Click here to load reader

OBYVATELSTVO - ZDROJE DAT

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBYVATELSTVO - ZDROJE DAT. Nejaktuálnější data jsou vždy na internetu. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population Wikipedii nelze obecně brát jako důvěryhodný zdroj . - PowerPoint PPT Presentation

Text of OBYVATELSTVO - ZDROJE DAT

 • OBYVATELSTVO - ZDROJE DAT

  Nejaktulnj data jsou vdy na internetu.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population Wikipedii nelze obecn brt jako dvryhodn zdroj. Velkm plusem (pedevm anglick verze) jsou ale odkazy na oficiln zdroje. V tomto ppad nrodn statistick ady (nkde jsou i oficiln populan hodiny), oficiln vsledky stn obyvatel nebo odhady OSN.V ppad R nabz oficiln (nejpesnj a nejaktulnj) sla esk statistick ad.Z globlnho hlediska se vyuv databze OSN (a odhady OSN).Pehledn ve uveden statistiky zpracovv GeoHive.com, kde nalezneme i odkazy na vechny nrodn statistick adyInteraktivn mapy nabz Population Reference BureauNa stty EU se zamuje EUROSTATkoln atlas svta vyuv i data ze CIA World Factbook . Zde se ale poet obyvatel R vrazn li od daj S. CIA WF 10,2 mil., S 10,5 mil. K JAKMU DAJI SE PIKLONTE? PRO? Je mon porovnat i vce zdroj. V ppad Wikipedie je ale nebezpe, e autor pouil mn dvryhodn zdroj.

 • OBYVATELSTVO V EVROP (AS 51, 54-55, ADS 28-49)

  Nyn (XI. 2013) ije na Zemi asi 7,125 mld. obyvatel.(populan hodiny - United States Census Bureau), podle odhad OSN je nyn poet obyvatel ji 7,2 mld.!

  V Evrop ije asi 740* mil. obyvatel. (1950 547 mil., odhad 2050 719 mil.)

  Ve 28 sttech EU (na rozloze 4,38 mil.km2) ije asi 508 mil.obyvatel.Zde je ale zapotn i Kypr (necel 1 mil. obyvatel)

  * Zapotny stty, kde vtina lid ije v Evrop (RUS 143 mil.) v evr. sti Ruska ije asi 110 mil. Nezapotny: TUR, CYP, KAZ, ARM, AZE, GEO

 • STTY EVROPY PODLE POTU OBYVATEL

  Odhady k 1.7.2013 zdroje: oficiln odhady nrodnch statistickch ad - bytek obyvatel VE KTERCH STECH EVROPY DOCHZ K NEJVTMU BYTKU OBYVATEL? vyuijte AS 55, ADS 41

  sttpoet ob.(mil.)sttpoet ob.(mil.)1Rusko110 (143)11Belgie11,12Nmecko8112ecko10,83Spojen krlovstv6513Portugalsko10,64Francie6414esk republika10,55Itlie6040Island0,36panlsko4741Andorra0,087Ukrajina4542Lichtentejnsko0,038Polsko3943Monako0,039Rumunsko2044San Marino0,0310Nizozemsko1745Vatikn0,001

 • HUSTOTA OSDLEN V EVROP (AS 55, ADS 33)Evropa je nejhustji zalidnn svtadl - 70 ob./km2 Nejvy hustotu na svt m evropsk ministt Monako.Vatikn a Malta jsou na 3. a 5. mst.Vce ne 1000 obyvatel/km2 m celkem 7 nezvislch stt svta (jet Singapur (2), Bahrajn(4), Maledivy (6) a Banglad (7))Bez ministt se ad mezi 10 nejhustji zalidnnch stt Nizozemsko a Belgie.Nzkou hustotu maj stty severn Evropy : Island 3, Norsko 14, Finsko 15, vdsko 20.Rusko m sice hustotu jen 8 ob./km2 , ale v evropsk sti je to ji 28 ob./km2

  H hustota osdlen (poet obyvatel/km2), * ministty

  E (W)sttH1 (1)Monako*18,0 tis.2 (3)Vatikn*2,0 tis.3 (5)Malta*1,3 tis.4 (12)San Marino*4555 (18)Nizozemsko4006 (22)Belgie3667Spojen krlovstv2448Nmecko2339Lichtentejnsko*20510Itlie19215 (W63)esk republika134EVROPA70

 • HUSTOTA OSDLEN V EVROP (AS 55, ADS 33)Oblasti s nejvy hustotou zalidnn*:stedn Anglie (Birmingham, Manchester, Sheffield, Leeds)aglomerace Londna a PaeBenelux (konurbace Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht)Porn-Por (Kln, Dsseldorf, Dortmund, Duisburg, Essen)Pdsk nina (okol Milna)Oblasti s nejni hustotou zalidnn: chladn oblasti sever Norska, vdska, Finska, Ruska a Skotska, Islandhorsk oblasti - Alpy

  *-Odpovdaj jdrovm oblastem Evropy (ADS 88 oblast modrho bannu)

 • POR (AS 66,68)Konurbace v NmeckuSevern Porn-Vestflsko5 mil. ob.Msta : Dortmund, Essen, Duisburg, BochumJdrov oblast rnsko-ruhrsk konurbace (12 mil.) (+ Dsseldorf, Wuppertal)1 konurbace PorVYSVTLETE POJMY AGLOMERACE A KONURBACE

 • RANDSTAD (AS 66,68)Konurbace v Nizozemsku20% rozlohy a tm 50% obyvatel (8 mil) NLDHustota pes 1000 obyv./km2Zasahuje do provinci Severn Holandsko, Jin Holandsko, Utrecht a FlevolandMsta : Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht, Dordrecht, LeidenALDUHR2 konurbace Randstad (schematick mapa)

 • PIROZEN PRSTEK (BYTEK) OBYVATELSTVA(u. PaLZ 66, 67,70,71, AS 26, ADS 30,31,40,41)

  3 - Pirozen prstek (bytek obyvatel) v roce 2010 Porovnejte s atlasem svta (2001) a s atlasem dnenho svta (2007),daje jsou v . Porovnejte Evropu s ostatnmi svtadly. Kter stt v Evrop m nejvy pirozen prstek? Ve kterch sttech Evropy dolo k bytku obyvatel?Pro je v map bytek i u R?

 • PIROZEN PRSTEK (BYTEK) OBYVATELSTVA v Evrop (2010) Pouity tpsmenn kdy podle ISO (Mezinrodn organizace pro normalizaci) 3166-1. Odhadnte nzvy stt. Zdroj: CIA World Factbook 2010* - v tomto ppad nebudou zdroje CIA pli pesn. Podle S mla R naposledy bytek v roce 2005, v roce 2010 byl prstek 1,0 !!

  R (E)sttMax prstky ()R (W)sttMin prstky ()1.IRL10,11.UKR- 6,12.ISL6,52.RUS- 4,93.ALB5,83.BGR- 4,94.AND3,84.SRB- 4,75.FRA3,85.BLR- 4,16.LUX3,26.LVA - 3,77.MKD3,17.EST- 3,08.GBR3,08.HUN- 3,09.MNE2,39.ITA- 2,810.LIE2,210.DEU- 2,811.ESP2,215.CZE- 2,0*

 • PIROZEN PRSTEK (BYTEK) OBYVATELSTVA v Evrop (2010)Zdroj: CIA World Factbook 2010Pirozen prstek obyvatel - SVT 11,49

  V Evrop dosahuj nejvych hodnot Irsko (10), Island (7) a Albnie (6)

  Minimln prstky (vtinou bytky) vykazuj zem V a JV Evropy (Ukrajina (-6), Rusko (-5), Bulharsko (-5), Srbsko (-5), Blorusko (-4), Lotysko (-4), Estonsko (-4))

 • PORODNOST a MRTNOST (2012) Pouity tpsmenn kdy podle ISO (Mezinrodn organizace pro normalizaci) 3166-1. Odhadnte nzvy stt. Zdroj: CIA World Factbook 2012Porodnost - SVT 19,1Porodnost (natalita) v Evrop: IRL (16), ISL (13), FRA (13), MDA (13), ALB (12), RUS (12), GBR (12),, CZE (11*)Minimln natalita ve svt MCO (7), SGP (8), DEU (8), JPN (8), KOR (8), AUT (9), TWN (9), SVN (9), BIH (9), SMR (9), ITA (9), GRC (9), BGR (9), SRB (9) pevauj evropsk stty.S nzkou natalitou souvis i velmi nzk fertilita (plodnost) : W (2,47),...,FRA (2,1), IRL (2,0), GBR (1,9), ISL (1,9), NLD (1,8), NOR (1,8),, EU (1,58), CZE (1,5* - v roce 2000 1,1!!).. POL (1,3), ROU (1,3), UKR (1,3), LTU (1,3), BIH (1,3)mrtnost - SVT 8,0mrtnost (mortalita) v Evrop : UKR (16), BGR (14), RUS (14), SRB (14), BLR (14), EST (14), LVA (14),HUN (13), MDA (13), HRV (12), ROU (12), LTU (11), DEU (11), SVN (11), CZE (11*) u Evropy dochz ke strnut obyvatel !

 • MIGRACE (u. PaLZ 74-75, ADS 46-47)Hlavn migran smr v souasnosti v Evrop: - z vchodu na zpad Z vchodn Evropy (Ukrajina, Rusko) a z Balknu do zem stedn a hlavn zpadn Evropy (EU)EU 50 mil. imigrant narozench v jinch zemch : Hlavn pisthovaleck stty (v mil.):Nmecko (10), Francie (7), Spojen krlovstv (7), panlsko (6) a Itlie (5).Podl imigrant tvo asi 12% obyvatel sttu (DEU, FRA, GBR). Nejsou zapotan imigranti druh generace (narodili se v dan zemi, ale alespo jeden z rodi byl imigrant z jinho sttu)

 • MIGRACE (u. PaLZ 74-75, ADS 46-47)Ciz sttn pslunci ve vybranch evropskch zemch:Nmecko Turci (26%), Italov (8), Srbov a ernohorci (8), ekov (5), Polci (4)Francie Portugalci (17%), Maroan (15), Alan (15), Turci (6), Italov (6), panl (5), Tunisan (5)Spojen krlovstv Irov (13%), Indov (6), Amerian (5), Italov (4), Jihoafrian (4), Francouzi (3), Portugalci (3), Pkistnci (3), Nmci (3), Australan (3)Pisthovalci ij hlavn ve velkch mstech : Berlin, Hamburg, Paris, Marseille, Lyon, LondonImigran politika : (+) strnut obyvatel, poteba imigrace (-) vysok nezamstnanost (-) etnicko-nboensk napt - muslimov

 • ZDROJE INFORMAC 1: Obr.1- [cit. 2013-23-11]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ruhr_area-map.png>. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: ThreedotsObr.2- [cit. 2013-23-11]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Randstad.png>. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: JeroencommonsObr.3- [cit. 2013-23-11]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Naturalincrease1.png>. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Ordinary Person (pvodn zdroj : CIA World Factbook )

  Valenta, Vclav a kol. Maturita ze zempisu. Studijn pruka pro maturanty. Praha: Nakladatelstv esk geografick spolenosti, s. r. o., 2000. 1. vydn, ISBN 80-86034-44-5Kaparovsk. Karel. Zempis I. v kostce pro S. Praha: Nakladatelstv FRAGMENT,s. r. o.,2008.1. vydn, ISBN 978-80-253-0586-7Klmov, Eva.koln atlas svta. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2004. 1. vydn, ISBN 80-7011-730-3Hanus, Martin; dlo, Ludk. koln atlas dnenho svta. Nakladatelstv Terra, s. r. o. 2011. 1. vydn. ISBN 978-80-902282-6-9Poet obyvatel na Zemi. Dnen svt-asopis pro modern vuku. Praha : Vydv TERRA-KLUB, o. p .s. .6, ronk 2008/2009. ISSN 1801-4119Migrace lid na Zemi. Dnen svt-asopis pro modern vuku. Praha : Vydv TERRA-KLUB, o. p .s. .1, ronk 2005/2006. ISSN 1801-4119

  Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Alois Studenovsk.

 • ZDROJE INFORMAC 2:

  Wikipedie, oteven encyklopedie. [on-line]. [cit. 2013-23-11]. Dostupn z WWW:http://cs.wikipedia.org/ Demografie. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Demografie>Poet obyvatel - svt. < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population>Vvoj potu obyvatel. < http://en.wikipedia.org/wiki/Population_growth >Demografie Evropy.< http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Europe >Obyvatelstvo eska. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska >Populan hodiny. < http://www.census.gov/population/popclockworld.html>Populan hodiny. < http://www.worldometers.info/ >esk statistick ad. < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide >Stty podle hustoty osdlen. < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_population_density>Rst populace. < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_growth_rate >Pirozen prstek. < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_increase >Porodnost. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Porodnost >mrtnost. < http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amrtnost >Plodnost. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Plodnost >Mi

Search related