Obaveštenje vezano za predmet Otpornost materijala (A)rc5.gaf.ni.ac.rs/mehanika/sites/default/files/11/docs/Obavestenje... · Obaveštenje vezano za predmet Otpornost materijala (A) Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku r s8. godine biće održan u petak,

Embed Size (px)

Text of Obaveštenje vezano za predmet Otpornost materijala...

 • Obavetenje vezano za predmet

  Otpornost materijala (A)

  Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku 2018. godine bie odran u petak,

  02.02.2018. godine, sa poetkom u 9h.

  Pravo izlaska na ispit imaju samo studenti koji su odbranili sva 4 domaa zadatka.

  Domai zadaci se mogu braniti u terminima konsultacija.

  Napomena:

  Krajnji rok za odbranu domaih zadataka, bez obzira na to da li bi studenti izali na ispit

  u ovom roku, ili ne, jeste petak, 09.02.2018. godine. Studenti koji ne budu odbranili sve

  domae zadatke do tada morae da sluaju predmet ponovo idue godine.

  Predmetni nastavnik: dr Marina Mijalkovi, red. prof.