of 83 /83
13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech základních škol Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 9. 2014 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku: § 1 Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. § 2 Obecně závazná vyhláška č. 20/2011 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje. § 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. primátor hlavního města Prahy, v. r. Jiří Vávra I. náměstek primátora hlavního města Prahy, v. r.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská...

Page 1: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

13.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 9. 2014 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Obecně závazná vyhláška č. 20/2011 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. primátor hlavního města Prahy, v. r.

Jiří Vávra I. náměstek primátora hlavního města Prahy, v. r.

Page 2: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

2

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy

Městská část Praha 1 Malostranská základní škola sídlo: Praha 1, Josefská 7/626 Besední Břetislavova Cihelná Černínská Diskařská Dlabačov Dražického Dražického náměstí Gogolova Harantova Hellichova Hrad I. nádvoří Hrad II. nádvoří Hrad III. nádvoří Hradčanské náměstí Hroznová Chotkova Jánská Jánský vršek Jelení – lichá č. Jiřská Josefská Kanovnická Kapucínská Karmelitská Keplerova – sudá č. Klárov Kosárkovo nábřeží Lázeňská Letenská Loretánská Loretánské náměstí Malostranské nábřeží Malostranské náměstí Maltézské náměstí Mariánské hradby Míšeňská Mostecká Na Baště svatého Tomáše Na Kampě Na Náspu Na Opyši Nábřeží Edvarda Beneše

náměstí u sv. Jiří Nebovidská Nerudova Nosticova Nový svět Pelclova Pod Bruskou Pohořelec Prokopská Radnické schody Říční Saská Sněmovní Staré zámecké schody Strahovská Strahovské nádvoří Šeříková Šporkova Thunovská Tomášská Tržiště U Bruských kasáren U Brusnice U Kasáren U Lanové dráhy U lužického semináře U Prašného mostu U Sovových mlýnů U Zlaté studně U železné lávky Újezd Úvoz Valdštejnská Valdštejnské náměstí Velkopřevorské náměstí Vikářská Vítězná – sudá č. Vlašská Všehrdova Zámecká Zámecké schody Zlatá ulička u Daliborky

Page 3: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

3

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky sídlo: Praha 1, Uhelný trh 4/425 28. října Alšovo nábřeží Anenská Anenské náměstí Bartolomějská Betlémská Betlémské náměstí Boršov Celetná – sudá č. Černá Divadelní Havelská Havelská ulička Havířská Husova Jalovcová Jilská Jungmannovo náměstí Kamzíková Kaprova – sudá č. Karlova Karolíny Světlé Konviktská Kožná Krocínova Křemencova Křižovnická Křižovnické náměstí Liliová Linhartská Malé náměstí Mariánské náměstí Martinská Masarykovo nábřeží č. 12 – 38 Melantrichova Michalská Mikulandská Mikulášská Myslíkova – lichá č.

Na Můstku Na Perštýně Na příkopě – lichá č. Na struze Na zábradlí Náprstkova Národní Novotného lávka Opatovická Ostrovní Ovocný trh Perlová Platnéřská Provaznická Průchodní Pštrossova Purkyňova Rytířská Řetězová Seminářská Skořepka Slovanský ostrov Smetanovo nábřeží Spálená – lichá č. a sudá č. 4 – 18 Stříbrná Šítkova U Dobřenských U radnice Uhelný trh V Jirchářích V kotcích Valentinská č. 1 – 9, 11 Vejvodova Veleslavínova Vojtěšská Voršilská Zlatá Žatecká č. 1 – 4, 6 Železná

třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku 1. jazyk 5 hodin týdně, od 6. ročníku 1. i 2. jazyk 4 hodiny týdně), třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (od 3. ročníku posílené hodiny ICT a matematiky, od 6. ročníku i hodiny fyziky): území městské části Praha l

Základní škola náměstí Curieových sídlo: Praha 1, náměstí Curieových 2/886

17. listopadu Anežská Benediktská

Bílkova Břehová Celetná – lichá č.

Page 4: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

4

Červená Dlouhá Dušní Dvořákovo nábřeží Elišky Krásnohorské Haštalská Haštalské náměstí Hradební Jáchymova Jakubská Kaprova – lichá č. Klášterská Kostečná Kozí Králodvorská Maiselova Malá Klášterní Malá Štupartská Masná Na Františku Na Rejdišti náměstí Curieových Náměstí Franze Kafky náměstí Jana Palacha náměstí Republiky – č. p. 1081, 660, 1090

Pařížská Rámová Revoluční – lichá č. Rybná Řásnovka Salvátorská Staroměstské náměstí Široká Štupartská Templová Týn Týnská Týnská ulička U Milosrdných U Obecního domu U obecního dvora U Prašné brány U staré školy U starého hřbitova U Svatého ducha V kolkovně Valentinská – č. 10, 12 – 14 Vězeňská Za Haštalem Žatecká – č. 5, 7 – 10, 12, 14

rozšířená výuka jazyků, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, program vzdělávání mimořádně nadaných žáků: území městské části Praha l

Základní škola J. Gutha – Jarkovského sídlo: Praha 1, Truhlářská 22/1120

Biskupská Biskupský dvůr Havlíčkova Helmova Hybernská – lichá č. Klimentská Lannova Lodecká Lodní mlýny Mlynářská Na Florenci – lichá č. Na Poříčí nábřeží Ludvíka Svobody náměstí Republiky – č. p. 1037, 1077 – 1079 Nové mlýny

Novomlýnská Petrská Petrské náměstí Půtova Revoluční – sudá č. Samcova Soukenická Stárkova Těšňov – lichá č. Truhlářská U nemocenské pojišťovny V celnici Zlatnická Barvířská

školní vzdělávací program zaměřený na všeobecný rozvoj osobnosti, individuální přístup, kvalitní poradenský servis: území městské části Praha l

Page 5: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

5

Základní škola Vodičkova sídlo: Praha 1, Vodičkova 22/683

Bolzanova Čelakovského sady Dlážděná Hybernská – sudá č. Charvátova Jeruzalémská Jindřišská Jungmannova Karlovo náměstí – č. 24 – 26 Krakovská Lazarská Legerova – č. 67 a 69 Magdalény Rettigové Mezibranská Na příkopě – sudá č. Navrátilova Nekázanka Olivova Opletalova Palackého

Panská Politických vězňů Příčná Růžová Řeznická Senovážná Senovážné náměstí Školská Štěpánská – lichá č. 17 – 65, sudá č. 12 – 44 U Bulhara – lichá č. U Půjčovny V Cípu V Jámě Václavské náměstí Ve Smečkách Vladislavova Vodičkova Washingtonova Wilsonova Žitná – lichá č.

třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy – keramika, sochařina, počítačová grafika a animace, méně početné třídy pro děti s poruchami učení, přípravná třída: území městské části Praha 1

Page 6: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

6

Městská část Praha 2 Základní škola, Praha 2, Botičská 8 Albertov Apolinářská Botičská Františka Lenocha Hlavova Horská Korčákova Ke Karlovu – lichá č. 3 – 5, sudá č. 2 – 8 Ladova Na Děkance Na hrobci Na slupi

Na výtoni Plavecká Pod Slovany – lichá č. 3 – 9, sudá č. 2 – 16 Podskalská – lichá č. 3 – 25, sudá č. 12 – 18 Rašínovo nábř. – sudá č. 28 – 50 Studničkova Svobodova Trojická Vinařického Votočkova Vyšehradská – lichá č. 1 – 45, sudá č. 2 – 24

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (fotbal): území hlavního města Prahy Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Americká – lichá č. 1 – 15, sudá č. 2 – 18 Bělehradská – lichá č. l9 – 57, sudá č. 22 – 72 Belgická – lichá č. 1 – 9, sudá č. 2 – 10 Boženy Němcové Čermákova Francouzská – sudá č. 26 – 46 Fričova Fügnerovo nám. U Havlíčkových sadů Jana Masaryka Koperníkova Koubkova Legerova – lichá č. 3 – 21, sudá č. 2 – 28 Londýnská – lichá č. 1 – 13, sudá č. 2 – 10 Lublaňská – lichá č. 5 – 21, sudá č. 2 – 14 Máchova Na Folimance

Na Kleovce Na Kozačce Nad Petruskou Perucká Pod Karlovem Pod Nuselskými schody Pod Zvonařkou Rejskova Rybalkova – sudá č. 2 – 14 Sarajevská Sokolská – lichá č. 1 – 20, sudá č. 4 – 22 Šafaříkova Šmilovského U Zvonařky Varšavská – lichá č. 1 – 23, sudá č. 2 – 26 Wenzigova Záhřebská – sudá č. 2 – 52

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Kladská Mánesova – lichá č. 59 – 89, sudá č. 64 – 94 náměstí Jiřího z Poděbrad č. 1 – 5 Polská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 36 – 62

Slavíkova – lichá č. 1 – 5 Třebízského U Kanálky Vinohradská – lichá č. 69 – 99

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Americká – lichá č. 17 – 43 Anglická – sudá č. 12 – 30

Bělehradská – lichá č. 59 – 95, sudá č. 74 – 130 Belgická – lichá č. 11 – 37, sudá č. 12 – 42

Page 7: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

7

Bruselská Jugoslávská – lichá č. 13 – 29, sudá č. 10 – 22 Londýnská – lichá č. 15 – 83, sudá č. 12 – 62 náměstí Míru č. 15 – 20

Rumunská – lichá č. 21 – 35, sudá č. 22 – 36 Uruguayská – lichá č. 1 – 9, sudá č. 2 – 10 Záhřebská – lichá č. 1 – 27

Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1 Anny Letenské – lichá č. 1 – 17, sudá č. 12 – 18 Anglická – lichá č. 1 – 25 Balbínova Budečská – lichá č. 37 - 47, sudá č. 36 – 48 Čelakovského sady – sudá č. 8 – 12 Čerchovská Helénská Chopinova Ibsenova – lichá č. 1 – 7 Italská Kunětická Krkonošská

Lichnická Mánesova – lichá č. 1 – 57, sudá č. 2 – 62 Na Smetance nám. Míru – č. 1 – 6 Na Švihance Polská – sudá č. 2 – 34 Rubešova Římská – lichá č. 3 – 37, sudá č. 2 – 36 Slavíkova – lichá č. 7 – 29 Škrétova Španělská Vinohradská – lichá č. 11 – 67, sudá č. 6 – 30 Vozová

třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a tělesné výchovy: území hlavního města Prahy Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10 Benátská Dittrichova Dřevná Gorazdova Jenštejnská Jiráskovo nám. Karlovo nám. Lazarská – všechna sudá čísla Masarykovo nábř. Myslíkova – sudá č. 2 – 32 Na hrádku Na Moráni Na poříčním právu Na zbořenci

Na Zderaze Náplavní Odborů Omladinářů Palackého nám. Pod Slovany – lichá č. 11 – 23 Podskalská – lichá č. 27 – 35, sudá 20 - 22 Rašínovo nábř. – sudá č. 52 – 78 Resslova Trojanova Václavská Vodičkova – lichá č. 1 – 7 Vyšehradská – lichá č. 47 – 53, sudá č. 26 – 28 Záhořanského

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (basketbal), ekologie a informační technologie: území hlavního města Prahy Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 Anny Letenské – sudá č. 2 – 10 Americká – sudá č. 20 – 46 Blanická Budečská – lichá č. 1 – 35 Francouzská - lichá č. 1 – 25, sudá č. 2 – 24 Ibsenova č. 2 Korunní – lichá č. 1 – 37, sudá č. 2 – 38 Moravská – lichá č. 1 – 15, sudá č. 2 – 24 nám. Míru č. 7 – 14

Římská – lichá č. 39 – 45, sudá č. 38 – 46 Sázavská Slezská – lichá č. l – 21, sudá č. 2 – 36 Šubertova U Tržnice Uruguayská – lichá č. 11 – 21, sudá č. 12 – 22 Varšavská – lichá č. 25 – 37, sudá č. 28 – 40 Vinohradská – sudá č. 32 – 54 Záhřebská – lichá č. 29 – 43

Page 8: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

8

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (plavání, gymnastika, judo): území hlavního města Prahy Základní škola, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Budečská – sudá č. 2 – 32 Francouzská – č. 27 – 33 Chodská Korunní – lichá č. 39 – 65, sudá č. 40 – 64 Lužická

Moravská – lichá č. 17 – 45, sudá č. 26 – 52 Slezská – sudá č. 38 – 64 Slovenská Šumavská

Základní škola u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 Anglická – sudá č. 2 – 10 Hálkova Ječná Jugoslávská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 8 Kateřinská Ke Karlovu – lichá č. 7 – 21, sudá č. 10 – 24 Legerova – lichá č. 23 – 65, sudá č. 30 – 82 Lipová Lublaňská – lichá č. 31 – 67, sudá č. 16 – 38 Malá Štěpánská Melounová Mikovcova Na bojišti Na Rybníčku

nám. I. P. Pavlova Pod Větrovem Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č. 1 – 5, sudá č. 2 – 10 Tylovo nám. Tyršova U nemocnice V tůních Viničná Vocelova Žitná – všechna sudá čísla

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 Čiklova – lichá č. 1 – 13 Hostivítova Jaromírova K Rotundě Krokova Libušina Lumírova Na Libušince Neklanova Nezamyslova Oldřichova Ostrčilovo nám.

Přemyslova Rašínovo nábř. – sudá č. 2 – 26 Sekaninova Slavojova Soběslavova Spytihněvova Svatoplukova Štulcova Vnislavova V Pevnosti Vratislavova

Page 9: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

9

Městská část Praha 3 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Boleslavská Čáslavská Hollarovo náměstí Horní Stromky Hradecká Chrudimská Izraelská Jičínská – lichá č. 1 – 7, sudá č. 2 – 10 Kolínská Korunní – lichá č. 67 – 133 Kouřimská Květná Libická náměstí Jiřího z Lobkovic Nitranská

Perunova Písecká Řipská Slezská – lichá č. 23 – 127, sudá č. 66 – 146 Soběslavská Šrobárova – lichá čísla U Vinohradské nemocnice U Vinohradského hřbitova U vodárny – sudá čísla Vinohradská – sudá č. 56 – 200, lichá č. 101 – 157 V Horní Stromce Votická Zásmucká

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 Blahníkova Bořivojova – lichá č. 25 – 73, sudá č. 34 – 80 Cimburkova Čajkovského Dalimilova Havlíčkovo náměstí Husinecká Husitská Chelčického Chlumova Chvalova Jeronýmova Koněvova – lichá č. 1 – 13, sudá č. 2 – 28 Kostnické náměstí Lipanská Milíčova

Orebitská Pod Vítkovem Prokopova Prokopovo náměstí Prvního pluku Příběnická Roháčova – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 22 Rokycanova Sabinova Seifertova – lichá č. 59 – 97, sudá č. 34 – 50 Štítného Táboritská – lichá č. 1 – 25, sudá č. 2 – 18 Tachovské náměstí Trocnovská U božích bojovníků U památníku

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 Baranova Blahoslavova Bořivojova – sudá č. 2 – 32 Černínova Českobratrská Domažlická Hájkova Jagelonská – lichá č. od 23 výše, sudá č. od 24 výše Jeseniova – lichá č. 1 – 83, sudá č. 2 – 60, sídliště Parukářka Jičínská – lichá č. 9 – 49

Kališnická Ke kapslovně Koldínova Komenského náměstí Koněvova – lichá č. 15 – 101, sudá č. 30 – 106 Křišťanova Lucemburská – lichá č. od 21 výše, sudá 32 a výše Lukášova Malešická náměstí Barikád Olšanská

Page 10: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

10

Olšanské náměstí Ondříčkova – lichá č. 19 – 39 Ostromečská Pitterova Pod Parukářkou Přemyslovská – lichá č. od 29 výše, sudá č. od 28 výše Radhošťská – sudá

Roháčova – lichá č. 21 – 115, sudá č. 24 – 96 Sauerova Sudoměřská Táboritská – sudá č. od 20 výše Tovačovského V kapslovně Žerotínova Žižkovo náměstí

Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 l. stupeň Biskupcova – lichá č. 75 – 95, sudá č. 62 – 80 Jeseniova – lichá č. 153 – 159 Koněvova – sudá č. 208 – 236 Květinková – lichá č. l – 11, sudá č. 2 – 10 Malešická 59 Mezi domky Na chmelnici Na Jarově Na mokřině Na rovnosti Na Vackově Na Viktorce Olgy Havlové

Plavínova Pod Jarovem Pod Chmelnicí Pod lipami – lichá č. l – 21, sudá č. 2 – 36 Rixdorfská Schöfflerova Strážní – lichá č. 1 – 7, sudá č. 2 – 10 U staré cihelny V Rozkvětu V zahrádkách V Zeleni Za Vackovem

pro 2. stupeň patří tento školský obvod k ZŠ a MŠ Chmelnice, K Lučinám 18 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 Ambrožova Basilejské náměstí Biskupcova – lichá č. 1 – 73, sudá č. 2 – 60 Buchovcova Jana Želivského Jeseniova – lichá č. 85 – 151, sudá č. 96 – 202 Jilmová K Červenému dvoru Koněvova – sudá č. 108 – 152 Loudova Malešická Na hlídce – lichá č. 1 – 9, sudá č. 2 – 8

Na Parukářce Na Třebešíně Na Vápence Nad Třebešínem III Pod kapličkou Rečkova U nákladového nádraží U zásobní zahrady Viklefova Za žižkovskou vozovnou – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 20 Zelenky-Hajského

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (atletiky): území hlavního města Prahy Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 Buková Habrová K chmelnici K lučinám Koněvova – lichá č. od 205 výše, sudá č. od 238 výše Křivá

Květinková – lichá č. od 13 výše, sudá č. od 12 výše Luční Na Balkáně – sudá č. od 68 výše Na lučinách Na vrcholu Nad lukami

Page 11: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

11

Osiková Pod lipami – lichá č. od 23 výše, sudá č. od 38 výše Spojovací – sudá č. 28 – 50

U kněžské louky V jezerách V okruží

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 Blodkova Bořivojova Jagellonská náměstí Jiřího z Poděbrad Laubova Lucemburská – lichá č. 1 – 25, sudá č. 2 – 30 Mahlerovy sady

Milešovská Ondříčkova – lichá č. 1 – 17, sudá č. 2 – 48 Orlická Přemyslovská – lichá č. 1 – 27, sudá č. 2 – 26 Radhošťská – lichá Slavíkova – sudá č. 2 – 18 Velehradská

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 Hořanská Hraniční Koněvova – lichá č. 105 – 203, sudá č. 156 – 194 Kunešova K Vrcholu Na Balkáně – sudá č. 2 – 66 Nad Ohradou Na hlídce – lichá č. 11 – 23, sudá č. 10 – 22 Na Ohradě

Na vlastním Novovysočanská 1a, 1 Pod Krejcárkem Pod vrcholem Strážní – lichá č. 9 – 27, sudá č. 12 – 28 Šikmá V bezpečí V domově Za žižkovskou vozovnou – od č. 22 výše

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 Bořivojova – lichá č. 75 – 107, sudá č. 82 – 122 Fibichova Italská č. 36, 38 Ježkova Krásova Křížkovského Kubelíkova Lupáčova náměstí Winstona Churchilla Pospíšilova Přibyslavská

Řehořova Seifertova – lichá č. 1 – 57, sudá č. 2 – 32 Siwiecova Sladkovského náměstí Slavíkova – sudá č. 20 - 30 Ševčíkova Škroupovo náměstí U Rajské zahrady Víta Nejedlého Vlkova Vozová Zvonařova

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 škola s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií: území městské části Praha 3

Page 12: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

12

Městská část Praha 4 Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 Batelovská Bítovská – sudá č. 12 – 32, lichá č. 17 – 77 Budějovická – č. p. 281, 282, 340 - 480 Čerčanská Hodonínská Ješetická Jihlavská Krumlovská Kvestorská Pelhřimovská Počátecká

Pod Dálnicí Pod Vršovickou vodárnou I, II, III Přímětická Sedlčanská Strmilovská Třeboňská Vokáčova Vyskočilova Znojemská Žirovnická

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 Aksamitova Dobrušská Filosofská Jitřní Jílovská – lichá – č. 49 – 75 K dubinám K Zátiší Kamenitá Klánova Korandova Ludvíkova Machovcova Mezi lysinami Mezi stráněmi Mikuleckého Modřanská Na dlouhé mezi Na dubině Na lysinách Na výspě Na výstupu Nad branickým pivovarem Nad hájem Nad koupadly Nad lesem Nad pruhy Nad údolím Nad Zátiším

Ohnivcova Poberova Pod kopcem Pod lysinami Polední Půlnoční Skaláků Stavbařů Táhlá Talafůsova U koupadel U nás – č. p. 538, 878 U propusti U vodotoku U Zátiší V Hodkovičkách V lučinách V mokřinách V Zátiší Ve lhotce Ve studeném Večerní Věkova Vítovcova Vostrého Žalmanova Židlického

třídy s rozšířenou výukou jazyků: třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: území městské části Praha 4 První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Bartákova Bystřická

Page 13: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

13

Horáčkova Jeremenkova – lichá č. 107 – 153 Květnových bojů Milevská – č. liché 7, č. sudá 18 – 36

Na strži – lichá – č. 39 – 61 Stalichova V rovinách – lichá č. 1 – 51

škola s rozšířenou výukou jazyků: území městské části Praha 4 Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Bernolákova Bohrova Čimelická Hečkova Hurbanova Jalodvorská Jánošíkova K výzkumným ústavům Kukučínova Kunratická Kyjovská Libušská Lukešova Mezilesní Mirotická Moysesova Murgašova Na Borovém Na Jezerách Na Močále Na Okruhu Na příčce – č. p. 1017, 1039, 1041 Na rovinách – č. p. 20, 154, 304, 312, 316, 324, 390, 396, 771, 772, 843, 966, 1003, 1047 Na Větrově – č. p. 41, 119, 127, 140, 142 – 144, 152, 314, 392, 803, 889, 940, 999 Novohrádecká Paběnická Pasteurova

Pod Jalovým dvorem Pod Krčským lesem Ružinovská Sládkovičova Slepá II Sulická – bez č. p. 120, 218-221, 376, 492, 1406 Šípková Štúrova – č. p. 173, 190, 309, 1707, 1708, 1158, 1417 Tajovského Tavolníková Trnková Třebejická U družstva Tempo – č. p. 228, 238 – 242, 249, 264, 265, 272 – 274, 789 U Nového dvora – č. p. 111, 112, 258, 790, 1043 V jehličí V lískách V pláni V Štíhlách V zahradní čtvrti – č. p. 81, 84 – 88, 160, 162, 174 – 176, 350, 364, 601 Za dvorem Za Jalovým dvorem Zálesí – č. p. 27, 46 – 49, 55, 57, 70, 297, 328, 547, 548, 1122 – 1129

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 Bohuslava Martinů Dvorecké nám. Gončarenkova Hudečkova Jasná I, II Jeremenkova – bez č. 107 – 153 K vysoké cestě Ke Klínku Kovriginova Kubištova Na Dobešce Na rozhledu Na Zvoničce

Na Zemance Nad lomem Panuškova Perlitova Pod srázem Příkrá Rakousova Roškotova Saveljevova Sitteho Srázná Stará cesta Terasovitá

Page 14: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

14

U Dobešky U družstva Práce U dubu U háje

V křovinách V podhájí Za skalkou Zapadlá

třídy s rozšířenou výukou jazyků: území městské části Praha 4 Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100 Dobřejovická Havlovického Hodkovická – č. p. 763 – 768 Jílovská – č. 1 – 47 K Novému dvoru Kamenitá Mariánská – č. 2 – 16, 17 – 41 Na příčce – č. p. 72, 158, 224, 1025, 1028 Na rovinách – č. p. 135, 278, 279, 447, 585, 602, 835 Na Větrově – č. p. 67 – 69, 83, 137, 196 – 201, 306, 393, 541, 542, 565, 566, 569, 570, 616, 792, 821, 977, 990, 991, 1004, 1011 Nad lesním divadlem Němčická – č. p. 1111 – 1112 Novodvorská Písnická – č. p. 763 – 768 Psohlavců

Růženínská – pouze sudá č. orientační Slepá I Toušenská U družstva Tempo – č. p. 168, 169, 183, 184, 202, 203, 209, 807 U lázní U lesa U nás – č. 7 – 13 U Nového dvora – č. p. 215 - 218 Údolní V Zahradní čtvrti – č. p. 222, 223, 232 – 236, 311, 318, 319, 449, 823, 830 Vavřenova Vzdušná Zálesí – č. p. 29, 32, 76, 354, 355, 444, 557, 560 – 562, 1073 Zátišská

Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 10 Boční I., II Božkovská Čtyřdílná Hlavní Holčovická Jihovýchodní – všechny ulice I – IX Jihozápadní – všechny ulice I – VI Jižní – všechny ulice I – XVII Jižní nám. Kremnická Nad sady Při trati Púchovská Roztylské nám. Roztylské sady

Severní – všechny ulice I – XI Severovýchodní – všechny ulice I – VI Severozápadní – všechny ulice I –VI Sliačská č. p. 3019 Trenčínská Trnavská Vestavěná Vrútecká Východní nám. Zalomená Zapomenutá Zastrčená Zvolenská Žilinská

přípravná třída: území městské části Praha 4 Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Bartoškova – č. 1 – 6 Bělehradská – č. 1 – 18 Boleslavova

Božetěchova Ctiborova Ctiradova

Page 15: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

15

Čestmírova Čiklova – lichá č. 15 – 23, sudá č. 2 5. května – lichá č. 55 - 63, sudá č. 62 – 72 Kosmova Křesomyslova Mečislavova Lounských Mojmírova Na bitevní pláni Na Bučance Na Fidlovačce Na ostrůvku Na Pankráci – č. 45 – 59

Na Vítězné pláni Na Zámecké nám. Bratří Synků Nuselská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 14 Otakarova Petra Rezka Rostislavova – lichá č. 21 – 27, sudá č. 24 – 26 Štětkova – č. 20 – 26 U gymnázia Vlastislavova Závišova Žateckých

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 Dvorecká Dvouramenná K sídlišti Kaplická Ke Hlásce Milevská – č. sudá 2 – 14 Na vrstvách Nad cihelnou Nad kolonií

Nad Ondřejovem Nad Pekařkou – od č. 25 výše Nad vrstvami Pod Pekařkou od č. 25 výše Pujmanové Terasovitá V Ondřejově V rovinách – lichá č. 53 – 113, sudá čísla Za Pekařkou

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1 Adamovská Bohdalec Čapkova Děkanská Dolní Horní Chodovská Jaurisova Jívenská K Podjezdu Kapitulská Kloboučnická Magistrů Maroldova

Mendíků Na kolejním statku Nad Vinným potokem Nová Nuselská – č. 45 – 120 Pod pramenem Pod stárkou Svatoslavova – sudá č. 24 – 28 Tymlova U michelského mlýna V Horkách Ve vilách Vyšší

třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů: přípravná třída: území městské části Praha 4 Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54 Bělčická Bojanovická Dunická Hlavní Hrusická

Huťská Choceradská Chodovská Krajánkova Malovická

Page 16: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

16

Měchenická Na Chodovci Podle náhonu Postupická Senohrabská Struhařovská

Střimilická Svojšovická U mlýna Zárybničná Zvánovická

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 Kačerovská Krajová Mezipolí Na brázdě Na dědinách Na dílech Na Kačerově Na lánech Na líše Na návrší Na nivách Na rolích

Na novině Na úhoru Na úlehli Na vrstevnici Na záhonech Pekárenská Podle Kačerova Při trati Sliačská – č. p. 3069 Souvratní V zápolí

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393 Dolnokrčská K Ryšánce Kovařovicova Na Dvorcích Na planině Na Ryšánce Na staré cestě Na staré vinici Na vrstevnici Nad obcí I - II Nad Zemankou Návrší Nová cesta

Pod vrstevnicí Pod Zemankou Radova Ružinovská Štúrova Točitá U Ryšánky V Pláni Vikova Za pruhy Zelený pruh Zemanka

třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů: území městské části Praha 4 Základní škola, Praha 4, Nedvědovo nám. 140 Brabcova Břidličná Hofmannova Levá Lopatecká Mikuláše z Husi Na dolinách – č. p. 27 – 47, lichá č. 1 – 25, sudá č. 2 – 30 Na Kavčích horách Na Klaudiánce Na Klikovce – lichá č. 1 – 9

Na Podkovce Na Topolce Na Zlatnici Nad cementárnou Nad ostrovem Nad sokolovnou Nad Spádem – lichá č. 1 – 5, sudá č. 2 – 8 Nedvědovo nám. Pod Vyšehradem Podolská Podolské schody

Page 17: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

17

Pravá Podolské nábř. Pod Klaudiánkou Rybářská Sinkulova U Jedličkova ústavu U Kublova

U podolského sanatoria U vápenné skály Vápencová Ve Svahu Vodárenská Voráčovská Výchozí

přípravná třída: třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: území městské části Praha 4 Základní škola, Praha 4, Ohradní 49 Baarova Hadovitá Hanusova Jemnická Michelská – lichá č. 43 – 47, 51, 55 – 69, č. p. 888 Na křivině Na schodech Nuselská – od č. 121 a výše Ohradní Pobočná Pod farou

Prostřední Průčelní Přímětická Telčská U Botiče U Hellady U plynárny U Pomníku V úhlu Vnější Vnitřní Vokáčova

speciální třídy pro žáky s poruchami učení: území městské části Praha 4 Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2 Dačického Děkanská vinice I, II Doudova Hvězdova – lichá č. bez 27 – 41, sudá č. Kischova Kotorská Lomnického Lopatecká – sudá č. 24 – 36 Marie Cibulkové Mikuláše z Husi č. p. 3 – 11 Na dolinách č. 32 – 52

Na hřebenech I, II Na lysině Na Pankráci – lichá č. 33 – 37, sudá č. 12 – 54 Na sypčině Plamínkové Pod Děkankou Štětkova - č. 1, 3 U Děkanky U podolského hřbitova Voráčovská – lichá č. 7 – 13, sudá č. 10 – 14

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: území městské části Praha 4 Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 Antala Staška Blažíčkova Budějovická – sudá č. 34 – 144 Dudínská Fillova Herálecká

Humpolecká Holasova Hornokrčská Jankovská K Habrovce Krčská

Page 18: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

18

Kremličkova Krchlebská Kunžacká Kykalova Matěchova Matek Na Krčské stráni Na sponě Na strži – lichá č. 1 – 9, č. sudá 2 – 30 Na zrušené cestě Nad Havlem Nad pískovnou Nad svahem Neveklovská Obětí 6. května Olbrachtova Pacovská Paprsková Pecharova Pod višňovkou Pod rovinou Postranní Přechodní Rabasova Rodvinovská

Rosečská Rozárčina Smilovská Sulická – č. p. 120, 218 – 221, 376, 492, 1406 Ševce Matouše Tilschova U Habrovky U kola U krčské vodárny U krčského nádraží U nových domů I U nových domů II U nových domů III U Společenské zahrady U strže V kole V podzámčí V polích Valtínovská Višňová Vídeňská Za obecním úřadem Za Zelenou liškou Zachova

přípravná třída: speciální třídy pro žáky s poruchami chování: území městské části Praha 4 Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Doudlebská Družnosti Družstevní ochoz Hvězdova – lichá č. 27 – 41 K ochozu Na Jezerce Na lepším Na Pankráci – lichá č. 95 – 121, sudá č. 72 – 82 Na úspěchu Na Veselí Na výsledku I, II Nad Jezerkou Nad Nuslemi Nad studánkou Nám. Hrdinů 5. května – lichá č. 1 – 27, sudá č. 2 – 38 Pikrtova Pod lázní

Rovnoběžná Sdružení Sevřená Soudní Spolupráce Svážná U čtyř domů U družstev U družstva Ideál U družstva Repo U družstva Život U Jezerky U Libušiných lázní U Slovanské pojišťovny U Svépomoci V Občanském domově V zálomu Zdaru Zdařilá

přípravná třída: území městské části Praha 4

Page 19: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

19

Základní škola, Praha 4, Školní 700 Bezová Branická Jiskrova Ke Krči Mezivrší Na Mlejnku Na usedlosti Na vinohradu Nad kostelem Nad křížkem Nad malým mýtem Nad přívozem Nad strouhou Nad Šálkovnou Nad vinohradem

Pod Jiráskovou čtvrtí Pod křížkem Pod svahem Pod vinohradem Šífařská Školní U staré pošty U Šálkovny V malých domech I, II, III V závitu Ve dvoře Vlnitá Vrbova Za mlýnem Zelinářská

Základní škola, Praha 4, Táborská 45 Bartoškova – od č. 16 výše Bohuslava ze Švamberka Družstevní Hradeckých Na květnici Na Pankráci – lichá č. 61 – 81 Nad Nuslemi – lichá č. 7 – 11, sudá č. 6, 10 – 26 nám. Generála Kutlvašra Nuselská – lichá č. 15 – 43, sudá č. 16 – 44 5. května – lichá č. 29 – 49, sudá č. 40 – 58 Pod sokolovnou

Pod Terebkou Pod vilami Rostislavova – lichá č. 1 – 13, sudá č. 2 – 14 Sezimova Svatoslavova - č. 4 – 20 Táborská U křížku U Pernštejnských Viktorínova – sudá č. 2 – 10 V luhu V podluží Vladimírova

Page 20: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

20

Městská část Praha 5 Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 Barrandovská Devonská Dreyerova Filmařská Gabinova Geologická Hlubočepská Holyňská Chaplinovo nám. Chlupáčova Chotečská Chýnická K Dalejím Ke hřbitovu Klínecká Kosořská Kříženeckého nám. Lamačova Lipského Lohnického Lochkovská Lumierů Malá Michnovka Michnovka Miroslava Hamra Na Habrově Na Placích

Na srpečku Na Zlíchově Na Žvahově Nad konečnou Nad pomníkem Nad Zlíchovem Noutonická Nový Zlíchov Pod Ateliéry Pod Habrovou Pod útesy Pod Žvahovem Pražského Prosluněná Renoirova Roblínská Silurská Skalní Slavínského Slivenecká Švábova Třebotovská V bokách I., II., III. V násypu Výhledová Zbraslavská (Hlubočepy) Žvahovská

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 Borského Brichtova Bublavská Dasnická Do Klukovic Grussova Habartovská Hilmarova Högerova Kabátové K Barrandovu Ke Smíchovu Kováříkova Krškova Kurandové Lipová alej Machatého Návětrná Peškova Pivcova

Podbělová Pod třešněmi Šejbalové Štěpařská Tilleho nám. Tréglova Trnkovo nám. U Akátů U Náhonu U Sídliště U Šípku V Javoříčku V Klukovicích V remízku V zálesí Voskovcova Wassermannova Werichova Záhorského Za Knotkem

Page 21: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

21

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861 Arbesovo nám. Císařská louka Dětský ostrov Dienzenhoferovy sady Drtinova Elišky Peškové Holečkova – lichá č. 1 – 31, sudá 2 – 10 Hořejší nábř. Janáčkovo nábř. – lichá č. 1 – 63 Jindřicha Plachty Kartouzská – č. 1 – 6 Kořenského Kotevní Kroftova Lesnická Lidická Malátova Matoušova Mělnická Moulíkova Na bělidle Na Celné Na Plzeňce Na Valentince Nábřežní Nádražní nám. 14. října nám. Kinských

Pavla Švandy ze Semčic Pecháčkova Petřínská Petřínské sady Pivovarská Plaská Preslova Rošických Rozkošného Staropramenná Strakonická Svornosti Šermířská Šeříková Štefánikova Lidická U Královské louky U železničního mostu Újezd V botanice V lesíčku Victora Huga Vítězná Vltavská Vodní Vrázova Zborovská Zubatého

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060 Brožíkova Donátova Duškova Erbenova Grafická Holečkova – lichá č. 33 – 71, sudá č. 16 – 40 Kartouzská – č. 7, 8, 9, 11, 14, 16 Kmochova Kobrova Mošnova – lichá č. 3 – 29, sudá č. 2 – 8 Mozartova

Na Čečeličce Plzeňská – lichá č. 1 – 43, sudá č. 2 – 72 Švédská Tichá Tomáškova U Nesypky U Paliárky U Trojice Vrchlického – lichá č. 1 – 31, sudá č. 2 – 32 Zapova

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 Arbesovo nám. Císařská louka Dětský ostrov Dienzenhoferovy sady Drtinova Elišky Peškové Holečkova – lichá č. 1 – 31, sudá 2 – 10

Hořejší nábř. Janáčkovo nábř. – lichá č. 1 – 63 Jindřicha Plachty Kartouzská – č. 1 – 6 Kořenského Kotevní Kroftova

Page 22: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

22

Lesnická Lidická Malátova Matoušova Mělnická Moulíkova Na bělidle Na Celné Na Plzeňce Na Valentince Nábřežní Nádražní nám. 14. října nám. Kinských Pavla Švandy ze Semčic Pecháčkova Petřínská Petřínské sady Pivovarská Plaská Preslova

Rošických Rozkošného Staropramenná Strakonická Svornosti Šermířská Šeříková Štefánikova U Královské louky U železničního mostu Újezd V botanice V lesíčku Victora Huga Vítězná Vltavská Vodní Vrázova Zborovská Zubatého

Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 Beníškové Cetyňská Cibulka Destinové Dubrovnická Fabiánova Hübnerové K zastávce Karenova Ke Klimentce Ke Kotlářce Košířské nám. Kvapilova Linhartova Lovčenská Lukavského Musílkova Na odbočce Na sklonku Na Stárce Na Šmukýřce Na výši Na Zámyšli Nad Hliníkem Nad Kavalírkou Nad Kuliškou Nad Turbovou Nad zámečkem Nad Zámečnicí Naskové Nedošínské

Nepomucká Píseckého Pod Buďánkou Pod Kavalírkou Pod Klamovkou Pod Skalkou Pod školou Pod Šmukýřkou Průchova Před Cibulkami Schodová Slávy Horníka Smolíkova Strakatého Štěpánkova Trojdílná Tůmova U Cibulky U dvou srpů U Kavalírky U Klimentky U lesíka U tenisu U Vojanky U Zámečnice Upolínová V břízkách V Cibulkách V Ostružiní Vejražkova V Stráni

Page 23: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

23

pro 2. stupeň také část školského obvodu Základní školy Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720Hlaváčkova Holečkova – lichá č. 73 – 131, sudá č. 42 – 86 Jinonická – lichá č. 1 – 63, sudá č. 4 – 46 Klamovka Mahenova Mošnova – lichá č. 31 – 49 Nad Buďánkami I, II, III Nad Mlynářkou Nad Výšinkou Plzeňská – lichá č. 47 – 213, sudá č. 74 – 230 Pod Klikovkou Pod lipkami

Pod radnicí Pod Výšinkou Prachnerova Podbělohorská Starokošířská Třístoličná U Demartinky U Klikovky U Tyrše Vrchlického – lichá č. 39 – 53, sudá č. 34 – 100

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 1. stupeň ZŠ Hlaváčkova Holečkova – lichá č. 73 – 131, sudá č. 42 – 86 Churáňovská Jezerní Jinonická – lichá č. 1 – 63, sudá č. 4 – 76 Klamovka Libínská Mahenova Mošnova – lichá č. 31 – 49 Na Císařce Na Hřebenkách Na Šumavě Na vršku Nad Buďánkami I, II, III Nad Klamovkou Nad Klikovkou Nad Mlynářkou Nad Palatou Nad Výšinkou Pěší Plzeňská – lichá č. 47 – 213, sudá č. 74 – 230 Pod Císařkou Pod Fialkou Pod hájem Pod Hybšmankou

Pod Klikovkou Pod lipkami Pod Palatou Pod radnicí Pod Spiritkou Pod stadiony Pod Výšinkou Prachnerova Podbělohorská Smrčinská Starokošířská Třístoličná Turistická U Demartinky U Klikovky U Okrouhlíku U Palaty U Pernikářky U Plátenice U Tyrše Vaníčkova Vrchlického – lichá č. 39 – 53, sudá č. 34 – 100 Zdíkovská

pro 2. stupeň patří tento školský obvod k Základní škole Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 a Základní škole a mateřská škole Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 Braunova Děvínská Dobříšská Franty Kocourka Holubova

K Závěrce Ke Sklárně Kesnerka Klímova Koulka

Page 24: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

24

Kroupova Křížová Kutvirtova Lučištníků Malá Xaveriova Na Brabenci Na Hutmance Na Konvářce Na Laurové Na loužku Na Neklance Nad Kesnerkou Nad Konvářkou Nad Koulkou Nad Laurovou Pajerova Pechlátova

Pod Barvířkou Pod Brentovou Pod Děvínem Pod Kesnerkou Pod Závěrkou Pravoúhlá Přímá Radlická – lichá č. 1 – 109, sudá č. 2 – 142 Šárčina Štorkánova Tetínská U Dívčích hradů U kostela U smíchovského hřbitova U starého židovského hřbitova Výmolova Xavierova

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 Astlova Bieblova Bozděchova Černochova Česká Fráni Šrámka Hillebrantova Holátova Hoškova Houdova Husovy sady Jenišovská Jinonická - č. 78 – 110 Karla Engliše K Měchurce K Popelce Ke Koulce Klicperova Konečná Kováků Malá Houdova Mikšovského Mrázovka Na Březince Na Cihlářce Na Černém vrchu Na Doubkové Na FarkáněI I, II, III, IV Na Pavím vrchu Na pláni Na Popelce Na Provaznici Na Skalce Na Václavce

Na Věnečku Na vysoké I, II Na Zatlance Nad Bertramkou Nad Husovými sady Nad Mrázovkou Nad Popelkou Nad Santoškou Nad Václavkou nám. Josefa Machka nám. Na Farkáně Od Vysoké Ostrovského Peroutkova Pod tratí Randova Stroupežnického Štochlova Tomkova Kováků Trachtova U Blaženky U Klavírky U Malvazinky U Mrázovky U Nikolajky U Sanopzu U Rantošky U slévárny U Šalamounky U teplárny Urbanova Za Ženskými domovy Zoubkova

Page 25: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

25

Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Bochovská Brzorádových Břežánecká Butovická Do polí Hlubocká Chmelařská K Nové vsi K rovinám K vodojemu Karlštejnská Klikatá Kohoutových Laténská Markova Mezi lány Mezi rolemi Mšecká Na Hutmance Na pomezí Na Vidouli Na výhonku Nad Rohatci Novoveská Ohradská Otopašská Pekařská Pod skalou Pod stolovou horou Pod Vavřincem Pod Vidoulí

Pod vodovodem Polívkova Prokopových Prokopské údolí Pučova Puchmajerova Radlická – lichá č. 113 – 117, 181, sudá č. 188 – 222 Rohatecká Řeporyjská Schwarzenberská Souběžná I, II, III, IV Stará Stodůlecká Stodůlecká Šternova U dětského hřiště U jinonického rybníčka U kříže U opatrovny U panské zahrady U pastoušky U Tyršovy školy U Waltrovky V ohybu V Roháčích V zářezu Vacínovská Vavřinecká Vidoulská Za Zámečkem Záluské

Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 Bochovská Brzorádových Břežánecká Butovická Do polí Hlubocká Chmelařská K Nové vsi K rovinám K vodojemu Karlštejnská Klikatá Kohoutových Laténská Markova Mezi lány Mezi rolem Mšecká Na Hutmance

Na pomezí Na Vidouli Na výhonku Nad Rohatci Novoveská Ohradská Otopašská Pekařská Pod skalou Pod stolovou horou Pod Vavřincem Pod Vidoucí Pod vodovodem Polívkova Prokopových Prokopské údolí Pučova U pastoušky Puchmajerova

Page 26: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

26

Radlická – lichá č. 113 – 117, 181, sudá č. 188 – 222 Rohatecká Řeporyjská Schwarzenberská Souběžná I, II, III, IV Stará Stodůlecká Stodůlecká Štěrbova U dětského hřiště U jinonického rybníčka U kříže U opatrovny

U panské zahrady U pastoušky U Tyršovy školy U Waltrovky V ohybu V Roháčích V zářezu Vacínovská Vavřinecká Vidoulská Za zámečkem Záluské

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090 Bedrnova Brdlíkova Deylova Hamsíkova Hennerova Jeřabinová Ježovská Kotlářka Kudrnova Kukulova Leitzova Lékařská Na Homolce Nad motolskou nemocnicí Plzeňská – lichá č. 215 – 233, sudá č. 304 – 318 Pod Homolkou

Pod Kotlářkou Podhorská Roentgenova Slavická Svátkova U Homolky U hrušky U kotlářky U Poštovky V Přelomu V Úvalu Vstupní Weberova Wolfova Za Opravnou Zahradníčkova

pro 2. stupeň také část školského obvodu Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Churáňovská Jezerní Libínská Na Císařce Na Hřebenkách Na Šumavě Na vršku Nad Klamovkou Nad Klikovkou Nad Palatou Pěší Pod Císařkou Pod Fialkou

Pod hájem Pod Hybšmankou Pod Palatou Pod Spiritkou Pod stadiony Smrčinská Turistická U Okrouhlíku U Palaty U Pernikářky U Plátenice Vaníčkova Zdíkovská

Page 27: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

27

Městská část Praha 6 Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6 Albánská Antonína Čermáka Březovského Českomalínská – sudá od č. 18, lichá od č. 33 Čínská – č. 1 – 18 Goetheho Heineho Heinemannova Charlese de Gaulla – sudá od č. 14, lichá č. 17 Chitussiho Jednořadá Juárezova Jugoslávských partyzánů - sudá čísla K Dubovému mlýnu Kamýcká – lichá č. 1 – 7 Ke Kulišce Lindleyova Lotyšská M. J. Lermontova Maďarská Máslova Mlýnská Mongolská N. A. Někrasova Na Marně Na Pučálce Na svahu

Nad Dubovým mlýnem Nad Kaplankou Nad Paťankou náměstí Interbrigády Papírenská Paťanka Pod Meliškou Pod Mlýnkem Pod Paťankou Podbabská Pokojná Přerušená Roztocká Šestidomí Terronská – sudá od č. 20, lichá od č. 25 U rychty U sedlecké školy U státní dráhy V Podbabě V rokli V Sedlci V Šáreckém údolí – sudá čísla a lichá č. 1 – 33 Ve struhách Vietnamská Vítězné náměstí – č. 9 – 11 Zelená – č. 1 – 7

Základní škola a Mateřská škola Bílá, Praha 6, Bílá 1 Bechyňova Bílá Božkova Čínská – od č. 19 Evropská – č. 4 – 28 Flemingovo náměstí Fragnerova Janákova Jarní Jugoslávských partyzánů - lichá čísla K Matěji Kadeřávkovská Kolejní Kotěrova Koulova Krohova Matějská Mydlářka Mylnerovka Na Babě Na Dionysce

Na Fišerce Na Julisce Na Kocínce Na Kotlářce Na Kvintusce Na Markvartce Na Míčánce – sudá od č. 6, lichá od č. 13 Na ostrohu Na Šťáhlavce Na Vlčovce Nad lesíkem náměstí Na Santince Nikoly Tesly Pod Juliskou Průhledová Rychtářská Salabova Seminární Starého Stavitelská Studentská

Page 28: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

28

Šárecká – lichá č. 1 – 5 Šlejnická Šolínova Technická Thákurova U Matěje

Velflíkova Vidlicová Zelená – od č. 8 Zemědělská Zengrova Zikova

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26 Africká – od č. 36 Alžírská Arabská Coriových Divoká Šárka Egyptská Etiopská Evropská – sudá od č. 136, lichá č. 99 – 117 Horoměřická – lichá č. 1 – 19 Irská Jemenská K Červenému vrchu K vršíčku Ke dvoru Kladenská – sudá od č. 54, lichá od č. 99 Konžská Lužná Na dlouhém lánu – od č. 64 Na krutci Na křídle Na loukoti Na luzích Na lužci Na pastvinách Na Volánové Nad Habrovkou

Nad Jenerálkou Nad lávkou Nad tratí – lichá čísla Nepálská Nobelova Oválová Pod Aritmou Pod Habrovkou Půlkruhová Senegalská Skotská Suttnerové Syrská Tibetská Tobrucká Tuniská U Vizerky U vokovické školy V kruhu V Nových Vokovicích V Předním Veleslavíně V středu V Šáreckém údolí – lichá od č. 35 Ve skalách Vokovická Želivka

Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6 Aviatická Braškovská Ciolkovského Častavina Dědinská Do Horoměřic Do vozovny Dolanská Drnovská – sudá od č. 40, lichá od č. 71 Družicová Evropská – lichá od č. 119 Fajtlova Hodčina Hostouňská Jana Kašpara Jenečská José Martího

K letišti Ke Džbánu Klimčina Krajní Laglerové Letecká Libocká – od č. 58 Lipská Litovická – kromě č. 16 Mladčina Na Džbánu Na Padesátníku I, II, III, IV, V Naardenská Navigátorů Nová Šárka Osamocená Parašutistů

Page 29: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

29

Pilotů Pod cihelnou Pod Rybničnou Přední Radčina Radistů Rubličova Rybničná Schengenská Svatavina Šmolíkova

Špotzova U kolejí U letiště U Prioru U silnice U stanice U valu Vlastina Za teplárnou Za vokovickou vozovnou Žukovského

Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 Badeniho Bubenečská Českomalínská - sudá č. 2 – 16, lichá č. 1 – 31 Československé armády - sudá č. 2 - 14, lichá č. 1 – 15 dr. Zikmunda Wintra Eliášova – sudá od č. 14, lichá od č. 9 Gotthardská Charlese de Gaulla – sudá č. 2 – 12, lichá č. 1 – 15 Jaselská – sudá č. 2 – 24, lichá č. 1 – 21 K Brusce K Starému Bubenči Korunovační – sudá od č. 34, lichá od č. 31 Krupkovo náměstí Mariánské hradby č. 2 Mickiewiczova Milady Horákové – sudá od č. 100, lichá od č. 97 Muchova Na baště sv. Jiří Na baště sv. Ludmily Na seníku Na valech Na Zátorce náměstí Pod kaštany Národní obrany – sudá od č. 28, lichá od č. 43 Pelléova

Pětidomí Pod baštami Pod kaštany Pod valy Puškinovo náměstí Raisova Romaina Rollanda Ronalda Regana Rooseveltova Schwaigerova Sibiřské náměstí Slavíčkova Srbská Suchardova Štursova Terronská – sudá č. 2 – 18, lichá č. 1 – 23 Tychonova U letohrádku královny Anny U Písecké brány U Prašného mostu – od č. 8 U Vorlíků U zeměpisného ústavu Uralská V sadech V tišině Verdunská Wolkerova

Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Berkovská Duchoslávka Evropská – sudá č. 30 – 134 Fetrovská Finkovská Gensovská Hanzelkova Havlovská Hermelínská Karasovská

Komornická Kozlovská Krocínovská Kulhánkovská Menšíkovská Na Bartoňce Na Bečvářce Na Beránce Na Černé hoře Na čihadle

Page 30: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

30

Na Dyrince Na Hanspaulce Na Karlovce Na Klimentce Na Kodymce Na Kuthence Na ladách Na Míčánce – sudá č. 2 – 4b, lichá č. 1 – 11 Na Pahoubce Na Pernikářce Na pískách Na Sekyrce Na stupních Na Špitálce Na viničních horách Na Zavadilce Nad Komornickou Nad Strakovkou Nad Šárkou Nad Zlatnicí

Natanaelka Neherovská Pod Beránkou Pražákovská Soborská Sojkovská Sušická Synkovská Šárecká – sudá čísla a lichá od č. 7 Štiplova Toulovská Turkovská Tylišovská U Beránky U Hadovky Vilímovská Vostrovská Za Hanspaulkou Zlatnice Zvonická

Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U dělnického cvičiště 1 Anastázova Bělohorská – sudá č. 72 – 154, lichá č. 63 – 201 Břevnovská Cvičebná Junácká – sudá od č. 8, lichá od č. 3 K bateriím Kolátorova Kusá Markétská Meziškolská Mládeže – od č. 11 Na Hubálce – sudá č. 2 – 12, lichá č. 1-9 Na Kocourkách Na Malovance – od č. 20 Na Petynce Na viničce

Na zástřelu – sudá č. 2 – 34, lichá č.1 – 37 Nad Kajetánkou – sudá od č. 26, lichá od č. 21 Nad octárnou Nad Petynkou Otevřená Patočkova – sudá čísla a lichá od č. 55 Pod Andělkou – č. 1 – 14 Pod Marjánkou – sudá od č. 10, lichá od č. 41 Radimova Sartoriova Slavníkova Talichova U dělnického cvičiště U střešovických hřišť U Vojtěšky Ve Střešovičkách Za Kajetánkou

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52 8. listopadu Atletická Bělohorská – sudá č. 2 – 70, lichá č. 1 – 61 Běžecká Diskařská Dvořeckého Fastrova Gymnastická Heleny Malířové Hošťálkova Chaloupeckého Chodecká

Jezdecká Kocourova Kochanova Konecchlumského Kopeckého Kozlova Kukulova č. 24 Kutnauerovo náměstí Liborova Loutkářská Maratonská Maštěřovského

Page 31: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

31

Michalovicova Motoristická Nad motolskou nemocnicí Nad Šafránkou Nad Tejnkou Nad Závěrkou Oddělená Olympijská Pětipeského Pod věží Rozýnova Řečického Říčanova Skokanská Skupova č.1 Smiřického

Šafránecká Šermířská Šlikova Štefkova Šultysova Tejnka Tomanova U dvora U kaštanu U Ladronky Vaníčkova Vodňanského Za Strahovem Zátopkova Závěrka Zúžená

Základní škola, Praha 6, Na dlouhém lánu 43 Africká – č. 1 – 35 Angolská České družiny Evropská – lichá č. 29 – 97 Glinkova Jírova K lánu Kamerunská Kanadská Kladenská – sudá č. 2 – 52, lichá č. 1 – 97 Komorní Kpt. Nálepky Krátký lán Liberijská Mozambická Na dlouhém lánu – č. 1 – 63

Na rozdílu Nad Bořislavkou Nad tratí – sudá čísla náměstí Bořislavka Nechanského Nigerijská Pod Kladenskou silnicí Proboštská Starodejvická Súdánská U dejvického rybníčku U dráhy – od č. 10 Velvarská Za lány Zavadilova

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Bachmačské náměstí Banskobystrická Buzulucká Československé armády – sudá od č. 16, lichá od č. 17 Dejvická Eliášova – sudá č. 2 – 12, lichá č. 1 – 7 Evropská – č. 1 – 3 Generála Píky Gymnasijní Jaselská – sudá od č. 26, lichá od č. 23 Jilemnického

Kafkova Kyjevská Mařákova Na hutích náměstí Svobody Národní obrany – sudá č. 2 – 26, lichá č. 1 – 41 Sukova Svatovítská V. P. Čkalova Václavkova Vítězné náměstí – č. 1 – 5 a 12 – 14 Wuchterlova

Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Buštěhradská Cukrovarnická

Dělostřelecká Farní

Page 32: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

32

Klidná Lomená Macharovo náměstí Malá Na bateriích Na dělostřílnách Na dračkách Na Hubálce – lichá od č. 11, sudá od č. 14 Na klínku Na Ořechovce Na pěkné vyhlídce Na průseku Na zástřelu – sudá od č. 36, lichá od č. 39 Nad hradním vodojemem Nad zahradnictvím náměstí Před bateriemi Norbertov Nový lesík Pevnostní Pod Andělkou – č. 15 – 17 Pod bateriemi Pod hradbami Pod kostelem Pod novým lesem – č. 1 – 48 Pod Ořechovkou

Pod vyhlídkou Sibeliova Slunná Spojená Starostřešovická Strmá Střešovická Špálova U Andělky U čtvrté baterie U dráhy – č. 1 – 9 U druhé baterie U laboratoře U páté baterie U podchodu U první baterie U přechodu U šesté baterie U třetí baterie V průhledu Východní Za průsekem Západní Zbrojnická

Základní škola a Mateřská škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2 Ankarská Boučkova Brixiho Brunclíkova Bubeníčkova Černohorského Čílova – č. 1 – 8 Dusíkova Fajmanové Hiršlova Kratochvílova Mahulenina Míčova Myslivečkova Na klášterním Na Petřinách – lichá čísla Na Větrníku – sudá čísla a lichá od č. 21

Na Vypichu Nad alejí Plojharova Radúzova Rejchova Rybova Stamicova Šantrochova U Petřin U Větrníku U vojenské nemocnice Ulrychova Volavkova Voříškova Za zahradou Zeyerova alej Zvoníčkova

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na okraji 43 Adamova Čílova – od č. 9 Fabiánská Heyrovského náměstí Janouškova Ke kostelu Krásného

Křenova Libocká – č. 1 – 57 Maříkova Na hradním vodovodu Na okraji Na Petřinách – sudá čísla Na rovni

Page 33: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

33

Na souvrati Na Větrníku – lichá č. 1 – 19 Na větru Nad hradním potokem Nad stanicí Obora Hvězda Pelikánova Peštukova Pláničkova Pod domky Pod dvorem Pod Hvězdou Pod novým lesem – od č. 49 Pod okrajem Pod Petřinami Polní

Potoční Předvoje Sbíhavá I, II Sestupná Střední Šebestiánská Štolbova Šumberova U Hvězdy U sadu U zámečku U Zvoničky Úzká V domcích Veleslavínská

Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Dlabačov Hládkov Jílkova Junácká – č. 1, 2, 4, 6 Keplerova Mládeže – č. 1 – 10 Morstadtova Myslbekova Na Malovance – do č. 18 Nad Kajetánkou – sudá č. 2 – 24, lichá č. 1 – 19 Nad Panenskou

Nad vojenským hřbitovem Parléřova Patočkova – lichá č. 1 – 53 Pod Drinopolem Pod Královkou Pod Marjánkou – sudá č. 2 – 8, lichá č. 1 – 39 Pohořelec č. 21 Skupova č. 3 – 11 Svojsíkova U Brusnice od č. 9 Za Hládkovem Za Pohořelcem

Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 Alej Českých exulantů Anhaltova Bělocká Bělohorská – sudá od č. 156, lichá od č. 203 Bolívarova Brodecká Bubnova Dobrovízská Drnovská – sudá č. 2 – 38, lichá č. 1 – 69 Duchcovská Falcká Filipíny Welserové Haberfeldova Holubická Hořelická Huberova Chomutovská Chrášťanská Chýňská Jinočanská K mohyle

Karlovarská Kněževeská Konopáskova Kralupská Krušovická Ledecká Libovická Lišanská Litovická – č. 16 Lounská Malobřevnovská Manská zahrada Mladotická Moravanů Možného Na břevnovské pláni Na hůrce Na Jivinách Na višňovce Nad Manovkou Nad višňovkou

Page 34: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

34

náměstí Českého povstání Netřebská Ovocná Pavlovská Pod hřbitovem Pod Karlovarskou silnicí Pod mohylou Podlešínská Pozdeňská Přílepská Račická Rakovnická Rozdělovská Ruzyňská Ruzyňské schody Řepská Sadová Slezanů Sobínská

Spojka Staré náměstí Statenická Stochovská Thurnova Třebonická U Světličky Únětická Unhošťská Ve skalkách Ve višňovce Výtvarná Za humny Za oborou Zahradní Zbečenská Zbuzanská Zličínská Ztracená

Page 35: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

35

Městská část Praha 7 Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8 Bubenská – sudá č. 10 – 20, lichá č. 31 – 55 Dukelských hrdinů – sudá č. 40 – 56, lichá č. 51 Gerstnerova Janovského – sudá č. 32 – 52, lichá č. 41 – 59 Kamenická – sudá č. 38 – 56, lichá č. 39 – 51 Malířská Na Šachtě Schnirchova – sudá č. 18 – 32, lichá č. 15 – 35 Sochařská

Strojnická U akademie U smaltovny – sudá č. 20 – 32, lichá č. 17 – 29 U studánky U Výstaviště Umělecká Veletržní – sudá č. 2 – 50 Šimáčkova Za elektrárnou

třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (od 1. ročníku): třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (od 1. ročníku): území městské části Praha 7 Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 Antonínská Bubenská – sudá č. 2 – 8, lichá č. 1 – 29 Dobrovského – lichá č. 1 – 21, sudá č. 2 – 26 Františka Křížka – lichá č. 11 – 27, sudá č. 10 – 38 Dukelských hrdinů – sudá č. 4 – 38, lichá č. 19 – 49 Farského Haškova Heřmanova Janovského – sudá č. 2 – 30, lichá č. 1 – 35 Kamenická – lichá č. 1 – 37, sudá č. 2 – 34 Letohradská

Milady Horákové – sudá č. 2 – 62, lichá č. 1 – 67 Ovenecká – sudá č. 4 – 24, lichá č. 1 – 19 Pplk. Sochora Řezáčovo náměstí Schnirchova – sudá č. 2 – 12, lichá č. 1 – 11 Strossmayerovo náměstí Šternberkova U letenského sadu U smaltovny – sudá č. 2 – 16, lichá č. 3 – 15 Veletržní – lichá č. 1 – 75 Veverkova – sudá č. 4 – 28, lichá č. 1 – 37

třídy s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií (od 6. ročníku): třídy s rozšířenou bilingvální výukou cizích jazyků (od 1. ročníku): třídy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – s mimořádným nadáním, se specifickými poruchami učení, se zdravotním oslabením (od 1. ročníku): území městské části Praha 7 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 Argentinská – sudá č. 32 – 40, lichá č. 13 – 23 Bondyho Holešovické nábřeží Jablonského Jankovcova – sudá č. 6 – 64, lichá č. 25 – 51 Komunardů č. 42, lichá č. 41 – 59 Malá Plynární Na Maninách – sudá č. 36 – 56, č. 29 Na zátorách Ortenovo náměstí Osadní – sudá č. 26 – 40, lichá č. 39 – 45 Pod Dráhou

Partyzánská Plynární Poupětova Přístavní – lichá č. 35 – 55 Přívozní Rajská U elektrárny U městských domů U měšťanského pivovaru U papírny U parního mlýna U Pergamenky

Page 36: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

36

U staré plynárny U průhonu – sudá č. 44 – 64, lichá č. 1 – 31 U Uranie U vody V háji – sudá č. 18 – 32, lichá č. 31 – 45 V přístavu

V zákoutí V závětří Varhulíkové Vrbenského Za papírnou Železničářů

přípravná třída: třídy s rozšířenou výukou pohybové aktivity a zdravého životního stylu (od 1. ročníku): třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (od 1. ročníku): území městské části Praha 7 Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 Argentinská – sudá č. 2 – 30, lichá č. 1 – 11 Bubenské nábřeží – sudá č. 8 – 12, lichá č. 7 – 13 Dělnická Jankovcova – sudá č. 2 – 4, lichá č. 1 – 23 Jateční Komunardů – sudá č. 2 – 40, lichá č. 1 – 39 Na Maninách – sudá č. 2 – 34, lichá č. 1 – 27 Osadní – sudá č. 2 – 24, lichá č. 1 – 37

Přístavní – sudá č. 2 – 48, lichá č. 1 – 33 Stupkova Tovární Tusarova U garáží U průhonu – sudá č. 2 – 42 U topíren V háji – sudá č. 2 – 16, lichá č. 1 – 29 Za viaduktem

přípravná třída: třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd (od 6. ročníku): území městské části Praha 7 Základní škola Praha 7, Korunovační 8 Čechova Havanská Jana Zajíce Keramická Korunovační Letenské náměstí Milady Horákové – sudá č. 66 – 98, lichá č. 69 – 85

Na výšinách Nad Královskou oborou Ovenecká – sudá č. 26 – 46, lichá č. 21a – 47 Sládkova Šmeralova U Letenské vodárny U Sparty Za Císařským mlýnem

přípravná třída: třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (od 1. ročníku): území městské části Praha 7 Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2 Bubenské nábřeží – sudá č. 2 – 6, lichá č. 1 – 5 Dobrovského – sudá č. 28 – 44, lichá č. 23 – 31 Dukelských hrdinů – lichá č. 1 – 17 Františka Křížka – sudá č. 4 – 8, lichá č. 1 Jirečkova Kostelní

Muzejní Na ovčinách Nad štolou nábřeží kapitána Jaroše Ostrov Štvanice Skalecká Vinařská

třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků (od 1. ročníku): území městské části Praha 7

Page 37: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

37

Městská část Praha 8 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo nám. 6 Březinova Husitská – liché č. 1A Hybešova Jirsíkova Kaizlovy sady Karlínské nám. Karolinská Kelsenova Ke Štvanici Kollárova Korybutova Křižíkova Kubova Lyčkovo nám. Malého Na Florenci – liché č. 37 Na poříčí – sudá č. 52 – 54 Na Špitálsku

Peckova Pernerova Petra Slezáka Pobřežní Pod výtopnou Prvního pluku Rohanské nábř. Rohanský ostrov Sokolovská – lichá č. 1 – 115, sudá č. 12 – 134 Sovova Šaldova Thámova U nádražní lávky Urxova Vítkova Za Poříčskou branou Zábranská

přípravná třída: výuka předmětu hudební výchova v anglickém jazyce v 6. - 9. ročníku: území městské části Praha 8 Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 K Olympiku Molákova Na střelnici Nekvasilova Švábky

U invalidovny U Rustonky U Sluncové Voctářova liché č. 1A Za invalidovnou

přípravná třída: výuka předmětů matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, praktické činnosti v 1. – 5. ročníku v anglickém jazyce a výuka informatiky ve 4. a 5. ročníku v anglickém jazyce: území městské části Praha 8 Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 Hejdukova Ke Kouli Koželužská Libeňský ostrov Ludmilina Na hrázi Na kopečku Na žertvách Nám. Bohumila Hrabala Novákových Palmovka

Pod Hájkem Pod Kotlaskou Pod plynojemem Ronkova Sokolovská – lichá č. 117 – 161, sudá č. 136 – 212 Světova Štorchova Turnovská U Balabenky U Libeňského mostu

Page 38: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

38

U pošty U synagogy V mezihoří Vacínova

Voctářova – sudá č. 6 – 12 Vojenova Zenklova – lichá č. 3 – 33, sudá č. 2 – 42

přípravná třída: třídy s rozšířenou výukou informační a komunikační technologie od 2. ročníku: území městské části Praha 8 Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 Andrštova Bednářská Braunerova Budínova Budilova Bulovka Čertův vršek Červená báň Elznicovo nám. Františka Kadlece Hejtmánkova Horovo nám. Chlumčanského Chocholouškova Kandertova Karla Hlaváčka Kašparovo nám. Klihařská Konšelská Kotlaska Krejčího Kundratka Libeňský ostrov Lindnerova Na Dědince Na hájku Na Korábě Na Košince Na Labuťce I Na Labuťce II Na Labuťce III Na Labuťce IV Na Rokytce Na rozhraní – liché č. 1 Na srázu Na stráži – lichá č. 1 – 31A, sudá č. 2 – 44 Na sypkém Na Šedivé Na Truhlářce Na vartě

Nad košinkou Nad Kotlaskou I Nad Kotlaskou II Nad Kotlaskou III Nad Kotlaskou IV Nad Kotlaskou V Nad Kundratkou Nad odbočkou Nad Šetelkou nám. Dr. Václava Holého nám. Na stráži Pivovarnická Pod bání Pod Čertovou skálou Pod Labuťkou Podlipného Podvinný mlýn – č. p. 246 Povltavská – sudá č. 4, 12 Primátorská Prosecká – lichá č. 1 – 63, sudá č. 4 – 34A Soví vršek Srbova Stejskalova Střížkovská – sudá č. 8 – 64 Stupňová U Českých loděnic U libeňského pivovaru U libeňského zámku U Meteoru U Pekařky U Rokytky V Holešovičkách – sudá č. 2 – 52 V zahradách Valčíkova – lichá č. 1 – 5, sudá č. 2 – 6 Ve vrchu Voctářova – lichá č. 3 – 11, sudá č. 14 – 22 Vosmíkových Zenklova – lichá č. 35 – 149, 167 – 169, sudá č. 52 – 196

přípravná třída: třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků od 1. ročníku: výuka předmětu hudební výchova v anglickém jazyce v 1. a v 6. ročníku:

Page 39: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

39

území městské části Praha 8 Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U školské zahrady 4 Bořanovická Březiněveská Čumpelíkova – lichá č. 1 – 21 Horňátecká – sudá č. 2 – 32 Chaberská – lichá č. 1 – 25, sudá č. 2 – 20 K Okrouhlíku Ke koupališti Ke Stírce Klapkova – lichá č. 1 – 55, sudá č. 2 – 62 Kobyliské nám. – lichá č. 5 – 9, sudá č. 4 – 8 Malý Okrouhlík Na hlinách Na Kopytářce Na Okrouhlíku Na pecích Na pěšinách Na Stírce Nad koupalištěm Nad Šutkou – sudá č. 6 – 24 Náhorní Okrouhlická

Pakoměřická Pod hliništěm Pod náměstím Pod sídlištěm Pod statky Pod Stírkou Přemyšlenská – lichá č. 43 – 83, sudá č. 42 – 98 Rolnická Rozšířená Střelničná – lichá č. 1 – 17, sudá č. 4 – 8 U měšťanských škol U nádrže U Stírky U školské zahrady U třešňovky V brance Vršní – lichá č. 3 – 47, sudá č. 4 – 42 Zdibská Zenklova – lichá č. 211 – 225, sudá č. 210 – 242

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 Batličkova Bedřichovská Davídkova – lichá č. 17 – 95, sudá č. 22 – 114 Děčínská – liché č. 1, sudé č. 2 Dolejškova Habartická – č. p. 581 Jitravská Klínová Koláčkova Lhotákova Liberecká – sudé č. 12 Na dílcích Na jílu Na kopanině Na malém klínu Na Slovance Na štěpnici Nad Mazankou Nad Novou Libní

Nad Okrouhlíkem Pod vodárenskou věží Pod vlastním krovem Rakousova Ryzlinková Společná Střelničná – sudá č. 10 - 50 Střížkovská - lichá č. 1 – 31, sudá č. 66 – 110, č. p. 1 Štěpničná U kapliček U Slovanky Ve štěpnici Vinopalnická Wichterlova Za Slovankou Za vodárnou Zvonařovská

Základní škola, Praha 8, Burešova 14 Bešťákova Binarova Bínova Bojasova Burešova

Černého Červenkova Česákova Čumpelíkova – sudá č. 2 – 8 Davídkova – lichá č. 119 – 133

Page 40: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

40

Drahorádova Famfulíkova Frýdlantská Hlaváčova Hrubého Chabařovická K zahradnictví Kaňkovského Kurkova Kyselova Opálkova Rajmonova

Roudnická Sebuzínská Slancova Střekovská Střelničná - lichá č. 35 - 51 Šiškova Štíbrova Tanvaldská Taussigova Třebenická Vodochodská Za střelnicí

třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků od 1. ročníku: třídy s rozšířenou výukou informační a komunikační technologie od 1. ročníku: území městské části Praha 8 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Akátová Březová Čumpelíkova – lichá č. 23 – 43 Ďáblická – lichá č. 1 – 49, 1769/51 sudá č. 963/2, 553/2, 2A, 555/20 Formánkova Havránkova Chaberská – lichá č. 27 – 57, sudá č. 22 – 28 Janečkova Javorová Jedlová Jelínkova K ovčínu – lichá č. 1 – 55, sudá č. 2 – 44 Kaštanová Klapkova – lichá č. 57 – 85, sudá č. 64 – 108 Klecanská Kubíkova Líbeznická Máslovická

Mašínova Modřínová Na Ládví Na rozvodí Ořechová Petra Bezruče Pod hvězdárnou – lichá č. 3 – 5, sudá č. 2 – 8 Předbořská Sedlecká Šimůnkova U pískovny U větrolamu – sudá č. 2B, č. 1702 Učitelská Ústecká – lichá č. 3, 1849 Veltěžská Větrušická Vršní – sudá č. 44 – 64 Žernosecká

třídy (skupiny) s výukou anglického jazyka od 1. ročníku: další cizí jazyk dle nabídky od 6. ročníku: území městské části Praha 8 Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 Balabánova Bášťská Benákova Bergerova Čimická – sudá č. 2 – 90 Havlínova Horňátecká – lichá č. 1 – 25 Hovorčovická Chotovická Klíčanská

Košťálkova Libišská Luhovská Maškova Mirovická Neratovická Paláskova Pohnertova Přemyšlenská – lichá č. 1 – 15, sudá č. 2 – 38 Služská

Page 41: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

41

Trousilova Třeboradická

Veleňská Zlonínská

přípravná třída: třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal, volejbal nebo tenis od 6. ročníku: území městské části Praha 8 Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 Bublíkova Čimická – lichá č. 1 – 39A Gabčíkova K sadu Kobyliské nám. – lichá č. 1, 3, 11, sudá č. 2, 10 Kubišova Květinářská Na dlážděnce Na Jabloňce Na Kindlovce Na přesypu Na Šutce Na úbočí Na Zedníkové Nad Hercovkou Nad Popelářkou Nad Rokoskou Nad strání Nad Šutkou – lichá č. 5 – 21 Nad Trojou Nad záložnou Pátkova Písečná

Pod Dlážděnkou Pod Kuchyňkou Pod Kynclovkou Pod lisem Pod Písečnou Pod přesypem Pod Vlachovkou Pomezní Povltavská – sudá č. 20 – 30, 32/129 Přádova S. K. Neumanna Trojská – lichá č. 1 – 127, sudá č. 2 – 80 U dětského domova U Hercovky U sloupu U Vlachovky Uzavřená V Holešovičkách – lichá č. 1 – 43 V podvrší Valčíkova – lichá č. 7 – 21, sudá č. 8 – 24 Vzestupná Zahradnická Zenklova – lichá č. 173 – 205

2. stupeň ZŠ také pro území městské části Praha – Troja třídy s rozšířenou výukou matematiky a její aplikace od 6. ročníku: území městské části Praha 8 území městské části Praha – Troja Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 Bohnická - lichá č. 29 – 87, sudá č. 8 – 50 Hlivická K Farkám K pískovně Katovická Kostřínská Lodžská – lichá č. 13, 15, sudá č. 20 – 30 Na Bendovce Na pískovně

Nad Pentlovkou Před ústavem U Drahaně U Pazderek U Skalky U velké skály Ústavní V Nových Bohnicích Ve vrších

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 Bohnická – lichá č. 1 – 27, sudá č. 2 – 6 Cafourkova

Dolákova Eledrova

Page 42: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

42

Feřtekova Hackerova Hanouškova

Kusého Řešovská – lichá č. 1 – 9 V Zámcích

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Farky Košalinská Krynická Lodžská – lichá č. 3 – 5 Mazovská Mazurská Pomořanská Radomská

Ratibořská Řešovská – sudá č. 8 – 28 Svídnická Tarnovská U Pentlovky U polikliniky Zelenohorská Zhořelecká

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 Bukolská Bydhošťská Čimická – lichá č. 43, 53, 61, sudá č. 92 – 106 Dřínová Dunajecká Gdaňská Glowackého Hnězdenská K Haltýři K Velké skále Krosenská Lehnická Lešenská Lindavská Lodžská – sudá č. 8 – 18 Lublinská

Nad Vavrouškou Notečská Olštýnská Opolská Podhajská pole Poznaňská Sopotská Sosnovecká Štětínská Tařicová Těšínská Toruňská Velká skála Vratislavská Vřesová

přípravná třída: třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky od 6. ročníku: území městské části Praha 8 Základní škola, Praha 8, Libčická 10 Beřkovická Brandýská Byšická Čimická – lichá č. 111 – 189, sudá č. 108 – 158 Do údolí Dopraváků – liché č. 15, sudé č. 6 Drahanská – lichá č. 1, 7, sudá č. 2 – 16 Fořtova Hanzlíkova Chlumínská Chorušická Chvatěrubská Jestřebická

K Drahani – lichá č. 11 – 13, č. p. 815, sudé č. 12 K Ládví K mlýnu K polím K rybníku K větrolamu Ke hřišti Kočova Korycanská Křivenická Libčická Libeňská Lužecká Mikovická

Page 43: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

43

Minická Mlazická Na hranicích Na průhonu Na zámkách Nedomická Okořská Ouholická Pekařova Pešinova Pod Čimickým hájem Přívorská Rousovická Řepínská

Skálova Spádná Strážnická Tišická Turská Vánková Vehlovická Větrná Vidimská Vidovická Vraňanská Zaječická Zlončická Žalovská

přípravná třída: území městské části Praha 8

Page 44: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

44

Městská část Praha 9 Základní škola, Praha 9 – Prosek, Novoborská 371 Borecká Brázdimská Ctěnická Cvikovská Českolipská Desenská Harrachovská Hlavenecká Jablonecká Jetřichovická Jiřetínská Jiřická Kytlická Lovosická Makedonská Martinovská Měšická

Mimoňská Miškovická Mratínská Novoborská Poleradská Prosecká – čísla orientační lichá: 105 – 145 čísla popisná: 342 – 348, 673, 676 – 688 Přezletická Rudečská Šluknovská Varnsdorfská Verneřická Zakšínská Zárybská Zásadská Žandovská

Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 Bílinská Bohušovická Děčínská Dvoudílná Habartická Hejnická Chrastavská K lipám K Šafránce Levínská Litoměřická – čísla orientační sudá: 26 – 44, lichá: 15 – 35, čísla popisná: 36, 62, 64, 73, 74, 76 –78, 213, 222, 433, 480, 509, 726, 833, 834, 839 Litvínovská – čísla orientační sudá: 22 – 52, lichá: 5 – 17 čísla popisná: 285 – 291, 300, 485, 490, 491, 500, 518 – 527, 821

Na pokraji Na samotě Na stráži Na vyhlídce – čísla orientační sudá: 2 – 46, lichá:1 – 5 čísla popisná: 386 – 402, 410, 411, 463, 844, 849 Nad Kundratkou Přeťatá Rumburská Střížkovská Teplická Trojmezní Vysočanská – čísla orientační lichá: 67 – 113 čísla popisná: 231 – 243, 484, 546 – 555 Za statkem

Základní škola, Praha 9, Litvínovská 600 Cihlářská Čakovická Ke Klíčovu Klíčovská Kojetická Kopečná Letňanská Libočanská

Litoměřická – čísla orientační sudá: 4 – 22, lichá: 9 čísla popisná: 405, 575, 577 – 585 Litvínovská – čísla orientační sudá: 2 – 20, lichá: 1 – 3 čísla popisná: 587 – 596, 600, 609 Na Jetelce Na Krocínce Na Prosecké vyhlídce

Page 45: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

45

Na Proseku Na rozhraní Na vyhlídce – čísla orientační sudá: 52 – 78, lichá: 9 – 21, čísla popisná: 2, 47, 48, 74, 81, 82, 88, 100, 105, 271, 286, 408, 446 – 450, 814, 823, 827 Na vysočanských vinicích Nad Flajšnerkou Nad Jetelkou Nad Kelerkou Nad Klíčovem Nad Krocínkou Nad šestikopy Okřínecká Obvodová Pískovcová Pod Krocínkou Prosecká – čísla orientační sudá: 34 – 82, lichá: 69 – 99, čísla popisná: 11, 15, 16, 18, 29,

37, 39, 41, 44, 52-55, 59, 63, 66, 67, 73, 75, 96, 103, 412, 430, 809, 811, 815, 817, 824, 840, 841, 843, 848, 851, 852, 855, 860, 906 Satalická Stoupající Trmická U mateřské školy U prosecké školy U proseckého kostela U Voborníků U vysočanského cukrovaru Valečovská Veltruská Vysočanská – čísla orientační sudá: 2 – 4, lichá: 1 – 63, čísla popisná: 22, 35, 123, 308 – 313, 320, 321, 480, 561 – 574, 831 Zubrnická

Základní a mateřská škola, Praha 9 – Libeň, Na Balabence 800 Čerpadlová Českomoravská Čihákova Drahobejlova Jana Přibíka K Fišpance K Moravině K náhonu K trati Kabešova Kbelská Klečákova Kolčavka Kolmá Kovanecká Kovářská Kurta Konráda Lihovarská Lisabonská Malá Skloněná Malletova Matějkova Na Harfě Modrého Na rozcestí Na výběžku Nad Kolčavkou Nad libeňským nádražím Nademlejnská nám. Na Balabence Nepelova

Novovysočanská Ocelářská Odlehlá Pod Balkánem Pod Harfou Pod spalovnou Poděbradská Podkovářská Podvinný mlýn Prokopka Skloněná Sokolovská – čísla orientační sudá: 222 – 304, lichá: 165 – 199 čísla popisná: 226, 227, 262, 282, 342, 488, 504, 748, 810, 867, 892, 899, 901 – 905, 961, 965 – 969, 971-974, 1017, 1069, 1070, 1165, 1166, 1205 – 1207, 1251 – 1253, 1279, 1313, 1314, 1324, 1418, 1439, 1511, 1605, 1805, 1806, 1955, 1996, 2408 Sousedíkova Spojovací Stará Spojovací U Elektry U Harfy U Kloubových domů U nové školy U skládky U svobodárny U školičky V Předním Hloubětíně Vysočanské nám.

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

Page 46: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

46

území hlavního města Prahy Základní škola, Praha 9 – Vysočany, Špitálská 789 Aloisovská Bassova bratří Dohalských Cedrová Celniční Čelákovická Českobrodská Freyova Horní Hrdlořezská Hrdlořezská Jahodnická Jandova Jasanová Jednostranná Jeřábová Jívová K Žižkovu Kdoulová Klenová Kolbenova Krátkého Levobřežní Lísková Mandloňová Mezilehlá Mezitraťová Mlékárenská Na břehu Na černé strouze Na hloubětínské vinici Na lukách Na Táboře Nad Potokem Nad Smetankou Nad Vysočany Nemocniční

Nepilova Novoškolská Pámelníková Paříkova Pešlova Pod hloubětínskou zastávkou Pod pekárnami Pod Smetankou Pod strojírnami Pod šancemi Pod Táborem Podnádražní Pokorného Poštovská Prouzova Před mosty Rubeška Smrková Sokolovská – čísla orientační sudá: 306 – 324, lichá: 201 – 251, čísla popisná: 14, 42, 58, 139, 178, 187, 194, 198, 202, 270, 351, 352, 567, 568, 570, 608, 623, 855, 979 Staromlýnská Špitálská U Lidového domu U schodů U Smetanky U vinných sklepů U vysočanského pivovaru Učňovská V Třešňovce Za Lidovým domem Za mosty Zákostelní Zbuzkova

Page 47: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

47

Městská část Praha 10 Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Amurská Bohdalecká Brtnická Elektrárenská Gruzínská č. 1 – 7 Jaltská Jerevanská – lichá č. 1 – 7; sudá č. 4 – 8 K topírně Karpatská – lichá č. 1 – 7; sudá č. 2 – 8 Kišiněvská – sudá č. 4 – 8 Křeslická Kubánské nám. – lichá č. 15 – 27; sudá č. 14 – 26 Lvovská Modletínská Na Bohdalci Na hroudě – lichá č. 1 – 23 Na křivce Na pahorku Na slatinách Na stezce Na Sychrově Na vrších Nad elektrárnou

Nad Slávií Nad Vinným potokem Nad Vršovskou horou Novobohdalecká Osnická Pod altánem – lichá č. 9 – 55, sudá č. 16 – 30 Pod Bohdalcem Pod Sychrovem I Pod Sychrovem II Popovická Sedmidomky Svahová Štiřínská Tachlovická U hranic – č. 3 a 10 U plynárny U Slavie U vršovického hřbitova V dolině V olšinách – sudá č. 2 – 26 Vladivostocká Vršovická – sudá č. 74 – 92 Výstupní Za sedmidomky

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Bulharská - lichá č. l – 25, sudá č. 2 – 16 Dykova Estonská Finská Heroldovy sady Holandská – sudá č. 4 – 52, lichá č. 5 - 23 Hradešínská Chorvatská Kodaňská – lichá č. 5 – 29, 35 – 63 Korunní – sudá č. 66 – 108 Madridská Mexická Moskevská – lichá čísla

Na Šafránce – lichá č. 1 – 43; sudá č. 2 – 40 Na zájezdu nám. Svatopluka Čecha Nitranská – lichá č. 3; sudá č. 2 – 10 Norská Říčanská Řipská – lichá i sudá č. 1 – 8 Slovenská - lichá č. 29 – 37; sudá č. 2 – 10 Slovinská Sobotecká sudá č. 4 – 30 Tolstého – lichá č. 11 – 15 Žitomírská

Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510 Běčvářová Brigádníků Černokostelecká – všechna sudá čísla Dětská Dvouletky Kralická

Nad Primaskou – lichá č. 29 – 49, sudá č. 22 – 38 Novostrašnická Pod hotelem Saratovská Solidarity Starostrašnická

Page 48: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

48

Škvorecká Třebohostická Turnovského U kombinátu

V olšinách – lichá č. 67 – 81 Věšínova Za poštou

Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 Aubrechtové Bramboříková Broskvoňová Břečťanová Dolní Chaloupky Ellnerové Ginzova Hlohová Holubkova Horní Chaloupky Hrušňová Hyacintová Chmelová Jabloňová – lichá č. 1 – 21, sudá č. 2 - 18, 30 Jesenická Jetelová K Chaloupkám K prádelně K vodě Ke skalkám Litochlebská Mečíková Milínská Mládežnická – lichá č. 1 - 5 Na Botiči Na lávce Na slatince Na vinobraní Nad elektrárnou 12e Nad Chaloupkami Nad Meandry

Nad Trnkovem Narcisová Ostružinová – lichá č. Oty Pavla Podle náhonu Poslova Průhonická Před Skalkami I Před Skalkami II Přespolní Ryšánkova Sněženková č. 2 Střemchová Šeberovská Tulipánová U splavu U vinné révy U Záběhlického zámku U Zahradního města U zákrutu V korytech – lichá č. 1 – 35, sudá č. 4 – 12, 24 V ochozu Ve slatinách Vestecká Vinšova Za návsí Za potokem Za Slatinami Záběhlická Želivecká Žirovnická

Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987 Benická Bylanská Čestlická Dubečská – lichá č. 3 – 9; sudá č. 2 – 8 Gutova Hvozdnická K Rybníčkům – lichá č. 13 – 17, sudá č. 20 – 36 Ke Strašnické Kolovratská Korytná Krabošická Kruhová Krupská – lichá č. 1 – 7

Malá Bylanská Molitorovská Na hroudě – lichá č. 25 – 71; sudá č. 4 – 20, 26, 28 Na rozjezdu Na spádu Nučická Nupacká Petrovická Pitkovická Pod altánem – lichá č. 9, 57 – 105; sudá č. 32 – 48 Průběžná – lichá č. 1 – 45, 77; sudá č. 2 – 4, 24 – 36

Page 49: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

49

Radošovická Srbínská Stránčická Svojetická U hranic – lichá č. 5 – 21; sudé č. 8 U hráze U trati U Vesny

Újezdská V korytech – lichá č. od č. 39; všechna sudá čísla V olšinách – lichá č. 35 – 65; sudá č. 32 – 122 V předpolí – lichá č. 1 – 19; sudá č. 4 – 16 V zátočce Voděradská Železniční

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100 Běchovická Blatovská Břežanská Černická Černokostelecká – lichá čísla Hostýnská – kromě č. 12/516 Hřibská Janýrova Kounická Limuzská Malínská Na palouku Na vinici Na výsluní Nad úžlabinou Názovská Ovčárská Plaňanská

Počernická – sudá č. 40 – 98 Pod strašnickou vinicí Podle trati Přistoupimská Révová Rostoklatská Slunečná – č. 713 Tejnická Tismická Tuchorazská Tuklatská U vozovny V úžlabině Ve stínu Vinohradská – č. 161 – 165, 169 Vrátkovská Vrbčanská Vykáňská

Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Bajkalská Bělocerkevská – sudá č. 2 – 40 Čeljabinská Dukelská č. 11 Gruzínská – sudá č. 12 – 18 Irkutská Jakutská Jerevanská – sudá č. 12 – 16 Karpatská – lichá č. 11 – 19, sudá č. 12 – 20 Kišiněvská – sudá č. 12 – 18 Krasnojarská Krátká Kubánské nám. – lichá č. l – 9; sudé č. 10 Litevská Mrštíkova Murmaňská Nad olšinami

Nad Primaskou – lichá č. 1 – 27; sudá č. 2 – 20 Omská Pod Rapidem Ruská – lichá č. 85 – 91; sudá č. 120 – 200 Šrobárova Tulská U nových vil U vinohraského hřbitova Užocká V olšinách – lichá č. 1 – 33 V předpolí – lichá č. 21 – 27; sudá č. 18 – 30 Vilová Vinohradská – lichá č. 161 a 165; sudá 212 – 230 Volyňská Vršovická – lichá č. 67 – 103 Za strašnickou vozovnou

Základní škola, Praha 10. Nad Vodovodem 81/460 Akademická Bacháčkova

Bakalářská Božecká

Page 50: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

50

Bydžovského Cerhenická Dřevčická Gollova Heldova Hostýnská – č. 12/516 Chládkova Chotouňská Chotutická Izraelská – č. 6 Janderova K Červenému dvoru Kampanova Kaňkova Káranská Kodicilova Kolonie u obecní cihelny Lipecká Malešická Malešické nám. Marciho Mistrovská Na Třebešíně Na universitním statku Na úseku Nad kapličkou Nad Třebešínem I, II, III Nad vodovodem Niederleho

Okrajní Pobořská Počernická – lichá čísla Pod kapličkou Pod Táborem č. 1, 2 – 8 Pod Třebešínem Pod Viktorkou Polygrafická Prorektorská Průmyslová Rektorská Sazečská – lichá č. 7 – 9, sudá č. 6 – 10 Skřivanská Slunečná – lichá č. 5 – 27; sudá č. 8 – 28 Strnadova Teplárenská Tiskařská Tomsova Troilova U Krbu U Stavoservisu U tvrze Ungarova Univerzitní Útulná Vydrova Za stadionem Za Třebešínem Zálužanského

Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 Aldašínská Běžná Bolinská Čelná Do vršku Dolinecká Doubravčická Dubečská – lichá č. 15, 17, 23, 25, 67, sudá č. 10 – 20 Dürerova Goyova Hájecká Jevanská K háječku Klučovská Konojedská Královická Křenická Louňovická Mokřanská Mukařovská Na padesátém

Na výhledech Nedvězská Olešská Plošná Průběžná – lichá č. 47 – 71, 83 – 89, sudá č. 48 – 90 Prusická Přetlucká Rembrandtova Rubensova Sluštická Strašínská Středová Stupická Světická Štíhlická Tehovská U hřiště Uhříněveská Vyžlovská Za drahou Žernovská

Page 51: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

51

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Fialková Harlacherova Hledíková Hvozdíková Chrpova Jabloňová – lichá č. 23 – 77, sudá č. 72 – 106 Jahodová Jasmínová Jiřičkové Jiřinková Kalinová Kamelova Kapraďová Karafiátová Konvalinková Kopretinová Kosatcová Leknínová Macešková Malinová Mateřídoušková Mattioliho Mikanova Mládežnická – sudá č. 4 – 10

nám. Mezi Zahrádkami Ostružinová. - sudá č. Pampelišková Petrklíčová Pivoňková Platanová Podléšková Pomněnková Práčská Přesličková Rozmarýnová Rybízová Sasanková Slívová Slunečnicová Sněženková – kromě č. 2 Strašnická č. 1 Šafránova Šalvějová Škábova Švehlova Topolová Velenovského Zvonková

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 28. pluku Altajská Archangelská Arménská – lichá č. 3 – 7, sudá č. 4 – 14 Arménská – lichá č. 3 – 7, sudá č. 4 – 14 Baškirská Bělocerkevská – lichá č. 3 – 15, 25 – 31 Benešovská Bošická Bratří Čapků Bulharská – lichá č. 27 – 41; sudá č. 18 – 44 Dukelská – lichá č. 1 – 9 K louži – č. 7 – 13 Kavkazská Kazašská Kirgizská Kodaňská – lichá č. 65 – 97, sudá č. 32 – 48 Konopišťská

Magnitogorská Moldavská Moskevská – č. 61 Na louži – lichá – č. 25 – 31 Na Míčánkách Novorosijská Ruská – lichá č. 65 – 91, sudá č. 48 – 118 Tádžická Taškentská Tolstého – lichá č. 1 – 9, všechna sudá č. Turkmenská U Roháčových kasáren U zdravotního ústavu Uljanovská Uzbecká Vlašimská Vršovická – lichá č. 39 – 47; sudá č. 64 – 68

Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 Bartoškova – č. 3 Borodinská Černomořská Donská Francouzská – sudá č. 48 – 114

Charkovská K Botiči K louži – č. 1 – 6 Košická Kozácká

Page 52: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

52

Krymská Máchova – č. 22, 24 Minská Moskevská – sudá čísla Na kovárně Na Královce Na louži – lichá č. 17 – 23; sudá č. 6, 12 – 16 Na spojce Na stráni Novgorodská Oblouková Orelská Petrohradská Pod soutratím Pod stupni Přípotoční

Rostovská Ruská – sudá č. 4 – 46 Rybalkova – lichá č. 1 – 59 Sámova Sevastopolská Smolenská Sportovní sudá č. 4 – 34, 40 – 52, 56 – 62 U seřadiště U staré sokolovny U vršovického nádraží Ukrajinská Voroněžská Vršovická – lichá č. l – 27, 33 – 37 Vršovické nám.

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980 Dobročovická Donatellova Flájská Foerstrova K Rybníčkům – č. 1 – 12, 16, 18 Kolodějská Krupská – sudá č. 10 – 30 Kružberská Květnická Michelangelova Mirošovická Na polníku Nosická Ondřejovská Oravská

Pelyňková Pod strání Raffaelova Sazečská – č. 1 Sečská Slapská Služeb Šibřinská Štěchovická Tomická Úvalská V olšinách – sudá č. 124 – 130 V Rybníčkách Žermanická Žinkovská

Page 53: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

53

Městská část Praha 11 Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 Archivní Babická Benkova Blažimská Brodského Čenětická Divišovská Donovalská Chodovecké nám. K Dubu K Remízku Kahovská Ke Skále Ke Stáčírně – od ulice Mír. hnutí k ulici Stýblova Keblovská Klapálkova Klecandova Klíčova Knovízská Kolmistrova Kunínova Ledvinova Leopoldova Majerského

Malebná – od ulice K Remízku k ulici Ke sv. Izidoru Medkova – od ulice K Remízku k ulici Ke sv. Izidoru Milínská Mírového hnutí – od ulice Türkova po ulici Ke Stáčírně Mokrá Nad pahorkem Obrovského Pištěkova Pyšelská Rujanská Samohelova Starochodovská – od ulice K remízku k ulici K Dubu Stýblova Šternovská V Benátkách Vápeníkova Verdiho Zakouřilova – od ulice K Remízku k ulici Ke sv. Izidoru Zimákova Zastrčená

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782 Cigánkova Hornomlýnská Hráského Hroncova Jana Růžičky Jarníkova Klírova Láskova

Malenická Nechvílova Roztylská Šustova U Kunratického lesa U zeleného ptáka Vojtíškova Zlešická

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 Bajkonurská Borošova Cyprichova Exnárova Hlavatého Janouchova Jurkovičova – od ZŠ K Milíčovu na rozhraní ulice Novomeského Křtinská Kulhavého Klivarova K Milíčovu

Letzelova Loosova – od ZŠ K Milíčovu na rozhraní ulice Novomeského Mejstříkova Novomeského Mnichovická Ocelíkova Otická Rašova Steinerova Stříbrského Sulanského

Page 54: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

54

Štichova Tatarkova

U modré školy

třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku): území městské části Praha 11 Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 Bohúňova Černockého Doubravická Chomutovická Jažlovická Jeřábkova Jurkovičova – od rozhraní ulice Novomeského k ZŠ Ke Kateřinkám Ke Kateřinkám Ke škole

Konstantinova Loosova – od rozhraní ulice Novomeského k ZŠ Ke Kateřinkám Metodějova Modletická Radimovická Tererova V Jezírkách Vidimova Zdiměřická

území městské části Praha – Újezd Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 Boháčova Brandlova Brechtova Demoliční Dubnova Hekrova Hněvkovského Hviezdoslavova č. p. 519 – 526, 666 Chalupkova Jarešova č. p. 380 – 401 Kazimírova – č. p. 21, 48, 50, 62, 63, 90, 108, 125, 191, 201, 499, 500, 897, 921, 1004, 1005 Ke stáčírně č. p. 444, 687 Květnového vítězství – od ulice Ke Stáčírně po ulici Mírového hnutí Machkova

Markušova Matúškova Mirošovská – č. p. 31, 32, 36, 41, 42, 49, 60, 61, 119, 124, 128, 220 Mírového hnutí – od ulice Ke Stáčírně po ulici Výstavní Nad úpadem do č. p. 428 Pacajevova – č. p. 46, 47, 59, 66, 82, 83, 91, 93, 95, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 145, 934 Prašná Schulhoffova Starobylá – č. p. 497, 498, 1006 – 1012 U rybářství V Hájích č. p. 85 – 293, 322 – 345 V průčelí č. p. 1648 – 1651 Ženíškova

Základní a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 7. května Bartůňkova Dobrovolského Dunovského Hejplíkova Ke stáčírně – od ul. Stýblova k Litochleb. nám. Ke sv. Izidoru Květnového vítězství – od ulice Türkova k ulici Ke stáčírně Lažanského Malebná – od ulice Ke sv. Izidoru k ulici V Lomech

Medkova – od ulice Ke sv. Izidoru k ulici Pod vodojemem Nedbalova Nad lomy Na sádce Pod vodojemem Saudkova Skřivanova Starochodovská – od ulice K Dubu k ulici Nad lomy Šperlova Švabinského Švecova

Page 55: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

55

U kolonie V lomech V Opatově V průčelí Valentova

Volkovova Vycpálkova Zakouřilova – od ul. Ke sv. Izidoru k ul. Pod vodojemem

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Anny Drabíkové č. p. 534, 535, 878 Anežky Malé Arkalycká Emilie Hyblerové Horčičkova Hviezdoslavova č. p. 501 – 516 K Jezeru Kazimírova – č. p. 69, 71, 77, 85, 102, 107, 232 Kosmická Kropáčkova Kryštofova Kupeckého Mandova Mirošovská – č. p. 141, 926 – 929

Mendelova Nad úpadem – od č. p. 429 Nešporova Pacajevova – č. p. 52, 56, 105, 106, 165,181,182, 205 Plickova Stachova Starobylá – č. p. 3 – 6, 45, 222, 236, 242, 245, 246, 497, 498, 910 Staňkova U transformační stanice V Hájích č. p. 260 – 267, 517 Wagnerova Za rybářstvím

území městské části Praha – Křeslice Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 Bachova Jašíkova Křejpského Lečkova Líbalova Mikulova

Michnova Nad Opatovem Podjavorinské Šalounova U chodovského hřbitova Vejvanovského

pro 2. stupeň také území městské části Praha – Šeberov Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022 Augustinova Babákova Blatenská Dědinova Filipova Gregorova Hněvkovská Holušická Hrabákova Hrdličkova

Hrudičkova Hvožďanská Kaplanova Kloboukova Kloknerova Komárkova Krejnická Petýrkova U pojišťovny

Page 56: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

56

Městská část Praha 12 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 sídlo: Praha 4 – Modřany, Modřanská 1375/10a Andělova Barrandova Barunčina Borová Darwinova Do čtvrti Družná Elmerova Hájenská Herrmannova Hrubínova Hřebíkova Chuchelská K jezu K Orionce K otočce K trnkám K údolí K Vltavě – lichá čísla K vyhlidce Karasova Ke schodům Klášterského Klostermannova Kormidelnická Lehárova Lysinská Malá Tyršovka Modřanská do č. p. 1909 Na Blanseku

Na Cikorce Na Floře Na holém vrchu Nad Belárií Nad vinicí Pancířova Pískařská Píšovická Pod vinicí Pod Belárií Pod lomem Potahová Povodňová Převoznická Schodišťová Šumavského U čokoládoven U chmelnice U modřanské školy U studny U Šumavěnky U Tyršovky U zastávky Vltavanů Voborského Vojtova Vorařská Vrátnická Zátišská Zlíchovská

Základní škola Rakovského v Praze 12 sídlo: Praha 4 – Modřany, Rakovského 3136/1 Botevova Jordana Jovkova K Vltavě č. 60, 62 Nikoly Vapcarova č. p. 3267 – 3272 Pejevové Pirinská

Plevenská Plovdivská Poljanovova č. p. 3158, 3159, 3241 Rakovského Rodopská Sofijské nám.

speciální třídy: území městské části Praha 12 Základní škola a mateřská škola K dolům v Praze 12 sídlo: Praha 4 - Modřany, K dolům 29/2 Amortova Babská Barákova

Benáčanova Boješická Bojovská

Page 57: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

57

Boženy Jandlové Branislavova Davelská Do koutů Do Lipin Dolnobřežanská Dolnocholupická Dostojevského Frézařská Generála Šišky Hamrová Hoblířská Hornocholupická Hrazanská Hudcova Churnajevova K Beránku K Břečkám K dolům K Dýmači K Ladům K Lahovičkám K lipinám K modřanskému nádraží K Nouzovu K Petrově komoře K potůčku K Vltavě - sudá čísla K Vystrkovu K zatáčce Ke Kálku Ke kapličce Ke křížku Ke Spofě Ke Srážku Ke zvonici Keřová Kolářova Komořanská Koukolová Krupná Lešetínská Lichá Malá lada Mezi chatami Na Havránce Na Homoli Na Jitřence Na Komořsku Na Poustkách Na schůdkách Na Srážku Na Šabatce Na výšině Nad potůčkem

Nad Rážákem Nad roklí Nad soutokem Nad teplárnou Nad Vltavou Nad zavážkou Nečova Nesvadbova Obchodní nám. Odbočná Okružní Pacholíkova Palmetova Pekárkova Písková Ploštilova Pod lesem Pod letištěm Pod remízkem Pod sady Podchýšská Podlesní Prokofjevova Ražická Revoluce Rozvodova Sekorova Skalnatá Soukalova Staromodřanská Točenská Trnitá U cihelny U čekárny U Domu služeb U jizby U kina U klubu U nové louky U obce U pily U Poustek U skladu U soutoku U spořitelny U vlečky U Vrtilky V hájkách V Lipinách V potočkách Velká lada Vošahlíkova Vzpoury Za sídlištěm Za strojírnami

Page 58: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

58

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 sídlo: Praha 4 – Modřany, Angelovova 3183/15 Angelovova Levského Mladenovova Nikoly Vapcarova č. p. 3175 – 3180

Rilská Šumenská Vazovova Vitošská

speciální třídy: území městské části Praha 12 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 sídlo: Praha 4 – Modřany, Mráčkova 3090/2 Československého exilu Daškova Do Píšovic Dobevská Hasova Hausmannova Kabeláčova Krouzova Kutilova

Lhotecká Mádrova Mazancova Milerova Mráčkova Růženínská Rytířova Těšíkova

přípravná třída, speciální třída: území městské části Praha 12 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 sídlo: Praha 4 – Modřany, Pertoldova 3373/51 Borovanská Božetická Branišovská Brtecká Daňkova Fišerova Hájíčkova Homérova Hospodářská Hrachovská Hubičkova K Hradišti K potůčku K výboru K Závorám Ke Spálence Ke starému hřišti Ke Zbraslavi Keltská Kestřanská Maličká Mezihorská Na Cimbále Na hupech Na Stráňkách

Na Šancích Nad doly Nad šancemi Nad Zbraslaví nám. Antonína Pecáka Násirovo nám. Nieckerleho Pavelkova Pertoldova Petržílova Platónova Pod Březinou Pod Čihadlem Polovnická Popovova Rekreační Semická Sokratova Starý lis U Čihadel U olšiček Urbánkova Ve vratech Větrovcova Vokrojova

Page 59: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

59

Votrubova Zahrádkářská Základní škola Písnická v Praze 12 sídlo: Praha 4 – Kamýk, Písnická 760/11 Cílkova Čechtická Durychova Hodkovická Cholupická Krhanická Libeřská Liškova Mariánská Mařatkova Nechanická

Novodvorská – lichá orientační č. 23 – 35, 39 – 49, 65 – 79, 83 Olbramovická Otradovická Písnická Pšenčíkova Rabyňská Šatrova U Kamýku – sudá orientační č. U vodojemu Zdislavická Zvolská

Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 sídlo: Praha 4 – Kamýk, Smolkova 565/8 Cuřínova Dolnojirčanská K hájovně – území městské části Praha 12 K lesu – sudá orientační č. do č. 18 Ke Kamýku Lojovická – území městské části Praha 12 Machuldova

Papírníkova Pavlíkova Smolkova Smotlachova Vranská Zelenkova Zímova

Základní škola Zárubova v Praze 12 sídlo: Praha 4 – Kamýk, Zárubova 977/17 Cihlářova Imrychova Na dlouhé mezi č. p. 11 Růženínská – lichá orientační č. na území městské části Praha 12 Seidlova Snopkova

Soukupova Špirkova U Kamýku – lichá orientační č. Ve Lhotce č. p. 814, 902, 903 Vnoučkova Vosátkova Zárubova

speciální třídy: území městské části Praha 12

Page 60: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

60

Městská část Praha 13 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 Amforová Archeologická Brdičkova Kolovečská

Modrá Píškova Podpěrova

pro 2. stupeň také školský obvod ZŠ Mohylová 1963 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 Bronzová Harmonická Horákova Kettnerova Melodická Mukařovského

Nová kolonie Operetní Sezemínská Symfonická U jezera Zázvorkova

Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 Fingerova Husníkova Ovčí hájek

Seydlerova Suchý vršek V hůrkách

Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Borovanského Diabasová Drimlova Herčíkova Janského (ostatní čísla popisná, která nespadají pod ZŠ Klausova) K jihu K návrší K Nové Vsi K Opatřilce K sopce Ke klubovně Křepelčí Kuní Kurzova

Liběšická Liščí Mutěnínská Na Hvížďalce Netouškova Opatřilka Podohradská Sojčí Srnčí Tlumačovská U Albrechtova vrchu U dobráků V Nové Vsi Velichovská Zaječí

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 Anny Rybníčkové Bašteckého Červeňanského Eberlova Jaroslava Foglara Janského (č. 2234 – 2237; 2248 – 2254) Janského (č. 2415 – 2422; 2437 – 2444)

Jitrocelová Karla Kryla Klausova Nad Dalejským údolím Ohradské náměstí Pařízkova Pavrovského

Page 61: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

61

Petrbokova Prusíkova Přecechtělova Přeučilova Raichlova

Rotavská Stoličkova Švejcarovo náměstí Wonkova

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 Bavorská Bessemerova Flöglova Frimlova Hábova Hájčí Helsinská Heranova Hostinského Chalabalova K Brance Kálikova Ke skalce Klementova Klukovická Kocianova Kopanina Kovářova Kuchařova

Kuncova Laurinova Líšnická Lýskova Junkových Ostřicová Pod Zličínem Rozvadovská spojka Sárská Siemensova Skandinávská Šostakovičovo náměstí Stockholmská Svítákova U kašny Vackova Vlachova Vstavačová

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi školami 2322 Běhounkova Blattného Bucharova Dismanova Dominova Kodymova Mezi školami Na zlatě Nárožní Nušlova

Petržílkova Pod hranicí Řeporyjská Sluneční náměstí Smetáčkova Šafránkova Tichnova Volutova Wiedermannova

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 5. máje Armády Hildy Čihákové Hlušičkova Jindrova K Fialce K Hájům K Jasánkám K Lužinám K Ohradě K Vidouli K zahrádkám

Ke Golfu Ke Kalvárii Ke Koh-i-nooru Ke Konstruktivě Ke studánce Mládí Na Dolnici Na přívozích Na Vlku nám. Na Lužinách Okruhová Ordovická

Page 62: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

62

Plzeňská Pod kulturním domem Pod viaduktem Pod Vlkem Před rybníkem Příčka U Cikánky U dálnice U mydlárny

U paloučku V borovičkách Ve stromořadí Vlasákova Voleníkova Za Lužinami Za Mototechnou Živcových

Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 1. stupeň Böhmova Mohylová

Zvoncovitá

pro 2. stupeň patří tento školský obvod k Fakultní základní škole při Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Brdičkova 1878 Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 Bellušova Drahelčická Fantova Holýšovská Chlupova Jeremiášova K Chabům K Jinočanům K Náplavce K Řeporyjím Ke studni Mirešická Na klínech

Nad Brůdkem Neustupného Oistrachova Otavova Pod Náplavkou Pod vrškem Podle lomu Poncarova Pražský okruh Smíchovská Trávníčková U hasičské zbrojnice V Brůdku

Page 63: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

63

Městská část Praha 14 Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská l6 9. května Bajgarova Bartoňkova Baštýřská Bezdrevská Břeclavská Borečkova Bošiletská Broumarská Církvičná Čeňkova Dářská Doubecká Dřínovská Dřítenská Dvořišťská Farská Froncova Hamerská Herdovská Hlinská Hodějovská Holenská Horusická Hradečkova Hruškovská Hvozdecká Jakubovská Jansova Jezdovická K luhu K Rokytce Kališťská Kamencová Kaňovská Ke hrázi Koberkova Kostlivého Krčínovo nám. Kubaštova Langweilova Lánská Lednická Lipenské nám. Lomnická Lucinková Malšovské nám. Manželů Dostálových Matenská Medlovská

Metujská Minaříkova Mílovská Morušova náměstí Zdenky Braunerové Nežárská Novozámecká Objízdná Oborská Osetá Osická Panenská Pasecká Pávovské nám. Pilská Písčitá Plumlovská Podedvorská Podlišovská Postlova Prelátská Průmyslová Radovská Rožmberská Slavatova Spolská Staňkovská Stružná Stupská Sýkovecká Šemberova Šimanovská Švestková Tálínská Teplárenská Tovarova Travná U Hostavického potoka U Technoplynu Úpická V Ráji Včelničná Velkoborská Vidlák Vlkovická Vokřínská Za Rokytkou Za Školou Záblatská Zacharská

Page 64: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

64

Zalinská Zvíkovská Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Aloisovská Anny Čížkové Čertouská Českobrodská Hloubětínská Horoušanská Hostavická Chvalská Jednostranná K Hutím Kbelská Klánovická Kolbenova Konzumní Kyjská Liblická Litošická Milovická Mochovská Na obrátce Nad Hutěmi

Nehvizdská Okrajová Pod turnovskou tratí Poděbradská Poříčanská Postřižínská Sadská Slévačská Soustružnická Svépravická Šestajovická Štolmířská Třešňová V humenci V chaloupkách V Novém Hloubětíně Vaňkova Za horou Zálužská Zelenečská

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Generála Janouška 1006 Anderleho Arnošta Valenty Breicetlova Dobrovolného Doležalova Dygrýnova Generála Janouška Hlaďova Irvingova Jíchova

Kostrbova Marešova nám. Plukovníka Vlčka Půdova Smikova Šebelova Šedova Šromova Truhlářova Vašátkova

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bratří Venclíků 1140 Babylonská Blatská Bojčenkova Bojínkova Bodláková Borská Bouřilova Branská Burdova Bratří Venclíků Cíglerova Cvrčkova Federova Hajní

Chlumecká Jamská Jordánská K viaduktu Kačinská Koclířova Lásenická Lipnická Lužní Mladoboleslavská Nad Hutěmi Okrouhlíkova Ovsíková Paculova

Page 65: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

65

Pelušková Pospíchalova Pýrová Rolní Ronešova Rotenská Římovská Sádovská Sicherova Skorkovská Skryjská Splavná Stropnická Stružky

Stulíková Svárovská Svatojánská Světská Trytova U Járku U Jamské Vírská Vizovická Vlčkova Vodňanská Volkova Za černým mostem

Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Cidlinská Černičná Hejtmanská Hůrská Chvaletická Jaroslavická Kardašovská Knínická Krylovecká Kukelská Maršovská

Nedvědická Rochovská Slévačská Sklenská U rybníka Vajgarská Vranovská Zdobnická Želivská Žehuňská

Základní škola, Praha 9, Vybíralova 964 Bryksova Bobkova Fejfarova Františkova Kpt. Stránského Kučerova

Kuttelwascherova Mansfeldova Maňákova Ocelkova Vybíralova

Page 66: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

66

Městská část Praha 15 Základní škola, Praha 10, Křimická 314 Bolevecká Boloňská Dačická Dubská Dýšinská Ejpovická Holoubkovská Jaroměřská K Měcholupům Kaznějovská Kožlanská Křimická

Lochotínská Na kameni Na křečku č. 59, 63, 64, 109, 143 – 146, 150 Neapolská Ovesná Pod Vartou Ravennská Stadická U statku V aleji Za zastávkou

Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469 Drtikolova Evy Olmerové Hákova Livornská Milánská

Nad přehradou Padovská R. A. Dvorského Sudkova Turínská

Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391 Hornoměcholupská – k. ú. Horní Měcholupy Janovská Na křečku č. 339 – 350

Parmská Veronské nám.

Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská 873 Bělinského Brumovická Bruslařská Černyševského Dolnoměcholupská – k. ú. Hostivař Gercenova Golfová Herbenova Hokejová Hornoměcholupská – k. ú. Hostivař Horolezecká Hostišovská K lesoparku K pérovně Ke Kablu – k. ú. Hostivař Kobylákova Kunická Kytínská Lyžařská Myšlínská

Na vlastní půdě Na zkratce Opravářská plukovníka Mráze Pod stanicí Poslední Proti proudu Průmyslová Radiová – k. ú Hostivař Řepčická Sáňkařská Sklářská Tenisová U dvojdomů U hostivařského nádraží č. 298 U kabelovny U Pekáren Weilova Za drahou Zápasnická

Page 67: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

67

Základní škola, Praha 10, Kozinova l000 Athénská Azalková Berlínská Bratislavská Budapešťská Daliborova Dobropolská Domkařská Doupovská Elišky Junkové Hostivařská Hostivařské nám. Chalupnická Chudenická K Horkám K jezeru – k. ú. Hostivař K obecním hájovnám Kozinova Kozinovo nám. Kozmíkova Kubatova Libkovská Loučimská Mezi potoky Miranova Mračnická Na Groši Na Košíku Na Kozinci Na Plískavě Na Sedlišti Nad Botičem Nad Košíkem nám. Přátelství Pod Plískavou Pod průsekem Pod štěpem

Poplužní Pražská – k. ú. Hostivař Přeštická Přibíkova Purkrabská Rabakovská – k. ú. Hostivař Rižská Selská Sodomkova Stavovská Strašnická – k. ú. Hostivař Šafářova Štěrboholská Švehlova – k. ú. Hostivař Tesaříkova Trhanovské nám. U branek U břehu U hostivařského nádraží č. p. 102, 128, 142, 165, 182, 284 U Košíku U potoka U průseku U štěpu U továren V Chotejně V nové čtvrti V Nové Hostivaři V nových domcích Vajdova Vladycká Za Botičem Za Kačabkou Zápotoční Záveská Zemské právo

Page 68: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

68

Městská část Praha 16 Základní škola Praha – Radotín sídlo: Loučanská 1112/3, Praha – Radotín území městské části Praha 16

Page 69: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

69

Městská část Praha 17 Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha - Řepy, Socháňova 1139 Augustova Drahoňovského Hekova Hofbauerova č. p. 111 – 624 Jiránkova Karlovarská č. p. 366 – 427 Ke Kaménce K mostku Kolínova Kristiánova K šancím Makovského č. p. 1122 – 1132

Na chobotě Na moklině Na Radosti č. p. 381 – 435 Pod Martinem Reinerova Severýnova Slánská č. 1678/20 Socháňova U kaménky Vondroušova Žalanského

pro 2. stupeň také území městské části Praha – Zličín třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 1. ročníku) území městské části Praha 17 Pracoviště , Laudova 10/1024 pro 1. stupeň Boršovská Brunerova Březanova Čistovická Doubravínova Gallašova Hankova Hořovského Karlovarská č. p. 366 – 427 K Motolu K trninám Kartounářů Ke kulturnímu domu Krolmusova Laudova Makovského č. p. 1074 – 1075 Mrkvičkova Na bělohorské pláni

Na Fialce I, II Nevanova Opukova Otlíkovská Podkrkonošských tkalců Reinerova Řetězokovářů Selských baterií Skuteckého Slánská č. p. 494 – 1177 Součkova Šedivého Šímova Třanovského U boroviček Zívrova Zrzavého

Základní škola Jana Wericha, Praha - Řepy, Španielova 19/1111 Bazovského Bendova Galandova

Šimonova Španielová Žufanova

pro 2. stupeň také území městské části Praha - Zličín třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku) třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (od 6. ročníku) území městské části Praha 17

Page 70: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

70

Městská část Praha 18 Základní škola a Mateřská škola Tupolevova sídlo: Dobratická 525, 199 00 Praha 9 Letňany Bechlínská Broumovská Buchlovská Bukovecká Dobratická Havířovská Hořická Hůlkova Chlebovická Chotěšovská

Kbelská Kostomlatská Lovosická Opočenská Příborská Terezínská Tupolevova od č. p. 477 Vratimovská Zlonická

Základní škola a Mateřská škola Fryčovická sídlo: Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 Letňany Běloveská Březnická Fryčovická Frýdecká Choceňská Ivančická Jablůnkovská Jančova Kladrubská Krausova Krnovská Křivoklátská

Kuželova Malkovského Místecká Novosvětská Nýdecká Rýmařovská Trutnovská Tupolevova do č. p. 472 Velešínská Veselská Vítkovická Žamberská

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC sídlo: Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 Letňany Ašská Bechyňská Beranových Bludovická Bohumínská Boletická Dudkova Hronovská Chebská Klenečská Kopřivnická Kramolínská Letovská Miroslava Hajna

Nepomuckých Ostravská Pavla Beneše Prachatická Protivínská Rokycanská Rychnovská Stará náves Šumperská Toužimská Třinecká Tvrdého Vamberská Velhartická

Page 71: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

71

Městská část Praha 19 Základní škola, Praha 9 – Kbely, Albrechtická 732 území městské části Praha 19

Page 72: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

72

Městská část Praha 20 Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců l408 l. stupeň Božanovská – lichá č. 29 – 15, sudá č. 34 – 122, 32 A, B, C bratranců Veverkových Brdecká Březovická Bříšťanská Do Svépravic Dobrošovská Dolská Domkovská Harcovská Hřídelecká K hrázi K Rybárně Ke starým rybníkům Ke Xaverovu Koputská Kožíškova Krahulčí Machovská Meziluží Na Bačálkách

Na chvalce Na pozorce Na svěcence Nad návsí Pod Starákem Podůlší Prachovská Rašínská Semonická Spojenců – lichá č. 45 – 75, sudá č. 38 – 66 Šanovská U hvozdu V dílcích V Javorech V lukách Václava Špačka Věžická Všelipská Zájezdní Zárybnická Závrchy Zdoňovská

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Běchorská – lichá č. 1 – 59, sudá č. 4 - 44 Božanovská – lichá č. 1 – 27, sudá č. 4 – 28, 26A Božídarská Březecká Bystrá F. V. Veselého Hartenberská Hustopečská Chlumecká Javorská Jiřího ze Vtelna Keteňská Khodlova Peckovská Lhotská Libošovická Lískovická Mezihoří Mezilesí – lichá č. 9 – 57, sudá č. 2 – 82 Na Chvalské tvrzi Náchodská – lichá č. 7 – 87, 59a, 63a, 65a, sudá č. 10 – 104, 92a,

Paceřická Rožnovská Řešetovská Sekeřická Slatiňanská Spojenců – lichá č. 3 – 41, sudá č. 2 – 30 Stoliňská Studnická Šplechnerova U Tabulky V Babyku Ve Zliči Vlásenická Vlastibořská Vojická Vrchovinská Vršovka Vysokovská Zábrodí Zámezí pro 2. stupeň také školský obvod ZŠ Spojenců 1408/63

Page 73: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

73

Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 Bártlova Běluňská – lichá č. 15 – 75, sudá č. 14 – 84 Bořetická Cirkusová Čechurova Dandova Chodovická Jizbická K Berance K Odpočinku K Palečku Karla Tomáše Kludských Křovinovo nám. Libáňská Markupova Mezi úvozy Na nové silnici Na staré silnici Náchodská – lichá č. 195 – 221, sudá č. 208 – 254 Novopacká Obchodní Ohnišťanská

Olomoucká Otovická Pavlišovská Plkovská Podivínská Podsychrovská Radechovská Rajhradská Ruprechtická Střelečská Štverákova Tikovská Tlustého Třebešovská – lichá č. 99 – 115, sudá č. 88 – 148, 136A U jeslí U úlů U věže U Županských V Humnech V slavětíně Ve žlíbku Vidonická Volšovská

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 Běchorská – lichá č. 63 – 141, sudá č. 48 – 120 Beluňská – lichá č. 7 – 9, sudá č. 2 – 6 Češovská Dobšická Františka Černého Hermanická Hrdoňovická Chvalkovická Jasenná Javornická Jeřická Jívanská Kalvodova Komárovská Kramolná Krčínská Leštínská Libuňská Lipí Lukavecká Mečovská Mezilesí – lichá č. 63 – 129, sudá č. 86 – 156 Náchodská – lichá č. 91 – 191, sudá č. 108 – 204 Před dráhou

Ratibořická Sezemická Trní Třebešovská – lichá č. 1, 9 – 97, sudá č. 4 – 86 Václavická Votuzská

Page 74: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

74

Městská část Praha 21 Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 území městské části Praha 21

Page 75: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

75

Městská část Praha 22 Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 Bečovská Bedlová Berounská Berylová Blšanecká Brdská Břidlicová Bystřičná Čirůvková Dopravní Dunajská Františka Diviše Hlívová Holubinková Hříbková Husovo nám. Chorošová Jezerská K dálnici (k. ú. Pitkovice) K podchodu Kamenná Kašperská Klouzková Kotrčová Kozáková Kozákovská Křelovická Křemelná Křemenáčová Křemenná Křešínská Lidického Lošáková Májovková Morávkova

Muchomůrková Na Blanici Na Nežárce Na vrchách Na vysočině Nad Volyňkou Nové náměstí Pečárková Penízková Picassova Píchavková Podleská Přátelství – lichá č. p. 69 a níže, sudá č. p. 64 a níže Pstružná Ryzcová Smržová Soumarská Strakošová Středohorská Sušilova Štychova – (k. ú. Pitkovice) Tatranská U starého nádraží U uhříněveské obory U židovského hřbitova Úpská V bytovkách V Pitkovičkách Vačkářova Vachkova Vlárská Vodická Vyderská Žampiónová

území městské části Praha – Benice pro 2. stupeň také z městské části Praha – Kolovraty Albíny Hochové Bazalková Donátská Do kopečka Do Potoků K nádrži K poště K Říčanům K vrbě Ke zvoničce

Kotíkova Kupkova Levandulová Lolkova Meduňková Měsíčková Mladotova Na Července Na Parkáně Na Ročkově

Page 76: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

76

Na Skalách Nad dvorem Nad Parkánem Nad zbrojnicí Novolipanská Pod zastávkou Preislerova Sedmikrásková Šetelíkova

Tymiánová U sádek U závor U železnice V listnáčích V milíři Za podjezdem Za statky

k. ú. Lipany Základní škola, Praha 10, nám. Bratří Jandusů 2 Blažkova Černotínská Čtyřkolská Do Podkovy Firkušného Fischlova Hulanova Ingrišova Jana Srba Jupiterova K dálnici (k. ú. Uhříněves) K Netlukám K sokolovně K Vodici Karla Zicha Kašovická Ke Královicům Ke kříži Krásnolipská Křesadlova Lešovská Lnářská Merkurova Měsíční Modlanská Na potůčku nám. Bratří Jandusů nám. Protifašistických bojovníků nám. Smiřických Netluky Pardubická Peceradská Petříkovská Plutova Pod Jankovem

Pod Markétou Pod přehradou Přátelství – lichá č. p. 71 a výše, sudá č. p. 66 a výše Před oborou Předpolní Rájecká Rauchova Rozdělená Salačova Saturnova Semanského Sluneční Tichonická Trampotova U Koloděj U Markéty U mezníku U Nadýmače U Říčanky U starého mlýna Uranova V kuťatech V potokách Václava Trojana Valšovská Venušina Vlárská Vlasty Průchové Za Nadýmačem Za Pivovarem Zlenická Zuzany Navarové Želnavská

území městské části Praha – Královice území městské části Praha – Nedvězí pro 2. stupeň také z městské části Praha – Kolovraty

Page 77: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

77

Do Hlinek Do Lipan K Říčanům Lomová Mírová Na jílech Na předevsi Nad nádrží Nad Topoly Nad Vrbami Pod topoly Pod zvoničkou

Pokřivená Skautská Svažitá U jezu U Prknovky U Vodice V cihelně V louce V Tehovičkách V haltýři Vášova Ve skále

Page 78: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

78

Městská část Praha – Běchovice Základní škola Praha – Běchovice sídlo: Mýtní 73, Praha 9 – Běchovice území městské části Praha – Běchovice Městská část Praha – Čakovice Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha 9, nám. Jiřího Berana 500 území městské části Praha – Čakovice Městská část Praha – Ďáblice Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 území městské části Praha – Ďáblice území městské části Praha – Březiněves Městská část Praha – Dolní Chabry Základní škola Praha – Dolní Chabry území městské části Praha - Dolní Chabry Městská část Praha - Dolní Měcholupy Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36 1. stupeň území městské části Praha - Dolní Měcholupy pro 2. stupeň patří tento školský obvod k ZŠ V Rybníčkách 1980 v Praze 10 Městská část Praha - Dolní Počernice Základní škola, Praha 9, Národních hrdinů 70 území městské části Praha - Dolní Počernice Městská část Praha – Dubeč Základní škola, Praha 10, Starodubečská 413 území městské části Praha – Dubeč

Page 79: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

79

Městská část Praha – Klánovice Masarykova základní škola, Praha 9 – Klánovice, Slavětínská 200 území městské části Praha – Klánovice Městská část Praha – Koloděje Základní škola a mateřská škola Koloděje sídlo: Lupenická 20, Praha 9 – Koloděje území městské části Praha – Koloděje Městská část Praha – Kolovraty Základní škola, Praha 10 – Kolovraty, Mírová 57 l. stupeň území městské části Praha – Kolovraty území městské části Praha – Nedvězí pro 2. stupeň patří tento školský obvod k ZŠ nám. bratří Jandusů 2 a k ZŠ Vachkova 630, Praha – Uhříněves Městská část Praha – Kunratice Základní škola, Praha 4, Předškolní 420 území městské části Praha – Kunratice Městská část Praha – Libuš Základní škola Meteorologická, Praha 4, Meteorologická 181 pro 1. stupeň je školským obvodem celé území městské části Praha – Libuš s výjimkou školského obvodu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40 pro 2. stupeň je školským obvodem celé území městské části Praha – Libuš Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Ladislava Coňka 40 1. stupeň Bavorovská Budilovská Dubovická Hoštická Chvalšovická Javorenská K mejtu

K pomníku K Vrtilce Ke březině Ke kašně Ke kurtům Klenovická Křesanovská

Page 80: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

80

Kváskovická Ladislava Coňka Libušská č. p. 47, 48, 49, 53, 55, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 77, 84, 89, 90, 95, 108, 121, 128,129, 131, 155, 183, 190, 208, 221, 223, 225, 231 - 237, 240, 250, 278, 297, 313, 319, 325, 326, 400, 408, 417, 429, 443, 456, 497, 514, 539 Lipovická Lužská Mezi domy Miřetická Modravská Na konečné Na losách Na okruhu Na šejdru Nad Libušským potokem Olšovická Ostruženská Písnické zahrady Předenická Putimská Rohanovská Sedlovická Švihovská Těšovická U bazénu U Jednoty Úbislavická V kálku V lužích V zákopech Vacovská Velká lada Vídeňská č. p. 495 Vltavická Výletní Zahrádecká Zátoňská

Page 81: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

81

pro 2. stupeň patří tento školský obvod k ZŠ Meteorologická, Meteorologická l8l Městská část Praha – Lipence Základní škola, Praha 5 – Lipence, Černošická 168 území městské části Praha – Lipence Městská část Praha – Lysolaje Základní škola a Mateřská škola, Praha 6 – Lysolaje sídlo: Praha 6 – Lysolaje, Žákovská 164/3 území městské části Praha – Lysolaje Městská část Praha – Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha – Nebušice sídlo: Praha 6 – Nebušice, Nebušická 369 území městské části Praha – Nebušice území městské části Praha – Přední Kopanina Městská část Praha - Petrovice Základní škola, Praha – Petrovice sídlo: Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice území městské části Praha – Petrovice Městská část Praha – Řeporyje Základní škola, Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596 území městské části Praha – Řeporyje k. ú. Třebonice Městská část Praha – Satalice Základní škola Praha 9 – Satalice, K Cihelně 137 území městské části Praha – Satalice

Page 82: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

82

Městská část Praha – Slivenec Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu l6 území městské části Praha – Slivenec území městské části Praha – Lochkov Městská část Praha – Suchdol Základní škola Mikoláše Alše, Praha – Suchdol, Suchdolská 360 území městské části Praha – Suchdol Městská část Praha – Šeberov Základní škola, Praha 4, V ladech 6 1. stupeň území městské části Praha – Šeberov pro 1. a 2. stupeň patří tento školský obvod k Základní škole, Praha 4, Mikulova 1594 Městská část Praha – Štěrboholy Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy 1. stupeň sídlo: Praha 10 - Štěrboholy, U Školy 285 území městské části Praha – Štěrboholy pro 2. stupeň patří tento školský obvod k ZŠ V Rybníčkách l980 v Praze l0 Městská část Praha – Troja Základní škola, Praha 7, Trojská 110 l. stupeň území městské části Praha – Troja pro 2. stupeň patří tento školský obvod k Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28/440 Městská část Praha – Velká Chuchle Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle území městské části Praha – Velká Chuchle

Page 83: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA · Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20 Salmovská Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68 Štěpánská – lichá č

83

Městská část Praha – Vinoř Základní škola a Mateřská škola, Praha – Vinoř sídlo: Prachovická 340, Praha – Vinoř území městské části Praha – Vinoř Městská část Praha – Zbraslav Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav, Hauptova 591 území městské části Praha – Zbraslav Městská část Praha – Zličín Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328 1. stupeň území městské části Praha – Zličín pro 2. stupeň patří tento školský obvod základním školám v městské části Praha 17