Click here to load reader

OBRTNI KO - INDUSTRIJSKA Š KOLA, Ž upanja - Ž upanjass-obrtnicko-industrijska-zu.skole.hr/.../newsattach/14/Ud%BEbenici.pdf · udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o. 1262 OSNOVE

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OBRTNI KO - INDUSTRIJSKA Š KOLA, Ž upanja - Ž...

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1263 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1

  udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1262 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1

  radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1266 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA

  udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Antun Babi udžbenik 67.50 Školska knjiga d.d.

  3518 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA

  radna bilježnica za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola

  Antun Babi , Josip Loli , Jozo Jurki

  radna bilježnica 62.10 Školska knjiga d.d. Novo

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, PRAKTI NA NASTAVA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2190 PRAKTI NA NASTAVA

  dnevnik rada s prakti nim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u podru ju strojarstva i brodogradnje JMO

  Kristina Kekelj radna bilježnica 135.00 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, TEHNI KO CRTANJE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1268 TEHNI KO CRTANJE

  udžbenik za trogodišnje strukovne škole (JMO) + CD Jerko Pandži udžbenik s CD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1267 TEHNI KO CRTANJE

  radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO) Jerko Pandži radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH I 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2783 HORIZONS 1 Student's Book

  udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2784 HORIZONS 1 Workbook

  radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1700 ETIKA 1

  udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole iril oh, Ksenija Matuš, Marija Lamot

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST I JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 1. RAZRED

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1390 HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1

  udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Dragutin Rosandi udžbenik 80.10 Profil International d.o.o.

  INFORMATIKA-RA UNALSTVO, 1. I 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1620 RA UNALSTVO

  udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Darko Grundler, Sanda Šutalo

  udžbenik s CD-om 97.20 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1566 MATEMATIKA U STRUCI 1

  udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

  TOKAR - JMO - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  OBRTNI KO - INDUSTRIJSKA ŠKOLA, Županja - Županja

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  NJEMA KI JEZIK, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED TEHNI KIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1507 DIREKT 1 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  1506 DIREKT 1 radna bilježnica za njema ki jezik za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POVIJEST ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1686 PREGLED HRVATSKE POVIJESTI udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Hrvoje Petri udžbenik 88.00 Meridijani, izdava ka ku a

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, NORMIRANO TEHNI KO PISMO, 1.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1216 NORMIRANO TEHNI KO PISMO radna bilježnica za srednje tehni ke škole Želimir oli radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1256 TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE udžbenik za 1. razred strojarske struke za obrtni ka i industrijska zanimanja

  Mijo Matoševi udžbenik 72.00 UM d.o.o., Mijo Matoševi

  VJERONAUK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1708 TRAŽITELJI SMISLA udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola Dušan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  TOKAR - JMO - 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE ELEMENATA STROJEVA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2355 OSNOVE ELEMENATA STROJEVA udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola - JMO, za strojarska zanimanja

  Antun Babi udžbenik 117.00 Školska knjiga d.d.

  3514 OSNOVE ELEMENATA STROJEVA radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Antun Babi , Josip Loli

  radna bilježnica 62.10 Školska knjiga d.d. Novo

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1263 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1262 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2795 HORIZONS 2 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2796 HORIZONS 2 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3649 JA, MI, ONI… udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno urko, Dunja Maruši Brezeti

  udžbenik 80.10 Profil International d.o.o. Novo

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1387 HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1386 HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1381 ITANKA 2 udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3113 KNJIŽEVNOST 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1570 MATEMATIKA U STRUCI 2 udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 2. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2105 DIREKT 2 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2104 DIREKT 2 radna bilježnica za njema ki jezik za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POLITIKA I GOSPODARSTVO, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1697 POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik za 2. razred strukovne škole Nenad Fanuko udžbenik 76.50 Profil International d.o.o.

  VJERONAUK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1709 ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Dušan Vuleti , Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  TOKAR - JMO - 3. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, NOVE TEHNOLOGIJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2876 NOVE TEHNOLOGIJE udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola u podru ju strojarstva - JMO

  Mato Lu i udžbenik s CD-om 76.00 Grafika, d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2801 HORIZONS 3 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2802 HORIZONS 3 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1705 ETIKA 3 udžbenik za 3. razred gimnazije i srednje škole Ivan ehok udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1389 HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1388 HRVATSKI JEZIK 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1383 ITANKA 3 udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3115 KNJIŽEVNOST 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1575 MATEMATIKA 3 udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Sanja Varošanec udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno

  94.50 Element d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 3. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2880 DIREKT 3 udžbenik za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole s audio CD-om Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2879 DIREKT 3 radna bilježnica za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, NUMERI KI UPRAVLJANI ALATNI STROJEVI, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3146 NUMERI KI UPRAVLJANI ALATNI STROJEVI udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola

  Mladen Bošnjakovi udžbenik 117.00 Školska knjiga d.d.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, TEMELJI AUTOMATIKE 1, 2.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1206 TEMELJI AUTOMATIKE 1 SUSTAVNO GLEDIŠTE I AUTOMATIKA, AUTOMATSKO REGULIRANJE

  Juraj Boži evi udžbenik 72.00 Školska knjiga d.d.

  INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE - JMO - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1263 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1262 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1266 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Antun Babi udžbenik 67.50 Školska knjiga d.d.

  3518 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA radna bilježnica za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola

  Antun Babi , Josip Loli , Jozo Jurki

  radna bilježnica 62.10 Školska knjiga d.d. Novo

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, PRAKTI NA NASTAVA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2190 PRAKTI NA NASTAVA dnevnik rada s prakti nim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u podru ju strojarstva i brodogradnje JMO

  Kristina Kekelj radna bilježnica 135.00 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, TEHNI KO CRTANJE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1268 TEHNI KO CRTANJE udžbenik za trogodišnje strukovne škole (JMO) + CD Jerko Pandži udžbenik s CD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1267 TEHNI KO CRTANJE radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO) Jerko Pandži radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  ENGLESKI JEZIK, 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH I 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2783 HORIZONS 1 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2784 HORIZONS 1 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1700 ETIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole iril oh, Ksenija Matuš, Marija Lamot

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1385 HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1384 HRVATSKI JEZIK 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1379 ITANKA 1 udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3109 KNJIŽEVNOST 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  INFORMATIKA-RA UNALSTVO, 1. I 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1620 RA UNALSTVO udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Darko Grundler, Sanda Šutalo

  udžbenik s CD-om 97.20 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1566 MATEMATIKA U STRUCI 1 udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED TEHNI KIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1507 DIREKT 1 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  1506 DIREKT 1 radna bilježnica za njema ki jezik za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POVIJEST ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1686 PREGLED HRVATSKE POVIJESTI udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Hrvoje Petri udžbenik 88.00 Meridijani, izdava ka ku a

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, NORMIRANO TEHNI KO PISMO, 1.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1216 NORMIRANO TEHNI KO PISMO radna bilježnica za srednje tehni ke škole Želimir oli radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1256 TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE udžbenik za 1. razred strojarske struke za obrtni ka i industrijska zanimanja

  Mijo Matoševi udžbenik 72.00 UM d.o.o., Mijo Matoševi

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  VJERONAUK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1708 TRAŽITELJI SMISLA udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola Dušan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE - JMO - 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE ELEMENATA STROJEVA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2355 OSNOVE ELEMENATA STROJEVA udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola - JMO, za strojarska zanimanja

  Antun Babi udžbenik 117.00 Školska knjiga d.d.

  3514 OSNOVE ELEMENATA STROJEVA radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Antun Babi , Josip Loli

  radna bilježnica 62.10 Školska knjiga d.d. Novo

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1263 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1262 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2795 HORIZONS 2 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2796 HORIZONS 2 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3649 JA, MI, ONI… udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno urko, Dunja Maruši Brezeti

  udžbenik 80.10 Profil International d.o.o. Novo

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1387 HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1386 HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1381 ITANKA 2 udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3113 KNJIŽEVNOST 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1570 MATEMATIKA U STRUCI 2 udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  NJEMA KI JEZIK, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 2. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2105 DIREKT 2 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2104 DIREKT 2 radna bilježnica za njema ki jezik za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POLITIKA I GOSPODARSTVO, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1697 POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik za 2. razred strukovne škole Nenad Fanuko udžbenik 76.50 Profil International d.o.o.

  VJERONAUK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1709 ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Dušan Vuleti , Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE - JMO - 3. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, NOVE TEHNOLOGIJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2876 NOVE TEHNOLOGIJE udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola u podru ju strojarstva - JMO

  Mato Lu i udžbenik s CD-om 76.00 Grafika, d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, TEHNOLOGIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE, 3. RAZRED

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2925 TEHNOLOGIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u podru ju strojarstva

  Stipe Crnoja udžbenik s DVD-om 108.00 Neodidacta d.o.o.

  2924 TEHNOLOGIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE radna bilježnica za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u podru ju strojarstva

  Stipe Crnoja radna bilježnica 54.00 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2801 HORIZONS 3 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2802 HORIZONS 3 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1705 ETIKA 3 udžbenik za 3. razred gimnazije i srednje škole Ivan ehok udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1389 HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1388 HRVATSKI JEZIK 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1383 ITANKA 3 udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3115 KNJIŽEVNOST 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1575 MATEMATIKA 3 udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Sanja Varošanec udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno

  94.50 Element d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 3. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2880 DIREKT 3 udžbenik za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole s audio CD-om Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2879 DIREKT 3 radna bilježnica za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  VODOINSTALATER - JMO - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1263 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1262 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1266 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Antun Babi udžbenik 67.50 Školska knjiga d.d.

  3518 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA radna bilježnica za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola

  Antun Babi , Josip Loli , Jozo Jurki

  radna bilježnica 62.10 Školska knjiga d.d. Novo

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, PRAKTI NA NASTAVA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2190 PRAKTI NA NASTAVA dnevnik rada s prakti nim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u podru ju strojarstva i brodogradnje JMO

  Kristina Kekelj radna bilježnica 135.00 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, TEHNI KO CRTANJE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1268 TEHNI KO CRTANJE udžbenik za trogodišnje strukovne škole (JMO) + CD Jerko Pandži udžbenik s CD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1267 TEHNI KO CRTANJE radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO) Jerko Pandži radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH I 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2783 HORIZONS 1 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2784 HORIZONS 1 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1700 ETIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole iril oh, Ksenija Matuš, Marija Lamot

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1385 HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1384 HRVATSKI JEZIK 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1379 ITANKA 1 udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3109 KNJIŽEVNOST 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  INFORMATIKA-RA UNALSTVO, 1. I 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1620 RA UNALSTVO udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Darko Grundler, Sanda Šutalo

  udžbenik s CD-om 97.20 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1566 MATEMATIKA U STRUCI 1 udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED TEHNI KIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1507 DIREKT 1 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  1506 DIREKT 1 radna bilježnica za njema ki jezik za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POVIJEST ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1686 PREGLED HRVATSKE POVIJESTI udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Hrvoje Petri udžbenik 88.00 Meridijani, izdava ka ku a

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, NORMIRANO TEHNI KO PISMO, 1.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1216 NORMIRANO TEHNI KO PISMO radna bilježnica za srednje tehni ke škole Želimir oli radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1256 TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE udžbenik za 1. razred strojarske struke za obrtni ka i industrijska zanimanja

  Mijo Matoševi udžbenik 72.00 UM d.o.o., Mijo Matoševi

  VJERONAUK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1708 TRAŽITELJI SMISLA udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola Dušan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  VODOINSTALATER - JMO - 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE ELEMENATA STROJEVA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2355 OSNOVE ELEMENATA STROJEVA udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola - JMO, za strojarska zanimanja

  Antun Babi udžbenik 117.00 Školska knjiga d.d.

  3514 OSNOVE ELEMENATA STROJEVA radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Antun Babi , Josip Loli

  radna bilježnica 62.10 Školska knjiga d.d. Novo

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1263 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1262 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2795 HORIZONS 2 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2796 HORIZONS 2 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3649 JA, MI, ONI… udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno urko, Dunja Maruši Brezeti

  udžbenik 80.10 Profil International d.o.o. Novo

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1387 HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1386 HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1381 ITANKA 2 udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3113 KNJIŽEVNOST 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1570 MATEMATIKA U STRUCI 2 udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 2. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2105 DIREKT 2 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2104 DIREKT 2 radna bilježnica za njema ki jezik za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POLITIKA I GOSPODARSTVO, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1697 POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik za 2. razred strukovne škole Nenad Fanuko udžbenik 76.50 Profil International d.o.o.

  VJERONAUK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1709 ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Dušan Vuleti , Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  VODOINSTALATER - JMO - 3. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, NOVE TEHNOLOGIJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2876 NOVE TEHNOLOGIJE udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola u podru ju strojarstva - JMO

  Mato Lu i udžbenik s CD-om 76.00 Grafika, d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, TEHNOLOGIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE, 3. RAZRED

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2925 TEHNOLOGIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u podru ju strojarstva

  Stipe Crnoja udžbenik s DVD-om 108.00 Neodidacta d.o.o.

  2924 TEHNOLOGIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE radna bilježnica za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola i JMO-a u podru ju strojarstva

  Stipe Crnoja radna bilježnica 54.00 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2801 HORIZONS 3 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2802 HORIZONS 3 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1705 ETIKA 3 udžbenik za 3. razred gimnazije i srednje škole Ivan ehok udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1389 HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1388 HRVATSKI JEZIK 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1383 ITANKA 3 udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3115 KNJIŽEVNOST 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1575 MATEMATIKA 3 udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Sanja Varošanec udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno

  94.50 Element d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 3. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2880 DIREKT 3 udžbenik za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole s audio CD-om Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2879 DIREKT 3 radna bilježnica za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  BRAVAR - JMO - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1263 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1262 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1266 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Antun Babi udžbenik 67.50 Školska knjiga d.d.

  3518 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA radna bilježnica za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola

  Antun Babi , Josip Loli , Jozo Jurki

  radna bilježnica 62.10 Školska knjiga d.d. Novo

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, PRAKTI NA NASTAVA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2190 PRAKTI NA NASTAVA dnevnik rada s prakti nim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u podru ju strojarstva i brodogradnje JMO

  Kristina Kekelj radna bilježnica 135.00 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, TEHNI KO CRTANJE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1268 TEHNI KO CRTANJE udžbenik za trogodišnje strukovne škole (JMO) + CD Jerko Pandži udžbenik s CD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1267 TEHNI KO CRTANJE radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO) Jerko Pandži radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH I 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2783 HORIZONS 1 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2784 HORIZONS 1 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1700 ETIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole iril oh, Ksenija Matuš, Marija Lamot

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST I JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 1. RAZRED

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1390 HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Dragutin Rosandi udžbenik 80.10 Profil International d.o.o.

  INFORMATIKA-RA UNALSTVO, 1. I 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1620 RA UNALSTVO udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Darko Grundler, Sanda Šutalo

  udžbenik s CD-om 97.20 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1566 MATEMATIKA U STRUCI 1 udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  NJEMA KI JEZIK, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED TEHNI KIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1507 DIREKT 1 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  1506 DIREKT 1 radna bilježnica za njema ki jezik za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POVIJEST ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1686 PREGLED HRVATSKE POVIJESTI udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Hrvoje Petri udžbenik 88.00 Meridijani, izdava ka ku a

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, NORMIRANO TEHNI KO PISMO, 1.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1216 NORMIRANO TEHNI KO PISMO radna bilježnica za srednje tehni ke škole Želimir oli radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1256 TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE udžbenik za 1. razred strojarske struke za obrtni ka i industrijska zanimanja

  Mijo Matoševi udžbenik 72.00 UM d.o.o., Mijo Matoševi

  VJERONAUK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1708 TRAŽITELJI SMISLA udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola Dušan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  BRAVAR - JMO - 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE ELEMENATA STROJEVA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2355 OSNOVE ELEMENATA STROJEVA udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola - JMO, za strojarska zanimanja

  Antun Babi udžbenik 117.00 Školska knjiga d.d.

  3514 OSNOVE ELEMENATA STROJEVA radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Antun Babi , Josip Loli

  radna bilježnica 62.10 Školska knjiga d.d. Novo

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1263 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1262 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2795 HORIZONS 2 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2796 HORIZONS 2 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3649 JA, MI, ONI… udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno urko, Dunja Maruši Brezeti

  udžbenik 80.10 Profil International d.o.o. Novo

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1387 HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1386 HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1381 ITANKA 2 udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3113 KNJIŽEVNOST 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1570 MATEMATIKA U STRUCI 2 udžbenik sa zbirkom zadataka za drugi razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 2. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2105 DIREKT 2 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2104 DIREKT 2 radna bilježnica za njema ki jezik za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POLITIKA I GOSPODARSTVO, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1697 POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik za 2. razred strukovne škole Nenad Fanuko udžbenik 76.50 Profil International d.o.o.

  VJERONAUK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1709 ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Dušan Vuleti , Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  BRAVAR - JMO - 3. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, NOVE TEHNOLOGIJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2876 NOVE TEHNOLOGIJE udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola u podru ju strojarstva - JMO

  Mato Lu i udžbenik s CD-om 76.00 Grafika, d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2801 HORIZONS 3 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2802 HORIZONS 3 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1705 ETIKA 3 udžbenik za 3. razred gimnazije i srednje škole Ivan ehok udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1389 HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1388 HRVATSKI JEZIK 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1383 ITANKA 3 udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3115 KNJIŽEVNOST 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1575 MATEMATIKA 3 udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Sanja Varošanec udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno

  94.50 Element d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 3. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2880 DIREKT 3 udžbenik za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole s audio CD-om Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2879 DIREKT 3 radna bilježnica za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, NUMERI KI UPRAVLJANI ALATNI STROJEVI, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3146 NUMERI KI UPRAVLJANI ALATNI STROJEVI udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola

  Mladen Bošnjakovi udžbenik 117.00 Školska knjiga d.d.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, TEMELJI AUTOMATIKE 1, 2.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1206 TEMELJI AUTOMATIKE 1 SUSTAVNO GLEDIŠTE I AUTOMATIKA, AUTOMATSKO REGULIRANJE

  Juraj Boži evi udžbenik 72.00 Školska knjiga d.d.

  AUTOMEHANI AR - JMO - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1266 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Antun Babi udžbenik 67.50 Školska knjiga d.d.

  3518 OSNOVE TEHNI KIH MATERIJALA radna bilježnica za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola

  Antun Babi , Josip Loli , Jozo Jurki

  radna bilježnica 62.10 Školska knjiga d.d. Novo

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, PRAKTI NA NASTAVA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2190 PRAKTI NA NASTAVA dnevnik rada s prakti nim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u podru ju strojarstva i brodogradnje JMO

  Kristina Kekelj radna bilježnica 135.00 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, TEHNI KO CRTANJE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1268 TEHNI KO CRTANJE udžbenik za trogodišnje strukovne škole (JMO) + CD Jerko Pandži udžbenik s CD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1267 TEHNI KO CRTANJE radna bilježnica za trogodišnje strukovne škole (JMO) Jerko Pandži radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH I 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2783 HORIZONS 1 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2784 HORIZONS 1 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  ETIKA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1700 ETIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole iril oh, Ksenija Matuš, Marija Lamot

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1385 HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1384 HRVATSKI JEZIK 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1379 ITANKA 1 udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3109 KNJIŽEVNOST 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  INFORMATIKA-RA UNALSTVO, 1. I 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1620 RA UNALSTVO udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Darko Grundler, Sanda Šutalo

  udžbenik s CD-om 97.20 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1566 MATEMATIKA U STRUCI 1 udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED TEHNI KIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1507 DIREKT 1 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  1506 DIREKT 1 radna bilježnica za njema ki jezik za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POVIJEST ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1686 PREGLED HRVATSKE POVIJESTI udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Hrvoje Petri udžbenik 88.00 Meridijani, izdava ka ku a

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, NORMIRANO TEHNI KO PISMO, 1.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1216 NORMIRANO TEHNI KO PISMO radna bilježnica za srednje tehni ke škole Želimir oli radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1256 TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE udžbenik za 1. razred strojarske struke za obrtni ka i industrijska zanimanja

  Mijo Matoševi udžbenik 72.00 UM d.o.o., Mijo Matoševi

  VJERONAUK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1708 TRAŽITELJI SMISLA udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola Dušan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  AUTOMEHANI AR - JMO - 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, ELEMENTI STROJEVA I KONSTRUIRANJE, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2119 ELEMENTI STROJEVA I KONSTRUIRANJE udžbenik s video DVD-om za 2. razred JMO-a i trogodišnjih strukovnih škola

  Branko Pasanovi , Jerko Pandži

  udžbenik 108.00 Neodidacta d.o.o.

  2118 ELEMENTI STROJEVA I KONSTRUIRANJE radna bilježnica za 2. razred JMO-a i trogodišnjih strukovnih škola

  Branko Pasanovi , Jerko Pandži

  radna bilježnica 45.00 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE, 1.-2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1263 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 udžbenik s DVD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  udžbenik s DVD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1262 OSNOVE TEHNI KE MEHANIKE 1 radna bilježnica za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Branko Makovi , Branko Pasanovi , Vicko Šutalo

  radna bilježnica 45.79 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA VOZILA, 2.-3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3344 TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA VOZILA Jozo Jelini udžbenik 81.00 Zrinski, d.d. za grafi ku i nakladni ku djelatnost

  ENGLESKI JEZIK, 2. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH I 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2797 HORIZONS 2 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2798 HORIZONS 2 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3649 JA, MI, ONI… udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno urko, Dunja Maruši Brezeti

  udžbenik 80.10 Profil International d.o.o. Novo

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1387 HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1386 HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1381 ITANKA 2 udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3113 KNJIŽEVNOST 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 2. RAZRED JMO Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1573 MATEMATIKA U STRUCI 2 udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred JMO Ivan Mrkonji udžbenik i zbirka zadataka 124.20 Neodidacta d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 2. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2105 DIREKT 2 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2104 DIREKT 2 radna bilježnica za njema ki jezik za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  POLITIKA I GOSPODARSTVO, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1697 POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik za 2. razred strukovne škole Nenad Fanuko udžbenik 76.50 Profil International d.o.o.

  VJERONAUK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1709 ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Dušan Vuleti , Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  AUTOMEHANI AR - JMO - 3. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE STROJARSKE STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA VOZILA, 2.-3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3344 TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA VOZILA Jozo Jelini udžbenik 81.00 Zrinski, d.d. za grafi ku i nakladni ku djelatnost

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2801 HORIZONS 3 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2802 HORIZONS 3 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1705 ETIKA 3 udžbenik za 3. razred gimnazije i srednje škole Ivan ehok udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1389 HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1388 HRVATSKI JEZIK 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1383 ITANKA 3 udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3115 KNJIŽEVNOST 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1575 MATEMATIKA 3 udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Sanja Varošanec udžbenik i zbirka zadataka - izmijenjeno

  94.50 Element d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 3. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2880 DIREKT 3 udžbenik za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole s audio CD-om Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2879 DIREKT 3 radna bilježnica za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, TEMELJI AUTOMATIKE 1, 2.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1206 TEMELJI AUTOMATIKE 1 SUSTAVNO GLEDIŠTE I AUTOMATIKA, AUTOMATSKO REGULIRANJE

  Juraj Boži evi udžbenik 72.00 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  ELEKTROINSTALATER - JMO - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, ELEKTROTEHNIKA 1, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1179 ELEKTROTEHNIKA 1 udžbenik sa zbirkom zadataka i DVD-om za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Antun Serti , Nediljka Fur i , Vesna Vasilj

  udžbenik i zbirka zadataka s DVD-om

  89.10 Neodidacta d.o.o.

  1178 ELEKTROTEHNIKA 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO) Nediljka Fur i radna bilježnica 49.50 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, PRAKTI NA NASTAVA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2189 PRAKTI NA NASTAVA dnevnik rada s prakti nim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u podru ju elektrotehnike JMO

  Kristina Kekelj radna bilježnica 135.00 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH I 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2783 HORIZONS 1 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2784 HORIZONS 1 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1700 ETIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole iril oh, Ksenija Matuš, Marija Lamot

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1385 HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1384 HRVATSKI JEZIK 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1379 ITANKA 1 udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3109 KNJIŽEVNOST 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  INFORMATIKA-RA UNALSTVO, 1. I 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1620 RA UNALSTVO udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Darko Grundler, Sanda Šutalo

  udžbenik s CD-om 97.20 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1566 MATEMATIKA U STRUCI 1 udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED TEHNI KIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1507 DIREKT 1 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  1506 DIREKT 1 radna bilježnica za njema ki jezik za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  POVIJEST ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1686 PREGLED HRVATSKE POVIJESTI udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Hrvoje Petri udžbenik 88.00 Meridijani, izdava ka ku a

  TEHNI KE ŠKOLE–PODRU JE ELEKTROTEHNIKE, TEHNI KO CRTANJE POMO U RA UNALA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1247 TEHNI KO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE udžbenik za 1. razred elektrotehni kih škola + CD

  Jerko Pandži udžbenik s CD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1246 TEHNI KO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE radna bilježnica za 1. razred elektrotehni kih škola

  Jerko Pandži radna bilježnica 49.50 Neodidacta d.o.o.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, NORMIRANO TEHNI KO PISMO, 1.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1216 NORMIRANO TEHNI KO PISMO radna bilježnica za srednje tehni ke škole Želimir oli radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  VJERONAUK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1708 TRAŽITELJI SMISLA udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola Dušan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  ELEKTROINSTALATER - JMO - 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, ELEKTROTEHNIKA 2, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2113 ELEKTROTEHNIKA 2 udžbenik s video DVD-om i zbirkom zadataka za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Nediljka Fur i , Zdravko Varga

  udžbenik i zbirka zadataka s DVD-om

  90.00 Neodidacta d.o.o.

  2112 ELEKTROTEHNIKA 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO) Nediljka Fur i radna bilježnica 58.50 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2795 HORIZONS 2 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2796 HORIZONS 2 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3649 JA, MI, ONI… udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno urko, Dunja Maruši Brezeti

  udžbenik 80.10 Profil International d.o.o. Novo

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1387 HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1386 HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1381 ITANKA 2 udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zrinjan udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3113 KNJIŽEVNOST 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  NJEMA KI JEZIK, 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 2. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2105 DIREKT 2 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2104 DIREKT 2 radna bilježnica za njema ki jezik za 2. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POLITIKA I GOSPODARSTVO, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1697 POLITIKA I GOSPODARSTVO udžbenik za 2. razred strukovne škole Nenad Fanuko udžbenik 76.50 Profil International d.o.o.

  TEHNI KE ŠKOLE–PODRU JE ELEKTROTEHNIKE, ELEKTRI KI STROJEVI, 2.-3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2933 ELEKTRI NI STROJEVI I URE AJI udžbenik s DVD-om za 3. razred 4-god. strukovnih škola u podru ju elektrotehnike i 2. razred za zanimanje tehni ar za mehatroniku

  Zdravko Varga udžbenik s DVD-om 99.00 Neodidacta d.o.o.

  2932 ELEKTRI NI STROJEVI I URE AJI radna bilježnica za 3. razred 4-god. strukovnih škola u podru ju elektrotehnike i 2. razred za zanimanje tehni ar za mehatroniku

  Zdravko Varga radna bilježnica 58.50 Neodidacta d.o.o.

  TEHNI KE ŠKOLE–PODRU JE ELEKTROTEHNIKE, ELEKTRI NE INSTALACIJE - 2. DIO, 2.-3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1170 ELEKTRI NE INSTALACIJE - 1. DIO za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola i za 3. razred etverogodišnjih strukovnih škola

  Vladimir Rodeš udžbenik 90.00 Elektrostrojarska škola Varaždin

  1171 ELEKTRI NE INSTALACIJE - 2. DIO udžbenik za 3. razred trogodišnjih i etverogodišnjih strukovnih škola

  Vladimir Rodeš udžbenik 90.00 Elektrostrojarska škola Varaždin

  VJERONAUK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1709 ODVAŽNI SVJEDOCI udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Dušan Vuleti , Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  ELEKTROINSTALATER - JMO - 3. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, ELEKTRONIKA I UPRAVLJANJE, 2.-3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3790 ELEKTRONIKA I UPRAVLJANJE udžbenik za 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Andrea Bednjanec, Jasminka Kotur, Romana Bogut, Stanko Paunovi , Vesna An eli

  udžbenik 120.00 Element d.o.o. Novo

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2801 HORIZONS 3 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2802 HORIZONS 3 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 3. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1705 ETIKA 3 udžbenik za 3. razred gimnazije i srednje škole Ivan ehok udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1389 HRVATSKI JEZIK 3 udžbenik za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1388 HRVATSKI JEZIK 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1383 ITANKA 3 udžbenik za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3115 KNJIŽEVNOST 3 radna bilježnica za 3. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

  NJEMA KI JEZIK, 3. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 3. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2880 DIREKT 3 udžbenik za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole s audio CD-om Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  2879 DIREKT 3 radna bilježnica za njema ki jezik za 3. razred strukovne škole Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  TEHNI KE ŠKOLE–PODRU JE ELEKTROTEHNIKE, ELEKTRI KI STROJEVI, 2.-3. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1173 ELEKTRI KI STROJEVI udžbenik u strukovnim školama elektrotehni kog podru ja Josip Jurekovi udžbenik 130.00 Josip Jurekovi

  ELEKTROMEHANI AR - JMO - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, ELEKTROTEHNIKA 1, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1179 ELEKTROTEHNIKA 1 udžbenik sa zbirkom zadataka i DVD-om za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Antun Serti , Nediljka Fur i , Vesna Vasilj

  udžbenik i zbirka zadataka s DVD-om

  89.10 Neodidacta d.o.o.

  1178 ELEKTROTEHNIKA 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO) Nediljka Fur i radna bilježnica 49.50 Neodidacta d.o.o.

  3-GODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, PRAKTI NA NASTAVA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2189 PRAKTI NA NASTAVA dnevnik rada s prakti nim i teoretskim uputama za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola u podru ju elektrotehnike JMO

  Kristina Kekelj radna bilježnica 135.00 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH I 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2783 HORIZONS 1 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2784 HORIZONS 1 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 1. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

  ETIKA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1700 ETIKA 1 udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole iril oh, Ksenija Matuš, Marija Lamot

  udžbenik 74.70 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1385 HRVATSKI JEZIK 1 udžbenik za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1384 HRVATSKI JEZIK 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - KNJIŽEVNOST, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1379 ITANKA 1 udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Snježana Zbukvi -Ožbolt, Snježana Zrinjan

  udžbenik 87.30 Školska knjiga d.d.

  3109 KNJIŽEVNOST 1 radna bilježnica za 1. razred trogodišnje srednje strukovne škole Sanja Tomazini -Krotin

  radna bilježnica 35.10 Školska knjiga d.d.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  INFORMATIKA-RA UNALSTVO, 1. I 2. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1620 RA UNALSTVO udžbenik s CD-om za 1. i 2. razred trogodišnjih strukovnih škola Darko Grundler, Sanda Šutalo

  udžbenik s CD-om 97.20 Školska knjiga d.d.

  MATEMATIKA ZA 2-GODIŠNJE I 3-GODIŠNJE PROGRAME, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1566 MATEMATIKA U STRUCI 1 udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola

  Boško Šego, ur ica Salamon

  udžbenik sa zbirkom zadataka 97.20 Alka script d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 1. RAZRED 3-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK; 1. RAZRED 4-GODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, 2. STRANI JEZIK; 1. RAZRED TEHNI KIH ŠKOLA, 1. STRANI JEZIK

  Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1507 DIREKT 1 udžbenik njema kog jezika s CD-om za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  udžbenik s CD-om 89.10 Klett Verlag d.o.o.

  1506 DIREKT 1 radna bilježnica za njema ki jezik za 1. razred 3-god. struk. šk. (1. strani jezik) : 1. razred 4-god. struk. šk. (po etno u enje 2. stranog jezika) : 1. razred 4-god. struk. šk. (1. strani jezik za prog. tehni kih i srodnih proizvodnih struka)

  Giorgio Motta, Veljko Dunjko

  radna bilježnica 53.10 Klett Verlag d.o.o.

  POVIJEST ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1686 PREGLED HRVATSKE POVIJESTI udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola Hrvoje Petri udžbenik 88.00 Meridijani, izdava ka ku a

  TEHNI KE ŠKOLE–PODRU JE ELEKTROTEHNIKE, TEHNI KO CRTANJE POMO U RA UNALA, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1247 TEHNI KO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE udžbenik za 1. razred elektrotehni kih škola + CD

  Jerko Pandži udžbenik s CD-om 89.10 Neodidacta d.o.o.

  1246 TEHNI KO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE radna bilježnica za 1. razred elektrotehni kih škola

  Jerko Pandži radna bilježnica 49.50 Neodidacta d.o.o.

  TEHNI KE ŠKOLE-PODRU JE STROJARSTVA, NORMIRANO TEHNI KO PISMO, 1.-4. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1216 NORMIRANO TEHNI KO PISMO radna bilježnica za srednje tehni ke škole Želimir oli radna bilježnica 31.50 Školska knjiga d.d.

  VJERONAUK, 1. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1708 TRAŽITELJI SMISLA udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola Dušan Vuleti , Mirjana Vu ica, Nikola Milanovi , Rudi Paloš, Viktorija Gadža

  udžbenik 49.00 Salesiana d.o.o.

  ELEKTROMEHANI AR - JMO - 2. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

  3-GODIŠNJE ELEKTRO STRUKOVNE ŠKOLE-JMO, ELEKTROTEHNIKA 2, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2113 ELEKTROTEHNIKA 2 udžbenik s video DVD-om i zbirkom zadataka za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO)

  Nediljka Fur i , Zdravko Varga

  udžbenik i zbirka zadataka s DVD-om

  90.00 Neodidacta d.o.o.

  2112 ELEKTROTEHNIKA 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola (JMO) Nediljka Fur i radna bilježnica 58.50 Neodidacta d.o.o.

  ENGLESKI JEZIK, DRUGI STRANI JEZIK, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2795 HORIZONS 2 Student's Book udžbenik engleskog jezika za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  udžbenik 91.80 Algoritam d.o.o.

  2796 HORIZONS 2 Workbook radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, drugi strani jezik : 2. razred strukovnih škola, prvi strani jezik

  Daniela Simons, Paul Radley

  radna bilježnica 53.00 Algoritam d.o.o.

 • KAT. BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  ETIKA, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3649 JA, MI, ONI… udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno urko, Dunja Maruši Brezeti

  udžbenik 80.10 Profil International d.o.o. Novo

  HRVATSKI JEZIK ZA 3-GODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE - JEZIK I JEZI NO IZRAŽAVANJE, 2. RAZRED Mišljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1387 HRVATSKI JEZIK 2 udžbenik za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinjan udžbenik 64.80 Školska knjiga d.d.

  1386 HRVATSKI JEZIK 2 radna bilježnica za 2. razred trogodišnje strukovne škole Snježana Zrinja