odbor 6. Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac, 9 – 11. mart 2018. godine Raspisuje KONKURS Za najbolji eksperimentalni rad učenika srednjih škola iz Fizike Mnoge pojave i page 1

odbor 6. Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac, 9 – 11. mart 2018. godine Raspisuje KONKURS Za najbolji eksperimentalni rad učenika srednjih škola iz Fizike Mnoge pojave i

Embed Size (px)

Text of odbor 6. Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac, 9 – 11. mart...

 • Organizacioni odbor 6. Meunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim kolama, Aleksinac, 9 11. mart 2018. godine

  Raspisuje

  KONKURS

  Za najbolji eksperimentalni rad uenika srednjih kola

  iz Fizike

  Mnoge pojave i procesi iz oblasti fizike se mogu esto demonstrirati uz pomo naprava konstruisanih za kratko vreme i od materijala koji postoje u svakom domainstvu. Na taj nain se upoznavanje uenika sa nekim osnovnim pojavama i procesima u prirodi svodi na konstrukciju i izvoenje malih kunih ogleda.

  Dragi uenici, prihvatite izazov i osmislite eksperimentalni rad iz Fizike.

  Pokaite svoju originalnost i kreativnost.

  Opis predloene ideje, duine do jedne strane, na kojoj e se nai prikaz ogleda

  (grafiki i tekstualni), poslati na adresu: konferenija.aleksinac@gmail.com, sa subject-

  om za konkurs.

  Rad moe da ukljuuje vrenje merenja ili samo demonstraciju pojave. Prezentacija odabranih radova bie organizovana u okviru Konferencije 10. marta 2018. godine. Radove e ocenjivati struna komisija. Najbolji radovi bie nagraeni.

  Konkurs je otvoren do 31. 01.2018. godine.

  Organizacioni odbor