Click here to load reader

OBYVATELSTVO A SÍDLA ČR 8. ročník

 • View
  163

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBYVATELSTVO A SÍDLA ČR 8. ročník. ZEMĚPIS. OBYVATELSTVO A SÍDLA ČR. Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Vypracovala: Mgr. Jana Závodná. LIDNATOST ČR. Počet obyvatel Česka dosahuje 10 506 813 (k 31. prosinci 2009 ), což je nejvíce od roku 1946 . - PowerPoint PPT Presentation

Text of OBYVATELSTVO A SÍDLA ČR 8. ročník

 • OBYVATELSTVO A SDLA R8. ronkZEMPIS

 • OBYVATELSTVO A SDLA R

  Pedmt: ZempisRonk: 8.Vypracovala: Mgr. Jana Zvodn

 • LIDNATOST RPoet obyvatel eska dosahuje 10506813 (k 31. prosinci 2009), co je nejvce od roku 1946. Ze 44 stt Evropy je esko na 14. mst, podobn poet obyvatel maj 11. ecko, 12. Belgie, 13. Portugalsko, 15. Maarsko a 16. Srbsko (vetn Kosova). Na svt pat esk republice 78. msto ze 194 stt..

 • MAPA EVROPY

 • HUSTOTA ZALIDNN

  esko m v Evrop nadprmrnou hustotu zalidnn - 131 obyvatel/km(12. msto v Evrop). Nejni hustotu maj Prachaticko (37 obyvatel/km) eskokrumlovsko (37,5 obyvatel na km). Nejvy hustotu zalidnn maj prmyslov oblasti jako okres Most, okres Teplice, okres st nad Labem, okres Jablonec nad Nisou, okres Kladno, okres Karvin, kter maj pes 200 obyvatel/km

 • PIROZEN PRSTEK OBYVATEL V roce 2006 se po 13 letech pirozenho bytku znovu vrtila PORODNOST nad rove mrtnosti - narodilo se 105831 ivch dt (10,3).

 • VKOV PYRAMIDA-POET MU A EN V DANM VKU

 • NRODNOSTN SLOEN Podle vsledk stn lidu v roce 2001 se k esk, moravsk a slezsk nrodnosti hls tm 94% obyvatel, m je esk republika jednm z nejvce nrodnostn jednotnch stt v Evrop (po Polsku, Albnii, Islandu a Malt).Nrodnostn meniny: slovensk (1,89%), polsk (51%), nmeck (0,38%), ukrajinsk (0,22%), vietnamsk (0,17%), romsk (0,11%), ostatn (2,47%).

 • STATISTICK DAJE-ROK 2009 V roce 2009 se poet obyvatel esk republiky zvil o 39,3 tisce na 10 506,8 tisce. Poet narozench pevil poet zemelch o 10,9 tisce osob, zahranin migrac pibylo celkem 28,3 tisce osob. Pisthovalch bylo vak oproti roku 2008 tm o polovinu mn, vysthovalch naopak dvojnsobek.

 • MIGRACEPEVLDALO VYSTHOVN-EMIGRACEDVODY:EKONOMICK,POLITICKV OBDOB LET 1948-1989 EMIGROVALO PES MILIONU OBYVATEL

 • PISTHOVALECTV - IMIGRACEZVYUJE SE OD POTKU 90. LETPISTHOVALCI Z VCHODN A JIHOVCHODN EVROPY

 • VVOJ OSDLEN ZEM RNINY PODL EKPODHORSK A HORSK OBLASTIOD 13. STOL.-PISTHOVALECTV Z NMECKAPO 2. SVT. VLCE-ODSUN NMC

 • ADMINISTRATIVN LENN RSDLOOBEC (STAROSTA)KRAJ (HEJTMAN)

 • SDLANEJVCE SDEL-VE 12.-15. STOL.VTINA OBYVATEL VE MSTECHURBANIZACE-STHOVN DO MSTHUST S MALCH SDEL

 • MSTAHISTORICK JDROPRMYSLOV ZNAOBYTN ZNA

 • FUNKCE MSTDOPRAVN(ESK TEBOV)LZESK(KARLOVY VARY)PRMYSLOV(MLAD BOLESLAV)VTINA MST-VCE FUNKC

 • AGLOMERACEPRASKBRNNSKOSTRAVSKPODKRUNOHORSKHRADECKO-PARDUBICK

 • NEJLIDNATJ MSTA R 1.Praha 1 285 995 obyv. 2. Brno 405 337 3. Ostrava 314 666 4. Plze 173 932 5. Liberec 105 240 6. Olomouc 102 112 7. st nad Labem 98 862 8. Hradec Krlov 95 890 9. esk Budjovice 95 70910. Pardubice 90 765

 • PRAHA

 • BRNO

 • PLZE

 • OSTRAVA

 • ZPIS POZNMEKOBYVATELSTVO A SDLA R-V R-10,5 MIL. OBYV.-HUSTOTA ZALIDNN - 131 OBYV./KM2-PIROZEN PRSTEK ( OD R. 2006)-NRODNOSTN SLOEN:NRODNOST ESK, MORAVSK A SLEZSK NR.MENINY: SLOVENSK, POLSK, NMECK,UKRAJINSK, VIETNAMSK, ROMSK-VKOV PYRAMIDA-VTINA OBYVATEL VE MSTECH-URBANIZACE (STHOVN DO MST)

 • Tma: Obyvatelstvo a sdla R - 8. ro.Pouit software: dritel licence - Z J. J. Ryby v Romitle p.T.Windows XP ProfessionalSMART NotebookZoner - esk kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Jana ZvodnZ J. J. Ryby v Romitle p.T. (www.zsrozmital.cz)

Search related