of 83/83
1. stran OBČINA RADOVLJICA KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2014 v številkah temeljna zaloga knjig izposojeno knjižnično gradivo knjižnica št. preb. indeks v % indeks v % 2014 2013 2014 13/14 2013 2014 13/14 Radovljica 8.193 62.854 63.542 101 282.030 280.372 99 -1.658 Begunje 2.274 2.557 2.558 100 23.889 24.301 102 412 Brezje 905 963 964 100 6.917 6.875 99 -42 Kropa 3.035 2.518 2.453 97 19.895 20.053 101 158 Lesce 3.426 12.039 12.164 101 30.013 29.271 98 -742 Ljubno 1.042 ostale KS čitalnica (RA) 28.677 28.772 100 95 potujoča 15.708 16.262 104 skupaj 18.875 96.639 97.943 101 391.421 389.644 100 -1.777 23. februar 2015 začasno zaprta skupaj 18.875 96.639 97.943 101 391.421 389.644 100 -1.777 Temeljna zaloga knjižničnega gradiva indeks 31. 12. 13 31. 12. 14 11/12 knjige 96.639 97.943 101 1304,00 časopisi, revije 3.138 3.193 102 55,00 neknjižno gradivo 9.479 10.085 106 606,00 e knjige 0 74 skupaj 109.256 111.295 102 2039,00 Porast po načinu nabave nakup dar skupaj knjige 3.668 720 4.388 73,08 časopisi, revije 204 86 290 4,83 neknjižno gradivo 879 71 950 15,82 e knjige 376 0 376 93,74 skupaj 5.127 877 6.004 85,39 14,61 100,00 Stran 1

OB ČINA RADOVLJICA KNJINICA... · 2. stran OB ČINA RADOVLJICA KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2014 v številkah Izposojeno knjižni čno gradivo knjige časopisi, revije

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OB ČINA RADOVLJICA KNJINICA... · 2. stran OB ČINA RADOVLJICA KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE...

 • 1. stran

  OBČINA RADOVLJICA

  KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2014 v številkah

  temeljna zaloga knjig izposojeno knjižnično gradivoknjižnica št. preb. indeks v % indeks v %

  2014 2013 2014 13/14 2013 2014 13/14

  Radovljica 8.193 62.854 63.542 101 282.030 280.372 99 -1.658Begunje 2.274 2.557 2.558 100 23.889 24.301 102 412Brezje 905 963 964 100 6.917 6.875 99 -42Kropa 3.035 2.518 2.453 97 19.895 20.053 101 158Lesce 3.426 12.039 12.164 101 30.013 29.271 98 -742Ljubno 1.042ostale KSčitalnica (RA) 28.677 28.772 100 95potujoča 15.708 16.262 104

  skupaj 18.875 96.639 97.943 101 391.421 389.644 100 -1.777

  23. februar 2015

  začasno zaprta

  skupaj 18.875 96.639 97.943 101 391.421 389.644 100 -1.777

  Temeljna zaloga knjižničnega gradivaindeks

  31. 12. 13 31. 12. 14 11/12

  knjige 96.639 97.943 101 1304,00časopisi, revije 3.138 3.193 102 55,00neknjižno gradivo 9.479 10.085 106 606,00e knjige 0 74

  skupaj 109.256 111.295 102 2039,00

  Porast po načinu nabavenakup dar skupaj

  knjige 3.668 720 4.388 73,08časopisi, revije 204 86 290 4,83neknjižno gradivo 879 71 950 15,82e knjige 376 0 376 93,74

  skupaj 5.127 877 6.00485,39 14,61 100,00

  Stran 1

 • 2. stran

  OBČINA RADOVLJICA

  KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2014 v številkah

  Izposojeno knjižnično gradivoknjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

  na dom 311.181 11.684 29.688 352.553 90,48v knjižnici 24.305 12.456 330 37.091 9,52

  100,00skupaj 335.486 24.140 30.018 389.644

  86,10 6,20 7,70 100,00

  Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

  0 splošno: znanost, kultura... 19.473 7 umetnost, šport... 50.1771 filozofija, psihologija... 14.213 80 jezikoslovje 3.8132 verstvo... 2.113 8.01/09 liter. terija 8083 sociologija, pravo... 16.306 82 leposlovje 233.9785 naravne vede 9.496 9 zemljepis, zgodovina 12.9866 uporabne vede 26.282 SKUPAJ 389.644

  Obiskovalci v knjižniciObiskovalci odrasli mladina skupaj

  23. februar 2015

  Stran 2

  Obiskovalci odrasli mladina skupajVzrok obiskaizposoja na dom 62.577 14.160 76.737 52,52izposoja v knjižnici 14.169 5.769 19.938 13,65obiskovalci za inf. 8.805 3.510 12.315 8,43Računalniki 3.323 4.868 8.191 5,61obiski prireditev 7.604 17.628 25.232 17,27Drugi 2.183 1.516 3.699 2,53

  skupaj 98.661 47.451 146.112 100,0059,02 40,98 100,00

  za mlad. za odr. skupaj za mlad. za odr. skupajrazstave 60 55 115 3.720 3.553 7.273

  križanka 5 5 10 83 24 107

  pogovori o knjigah 0 8 8 0 88 88

  knjige presenečenja 5 0 5 400 0 400

  srečanje z ustvarjalci: 4 22 26 352 1.097 1.449- literarni večer 0 18 18 0 714 714

  - spodbujanje branja 4 4 8 352 383 735predavanja: 1 32 33 723 2.035 2.758

  - potopisna 0 7 7 0 310 310- druga 1 25 26 723 1.725 2.448

  org. ogled knjižnic 250 32 282 5.144 450 5.594

  drugo: 292 19 311 7.206 357 7.563-ure pravljic 6 0 6 89 0 89

  - lutkovne + igrice 20 0 20 1.319 0 1.319- nag. vprašanja, kviz 37 0 37 1.205 0 1.205

  - obiski drugje 81 19 100 1.476 357 1.833- superknjiga 5 0 5 481 0 481

  - vesolje zakladov 1 0 1 469 0 469- delavnice 48 0 48 294 0 294

  število aktivnosti število obiskovalcev

  - delavnice 48 0 48 294 0 294 - nahrbtniki 94 0 94 1.873 0 1.873

  skupaj 617 173 790 17.628 7.604 25.232

  78,10 21,90 100,00 69,86 30,14 100,00

  Stran 2

 • 1. stran

  VSE OBČINE

  KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2014 v številkah

  temeljna zaloga knjig izposojeno knjižnično gradivoknjižnica št. preb. indeks v % indeks v %

  2014 2013 2014 13/14 2013 2014 13/14

  Radovljica 8.193 62.854 63.542 101 282.030 280.372 99 -1.658Begunje 2.274 2.557 2.558 100 23.889 24.301 102 412Brezje 905 963 964 100 6.917 6.875 99 -42Kropa 3.035 2.518 2.453 97 19.895 20.053 101 158Lesce 3.426 12.039 12.164 101 30.013 29.271 98 -742Ljubno 1.042 0 0ostale KS 0čitalnica (RA) 28.677 28.772 100 95potujoča 29.631 30.678 104

  Bled 6.434 42.313 42.706 101 139.085 138.040 99 -1.045Bohinjska Bela 673 0 0 0Zasip 1.038 542 664 123 745 707 95 -38ostale KS 0čitalnica (BL) 38.135 38.240 100 105

  23. februar 2015

  začasno zaprta

  zaprta

  Stran 1

  Gorje 2.840 7.406 7.947 107 31.184 31.374 101

  Bohinjska Bistrica 2.986 24.716 25.563 103 72.857 74.080 102 1.223Koprivnik 382Srednja vas 1.076 1.618 1.693 105 9.648 10.232 106 584Stara Fužina 732 442 479 108 1.551 1.228 79 -323ostale KS

  skupaj 35.036 187.599 191.411 102 684.626 683.545 100 -1.081

  Temeljna zaloga knjižničnega gradivaindeks

  31. 12. 13 31. 12. 14 13/14

  knjige 187.599 191.411 102 3812,00časopisi, revije 4.294 4.091 95 -203,00neknjižno gradivo 17.467 18.547 106 1080,00e knjige 0 140 0 140,00

  skupaj 209.360 214.189 102 4829,00

  Porast po načinu nabavenakup dar skupaj

  knjige 7.097 1.670 8.767 75,20časopisi, revije 364 104 468 4,01neknjižno gradivo 1.532 181 1.713 14,69e knjige 710 0 710

  skupaj 9.703 1.955 11.658 93,9183,23 16,77 100,00

  začasno zaprta

  83,23 16,77 100,00

  Stran 1

 • 2. stran

  VSE OBČINE

  KNJIŽNICE, KNJIGE, BRALCI, BRANJE V LETU 2014 v številkah

  Izposojeno knjižnično gradivoknjige časopisi, revije drugo gradivo skupaj

  na dom 527.878 20.278 50.823 598.979 87,63v knjižnici 57.306 26.930 330 84.566 12,37

  100,00skupaj 585.184 47.208 51.153 683.545

  85,61 6,91 7,48 100,00

  Izposojena knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

  0 splošno: znanost, kultura... 36.916 7 umetnost, šport... 91.8921 filozofija, psihologija... 24.264 80 jezikoslovje 6.8792 verstvo... 3.262 8.01/09 liter. terija 1.2333 sociologija, pravo... 26.202 82 leposlovje 406.0165 naravne vede 17.206 9 zemljepis, zgodovina 22.0046 uporabne vede 47.669 SKUPAJ 683.545

  23. februar 2015

  Stran 2

  Obiskovalci v knjižniciObiskovalci odrasli mladina skupaj

  Vzrok obiskaizposoja na dom 103.596 24.108 127.704 49,93izposoja v knjižnici 25.047 9.390 34.437 13,46obiskovalci za inf. 20.464 8.619 29.083 11,37Računalniki 5.137 7.707 12.844 5,02obiski prireditev 14.386 33.606 47.992 18,76Drugi 2.183 1.516 3.699 1,45

  skupaj 170.813 84.946 255.759 10066,79 33,21 100,00

  za mlad. za odr. skupaj za mlad. za odr. skupajrazstave 143 164 307 6.727 8.704 15.431

  križanka 10 10 20 167 75 242

  pogovori o knjigah 0 8 8 0 88 88

  knjiga presenečenja 9 0 9 735 0 735

  srečanje z ustvarjalci: 11 35 46 875 1.784 2.659- literarni večer 0 24 24 0 849 849

  - spodbujanje branja 11 11 22 875 935 1.810predavanja: 1 76 77 723 2.873 3.596

  - potopisna 0 10 10 0 401 401- druga 1 66 67 723 2.472 3.195

  org. ogled knjižnic 438 32 470 8.546 450 8.996

  drugo: 650 21 671 15.833 412 16.245- ure pravljic 12 0 12 203 0 203

  - lutkovne + igrice 52 0 52 3.198 0 3.198- nag. vprašanja, kviz 70 0 70 2.334 0 2.334

  - obiski drugje 174 21 195 3.057 412 3.469- superknjiga 9 0 9 961 0 961

  - vesolje zakladov 4 0 4 932 0 932

  število prireditev število obiskovalcev

  - superknjiga 9 0 9 961 0 961- vesolje zakladov 4 0 4 932 0 932

  - delavnice 72 0 72 793 0 793 - nahrbtniki 257 0 257 4.355 0 4.355

  skupaj 1.262 346 1.608 33.606 14.386 47.99278,48 21,52 100,00 70,02 29,98 100,00

  Stran 2

 • KNJIŽNICA A.T. LINHARTA RADOVLJICA

  FINANČNO POROČILO PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOHODKA

  ZA OBDOBJE: 1. 1. do 31. 12 . 2014, primerjava z istim lanskim obdobjem

  ZA KNJIŽNICE V OBČINI RADOVLJICA: Radovljica, Begunje, Brezje, Lesce in Kropa

  I. PRIHODKI :

  1. Prihodki 2013 2014 ind 14/13

  Članarina,zamudnina 69.781,47 65.899,15 94,44 Proračun občine 386.352,30 354.517,66 91,76 Ministrstvo za kulturo 23.723,00 16.809,00 70,86 ZZZZ KRANJ 8.112,57 9.100,81 112,18 Drugi prihodki 4.182,77 3.493,57 83,52

  SKUPAJ PRIHODKI 492.152,11 449.820,19 91,40

  II. ODHODKI :

  1. KNJIŽNIČNO GRADIVO 2013 2014 ind 14/13

  knjižnično gradivo 91.377,22 77.941,48 85,30

  Skupaj 91.377,22 77.941,48 85,30

  2. STROŠKI ZAPOSLENIH 2013 2014 ind 14/13

  bruto plače 233.229,42 213.259,77 91,44 potni, prehrana 15.632,05 15.862,94 101,48 regresi, jubilejne 6.716,28 4.376,29 65,16 odpravnine 4.063,00 188,75 4,65 prisp.na plače 37.319,10 33.748,10 90,43 pokojninske premije 2.273,52 1.123,42 49,41 JJPI, invalidski sklad - 300,19

  javna dela 12.271,91 12.660,00 103,16

  SKUPAJ 311.505,28 281.519,46 90,37

  3. MATERIALNI STROŠKI 2013 2014 ind 14/13

  pisarniški material 2.050,66 1.955,64 95,37

  mat. za čišč.,vzdrževanje 1.611,62 1.221,30 75,78

  tonerji, barva 1.725,61 1.956,72 113,39

  drobni inventar pod 100 eur 392,20 98,62 25,15

  energija, ogrevanje 15.261,28 15.832,41 103,74

  mat. za obdelavo gradiva 4.495,95 2.136,82 47,53

 • drugi mat.stroški 1.603,72 881,45 54,96

  mat. za prireditve 2.874,81 3.180,16 110,62

  tekoče vzdrževanje 3.314,47 2.809,28 84,76

  najemnine 6.272,26 6.860,64 109,38

  bančne provizije 398,71 423,66 106,26

  pravne in druge stor. 3.064,60 3.106,66 101,37

  str. izobraževanja 4.896,54 4.362,10 89,09

  zavarovalne premije 754,96 1.000,77 132,56

  službena potovanja 537,45 816,81 151,98 Komunala, PoštaTelekom, SIOL

  6.412,86 6.669,63 104,00

  Storitve prireditev 5.581,90 5.383,43 96,44

  študenski servis 2.918,66 2.537,71 86,95

  varstvo pri delu 2.116,09 2.057,84 97,25

  povračila -knjižnični svet 53,84 50,88 94,50

  podjemne pogodbe 5.146,70 7.147,23 138,87

  povračila - prostovoljci 634,46 408,97 64,46

  povračila- družbeno korist.delo 307,22 747,59 243,34

  stroški čiščenja 10.735,95 10.419,06 97,05

  mestno zemljišče 906,68 923,93 101,90

  drugi stroški 1.474,50 2.016,38 136,75

  SKUPAJ STROŠKI 85.543,70 85.005,69 99,37

  KNJIŽNIČNO GRADIVO 91.377,22 77.941,48 85,30 STROŠKI ZAPOSLENIH 311.505,28 281.519,46 90,37

  SKUPAJ ODHODEK 488.426,20 444.466,63 91,00

  SKUPAJ PRIHODEK 492.152,11 449.820,19 91,40 PRIHODKI NAD ODHODKI 3.725,91 5.353,56 143,68 DAVEK OD DOHODKA - PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 3.725,91 5.353,56 143,68 NAKUP knj. Gradiva iz ostanka 3.421,00 3.726,00 108,92 nakup opreme iz ostanka 1.391,53 3.108,22

  Radovljica, 10. 2. 2015

  Poročilo napisala: ETi Kuhar, računovodkinja

 • 5. 2. 2015 Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014 Vsako leto od oktobra do maja knjižnica pripravi pester program, namenjen tako odraslim kot otrokom. Program redno poteka v štirih enotah, v ostalih pa priložnostno. Obseg programa je pogojen s prostorskimi zmožnostmi posamezne enote: v knjižnici v Radovljici imamo posebno kot amfiteater oblikovano dvorano in ločeno pravljično sobo, na Bledu »razdremo« čitalnico, prinesemo stole … V Bohinjski Bistrici z lutkovnimi prireditvami gostujemo v dvorani kulturnega doma, pravljice, delavnice … pa potekajo v dvoranici nove knjižnice. V Gorjah, kjer je knjižnica premajhna, pa gostujemo v Gorjanskem domu. Matična enota v Radovljici, Gorenjska cesta 27 Za otroke smo rezervirali četrtkove popoldneve, ko si lahko ogledajo lutkovno, gledališko ali drugačno predstavo, prisluhnejo pravljici, spoznajo pisatelja, se udeležijo delavnice… Začetek je vedno ob 17. uri. Za odrasle smo rezervirali torkove večere, ko ob 19.30 prisluhnejo predavanju, potopisu, literarnemu večeru… Vsak tretji četrtek v mesecu ob 10.30 se v knjižnici srečamo in se ob kavi in čaju pogovarjamo o zanimivih novih in malo manj novih knjigah. In imamo se o čem pogovarjati, saj knjižnica kupi vsak mesec okoli 200 novih naslovov knjig. Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled Za prireditve smo rezervirali petkove popoldneve in večere – vsak tretji petek v mesecu. Otroci lahko ob 17. uri prisluhnejo pravljici, si ogledajo lutkovno ali gledališko predstavo, se udeležijo delavnice… Odrasli pa ob 19.30 prisluhnejo predavanju, potopisu, literarnemu večeru… Knjižnica Bohinjska Bistrica Za otroke smo rezervirali sredine popoldneve – vsako sredo v mesecu si lahko ogledajo lutkovno, gledališko ali drugačno predstavo v dvorani Kulturnega doma Joža Ažmana; ostale srede pa prisluhnejo pravljici, se udeležijo delavnice… Začetek je vedno ob 17. uri. Knjižnica Gorje Za prireditve smo rezervirali torkove popoldneve – vsak tretji torek v mesecu. Otroci lahko ob 17. uri prisluhnejo pravljici, si ogledajo lutkovno ali gledališko predstavo … V okviru teh prireditev si prizadevamo uvrstiti v program čim več »domoznanskih« predstavitev.

 • RAZSTAVE V KNJIŽNICI Poleg prireditev pripravljamo še priložnostne razstave, s katerimi opozorimo na posamezne pomembne dneve (mednarodni teden otroka, mednarodni dan knjig za otroke - 2. april; svetovni dan knjige – 23. april in slovenski dnevi knjige; svetovni in slovenski dan poezije 21. marec, kulturni prazniki, dan slovenskih splošnih knjižnic 20. november, teden vseživljenskega učenja …), z veseljem pripravimo razstave v sodelovanju z vrtcem, šolo, društvom …, kajti pokukati v njihov ustvarjalni svet je posebno doživetje in privoščimo ga širšemu krogu. Razstave redno potekajo v knjižnicah v Radovljici, Lescah, Begunjah, na Bledu, v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi ter v Gorjah, v ostalih knjižnicah pa občasno. Fotografije z razstav so dosegljive na www.rad.sik.si/galerija . Razstava nagrajencev Blaža Kumerdeja je razstava, ki jo zdaj že nekaj let pripravljamo skupaj z Zavodom za šolstvo RS in na kateri predstavimo vsakokratne nagrajence, dobitnike najvišjih priznanj, ki jih podeljuje Zavod za šolstvo RS. Začetek 2004. Ljubo doma smo naslovili razstave z domoznansko tematiko, ki potekajo septembra. V septembru 2014 smo tako pripravili razstavo: »Gorenjska v času 1. svetovne vojne (1914– 1918): zbiramo spomine«; predstavitev zgodb, pisem, dnevnikov, spominov, predmetov …, povezanih z življenjem na fronti, v zaledju, ki so nam jih ob 100-letnici začetka velike vojne zaupali in prinesli naši bralci. Spomine smo zapisali, fotografije, pisma, dnevnike … preslikali, predmete fotografirali … Pripravili smo tudi razstavo knjig in ostalega gradiva na temo prve svetovne vojne. Razstava je bila v knjižnici v Radovljici, na Bledu, v Bohinjski Bistrici Gorjah in Kropi.. Vitrina ustvarjalnosti smo naslovili razstave različnih izdelkov iz različnih materialov, ki jih ustvarjajo spretne roke. To so različni drobni predmeti (nakit, pletenine, izdelki iz blaga, filca, polstene volne, stekla …). Razstave potekajo na Bledu in čisto zares v vitrinah. Začetek 2011. Obrazi Bleda: v vitrinah, po dogovoru pa tudi kot prireditev. V Obrazih Bleda se lahko predstavijo “navadni” prebivalci Bleda in okolice, ki niso slavni in javnosti zelo znani oz. so pozabljeni, se v medijih pogosto ne pojavljajo, niso znani igralci in športniki, niso politiki, s svojim delom in rezultati izstopajo, so izredne osebnosti in življenju v svojem kraju dajejo poseben pečat. Začetek 2013. DOMOZNANSTVO Bibliografski zapisi za domoznansko zbirko Bleda (gradivo iz COBIB baze) zapisi o monografijah, člankih, serijskih publikacijah, diplomskih nalogah, zemljevidih in neknjižnem gradivu na temo Bleda ter gradivo za osebno bibliografijo skoraj 100 avtorjev, ki so doma na Bledu, živijo na Bledu ali o Bledu pišejo (več www.rad.sik.si).

  Domoznansko pomembno gradivo, ki ga hrani knjižnica, je označeno v lokalnem katalogu. Število izvodov tega gradiva se približuje številki 7.500. Obsega pa: knjige: • o posameznih krajih; • v katerih so leposlovni zapisi o naših krajih ali pa se zgodba tam dogaja;

 • • ki so jih napisali avtorji iz naših krajev; • ki opisujejo umetnike, znanstvenike, špornike, rodbine … iz naših krajev. Več na naši domači strani: www.rad.sik.si, v rubriki razno: Iskanje domoznanskega gradiva) Spremljanje domoznansko pomembnih člankov (press cliping) v nekaterih časopisih (Delo, Dnevnik, Gorenjski glas, Nedelo) od 1.7.2013 dalje. Vitrina ustvarjalnosti (začetek 2011) in Obrazi Bleda (začetek 2013) ravno tako spadata v okvir domoznanskih dejavnosti. (Več pri Razstavah).

  EVROPSKI PROJEKTI Noč z Andersenom Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (www.rad.sik.si) se je pridružila knjižnicam v Evropi, ki skupaj in na poseben način praznujejo svetovni dan knjig za otroke in rojstni dan Hansa Christiana Andersena. Koordinator je Knjižnica B. Beneše Buchlovana na Češkem (www.knihovnabbb.cz), sodelujemo pa knjižnice (in ponekod šole) iz Češke, Slovaške, Avstrije, Poljske in Slovenije. To je prav posebna noč- skupaj z otroki jo preživimo v knjižnici ob delih H. C. Andersena, "internetnim" druženjem z otroki v drugih knjižnicah, ki sodelujejo ... in se imamo nadvse dobro. Praznovanje zaključimo s predstavitvijo in z zajtrkom v soboto zjutraj. Knjižnica A. T. Linharta je že šestič sodelovala v mednarodnem projektu »Noč z Andersenom«. Finančno jo je podprla Javna agencija za knjige Republike Slovenije. V letu 2014 že devetič. SPODBUJANJE BRANJA Akcija Knjižnica – vesolje zakladov je namenjena spodbujanju branja – otrok naj bi knjižnico obiskal sedemkrat in si vsakokrat izposodil (vsaj eno) knjigo. Po sedmih obiskih ga čaka nagradica, na koncu pa še zaključna prireditev (običajno je to lutkovna, igrana ali fimska predstava). Za to prireditev vstopnic v prosti prodaji ni, treba jo je prislužiti ali bolje »pribrati«. Z akcijo pričnemo 1. septembra in traja vse do aprila. Akcija poteka od leta 2001 (september), vsakokrat pa se zaključi z zaključnimi prireditvami v maju (prva maj 2012). V šolskem letu (2001/2002) smo v okviru akcije KNJIŽNICA – VESOLJE ZAKLADOV izbirali tudi ime simbola naše knjižnice. Imena so predlagali otroci in največ predlogov je bilo za Knjižka. Knjižko zdaj »nastopa« na različnem gradivu, ki ga pripravlja knjižnica. Pravljični kovčki Kako lahko otrokom še drugače približamo knjige in njihov domišljijski svet? Odgovor je: s pravljičnimi kovčki! Vanje smo zložili komplet ročnih lutk, pravljic in namigov, kako pobegniti v pravljični svet. Pripravili smo pet pravljičnih kovčkov: Petra Pana, Pepelko, Rdečo kapico, Tri prašičke in Žabjega Kralja. Začetek: oktober 2007. V letu 2013 smo dodali štiri nove pravljične kovčke z naprstnimi lutkami: Potniki, Pikapolonica, Tigrček in Čebelica. Lutke je spletla Mojca Košir. Projekt smo predstavili na mednarodnem srečanju v Karlovcu septembra 2009; na 16. mednarodni nordijska konferenca o branju Motivacija, ustvarjalnost, več branja v Reykjaviku 2012; na 33. kongresu Mednarodne za veze za mladinsko književnost (IBBY) v London 2012; na 18. evropski konferenci o branju Novi izzivi – nove pismenosti, v Jonkopingu na Švedskem avgusta 2013.

 • Poletavci – projekt je namenjen otrokom med 7 in 12 letom, poteka med poletnimi počitnicami, ko naj bi vsak otrok 30 dni bral po 30 minut, starši pa bi to s podpisom potrdili; pridružili smo se Mestni knjižnici Ljubljana (nosilki bralnega projekta), Cankarjevi knjižnic Vrhnika, Knjižnici Litija, Logatec in Medvode (začetek poletne počitnice 2014). Knjiga presenečenja Različne zanimive knjige, leposlovne in strokovne, poezijo in prozo, za odrasle, otroke in mladostnike, smo zavili v papir tako, da se ni dalo razbrati, katera knjiga se »skriva« v ovitku. Povabili smo naše obiskovalce, naj si jih izposodijo, preberejo… Tako so, odvisno od sreče, lahko posegli po vrsti knjige, ki si je sicer ne bi izposodili . Začetek 3. december 2009 (trajanje: do konca decembra 2009), nadaljevanje 3. december 2010 (trajanje: do konca decembra 2010). V letu 2010 smo knjigo presenečenja pripravili za otroke in mladostnike (skupine P, C, M). Enako smo storili tudi v decembru 2011, 2012, 2013 in 2014. Planet komplet Pripravimo komplete različnih revij, običajno na določeno temo, zložimo jih v posebne mape in izposojamo za dlje časa. S tem spodbujamo branje revij. Akcija je namenjena otrokom in poteka v poletnih mesecih (junij – september). Začetek: 2014. »Kdo je napravil Vidku srajčico« Projekt »Kdo je napravil Vidku srajčico« je namenjen rejniškim družinam. Pripravlja ga Center za socialno delo Radovljica, v delu, ki se nanaša na spodbujanje branja v rejniških družinah, pa sodeluje knjižnica: predstavljamo strokovno literaturo, ki bi jim bila v pomoč, in jih opozarjamo na knjige, ki so lažje razumljive njihovim otrokom, sodelujemo pa tudi na njihovih srečanjih. Posebno je srečanje rejniških družin vsako jesen, ko pripravimo pravljično uro in delavnice za otroke ter predavanje za starše. Projekt je predstavljen v knjigi Zgodbe iz knjižnice. Knjižnice in knjige po mojem okusu, Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. Predstavili pa smo ga še na: 17. evropski konferenci v Monsu, Belgija, 2011.; na okrogli mizi »Sem takšen otrok, pa kaj«, ki jo je pripravil Center za socialno delo Radovljica, s predstavitvijo knjig, ki so staršem, strokovnim delavcem različnih inštitucij lahko v pomoč, 2012; na 33. kongresu Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY) v London z naslovom: Preseganje meja: prevodi in selitve, 2012; na 10. strokovnem posvetovanju Bralnega društva Slovenije: Tudi mi beremo, različni bralci z različnimi potrebami, v Ljubljani 2013, na 18. evropski konferenci o branju Novi izzivi – nove pismenosti, v Jonkopingu na Švedskem 2013; na Posvetu o lahkem branju (za osebe s posebnimi potrebami, ki težko berejo in razumejo navadna besedila), v Črni na Koroškem 2013; na posvetovanju Združenja bibliotekarskih društev Slovenije, v Laškem 2013. Začetek projekta 2008. Ta veseli knjižni svet Branje je užitek, zato smo povabili vse odrasle bralce, da »vstopijo« v Ta veseli knjižni svet in odkrijejo literarna dela, ki smo jih pripravili. Seznam obsega 30 proznih in 6 pesniških del. Izberejo si lahko katerokoli knjigo s seznama, lahko pa tudi druge naslove predlaganih avtorjev. Potrebno je prebrati 6 proznih in 1 pesniško delo. Projekt traja od 1. oktobra 2010 do 30. aprila 2011, druga sezona se je začela z oktobrom 2011, tretja oktobra 2012, četrta z oktobrom 2013, peta z oktobrom 2014. Knjižničarji ocenjujemo Knjižnice in knjižničarji smo neločljivo povezani s knjigami in branjem. Beremo veliko, o knjigah se pogovarjamo: ne samo o vsebini, pač pa tudi o stilu, slogu, dobi, ki ji knjiga

 • pripada, žanru, pisatelju … Pa ne ostane samo pri pogovoru: o knjigah nastajajo zapisi, ocene, mnenja …, ki jih lahko bralci preberejo na naši domači strani www.rad.sik.si. Zdaj, začeli smo 2012, jih je že kar veliko in naj bi bili našim bralcem v pomoč pri odločanju, katero knjigo izbrati izmed množice knjig. Bralni krožek – v programu Medgeneracijski center, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Radovljica; Nekateri beremo veliko, drugi malo manj, nekateri potrebujemo posebno spodbudo. Beremo vse po vrsti ali posamezni žanr, poezijo, priročnike, kuharice. Tako zelo smo si različni. Vsi pa smo si edini: hočemo brati dobre knjige, se o njih pogovarjati, deliti mnenje. To in še marsikaj na Bralnih srečanjih. Bralna srečanja bodo namenjena osebam, ki jih zanimata branje in pogovor o prebranih knjigah. S srečanji bomo spodbujali razvijanje bralne kulture, zanimanje za novosti na knjižnem trgu, spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine ter ljudskega izročila, razvijanje kritičnega vrednotenja prebranih del in medgeneracijsko solidarnost. Začetek: oktober 2014. Bralna kluba za starejše »Narcise« in »Štrikarice«, ki potekata v Knjižnici Lesce – vsaka skupina si izbere knjigo, knjižničarka jo predstavi in se o njej pogovarjajo. V Domu Janka Benedika – izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko (začetek januar 2014).

  V Domu Janka Benedika – Knjiga, moja prijateljica: predstavitev knjige po izboru knjižničarke enkrat mesečno (začetek januar 2014). Slovensko srečanje PEN Vsako leto ob Mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu pripravimo literarni večer udeležencev, poskrbimo za prevode, predstavitev in pogostitev. Knjige na počitnicah »Knjige na počitnicah« smo poimenovali ponudbo branja na malce drugačen način. Začeli smo avgusta 2005 na radovljiškem kopališču. Tako branje je bilo obiskovalcem kopališča v Radovljici tako všeč, da je konec poletja svoja vrata zaprl le letni bazen, knjige pa so še kar na počitnicah, le »preselile« so se v pokriti bazen. V letu 2006 se je ponudba branja na malce drugačen način nadaljevala v Park hotelu na Bledu. Čudovit hotel, drugi največji v Sloveniji, ki je po temeljiti obnovi odprl vrata maja 2006, ponuja svojim gostom več kot drugi – ponuja jim »Knjige na počitnicah«. Zanje so pripravili prav posebne police v avli hotela … Knjige pa smo »na počitnice« poslali tudi v Camp Šobec, Camp Danica v Bohunju in na »Grajsko kopališče« na Bledu. In s tem smo leta 2007, 2008 in 2009 nadaljevali, pridružila se je »Kavarna kino« v Radovljici in Kamp »Zaka«. Projekt smo predstavlili na 16. evropski konferenci o branju, 19. - 22. julij 2009 v Bragi na Portugalskem (referat Knjige na počitnicah/ Books on holidays, s podnaslovm Spodbujanje branja na drugačen način), na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 16. in 17. september 2010 v Karlovcu; na seminarju slovenskega jezika in kulture za dvojezične učitelje iz avstrijske koroške, 1. oktobra 2010 v Radovljici ter na 2. Skandinavski konferenci v Talinu, Estonija, junij 2011. Več na domači strani knjižnice www.rad.sik.si. Poletno branje Pred Knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici smo v prijetno senco breze in bezga postavili ležalnike, oblazinjene stole in stolčke ter mizice, ki vabijo k branju. V knjižnici so si

 • bralci lahko izposodili dnevno časopisje, revije in knjige in jih prebirali v prijetni senci. Za deževne dni smo dva ležalnika postavili tudi pred čitalnico v 1. nadstropju knjižnice. Poletno branje so si bralci lahko privoščili vsak dan v času, ko je knjižnica odprta, od 30. maja do 21. septembra. Začetek: 2006. Projekt smo predstavlili na 16. evropski konferenci o branju, 19. - 22. julij 2009 v Bragi na Portugalskem (referat Knjige na počitnicah/ Books on holidays, s podnaslovm Spodbujanje branja na drugačen način), na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 16. in 17. september 2010 v Karlovcu, na seminarju slovenskega jezika in kulture za dvojezične učitelje iz avstrijske koroške, 1. oktobra 2010 v Radovljici ter na 2. Skandinavski konferenci v Talinu, Estonija, junij 2011. Več na domači strani knjižnice www.rad.sik.si. Branje na daljavo Projekt je namenjen bralni vzgoji in branju v slovenskem jeziku. Sodelujemo z Društvom Slovencev Republike Srbske »Triglav« Banja Luka in učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine v Banja Luki, Slatini, Tesliću in Prijedoru. Omogočamo jim dostop do knjig in revij ter sodelovanja v bralni akciji spodbujanja branja Knjižnica – vesolje zakladov. Le ta je namenjena tako odraslim kot otrokom. Zanje smo zbirali knjige in revije, ki smo jim jih izročili v Banja Luki na začetku bralne akcije (november 2013). Na koncu (junij 2014) smo tistim, ki so uspešno zaključili bralno akcijo Knjižnica – vesolje zakladov podelili diplome. Akcija se je nadaljevala tudi v letu 2014. Bibliopedagoške ure za vrtce, osnovne in srednje šole Bibliopedagoške ure v knjižnici Veseli smo vseh obiskov vrtcev in šol, kjer otrokom pokažemo knjižnico (opozorimo jih na čitalnico, uporabniške računalnike in neknjižno gradivo), posebej jih opozorimo, kje so knjige, ki so namenjene njim, kako z njimi, kako jih sami poiščemo, na koncu pa jim, vse do četrtega razreda, povemo pravljico (tudi večjim, če to želijo). In prav radi jo poslušajo. Poseben program imamo za višje razrede osnovne šole in srednješolce. Tako smo pripravili naslednje bibliopedagoške ure: • Ročni internet: predvidoma za učence 3., 4. in 5. razredov

  ROČNI internet je oblika BPU, pri kateri otroci iščejo odgovore na zanimiva vprašanja v enciklopedijah in leksikonih. Spoznajo, kako pomembna je abeceda gesel, iskanje gesla po prvi, drugi, tretji črki abecede. Čisto drugače, kot to naredi računalnik za nas. V 3. razredu iščemo odgovore v Veliki ilustrirani otroški enciklopediji. (npr. Kakšen tek je MARATON? ali Kdo je bil Charles DARWIN? Kako se je imenovala njegova ladja?,...) Za 4. in 5. rezred so vrpašanja težja, iščejo po različnih enciklopedijah iz priročne knjižnice, vedno jim damo tudi nekaj vprašanj o domačih krajih in ljudeh. (npr. Kdaj je rojena Milena ZUPANČIČ? Kako globoko je BLEJSKO jezero?,... Pripravimo delovne liste za 4-5 skupin v razredu, vprašanj je od 6-10. Učenci delajo v skupinah, za uvod pa spoznajo našo knjižnico in pravila delovanja. Učimo jih skupinskega dela in sodelovanja, ker si skupina določi zapisnikarja, bralca vprašanj in iskalce odgovora.

  • Uporaba klasičnih in sodobnih virov: leksikonov, slovarjev, enciklopedij, domače strani: Zavod za statistiko, knjižnice … kot vir podatkov (predvidoma za 6. razred);

  • S knjigo po Evropski uniji: učenci skozi igro spoznavajo glavne značilnosti članic EU in njihove avtorje (predvidoma za 6. razred);

  • Blaž Kumerdej in domoznansko gradivo o Bledu: učenci spoznavajo življenje in delo razsvetljenca Blaža Kumerdeja, ki je bil rojen na Bledu; predstavimo jim tudi knjižnično

 • gradivo o Bledu, ki ga hranimo na domoznanskih policah v knjižnici (predvidoma za učence 6. razredov);

  • Rastem s knjigo: kaj vse knjižnica danes je in kaj vse ponuja, trajanje 2 uri (120 minut), izvajamo samo v knjižnici v Radovljici, skupni projekt Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport (za 7. razred in 1. letnik srednjih šol – začetek za srednješolce je šol. Leto 2010/2011);

  • Angleška urica v knjižnici: knjižnico predstavimo v angleščini (predvidoma za 8. ali 9. razred);

  • Ta veseli knjižni svet: bibliopedagoška ura, učenci s sodelovanjem v kvizu preizkusijo svoje znanje o Antonu Tomažu Linhartu in dobi razsvetljenstva na Slovenskem (predvidoma za 8. razrede);

  • Življenje jezika: kako se jezik spreminja – ob besedilih Linhartovih komedij, časopisa Gorenjc iz leta 1906 in Deželnih novic iz leta 2009 (predvidoma za 9. razred).

  Bibliopedagoške ure v knjižnicah ali na šolah Veseli smo, kadar nas povabijo v šole, v razrede. Tako smo pripravili naslednje bibliopedagoške ure v razredu (od 1. do 5. razreda): • Knjižni junaki: igralna urica s knjigami (predvidoma za 1. razred, trajanje 45 minut)

  Učenci ob pravljici o deklici, ki je sovražila knjige, spoznajo, da je branje zelo zabavno. Nato jim razdelimo plišaste igrače in otroške knjige. Otroci povezujejo knjižne junake s knjigami.

  • Kako ravnamo s knjigo (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut) Učenci vidijo različne poškodovane knjige in dvd-je (strgane, pokracane, polite,..) Pogovarjamo se, kako se pravilno ravna s knjižničnim gradivom in pokažemo, kako v knjižnici popravljamo in zaščitimo knjige.

  • Tacek, E. Peroci (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut) Povest Ele Peroci je ilustrirala Melita Vovk, slikarka z Bleda. Ob njenih ilustracijah učencem povemo zgodbo. Na koncu izdelamo psičke Tacke po tehniki origami.

  • Labod Zaki najde starše, C. Bevc (predvidoma za 3. Razred, trajanje 45 minut) • Ljudske pravljice našega kraja so Kako je nastalo Blejsko jezero, Legenda o potopljenem

  zvonu, Babji zob. Pravljice jim povemo ob ilustracijah ali pa tudi ne. Učenci naredijo laboda iz papirja. BPU za 3. razred poteka v knjižnici ali na šoli.

  • H. C. Andersen (predvidoma za 3. razred oz. po dogovoru glede na učni program, trajanje 45 minut)

  • France Prešern – glede na zahtevnost oz. primernost za posamezne razrede: o Turjaška Rozamunda (predvidoma za 4. - 5. razred oz. po dogovoru glede na učni

  program, trajanje 45 minut) o Turjaška Rozamundica (predvidoma za 1. in 2. razred oz. po dogovoru glede na

  učni program, trajanje 45 minut) o Povodni mož (predvidoma za 3., 4. in 5. razred, trajanje 45 minut) o Povodni mož za najmlajše (predvidoma za 1. 2. razred, trajanje 45 minut) -

  Povodni mož skoz različne likovne upodobitve o France Prešeren, ne jezi se! (namenjena je učencem 4. in 5, trajanje 45 minut)

  France Prešeren, ne jezi se! je didaktična družabna igra, ki se uporablja pri bibliopedagoški uri. Namenjena je učencem 4. in 5. razredov osnovne šole. Prvi del ure je namenjen predstavitvi ter pogovoru o življenju in delu Franceta Prešerna. Poudarek je na manj znanih in zanimivih dejstvih (Koliko dni se hodi na Dunaj? Kakšna je bila moda v tistem času?). Učenci si v knjigah ogledajo slikovno gradivo in ilustracije. S tem dobijo potrebno znanje, ki ga potrebujejo pri igri. V drugem delu se učenci razdelijo v skupine, ki med seboj tekmujejo v igranju igre.

 • Učenci se v skupini izmenjujejo pri metanju kocke in izvajanju nalog ter kazni, ki jih določeno polje prinaša.

  • Pika Nogavička (predvidoma za 1. – 3. razred, trajanje 45 minut) Učenci na kratko spoznajo življenje Astrid Lindgren. Nato se knjižničarka napravi v Piko Nogavičko in otrokom pove eno od zgodbic. Sledi igra ugibanja skritih predmetov.

  • Pravljica: glavne značilnosti, ljudske – umetne …(predvidoma za 5. razred oz. po dogovoru glede na učni program, trajanje 45 minut),

  • Trije prašički, Rdeča Kapica, Čebela Adela, Potniki: pravljica v spremstvu lutk (za učence nižjih razredov osnovnih šol in vrtce, (predvidoma do 4. razreda, trajanje 45 minut)

  • Drugačnost daljne Kitajske: spodbujanje dialoga med kulturami, poudariti kulturno raznolikost kot vrednoto, prispevati k razumevanju različnih kultur, poudarja vlogo za strpnost …

  • Knjižni kvizi: (predvidoma za 4. in 5. razrede oz. po dogovoru glede na učni program, trajanje 45 minut) za naslednja literarna dela:

  o Astrid Lindgren: Erazem in potepuh o Astrid Lindgren: Pika Nogavička o Christine Nöstlinger: Debela Nela in zavaljeni Jani o Christine Nöstlinger: Franceve ljubezenske zgodbe o Christine Nöstlinger: Franceve nogometne zgodbe o Erich Kastner: Pikica in Tonček o Fran Levstik: Martin Krpan o Francesca Simon: Grozni Gašper in vražja varuška o Francesca Simon: Grozni Gašper se maščuje o Hans Christian Andersen: Bedak Jurček o Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom o Jürgen Banscherus: Detektiv Kvjatkovski. Goli, triki in čudaki o Manfred Mai: Detektivske zgodbe o Mary Pope Osborne: Dinozavri pred mrakom o Mary Pope Osborne: Gusarji popoldan o Mary Pope Osborne: Mumije zjutraj o Mary Pope Osborne: Vitez ob zori o Michael Ende: Čarobni napoj o Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo o Primož Suhodolčan: Pica je kraljica o Roald Dahl: Matilda o Roald Dahl: Veliki dobrodušni velikan o Scott O'Dell: Otok modrih delfinov o Vid Pečjak: Drejček in trije marsovčki

  France Prešeren, ne jezi se! France Prešeren, ne jezi se! je didaktična družabna igra, ki se uporablja pri bibliopedagoški uri. Namenjena je učencem 4. in 5. razredov osnovne šole. Prvi del ure je namenjen predstavitvi ter pogovoru o življenju in delu Franceta Prešerna. Poudarek je na manj znanih in zanimivih dejstvih (Koliko dni se hodi na Dunaj? Kakšna je bila moda v tistem času?). Učenci si v knjigah ogledajo slikovno gradivo in ilustracije. S tem dobijo potrebno znanje, ki ga potrebujejo pri igri. V drugem delu se učenci razdelijo v skupine, ki med seboj tekmujejo v igranju igre. Učenci se v skupini izmenjujejo pri metanju kocke in izvajanju nalog ter kazni, ki jih določeno polje prinaša. Projekt je bil predstavljen na strokovnem posvetovanju Dobiva se v knjižnici ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, 23. november 2011 v Žalcu.

 • Beremo s knjižničarko Projekt Beremo s knjižničarko poteka že od šolskega leta 2005/06. Z njim smo želeli spodbuditi k branju nekatere učence OŠ Antona Janše šole s prilagojenim programom. Učenci vsak mesec doma preberejo določeno knjigo. Pri pouku slovenskega jezika se z učiteljico pogovorijo o vsebini, v knjižnici pa jim knjižničarka pripravi kviz. V lanskem šolskem letu smo brali detektivke, zato so učenci na vsakem srečanju dobili tudi posebno detektivsko nalogo. Projekt je bil predstavljen na: 33. kongresu Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY), v London 2012, z naslovom: Preseganje meja: prevodi in selitve; na 10. strokovnem posvetovanju Bralnega društva Slovenije: Tudi mi beremo, različni bralci z različnimi potrebami, v Ljubljani, septembra 2013; 18. evropski konferenci o branju Novi izzivi – nove pismenosti, v Jonkopingu na Švedskem avgusta 2013, Posvetu o lahkem branju (za osebe s posebnimi potrebami, ki težko berejo in razumejo navadna besedila), v Črni na Koroškem aprila 2013, na posvetovanju Združenja bibliotekarskih društev Slovenije, v Laškem oktobra 2013. Pravljične ure za učence nižjih razredov OŠ A. Janše Učenci v spremstvu učiteljev vsak mesec pridejo v knjižnico na pravljično uro.Poleg tega sodelujejo pri reševanju nagradnega vprašanja. Z nahrbtnikom v knjižnico smo poimenovali obliko sodelovanja z vzgojiteljicami oz. učiteljicami (in s tem tudi vrtci oz. šolami) – le te nam sporočijo, katero tematiko bodo v prihodnje obravnavale v vrtcu oz. šoli. V knjižnici pripravimo knjižnično gradivo na to temo. Vzgojiteljica oz. učiteljica skupaj z otroki pride po pripravljeno gradivo (pri tem tudi vrnejo že prej izposojeno gradivo), ga pregledajo in otroci ga odnesejo v posebnih nahrbtnikih. Vse tako izposojene knjige dobijo tudi dodatne predmetne oznake v katalogu, da je iskanje naslednjič lažje. Zmoremo – čez ovire do oviranih Udeleženci spoznajo svet slepih in slabovidnih. Z uporabo v knjižnici izdelanih didaktičnih pripomočkov lahko udeleženci uvidijo, kaj pomeni biti slep ali slaboviden. Namen delavnice je videče udeležence opremiti z nekaterimi spoznanji o slepih in slabovidnih ter jim ta svet približati na čim bolj preprost način. S poznavanjem sveta slepih in slabovidnih spodbujamo njihovo vključevanje in sprejemanje. Predstavljamo tudi slikanice in drugo gradivo za slepe in slabovidne. Namenjena je vrtcem in učencem do vključno 5. razreda osnovne šole. (Začetek marec 2014) S knjigo po EU Razstava - literarno popotovanje po EU, na katerem spoznavamo države članice in njihove pisatelje, poleg glavnih značilnosti vsake države se seznanimo s kratkimi vsebinami razstavljenih knjig tako za otroke, mladino kot odrasle. Projekt je bil predstavljen v okviru Evropske vasi, 7. maj 2010 na Bledu, (nato gostujemo v okviru Evropske vasi vsako leto) in na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 16. in 17. september 2010 v Karlovcu. Razstava je januarju 2011 gostovala v Knjižnici Domžale. V letu 2013 (od oktobra dalje) smo jo naslovili Questa kniha is zeer interessant. Z novim naslovom smo jo tudi spremenili: knjigam smo dodali besede (10) posamezne države, predmete … Še vedno je to razstava, ki nas vodi po državah EU in sodobnih literarnih delih, ki nastajajo za otroke. Evropska zbirka slikanic Otroci poznajo pravljice z vsega sveta, a pogosto ne vedo, iz katere države prihajajo. V ta namen smo pripravili razstavo Evropska zbirka slikanic, ki nas vodi po 27 državah EU in

 • sodobnih literarnih delih, ki nastajajo za otroke. V zbirki je tudi 5 slikanic slovenskih avtorjev in nekaj slikanic, prevedenih v slovenščino. Evropska zbirka slikanic je nastala na pobudo angleške raziskovalke mladinske književnosti Penni Cotton: Prva zbirka je nastala 1995, druga 2009. Namen zbirke je spoznavanje in medsebojno razumevanje narodov, ki živijo v EU. Slikanice nam približajo kulturo, jezik in sodobna literarna dela, ki nastajajo za otroke. Teme v slikanicah so zelo različne: prijateljstvo, strpnost, mir, varovanje okolja … Zbirka je dostopna na www://epbcii.org. Začetek: oktober 2012. Bralnice pod slamnikom Projekt, ki ga organizira založba MIŠ: srečanje z neslovenskimi avtorji za učence 7., 8. n 9. razredov. Na okrogli mizi o večjezičnosti, multikulturnosti in »drugačnosti« sta maja 2012 sodelovali nizozemska mladinska pisateljica Joke van Leeuwen in Katja Wiebe iz mednarodne mladinske knjižnice v Munchnu, moderirala pa je Irena Miš Svoljšak. Na okroglih mizi o nezamolčanih zgodbah je sodeloval irski pisatelj John Boyne, moderirala pa je Irena Miš Svoljšak. Sodelovanje z vrtci Posamezni vrtci obiščejo knjižnico 1x mesečno v dopoldanskem času, pa tudi v času, ko je knjižnica sicer zaprta (jo po dogovoru odpremo) - naš cilj je, da otroci pridejo v knjižnico, si izposojajo knjige in doživijo knjižnico kot prijeten, prijazen prostor, kamor se in se bodo radi vračali. Tudi to je del spodbude branja. Z nahrbtnikom v knjižnico, Pravljice v spremstvu lutk, igralne urice s knjigo, pravljične urice, predavanja za starše o pomenu branja izvajamo tudi v vrtcih. Vrtci in šole svoje igrice odigrajo tudi v knjižnici v okviru prireditev za otroke. Mladi bralček smo poimenovali pilotski projekt, ki poteka v sodelovanju Knjižnice Lesce in Vrtca Lesce. Ena izmed skupin vrtca je v celoti vključena v pilotski projekt Mladi bralček in vključuje starše, vzgojiteljico, otroke in knjižničarko, kar pomeni, da so v sklenjen krog vključeni vsi in je tako spodbujanje branja boljše. Začetek projekta jesen 2009 (šolsko leto 2009/2010). Projekt se v šolskem letu 2010/2011 nadaljuje. Črkoznalček smo poimenovali pilotski projekt, ki poteka v sodelovanju Knjižnice Lesce in Vrtca Lesce. Dve skupini vrtca sta vključeni. Otroci skozi igro in pravljico spoznavajo črke. Začetek projekta šolsko leto 2010/2011). Predavanja za starše Pripravili smo tudi posebna predavanja za starše, ki jih izvajamo na šolah in vrtcih. O pomenu branja: na tem predavanjih predstavimo, kako pomembno je branje, predlagamo tudi nekaj strategij, če otrok noče brati …; Pravljice, ki so staršem (lahko) v pomoč: na tem predavanju predstavimo knjige, ki staršem pomagajo, ko nastopijo težave: ločitev, nov partner, rojstvo, smrt v družini, smrt domače živali, odhod v bolnico / k zdravniku / zobozdravniku, zapravljanje časa, meje pri gledanju televizije … Kvalitetno preživljanje prostega časa: na tem predavanjih predstavimo, kako si lahko s knjigo pomagamo, da prosti čas kvalitetno preživimo. Branje za zabavo: na tem predavanju predstavimo, kako spodbujamo otroke, da berejo in jim je branje v zabavo.

 • Bralni klub za srednješolce V sodelovanju z Ekonomsko srednjo šolo in gimnazijo ter PUM-om Radovljica: dijaki berejo knjige (izberejo jih udeleženci skupaj z bibliotekarko) v angleščini oz. prevedeno angleško sodobno književnost ter zlasti izvirno slovensko leposlovje in se o prebranem pogovarjajo. Drugič jo je finančno podprla Javna agencija za knjige Republike Slovenije. Projekt je bil predstavljen na Kulturnem bazarju 2012. Začetek 2007. Nagradna vprašanja, kvizi, superknjiga, križanke, zgibanke, nalepke … Mladi bralci lahko odgovorijo na nagradno vprašanje, ki se praviloma nanaša na najbolj brano mladinsko knjigo ali pa na izbrano tematiko.. Ker vprašanja niso (pre)težka, je tudi odgovorov vsak mesec veliko. In še več jih bo, kajti odgovore je možno poslati tudi preko interneta. Od septembra 2008 dalje, in vse šolsko leto 2008/2009, je bilo nagradno vprašanje povezano z rekli in rečenicami, v katerih nastopajo živali. Vsak mesec smo pripravili tudi razstavo knjig in ilustracij, ki v reklih in rečenicah predstavljeno žival predstavijo: »Živali v sliki in besedi«. Od septembra 2009 dalje, in vse šolsko leto 2009/2010, je bilo nagradno vprašanje povezano z astronomijo, kajti leto 2009 je bilo mednarodno leto astronomije.. Vsak mesec smo pripravili tudi razstavo knjig o vesolju in spoznavamo eno izmed ozvezdij. »Nebo nad nami« je bil naslov te razstave. Od septembra 2010 dalje, in vse šolsko leto 2010/2011, je bilo nagradno vprašanje povezano s poklicem. Vsak mesec pripravimo tudi razstavo knjig o poklicih. »Ko bom velik, bom …« je naslov te razstave. Od septembra 2011 dalje, in vse šolsko leto 2011/2012, je bilo nagradno vprašanje povezano z hišnimi ljubljenčki. Vsak mesec smo pripravili tudi razstavo knjig o hišnih ljubljenčkih. »Naši hišni ljubljenci …« jebil naslov te razstave. Od septembra 2012 dalje, in vse šolsko leto 2012/2013, je bilo nagradno vprašanje povezano z deželami, iz katerih prihajajo naši prijatelji. Vsak mesec smo pripravili tudi razstavo knjig o daljnih deželah. »Hello, salut, hola, živijo …« je bil naslov te razstave. Od septembra 2013 dalje, in vse šolsko leto 2013/2014, je bilo nagradno vprašanje povezano s športom in športniki.. Vsak mesec smo pripravimo tudi razstavo knjig o športu in športnikih. »Pripravljeni, pozor, zdaj!« je bil naslov te razstave. Ciklus nagradnih vprašanj in pripadajočih razstav se je zaključil junija 2014. Pridružili smo se gorenjskim knjižnicam, ki svojim mladim bralcem ponujamo Kvize. Vsakokrat, vsake tri mesece, nov kviz pripravijo v kranjski knjižnici. Kvizi so tematsko različni, skupno jim je, da so zabavni, imajo vsakokrat deset do dvanajst zabavnih in ne pretežkih vprašanj (če pa odgovora ne vemo, je zraven namig, v kateri knjigi se skriva). Kvizi v letu 2014: Zimski olimpijski kviz, Andersenovih nagrajencev kviz, Zasoljeni morski kviz in Strašni zmajski kviz. Začetek 2013. »Superknjiga« mladi bralci predlagajo svojo super knjigo, zgoščenko, DVD … in pogledajo, kaj predlagajo drugi. Mladi bralci svoje superknjige napišejo na glasovnice in jih prilepijo na plakat v knjižnici. Tako priporočijo dobro knjigo tudi drugim bralcem. Kajti v knjižnici je veliko knjig in včasih se je res težko odločiti, katera je dobra. Nedvomno je najboljša tista, ki jo predlagajo vrstniki. Zlate hruške Razstava knjig, opremljenih z nalepkami Zlata hruška. Zlazta hruška je znak za kakovostne otroške in mladinske knjige, ki ga je uvedla Pionirska knjižnica pri Mestni knjižnici Ljubljana. V obilici knjižne produkcije je včasih težko izbrati knjigo, ki bo poleg bralnih užitkov prinašala tudi poučne, likovno zanimive, humorne, aktualne, življenske, domišljijske

 • in druge razsežnosti, ki pozitivno vplivajo na otroke in mladostnike, zato je znak Zlata hruška zelo dobrodošlo vodilo in pomoč otrokom, mladostnikom in staršem pri izbiri kakovostnih knjig. Začetek: september 2012. Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev - rumene nalepke Številke nam govorijo, da naši bralci berejo bistveno več, kot je slovensko povprečje. V Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica je izposoja 19,51 ( v letu 2012:19,13 izvodov na prebivalca ) - zajeti so prebivalci občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje). Ampak ni vse v količini, pomembna je tudi kakovost. In da bi se med knjigami lažje odločili za res kakovostne, smo z rumenimi nalepkami opremili knjige nagrajenih slovenskih avtorjev, na naši domači strani (www.rad.sik.si) pa smo dodali tudi seznam nagrad in nagrajencev. Natisnili smo tudi posebna bralna znamenja, da bi z njimi opozorili na te knjige naše bralce. Akcija poteka od leta 2007 dalje. Projekt je bil predstavljen na strokovnem posvetovanju Knjižnica po mojem okusu: primeri dobre prakse spodbujanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah, 18. november 2010 v Grosupljem. Zloženka Eno pravljico? Neeeee, raje tri!!! (razmišljanja o branju in še o čem) Da bo odgovor na vprašanje, kako naj otroka spodbujamo k branju, lažji, smo v knjižnici pripravili dve zloženki. Ena je namenjena staršem, katerih otroci šele vstopajo v svet branja, druga pa tistim staršem, ki se sprašujejo, kaj storiti, če otrok noče brati. Ena mogočih spodbud je tudi ta, da se otroci vključijo v aktivnosti za spodbujanje branja, ki potekajo v vrtcih, šolah, knjižnicah … V Občini Radovljica, od marca 2006 dalje, zgibanke o branju priložijo k darilu, ki ga starši in otroci dobijo na sprejemu pri županu. Nagradna križanka Enigmatik Marja Stare vsako leto sestavi križanko na temo Andersenovih pravljic. V letu 2014 že devetič. Najbolj brane, poslušane … Vsak mesec s pomočjo računalnika v enotah Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje poiščemo najbolj brane knjige za mladino in odrasle (leposlovje za skupine C, P, M in odrasle; strokovno literaturo za odrasle), najbolj poslušane zgoščenke ter najbolj gledane video filme. Lestvice najbolj branih, poslušanih, gledanih si bralci lahko ogledajo v knjižnici ali pa na domači strani www.rad.sik.si ). RAZNO Srečanja Knjižnica naj bi bila prijeten, svetel, prijazen, topel, družaben … prostor, kamor bi obiskovalci radi zahajali, se pomudili malce dlje, kot je nujno potrebno, se pogovarjali, srečavali … Tako se v matični enoti v Radovljici srečujejo filatelisti, fotografi, operiranke po operaciji raka na dojki (vsak 1. četrtek v mesecu), duhovna skupina (vsako sredo zvečer), meditativna skupina (vsak petek). V matični enoti v Radovljici poteka tudi pouk glasbene šole (ponedeljek); »INSIDE OUT«, od oktobra 2013 »IMPACT« srečanje za mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi čas preživeli na drugačen način (videoigre, pogovori …); »TA VESELI KNJIŽNI KLUB« srečanja za otroke, stare od 5 do 11 let, kjer jih čaka veliko iger, zgodb, ročnih del in vsakovrstnih presenečenj.

 • Sodelovanje z drugimi inštitucijami (ki niso knjižnice, šole, vrtci, muzeji, kulturne ustanove):

  • Kresnička – krizni center za mlade v Lescah: sodelujemo pri programu njihovih gojencev;

  • »Društvo za varstvo okolja Bled« - pripravljajo predavanja v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled.

  • Ljudska univerza Radovljica: • nadaljevali smo sodelovanje s PUM-om – vključili smo jih Srednješolski bralni

  klub; • s programom smo sodelovali v tednu vseživljenskega učenja; • v programu Medgeneracijskega centra smo izvedli predavanje o

  domoznanstvu; • Bralni krožek - v okviru programa Medgeneracijskega centra poteka od

  oktobra dalje; • Zavod za šolstvo RS – razstava o nagrajencih Blaža Kumerdeja Bled v Knjižnici Blaža

  Kumerdeja Bled; • HOSPIC – skupna predavanja na temo demence, raka ( Knjižnici Lesce, Knjižnica

  Blaža Kumerdeja Bled) • Chopenovim prstanom pri izvedbi večera, ki jih popestri glasba in poezija, v

  sodelovanju z veleposlaništvom Poljske. • Društvo slovenskih pisateljev: gostili literarni večer v okviru 46. Mednarodnega

  srečanja pisateljev (PEN) in 1. literarnega festivala literature za mir; • Center za socialno delo Radovljica – pri spodbujanju branja v rejniških družinah,

  projekt »Kdo je napravil Vidku srajčico«; • Dom Janka Benedika Radovljica: izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko in

  predstavitev knjige po izboru knjižničarke enkrat mesečno (Knjiga, moja prijateljica). • Turistično društvo Begunje: v okviru III. begunjske avanture izvedli Pravljični kotiček

  za male in velike.

  Božena Kolman Finžgar

 • RADOVLJICA

  PRIREDITVE ZA ODRASLE

  28. 1. Večer štirih sodobnikov Pesmi Franceta Prešerna, Adama Mickiewicza in Emila Korytka, ki jih bo v poljskem jeziku predstavila

  gospa Marzena KRAJEWSKA, namestnica veleposlanika Republike Poljske v Sloveniji, bodo v

  slovenščini brali člani Linhartovega odra – KUD Radovljica. Na prireditvi v organizaciji Zavoda

  Chopinov zlati prstan bo za glasbeno kuliso poskrbel Klemen ROZMAN, harmonikar iz Glasbene šole

  Radovljica.

  4.2. Podvinska Anka Ob 130-letnici Špicarjevega rojstva bo knjižno objavo prepisa s komentarjem predstavil mag. Jure

  SINOBAD.

  5.2. Iconotheca Valvasoriana O donaciji Fundacije Janez Vajkard Valvasor pri SAZU Knjižnici A. T. Linharta bo spregovoril dr. Lojze

  GOSTIŠA.

  18.2. Portugalske impresije O portugalski literaturi, jeziku, deželi in ljudeh se bosta pogovarjali prevajalka Blažka MÜLLER

  POGRAJC in Alenka BOLE VRABEC.

  10.3. Iskalci resnice in modrosti Skozi dela mojstra Samaela Aun Weorja nas bo v svet duhovnosti popeljal prevajalec del Jani

  Urbanc.

  18.3. Ko se združita poezija in

  kulinarika

  Literarni večer s pesnico Miro Puhar ter ambasadorjema življenja, Tatjano in Mitjem Butul, ki na

  Šrilanki gojita začimbe in ljudi učita, kako uživati v hrani in življenju.

  7.4. Svetloba sonca in njegove sence O svoji knjigi in sončnih urah po Sloveniji bo predavala Jožica Šmid.

  8.4. Babičina kozmetika Predstavitev knjige Mihaele Pichler Radanov, delavnica izdelave kopalne soli ter pilinga in pogostitev

  s čajem iz vrtnic.

  15.4. Slovenska pesem Igorja

  Pirkoviča

  Pogovor o domovinskih pemih z Igorjem Pirkovičem bo vodil Franci Černe, z recitacijami pa bodo

  sodelovali tudi člani Linhartovega odra.

  22.4. Pesem ledu in ognja s Harryjem

  Potterjem

  Pogovor s prevajalcema, ki se spoznata na fantastiko in imata vsak svoj izvir humorja, Jakobom Jašo

  Kenda in Boštjanom Gorencem-Pižamo, se bo pogovarjala Alenka bole Vrabec.

  27.5. Polona Škrinjar: Agneza

  Ortenburška

  Z avtorico se bo o novem romanu pogovarjala Alenka Bole Vrabec, večer pa bodo popestrile igralke

  Linhartovega odra.

  1. PREDSTAVITEV KNJIGE IN/ALI AVTORJA

 • 9.5. Slovensko srečanje PEN Bralni večer udeležencev 46. Mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu. Pogovor s predstavniki

  etiopske, eritrejske, kurdske, sirske in turške književnosti bo vodila Alenka Bole Vrabec.

  23.9. Sanjski dnevnik Prilijte gorivo na plamenček vaših srčnih sanj in se nam pridružite na predstavitvi izredne

  knjige Sanjski dnevnik japonske avtorice Chikako Lee! Njena sporočila vam bo prenesla

  pisateljica, prevajalka in predavateljica mag. Mea Valens in vas spomnila na vse, kar je

  resnično treba narediti, da bi se vaše sanje prelevile v resničnost prej in enostavneje, kot ste

  si drznili pričakovati.14.10. Ne povej, kako sem preživela

  raka

  Predstavitev knjige in življenjske zgodbe Rajke Mirt.

  21.10. Življenjepis Hrvatovega

  Matevža

  Rok Gašperšič bo predstavil življenjepis Matevža Bertonclja iz Zgornje Dobrave, pogovor bo vodila

  Alenka Bole Vrabec.

  18.11. Vojak 1915 - 1918 Vojni dnevnik dr. Jakoba Prešerna iz Begunj na Gorenjskem bo predstavil avtor Janez Žerovc,

  moderiral pa Franci Černe.

  2. 12. Ni prav, da moramo biti bedaki,

  potem pa nas pustijo na miru.

  Črtice, novele, romani, dramska dela - ob omembi enega najplodovitejših slovenskih literatov,

  Toneta Partljiča, publika pričakuje solze smeha, vendar iskrivi umetnik v sebi nosi še marsikaj

  drugega, predvsem pa je svet, ki ga opisuje Tone Partljič točno takšen, kot je v resnici - (pre)večkrat

  tako ozek in neumen, da človeku kaj drugega kot smeh niti ne preostane.

  9. 12. Ke bi jo kdo križem sveta iskal,

  tok take punčke ne najde, kaker

  je vaša Micka

  Večer, posvečen A. T. Linhartu on 225-letnici prve uprizoritve Županove Micke. Program bo

  povezovala Alenka Bole Vrabec, nastopili pa bodo Moški pevski zbor Podnart, Mešani pevski zbor

  Koledva, pod vodstvom Egija Gašperšiča, pianistka Jožica Potočnik in KUD Radovljica, Linhartov oder.

  Večer bo v Baročni dvorani v Radovljici.

  7. 1. Sardinija, sončni sredozemski

  otok

  Na s soncem obsijano Sardinijo nas bo s sliko in besedo popeljal popotnik Janez PRETNAR.

  1.4. Izrael Potopisno predavanje gospe Marije Naglič.

  6.5. Kitajska in Tibet Potopisno predavanje domačinke Mihaele Pichler Radanov.

  2. POTOPISNA PREDAVANJA

 • 13.5. S kolesom iz Evrope do

  Singapurja, Južne Koreje, Egipta

  Potopisno predavanje Borisa Šajteglja o 55.000 kilometrih, prevoženih s kolesom.

  20.5. Z jadrnico za soncem Potovanje, dolgo 4300 morskih milj, od Balearov do Kanarskih otokov in nato preko Atlantika do

  Karibov, nam bo predstavil domačin Miran Zupančič.

  7.10. Svilena cesta 2014: Uzbekistan,

  Tadžikistan, Afganistan in

  Kirgizija

  Dežele osrednje Azije so nekdaj veljale za osrčje Svilene poti. Tisočletja so po njih potovale

  karavane med Kitajsko, Indijo in Sredozemljem. Dandanes je ta skrivnostni svet Evropejcem

  spet nekoliko tuj. Da bi si ga ogledali, smo se po tem skrivnostnem svetu porečja Amu

  Darje, Sir Darye ter gorovij Pamir, Tienshan in Hindukuš odpravili s kamionom. Potopisno

  predavanje bo imel Janez Mihovec.4.11. Vietnam Potopisno predavanje Igorja Fabjana vas bo popeljalo na dolge ure vožnje z vlakom in spalnimi

  avtobusi, izvedeli boste, kje vam sešijejo obleko v enem dnevu, kakšne templje so gradili predniki

  domačinov, kako skuhati vietnamsko kosilo, kaj ponujajo eksotične tržnice, kakšne so tropske plaže,

  kako so pregnali agresorje Američane in kaj je dobro vedeti za preživetje na ulicah, kjer se gnete na

  tisoče motoristov.

  Za posladek bomo pokukali na najpomembnejše praznovanje - festival TET. Takrat z rožami okrasijo

  mesta, namesto novoletne jelke postavijo drevesca kumkvata, pripravijo tradicionalne jedi in

  opravljajo daritve v templjih ali kar na ulici.

  16. 12. Pomoč Bachovih kapljic Na predstavitvi knjige Pomoč Bachovih kapljic bo avtorica Maja Korošak spregovorila o tem, kako

  deluje 39 Bachovih cvetnih esenc ter kako jih uporabljamo, kadar imamo težave v odnosih, s čustvi

  in z zdravjem. Vsak udeleženec si bo po intuitivni metodi lahko izbral svojo esenco.

  12. 12. Vzgoja in izobraževanje – med

  nadzorom in zaupanjem

  Ob izidu knjige S srcem v šoli bo imel predavanje priznan norveški predavatelj Godi Keller.

  Predavanje bo sproti prevajano v slovenščino.

  16. 1. Pogovor o knjigah Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat tudi o novi knjigi avstralske pisateljice Bronnie

  Ware Pet stvari, ki jih umirajoči najbolj obžalujejo.

  20.2. Pogovor o knjigah Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat tudi o novi knjigi Polone ŠKRINJAR: Agneza

  Ortenburška: grofica s Pustega gradu.

  3. POGOVORI O KNJIGAH

 • 20.3. Pogovor o knjigah Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat tudi o novi knjigi avtorja Roberta Markuša,

  LEGIJA: anekdote in tradicija.

  17.4. Pogovor o knjigah Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat tudi o novi knjigi pisateljice Cheryl Strayed,

  Divja.

  15.5. Pogovor o knjigah Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat tudi o knjigi Orkester za poljube pisatelja Ferija

  Lainščka.

  16.10. Pogovor o knjigah Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat tudi o knjigi Telovadci nad prepadom.

  20.11. Pogovor o knjigah Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat tudi o knjigi Vermesa Timurja: Spet je tukaj.

  18. 12. Pogovor o knjigah Srečanje in pogovor o zanimivih novih knjigah, tokrat tudi o knjigi Kruh na zagovoru, avtorja

  Williama Davisa.

  14. 1.

  Ali kvalitetno in zdravo

  prehranjevanje vrača vitalnost?

  Telo je naš najpomembnejši prijatelj. Ali ga dovolj poznamo in pravilno skrbimo zanj? Resnico in

  mite sodobnega sveta o celostni skrbi za vitalno telo nam bo predstavila Talia BIRD, raziskovalka

  mejnih znanosti in refleksologinja.

  21.1. Staranje in demenca: med

  fiziološkimi in bolezenskimi

  spremembami

  Poleg običajnih in pričakovanih sprememb sposobnosti spominjanja in drugih kognitivnih

  sposobnosti se v starosti pojavljajo tudi bolezni, najpogostejša med njimi je Alzheimerjeva

  demenca. Kako prepoznati zgodnje znake te bolezni, kdaj in kje iskati pomoč, pa tudi kaj lahko

  storimo za preventivo, bo tema predavanja, ki ga bo pripravila dr. Daša TROHA.

  11.2. Velika uharica O naši največji sovi bo predaval Rok ROZMAN iz DOOPS.

  25.2. Znanost in vera - zaveznika ali

  nasprotnika?

  O razmerjih med znanostjo in vero bo predaval Gorazd NOVAK.

  3.3. Nove ustvarjalne tehnike Nove tehnike za ustvarjanje bo predstavila Špela Kalan Razinger.

  11.3. Radovljiški jubileji: 500 let

  pečata mesta radovljice

  O starem pečatu in zgodovinskem razvoju simbolov mesta Radovljice bo predaval mag. Jure

  Sinobad.

  19.3. Duhovna in materialna pot

  človeka v 21. Stoletju

  Predstavniki društva Lectorium Rosicrucianum, Ljudmila Hanželič, Bojana Kimovec in Rado Kopač,

  bodo spregovorili o človeku kot mikrokozmosu, svetu v malem.

  25.3. Slovenska istra Šavrinke med domom in mestom. Gostja bo etnologinja Rožana Koštial.

  4. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI

 • 15.5. Furlanski stavbeniki v

  arhitekturi in stavbarstvu

  Gorenjske

  Predavanje dr. Nike Leben, konservatorske svetnice z Zavoda za varstvo kulturne dediščine

  Slovenije, o vlogi furlanskih stavbenikov v arhitekturi v stavbarstvu Gorenjske na prelomu 19.

  stoletja in prenovi meščanske arhitekture v tem času.

  26.5. Ta veseli knjižni svet Zaključna prireditev za udeležence projekta Ta veseli knjižni svet bo v Zadružnem domu Ribno.

  Vabila bomo poslali po pošti.

  10.6. Živeti zdravo, notranja in

  zunanja preobrazba.Bilka Baloh, svetovalka na področju zdrave hrane ter varne detoksikacije telesa, bo

  predavala o pereči temi ostankov pesticidov, kemikalij in ostalih hormonskih motilcih v

  hrani in kozmetiki. Izvedeli bomo, kako se jim uspešno izogibati v živilih in kozmetičnih

  proizvodih ter na kaj moramo biti pri nakupu še posebno pozorni. Govorila bo tudi o

  detoksikaciji, kot eni izmed rešitev za krepitev življenjske energije in spremembi

  življenjskega sloga. Predavanja bodo zaključena z manjšim kulinaričnim prigrizkom, kjer se

  bo posameznik lahko seznanil z pestrostjo enostavnih okusov, ki jo ponuja veganska in

  presna kuhinja.junij, julij in

  avgust

  Poletno branje Brati zunaj je užitek, zlasti v poletnih mesecih, zato vas letos ponovno vabimo na poletno

  branje pred knjižnico.6.10. Čustvena inteligenca v družini Če menite, da v vaši družini prepogosto prihaja do prepirov in slabe volje, če imate občutek,

  da vas partner, starši ali otroci premalo spoštujejo in upoštevajo, če si želite, da bi bili bolj

  slišani, upoštevani in ljubljeni, vas vabimo na predavanje Lea Ivandiča iz Šole čustvene

  inteligence o pomenu družinskih odnosov. 8.10. Furlanski stavbeniki v

  arhitekturi in stavbarstvu

  Gorenjske

  Predavanje dr. Nike Leben, konservatorske svetnice z Zavoda za varstvo kulturne dediščine

  Slovenije, o vlogi furlanskih stavbenikov v arhitekturi v stavbarstvu Gorenjske na prelomu 19.

  stoletja in prenovi meščanske arhitekture v tem času.

  20.10. Onkraj utvar Večerna delavnica za celično zdravljenje in globoko notranjo preobrazbo. Delavnico vodi Maja

  Bratuž, izurjena izvajalka transformativnega celičnega zdravljenja, terapevtka in duhovna učiteljica.

  24.10. Raje filozofijo kot pomirjevala Filozofija ima odgovore na (skoraj) vse. Tudi današnji hiter tempo življenja lahko upočasnimo z

  razumevanjem sveta; da pa ne bi posegali po pomirjevalih, so nam lahko v pomoč misli starih

  modrecev - nasveti, ideje in humor filozofskih naukov nam pridejo lahko prav še dandanes.

  Predavanje bo imel Simon Habjan, diplomirani filozof in doktorand filozofije.

  11.11. Superplenilstvo pri pticah Rok Rozman bo predstavil superplenilstvo pri ptičih, kdaj in zakaj do tega pojava prihaja in katere

  vrste so najpogosteje udeležene v teh procesih.

 • 14.11. Budizem kot svetovni etos Budizem kot najbolj filozofska svetovna religija. Kot taka ponuja nekaj za vsakogar in tudi

  pripadnikom drugih religij odpira etična načela, ki so najbližje večnim resnicam. Je budizem resnična

  'večna filozofija' ali le religija z dobro propagando? Predavanje bo imel Simon Habjan, diplomirani

  filozof in doktorand filozofije.

  3.11. Priročnik za vaš um Delavnico nevrolingvističnega programiranja za osebno odličnost bo vodila Helena Žitnik.

  21.11. Energijske spremembe Predavatelj Bono Baršek, avtor knjižne uspešnice Resnice življenja in vodja skupine Magičnost

  gibanja.

  25.11. Nastanek - načrt ali naključje? Predavanje Gorazda Novaka o vesolju, življenju, naključjih in načrtih? Opazovanja vesolja in narave

  govorijo v prid dovršenega načrta. Kaj pa vse tisto, kar je videti kot slabo načrtovano? In kdo ali kaj

  je avtor načrta?

  5. 12. Politika in filozofija: zakaj smo

  kjer smo

  Politika in filozofija imata dolgo skupno zgodovino. Kaj nas je pripeljalo do sedanjega stanja in

  kakšne so naše opcije za prihodnost? Predava Simon Habjan.

  6.11. Urejanje Gorenjske ceste in

  okolice

  Okrogla miza in pogovor o urejanju osrednjega dela Radovljice.

  8.12. Ko ženska oddide v varno hišo Kaj je varna hiša in kaj materinski dom? Komu sta namenjena? Kako poteka življenje v varni hiši in

  kako v materinskem domu? Svoje izkušnje bodo predstavile strokovne delavke Društva za pomoč

  ženskam in otrokom žrtvam nasilja.

  15. 12. Astrologija, znanost ali

  priložnost?

  Predavala bo Sussanna Lionell Klas, z Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana

  (IPAL).

  6. RAZSTAVE

  januar Ko pride slovo Množica knjig, ki so jih pisatelji po svetu in pri nas napisali o poslednjem obdobju človekovega

  življenja, priča, da je v sodobni družbi postalo umiranje problematično ne le zato, ker je povezano z

  izgubo in žalostjo, ampak predvsem zato, ker je odrinjeno v bolnišnice in domove za ostarele, kot da

  ne bi bilo sestavni del slehernega življenja. Razstavo knjig iz naše zbirke smo pripravili v sodelovanju

  s Slovenskim društvom HOSPIC, OO Gorenjska.

  10.-30.3. Stari pečat in simboli mesta

  Radovljice 1514-2014

  Razstavo o starem pečatu in zgodovinskem razvoju simbolov mesta Radovljice bo pripravil mag. Jure

  Sinobad.

  5. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE DRUGIH ORGANIZATORJEV V KNJIŽNICI

 • marec 21. marec - svetovni dan 21. marec - svetovni dan poezije. Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Mire Puhar.

  14.4. - 30.4. Slovenski dnevi knjige (14. -

  18.4.)

  Razstava romanov slovenskih pisateljev, ki so izšli v letu 2013.

  1.5. - 23.5. Questa kniha is zeer interessant Razstava, ki nas vodi po 28 državah članicah Evropske unije in sodobnih literarnih delih, ki nastajajo

  za otroke.

  23.5. - 15.6. Knjižnica v knjižnici Razstavo, posvečeno jubilejem mesta Radovljice in arhitektu Ivanu Vurniku, bosta pripravila Stane

  Adam in Jure Sinobad.

  1.6. - 15.6. Knjižnica v knjižnici Razstavo, posvečeno jubilejem mesta Radovljice in arhitekta Ivana Vurnika, bosta pripravila

  Stane Adam in Jure Sinobad.september Gorenjska v času prve svotovne vojne 1914 - 1918: zbiramo

  spomine

  Predstavitev zgodb, pisem, dnevnikov, spominov, predmetov ..., povezanih z življenjem na

  fronti, v zaledju, ki so nam jih ob 100-letnici začetka velike vojne zaupali in prinesli naši

  bralci. Spomine smo zapisali, fotografije, pisma , dnevnike ... preslikali, predmete

  fotografirali ... Pripravili smo tudi razstavo knjig in ostalega gradiva na temo prve svetovne

  vojne. november Kdo pravi, da pozimi rožice ne

  cveto

  Samostojna fotografska razstava fotografinje Vide Markovc.

  december Radovljica in Bled - tisoč in

  deset

  Razstavo ob 1010. obletnici prve omembe Bleda v pisnih virih sta pripravila Stane Adam in Jure

  Sinobad.

  december Županova Micka Razstava knjig ob 225-letnici uprizoritve prve Županove Micke.

  1.10. - 30.4. Ta veseli knjižni svet Tudi letos si bralci lahko izberete katerokoli knjigo s seznama Ta veseli knjižni svet. Ob izposoji boste

  dobili zgibanko z ocenjevalnim listom, na katerem boste prebrano knjigo ocenili in nam, če boste

  želeli, zaupali svoje misli o prebranem.

  1. PRAVLJIČNE URE

  30.1. Veseli snežaki Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravila Barbara Klinar.

  27.2. Leteti v širno nebo Pravljico o letenju in sovah bo za otroke, stare vsaj 4 leta, pripravila Irena Razingar.

  7. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE

  OTROŠKE PRIREDITVE

 • 27.3. Pika noče postati velika Glasbena pravljica, prirejena po zgodbah Astrid Lindgren, v izvedbi učencev 6.-9. razreda OŠ Antona

  Janše. Pravljica bo v avli OŠ Antona Janše.

  13.10. Aktivne pravljice Pravljice lahko poslušamo tudi aktivno. Namesto, da bi sedeli pri miru se bomo spremenili v

  pravljične like in oponašali živali, ki v pravljicah nastopajo. Na aktivnih pravljicah bomo poleg

  razgibavanja možgančkov in teles tudi ustvarjalni. Pravljice bodo za predšolske otroke, od 3. leta

  dalje.

  11. 12. Nasmejani snežaki Pravljica in ustvarjalna delavnica z Mojco Košir, za otroke od 4. leta dalje.

  18. 12. Spet je tu … ta čarobni čas Zimsko pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bosta izvedla Alenka Dežman in Andrej

  Jalen.

  9.1. Zimska pravljica Lutkovno predstavo za otroke bo uprizorilo Lutkovno gledališče FRU-FRU iz Ljubljane.

  24.1. Prireditev ob zaključku

  gorenjskega kviza

  Vabimo vas na zaključno prireditev in podelitev nagrad izžrebanim reševalcem kviza Taprav’

  goren’ski kviz. Nekaj utrinkov iz svojega športnega življenja bo posredoval Franci PETEK, kratek skeč

  “Živalska olimpijada” pa bodo izvedli otroci iz Gledališke šole Teatra za vse.

  6.2. Jagoda Lutkovna predstava Teartra za vse, za otroke stare vsaj 3 leta.

  20.2. O Muci Copatarici Lutkovna predstava Lutkovnega gledališča Kranj, za otroke stare vsaj 3 leta.

  6.3. Sonce gre na potep Glasbeno-lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik.

  20.3. Ptiček Predstava Dramske skupine CUDV Draga za otroke od 5. leta dalje.

  3.4. Užaljeni medvedek Otroška predstava Marjana Beline (KD Bohinjska Bela - otroška gledališka skupina) v okviru

  Linhartovega odra, bo v Linhartovi dvorani Radovljica.

  5.4. Kako smo preživeli noč z

  Andersenom

  Predstavitev in razstava utrinkov iz pestrega dogajanja na že 9. tradicionalni Noči z Andersenom.

  17.4. Bara - Bara Predstava Otroškega gledališča Linhartovi čuki Radovljica.

  8.5. Zabavna znanost: Samotni otok Izobraževalna interaktivna predstava z norimi znanstvenimi eksperimenti.

  12.5. Knjižnica - vesolje zakladov Filmsko predstavo Max v zadregi si bodo sodelujoči osnovnošolci lahko ogledali v Linhartovi dvorani

  v Radovljici. Vabila bomo poslali po pošti.

  19.5. Bralnice pod slamnikom - V več

  jezikih – zakaj pa ne?

  O Jakobu in muci Mici, njunih zgodbah, knjigah in še marsičem bo spregovorila pisateljica Barbara

  Hanuš v sodelovanju z Založbo MIŠ.

  2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE

 • 20.5. Knjižnica - vesolje zakladov Sodelujoči otroci iz vrtcev in osnovnošolci si bodo v Kulturnem domu Podnart lahko ogledali

  29.5. Potovanje v deželo klovnade Cirkuška predstava Zavoda Bufeto.

  25. 9. Poletavci Sodelujoči bralci si bodo v knjižnici v Radovljici ogledali čarovniško predstavo Učenje s

  čarovnijo, kjer bodo s pomočjo čarovnika Mateja spoznavali pomembne življenjske nauke.

  Vabila bomo poslali po pošti.2.10. Pukelček Lutkovna predstava v izvedbi KUD Teater za vse.

  9.10. Morska deklica Vabljeni vsi predšolski otroci od 3. leta dalje, da boste pomagali morski deklici, da dobi svoj biser

  nazaj in si na koncu izdelali prave pravcate bisere!

  6.11. Hijacinta Glasbeno igrana predstava.

  20.11. An ban pet podgan V svet izštevank bo otroke, z različnimi tolkalnimi glasbilci, popeljala Marija Kolar.

  27.11. Debela repa Glasbeno igrana predstava strokovnih delavk Vrtca Gorje v sodelovanju z ateljejem Amabile.

  4. 12. Pismo za Božička Lutkovna predstava v izvedbi Gledališča Makarenko iz Radovljice, za otroke od 2. leta dalje.

  3. DELAVNICE

  8.1. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  10.1. Impact Srečanje za vse mlade, stare 13 let in več, ki bi radi preživeli čas na drugačen način.

  15.1. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  16.1. Snežinka Marinka Pravljično delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Lucija Rakovec.

  22.1. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  23.1. Lesni detektiv Kdo je Lesni detektiv in kaj počne? Skupaj bomo vonjali, tipali in poslušali različne vrste lesa. Ali

  veste, iz katerega lesa so tipke na klavirju? Z Barbaro Viki ŠUBIC (Center arhitekture Slovenije) bomo

  iz pripravljenih lesenih likov sestavili vsak svojo hiško s prebivalci in iz hišk ulico.

  29.1. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  5.2. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  7.2. Impact Srečanje za vse mlade, stare 13 let in več, ki bi radi preživeli čas na drugačen način.

  12.2. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  13.2. Ustvarjamo z Mojco Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Mojca KOŠIR.26.2. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

 • 5.3. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  7.3. Impact Srečanje za vse mlade, stare 13 let in več, ki bi radi preživeli čas na drugačen način.

  12.3. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  13.3. Razveseli mamico! Delavnico ob materinskem dnevu bo za otroke, stare vsaj 4 leta, pripravila Saša Jelenc.

  19.3. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  26.3. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  2.4. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  9.4. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  10.4. Velikonočna delavnica Velikonočno delavnico in pravljico za otroke, stare vsaj 4 leta, bosta pripravili Marta Dobravec in

  Alenka Dežman.

  11.4. Impact Srečanje za vse mlade, stare 13 let in več, ki bi radi preživeli čas na drugačen način.

  16.4. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  23.4. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  24.4. Zabavna znanost: Ledena doba Izobraževalna, interaktivna delavnica z znanstvenimi eksperimenti, kot so gosta megla, dimni signal,

  slap peneče kopeli in še mnogo več.

  28.4. Družabne počitnice Prijetno počitniško druženje ob namiznih in video igrah za mlade od 10. - 18. leta.

  29.4. Družabne počitnice Prijetno počitniško druženje ob namiznih in video igrah za mlade od 10. - 18. leta.

  16.5. Impact Srečanje za vse mlade, stare 13 let in več, ki bi radi preživeli čas na drugačen način.

  21.5. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  22.5. Od ovčke do volne Pravljico in ustvarjalno delavnico bo vodila Mojca Košir.

  28.5. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  17. 9. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  24. 9. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  1.10. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  8.10. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  15.10. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  16.10. Ustvarjamo z Mojco Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Mojca Košir.

  17.10. Impact Srečanje za vse mlade, stare 13 let in več, ki bi radi preživeli čas na drugačen način.

  22.10. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

 • 23.10. Pripravimo se na noč čarovnic Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Alenka Gašperin.

  5.11. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  12.11. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  13.11. Risana fotografija Ustvarjalno delavnico za otroke od 5. leta starosti dalje, bo vodil fotograf-dokumentalist Silvo Kokalj.

  19.11. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  26.11. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  3. 12. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  10.12. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  17. 12. Ta veseli klub Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah.

  4. RAZSTAVE

  februar Od pike do slike Razstava otroških del iz Gorenjske hiše otrok, ki nastajajo po metodi Montessori.

  1.-7.3. Od pike do slike Razstava otroških del iz Gorenjske hiše otrok, ki nastajajo po metodi Montessori.

  2.4. - 14.4. IBBY IBBY (Mednarodna zveza za mladinsko književnost) častne liste: pisatelj Slavko Pregl - Radovedne

  pravljice, ilustrator Peter Škerl - Močvirniki, prevajalka Stana Anželj - Vreščji mojster.

  2.4. - 14.4. Moja naj superknjiga Razstava najljubših knjig za otroke po izboru mladih bralcev.

  5.4. - 30.4. Noč z Andersenom Razstava Kako smo preživeli noč z Andersenom.

  16.6 - 30. 6. Pisano poletje Razstava likovnih izdelkov učencev podaljšanega bivanja OŠ ATL Radovljica in učencev POŠ

  Mošnje in Ljubno z učiteljicami OPB.julij in avgust Pisano poletje Razstava likovnih izdelkov učencev podaljšanega bivanja OŠ ATL Radovljica in učencev POŠ

  Mošnje in Ljubno z učiteljicami OPB.september Zlate hruške Razstava knjig, opremljenih z nalpkami Zlata hruška, znakom za kakovostne otroške in

  mladinske knjige.december Božič pri nas, darila za vas Razstava ročnih izdelkov uporabnikov Varstveno delovnega centra Radovljica.

  januar - marec Zimski olimpijski kviz Olimpijska zima prinaša tudi nagradni zimski kviz.

  5. SPODBUJANJE BRANJA

 • april - junij Andersenovih nagrajencev kviz Nagradni kviz o dobitnikih prestižne Andersenove nagrade.

  julij -

  september

  Zasoljeni morski kviz Tokrat boste preverjali počitniško znanje o morskih živalih, vodnih športih in plovilih, znanih

  osebah povezanih z morjem ter še veliko ostali morskih zanimivostih.

  5.4. - 12.5. Nagradna križanka Enigmatik Marjan Stare je tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. Nagradno

  žrebanje bo 15. 5.

  10. 6. - 10. 9. Poletavci Poletni bralci - pol ure branja na dan prežene dolgčas stran! V času poletnih počitnic se

  lahko pridružiš skupini poletnih bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli:

  knjige, stripe, časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim seznamom sodeluješ v

  super nagradnem žrebanju! Poišči bralne sezname v knjižnicah ali na spletu junija, ko

  pričnemo, oddaj svoj seznam do konca avgusta in ne pozabi priti na zaključno zabavo v

  septembru.

  Superknjiga Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD in poglejte kaj predlagajo drugi.

  Nagradno vprašanje za otroke V letošnjem letu bomo spoznavali športe, svoje odgovore lahko oddate v knjižnice ali na spletni

  strani.

  julij in avgust Planet Komplet Za kul počitnice si izposodi komplet knjig in revij, namenjenih prav tebi!

  september Planet Komplet Izposodi si kul komplet knjig in revij, namenjenih prav tebi!

  1. 9. - 31. 3. Knjižnica - vesolje zakladov Branje je zabava in užitek, včasih pa potrebuje malo spodbude, zato s 1. septembrom spet

  začenjamo z akcijo Knjižnica - vesolje zakladov. Vabljeni v knjižnico!

  december Ali si upate tvegati? Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre otroške in mladinske knjige in jih skrili v ovojni papir.

  Vabimo vas, da si jih izposodite in se pustite presenetiti.

 • BLED

  17.1. Kubanski vsakdan Kubo Slovenci kar dobro poznamo, veliko jih je ta karibski otok tudi obiskalo. Dejstvo je, da se Kuba

  spreminja, revolucionarji, ki so ustvarili današnjo državo, se počasi umikajo. Veliko je protislovij,

  Kuba pa ostaja; z lepo naravo, prijaznimi ljudmi in nepozabno glasbo. Na Kubo nas bo s sliko in

  besedo popeljal popotnik Janez Pretnar.

  9.5. Obrazi miru Literarni večer v okviru 46. Mednarodnega srečanja pisateljev in 1. Literarnega festivala literature za

  mir. Pogovor s predstavniki iz Romunije, Francije, Gruzije, Osetije, Črne Gore, Makedonije in Srbije

  bo vodila Barbara Simoniti.

  10.10. Branje za odrasle Predavatelj Rinaldo DiRicchardi-Reichard, pesnik, radijski napovedovalec in novinar, urednik oddaj s

  področja novinarskega raziskovanja indijske etnične skupnosti v RS in publicist.

  14.11. Revolucija duha Predstavitev knjige Mojce Špik, ki je na svoji poti samospoznanja spoznala, da je edino ljubezen tista,

  ki te pripelje do končnega cilja, duhovnega prebujenja. Vabljeni na predstavitev knjige, kjer bomo

  skozi pogovor in praktične nasvete romali globoko v naša srca. Večer bo povezoval Andrej Jalen.

  21.11. Mini golf Bled - prvih petdeset

  let

  Pogovor o treh knjigah in petih desetletjih, ter predstavitev nove knjige Sergeja Učakarja.

  12. 12. Slika iz preteklosti - Z okolšno,

  Bled, prekrasen si

  Slike in knjižico pesmi z etnološkim pridihom Slika iz preteklosti, ki je nastala v sodelovanju z

  Mojstrom Janezom in Grajsko tiskarno, bo predstavila avtorica del, Anja Bunderla.

  14.5. Venezuela O Venezueli, turističnih kapacitetah in turistični ponudbi v tej oddaljeni deželi bo predstavil Žiga Šorli

  v sodelovanju z Veleposlaništvom Bolivarske republike Venezuele v Ljubljani.

  PRIREDITVE ZA ODRASLE

  2. POTOPISNA PREDAVANJA

  1. PREDSTAVITEV KNJIGE IN/ALI AVTORJA

 • 16.5. Tri generacije v Nepalu Marina in Duška Vukaševič bosta spregovorili o vtisih iz oddaljene dežele ter o dobrodelnem

  projektu pomoči šoli v Mungiju.

  19.9. Duhovno potvanje v Indijo okus po Tibetu

  12.2. Priznanja Blaža Kumerdeja

  Zavoda RS za šolstvo

  Otvoritev razstave o Kumerdejevih nagrajencih s kulturnim programom učencev OŠ Bled in vokalno

  skupino Vuč'ce iz OŠ Gorje.

  21.2. Janez Petkoš: Včeraj, danes,

  jutri

  Predstavitev literarnih del avtorja, ki ga skozi življenje vodijo vrednote kot so poštenost, delavnost

  ter pripadnost družini, kraju in narodu.

  21.3. Kako si lahko pomagamo z

  bachovimi kapljicami?

  Predstavitev homeopatije in Bachovih kapljic s primeri iz prakse farmacevtk iz lekarne Bled, Marte

  Poljanšek Zupan, Elene Temelkove in Ane Matelič, ter iz Inštituta za Bachovo cvetno terapijo, Irena

  in Igor Kononenko.

  11.4. Obrazna joga Predstavitev in prikaz aerobnih vaj za krepitev obraznih mišic ter gibov samomasaže obraza, bo

  vodila Katja Škrabar, inštruktorica aerobike.

  18.4. Odločilni trenutek v fotografiji Predavanje Anje Tolar o fotografijah, ki so krojile svet in njihovem pomenu v sodobnosti.

  27.5. Mladi glasbeniki se predstavijo Nastop učencev Glasbene šole Radovljica, ki so doma iz Bleda in okolice.

  26.5. Ta veseli knjižni svet Zaključna prireditev za udeležence projekta Ta veseli knjižni svet bo v Zadružnem domu Ribno.

  Vabila bomo poslali po pošti.

  17.10. Kulturna dediščina izpod peresa

  Vladimirja Siliča

  Blejec Vladimir Silič bo predstavil svoje dosedanje delo na področju ohranjanja kulturne dediščine,

  razstavo fotografij rezljanih vrat ter njegovo zadnje delo, Atlas ledinskih imen občine Bled.

  24.10. Demenca Predavanje Damjana