o Senin o Selasa Rabu .20 21 22 (D Mar Apr Mei Ags o Sep ...· Lian ti biantara-biantara, diramekeun

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of o Senin o Selasa Rabu .20 21 22 (D Mar Apr Mei Ags o Sep ...· Lian ti biantara-biantara, diramekeun

- - - - - -- -

1/1!lOllllgH~o Senin

12317 18 19

OJan OPeb

o Selasa 0 Rabu

4 (D 6 720 21 22.Mar 0 Apr 0 Mei

. Kamis 0 Jumat8 9 10 1123 24 25 26

O.un OJul 0 Ags

o Sabtu 0 Minggu12 13 14 15 16

27 28 29 30 31

o Sep 0 Okt 0 Nav 0 Des

Ke Heula

,

AHMAD HERYAWAN

Mieling"Hari Ibu Internasional" kamari ieukabeurangnakeun di Unpad anu museur

kana Basa Indung urang Sunda nyaeta Basa Sunda,karasa loba punjulna ti nu enggeus-enggeus.

Lian ti biantara-biantara, diramekeun oge ku acara Maca Sajakkaasup Ninijeung Aki maraca Sajak.

Puncakna Gupernur Jawa Barat putra Sundati Sukabumi maparin hadiah ku haleuang lagu buhun "Balakbak",

nu baheula diajarkeun di SD saurna teh.Tetela geuningan sakitu pinterna Bapa Gupernurl ana ngong teh;

"Aya warung sisi jalan rame pisan, CitamenglAwewena luas-Iuis geulis pisan... ngagorengl

lalakina los ka pipir nyoo monyet... nyanggerenglGerrr hadirin surak jeung saleuseurian, kayungyun..

----

Kliping Humos UnpoJ 2009.--.-