Obavijest o podjeli izvjesća 2011

 • View
  351

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • TRGOVAKA KOLA ZAGREB Trg J. F. Kennedyja br. 4 Zagreb, 16. prosinca 2011 god.

  O B A V I J E S T

  o 23. prosinca 2011. godine zadnji je nastavni dan u prvom obrazovnom razdoblju u k. god. 2011./2012. toga dana nastava e se odvijati prema redovnom rasporedu sati

  o 29. prosinca 2011. godine vrit e se podjela izvijea o uspjehu i vladanju prema sljedeem rasporedu: I. A Ivana Gapar 09,45 - u. 39 I. B Ivanka Spaji - Jug 10,15 u. 39 I. C Gorana Vidovi 09,45 u. 38 I. D Ivan Pritianac 09,45 u. 37 I. E Zora Marei 09,45 u. 36 I. F Nataa Grundman - Slavi 09,45 u. 35

  I. Ak Biserka Gulin 09,45 - u. 58 I. Bk Dubravka Kovai 09,45 - u. 57 I. Ck Gordana Drmi 09,45 - u. 56 I. Dk Jasmina Posavec - Tuek 09,45 - u. 55

  II. B Helena Stopi 10,15 - u. 38 II. C Josip Rukelj - 10,15 - u. 37 II. D Gordana Zeli 10,15 - u. 36 II. E Katica Denona 10,15 - u. 35 II. G - Ruica Mari - 10,45 - u. 39 II. H - Mirjana Lazi - 10,45 - u. 38 II. i - Vanda Macekovi - 10,45 - u. 37

  II. Ak Vida Martinko 10,15 - u. 58 II. Bk Ivo krmeta 10,15 - u. 57 II. Ck Ivica Tonkovi 10,15 - u. 56

  III. A Marija Juri - 10,45 - u. 36 III. C Marija Jandrijevi -Puntar 10,45 -u. 35 III. E Leon Arsovski 11,15 u. 39 III. F urica Dvoraek 11,15 - u. 38 III. G - Danica Poljiak - 11,15 - u. 37

  III. Ak Tanja ilovi 10,15 - u. 55 III. Bk Vinka Martinec 10,15 - u. 54 III. Ck Nela Vujevi 10,45 - u. 58

  IV. Ak Luja Miki 10,45 - u. 57 IV. Bk Petrana Rebi 10,45 - u. 56 IV. Ck Mirjana Pavii - 10,45 - u. 55 IV. Dk Katica Naki - 10,45 - u. 54

  o Izvjea o uspjehu i vladanju na kraju prvog obrazovnog razdoblja razrednicima e vratiti roditelji na prvom

  roditeljskom sastanku koji e biti odran na poetku drugog obrazovnog razdoblja. o Takoer, podsjeam uenike kojima je na sjednici Nastavnikog vijea 31. kolovoza 2011. god. odobren prijelaz u

  Trgovaku kolu u Zagrebu, da su obvezni razlikovne ispite poloiti u skladu sa izdanim Rjeenjima. o Ovim putem elim zahvaliti svim uenicima, lanovima njihovih obitelji, te svim zaposlenicima Trgovake kole u

  Zagrebu koji su sudjelovali u dvije humanitarne akcije odrane u naoj koli tijekom mjeseca prosinca 2011. godine o Drugo obrazovno razdoblje poinje u ponedjeljak 16. sijenja 2011. godine i to:

  I. turnus od 08,00 sati II. turnus od 14,00 sati

  o Uenicima i njihovim roditeljima elim sretan i blagoslovljen Boi i novu 2012. godinu

  Uenicima i njihovim roditeljima elim sretan i blagoslovljen Boi i Novu 2012. godinu

  RAVNATELJ KOLE Darko Grguri, prof.