OBYVATELSTVO ASIE

  • View
    185

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBYVATELSTVO ASIE. Asie je nejlidnatější světadíl – 4,2 mld. o byvatel ž ije zde 60% lidstva, tj. víc lidí než na všech ostatních světadílech dohromady p očet obyvatel se rychle zvyšuje /za poslední století se zvýšil čtyřnásobně/ - PowerPoint PPT Presentation

Text of OBYVATELSTVO ASIE

Prezentace aplikace PowerPoint

VY_32_INOVACE_07 Asie - obyvatelstvoOBYVATELSTVO ASIEAsie je nejlidnatj svtadl 4,2 mld. obyvatelije zde 60% lidstva, tj. vc lid ne na vech ostatnch svtadlech dohromadypoet obyvatel se rychle zvyuje /za posledn stolet se zvil tynsobn/hustota zalidnn je nerovnomrn, rozshl oblasti s nepznivmi prodnmi podmnkami/tundry, pout a stepi, velehory/jsou tm liduprzdn, naopak rodn monzunov oblasti v jin, jihovchodn a vchodn Asii pat k nejhustji zalidnnm oblastem na svtv Indogansk nin, Velk nsk nin nebo na Jv se tsn a 1000 lid na km2VY_32_INOVACE_07 Asie - obyvatelstvoAsie byla jednou z kolbek civilizace, jej ohniska se nachzela ve vchodn, jin a jihozpadn Asii. Na rozdl od Ameriky bylo jej zem osvojovno pevn zevnit. Pouze sever byl osvojovn z Evropy, z Ruska. pro Evropu objevovali Asii po moi nejdve Portugalci, nejvt kolonie vak v n mly a do druh svtov vlky Britnie, Francie a Nizozemskobritsk kolonialismus ml svou zkladnu na poloostrov Pedn Indie, tzv. Britsk Indie se v roce 1858 stala korunn koloni a britsk krlovna byla indickou csaovnou. Indie zskala nezvislost a v roce 1947Nizozemci ovldli postupn do zatku 20. stolet Indonsii, kter se a do roku 1945 nazvala Nizozemskou IndiFrancie v prbhu druh poloviny 19. stolet obsadila rozshl oblasti Zadn Indie, kde v roce 1887 zaloila tzv. Francouzskou Indonu s jdrem ve Vietnamu. Za druh svtov vlky byly francouzsk a nizozemsk dravy doasn ovldnuty JaponskemVY_32_INOVACE_07 Asie - obyvatelstvo

VY_32_INOVACE_07 Asie - obyvatelstvoMozaika kulturv phodnch podmnkch subtropickho psu , zpravidla v povod velkch ek, vznikly v Asii nejstar sttn tvary a starovk civilizacehlavnmi centry byl Blzk vchod/povod Eufratu a Tigridu/, Indie/povod Indu a Gangy/ a nav tchto oblastech se vytvoily prvn mocn e a vznikla v nich vechna nejvt svtov nboenstvnkter z nich se rozila na dal svtadly, jin maj sv vyznavae pouze v Asii. Nboenstv hraje v ivot obyvatel Asie velmi vraznou roliVelk svtov nboenstv, kter vznikla v Asii :Jihozpadn Asie judaismus, kesanstv, islmIndie hinduismus, buddhismusna konfucianismusVY_32_INOVACE_07 Asie - obyvatelstvoMOZAIKA JAZYK A RASAsie je jazykov velmi pestr svtadl

obvaj ji velk nrody, ale i mal nrody s nkolika tisci leny

navzjem se li nejen jazykem, ale i psmem, kalendem, kulturn rovn a nboenstvm

nejpoetnjmi nrody jsou an a Japonci ve vchodn Asii a Indov v jin Asii

Indie a na maj vce ne 1 miliardu obyvatel, tedy vce ne kterkoliv svtadl /krom Asie/

asijsk obyvatelstvo pat k bl nebo lut rase

v jin Asii je smeno s pvodnm ernoskm obyvatelstvem /Indov/Bloi pevauj v severn a jihozpadn Asii, ve stedn, vchodn a jihovchodn Asii je zastoupena hlavn lut rasa /an, Japonci, Korejci/

VY_32_INOVACE_07 Asie - obyvatelstvoivotn roveobyvatel Asie ij vtinou na venkov /60%/ a iv se zemdlstvmtm 40% obyvatel Asie neum st a pstdti mus asto pomhat rodim pi polnch pracch nebo vydlvat penze v tovrnch, do koly jich chod jen stAsie je svtadlem kontrast, v tsn blzkosti vedle sebe le stty bohat a chudpouze dva stty se ad mezi vestrann hospodsky rozvinut zem Japonsko a Izrael

VY_32_INOVACE_07 Asie - obyvatelstvohttp://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=buddhismus&ex=1#ai:MC900404463|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=arabov%C3%A9&ex=1#ai:MC900433464|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=japonsko&ex=1#ai:MP900430746|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=indie&ex=1#ai:MC900435300|VY_32_INOVACE_07 Asie - obyvatelstvo

Zkladn kola Dr.M. Tyre, 405 02 Dn II IO: 72743573; tel.: 412 51 65 47; www.zsvrch.czRegistran slo: CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Nzev projektu: Spolu to dokemeTento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.Nzev vzdlvacho materilu:Asie vod do Asie poloha, rozloha, lenitost /pracovn list/slo materilu vsad, (ablona, sada):VY_32_INOVACE_02 vod do Asie /pracovn list/Autor materilu:Mgr. Ivana KolorenovVzdlvac oblast, vzdlvac obor, vyuovac pedmt, ronk/y:lovk a spolenost, Zempis, Zempis, 7. ronkKlov slova:Anotace:ci si ov vdomosti z polohy, rozlohy, lenitosti Asie, porovnvaj s ostatnmi svtadlyMateril byl vytvoen (datum, obdob):8. 5. 2013Oven ve vuce:Datum: 17. 5. 2013Tda: 7AOvil:Mgr. Ivana Kolorenov