20!2.4.4! USA ........................................................................................................... 21!2.4.5! Slutsatser frn internationella erfarenheter ......................................... 22!

  3! Besparingar frn infrande av digitala tjnster .............................................. 23!3.1! En modell, tre kommuntyper, tv scenarier .......................................... 23!3.1.1! Berkningsmodellen ............................................................................... 23!3.1.2! Tre kommuntyper enligt SKL definition ............................................ 25!3.1.3! Tv scenarier fr infrande av digitala tjnster .................................. 27!3.2! Glesbygdskommuner ................................................................................. 28!3.2.1! Glesbygdskommuner: investering och besparing .............................. 28!3.2.2! Glesbygdskommuner: total kostnad fr hemtjnst ........................... 30!3.2.3! Glesbygdskommuner: kostnad fr hemtjnst per invnare (frsrjningkvoten 20-64) ................................................................................... 31!3.3! Mellanstora stder ...................................................................................... 32!3.3.1! Mellanstora stder: investering och besparing .................................... 32!3.3.2! Mellanstora stder: total kostnad fr hemtjnst ................................. 34!3.3.3! Mellanstora stder: kostnad fr hemtjnst per invnare (frsrjningkvoten 20-64) ................................................................................... 35!3.4! Storstder ..................................................................................................... 36!

 • 6

  3.4.1! Storstder: investering och besparing .................................................. 36!3.4.2! Storstder: total kostnad fr hemtjnst ............................................... 38!3.4.3! Storstder: kostnad fr hemtjnst per invnare (frsrjningkvoten 20-64) 39!3.5! Lngsiktig utveckling ................................................................................. 40!3.5.1! Glesbygdskommuner ............................................................................. 40!3.5.2! Mellanstora stder ................................................................................... 41!3.5.3! Storstder ................................................................................................. 42!

  4! Infrastrukturbehov fr digitala tjnster: utmaningar och mjligheter ....... 43!4.1! Bandbredd krav fr digitala tjnster ........................................................ 43!4.2! Skerhetskrav fr digitala samhllstjnster ............................................. 45!4.3! Framtiden .................................................................................................... 45!

  Appendix Fiberinvesteringens effekter: Uncaptured Values ................................. 47!!

 • 1 Studiens)bakgrund,)utfrare)och)metod)

  Bredbandsutvecklingen har frndrats frn att frmst ha varit inriktad p internetanslutning med hg hastighet till atti dag handla det om att bygga en digital infrastruktur fr hela samhllet. De digitala tjnsterna kan ha stor inverkan p samhllet och innebra en mer kostnadseffektiv offentlig frvaltning. Det r bakgrunden till att Svenska stadsntsfreningen har givit Acreo Swedish ICT i uppdrag att identifiera och analysera den samhllsekonomiska inverkan som digitala tjnster fr hemtjnst kan medfra vid en utbyggd bredbandsinfrastruktur.

  1.1 Bakgrund)Bde EU den svenska regeringen ser digitaliseringen som en ndvndighet och har drfr tagit fram strategier och ml fr att utveckla