Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno ... PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica Author: Paragraf Co Created Date: 3/4/2014 8:23:18 AM page 1
Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno ... PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica Author: Paragraf Co Created Date: 3/4/2014 8:23:18 AM page 2
Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno ... PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica Author: Paragraf Co Created Date: 3/4/2014 8:23:18 AM page 3
Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno ... PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica Author: Paragraf Co Created Date: 3/4/2014 8:23:18 AM page 4

Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno ... PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica Author: Paragraf Co Created Date: 3/4/2014 8:23:18 AM

Embed Size (px)

Text of Obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono - konačno ... PDP - Poreska prijava za akontaciono -...

 • 9.0.0.2.20101008.1.734229

  Z3: CheckBox1: 0Z4: