of 12 /12
ODRŽIVI RAZVOJ HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. Izradila: Sanja Paić, dipl.oecc Dizajn: Oskar Pigac, graf.dizajn. Član Uprave Željko Kopčić, dipl.iur.

ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom...

Page 1: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

ODRŽIVI RAZVOJ  

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

Izradila: Sanja Paić, dipl.oeccDizajn: Oskar Pigac, graf.dizajn.

Član UpraveŽeljko Kopčić, dipl.iur.

Page 2: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

Osnovni podatci o HŽ Infrastrukturi d.o.o.

HŽ Infrastruktura društvo s ograničenom odgovornošću zaupravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture

Osnivač i jedini član Društva: Republika HrvatskaSjedište: Zagreb, Antuna Mihanovića 12Telefon: +385 (0)1 3783‐302Telefaks: +385 (0)1 4577‐624www.hzinfra.hr

Uprava HŽ Infrastrukture:Renata Suša, predsjednica Upravemr.sc. Ivan Vuković, član UpraveŽeljko Kopčić, član Uprave

Nadzorni odbormr.sc. Milan Stojanović, predsjednikdr. sc. Ratko Zelenika, člandr. sc. Ljudevit Krpan, članIvan Žilić, članMarko Gašpar, član

Page 3: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

Djelatnosti društva

• upravljanje željezničkom infrastrukturom• organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza• održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njezinazaštita te poslovi izgradnje željezničke infrastrukture

• tehnički pregled vagona• manevriranje i ranžiranje željezničkih vozila• popravak i održavanje željezničkih tračničkih i drugih vozila• javni željeznički prijevoz• željeznički prijevoz za vlastite potrebe• usluge skladištenja• davanje u najam željezničkih vozila za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture

• ispitivanje elektroinstalacija i instalacija za zaštitu od munje• ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja u            radnome okolišu

• poslovi zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara• kupnja i prodaja robe• trgovačko posredovanje na domaćem i međunarodnom tržištu• ostale prateće djelatnosti u prijevozu• računalne i srodne djelatnosti

Page 4: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

UPRAVA

URED UPRAVE UPRAVNA PODRUČJA

ORGANIZACIJA IREGULACIJA

PROMETAGRAĐENJEODRŽAVANJE

RAZVOJ IINVESTICIJSKO

PLANIRANJE

SLUŽBA ZA FONDOVE EU

PRISTUP INFRASTRUKTURI

ODJEL ZAŠTITE OKOLIŠA IZAŠTITE OD POŽARA

SUSTAV UPRAVLJANJASIGURNOŠĆU

TAJNIŠTVO UPRAVE

ODJEL KONTROLINGA

ODJEL UPRAVLJANJA KVALITETOM

ODJEL PRAVNIH POSLOVA

ODJEL INTERNE REVIZIJE

ODJEL ZAŠTITE NA RADU

RAVNATELJSTVO UREDA UPRAVEUPRAVLJANJE LJUDSKIM

POTENCIJALIMA

FINANCIJE

RAČUNOVODSTVO

NABAVA

NEKRETNINE

RAZVOJ POSLOVNIH PROCESA IAPLIKACIJSKIH SUSTAVA

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

POSLOVNA PODRUČJA

Nova organizacija

ODJEL SIGURNOSTI, OBRAMBENOGPLANIRANJA I ZAŠTITE

Page 5: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

Godišnje Izvješće o sigurnosti

Organizacijska jedinica za upravljanje sigurnošću i org. jediniceza komunikaciju i promociju, koji su i nositelji aktivnosti, smješteni su u samom uredu Uprave.

Sustav upravljanja sigurnošću  ima svoje elemente, a jedan od najvažnijih  elemenata je SUSTAV INFORMIRANJA.

3 Izvješća o sigurnosti:1. Godišnja analiza o izvršenju operativnog plana provedbe politike 

sigurnosti HŽ Infrastrukture (koristi se unutar poduzeća)2. Godišnje Izvješće  o sigurnosti HŽ Infrastrukture (prema agenciji za  

sigurnost)3.  Godišnje Izvješće o sigurnosti / Izdanje za javnost – od 2008.g. Cilj:o Upoznati se  sa promjenama sigurnosti željezničkog prometao Uspostava Sustava upravljanja sigurnošćuo Približavanje akcije VJUB i ILCAD javnosti. Ciljna skupina:o Učenici, studenti, tehnička željeznička školao Ključni dobavljačio Prijevoznicio Nadležna ministarstva i agencijeo Ravnatelji škola, akcije VJUB

Page 6: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

ŽCP  Na najvažnijem mjestu funkcije HŽ Infrastrukture kao upravitelja 

željezničkom infrastrukturom za organiziranje i reguliranje prometa jenjegova SIGURNOST!

Ta je funkcija propisana nizom akata:o Zakon o željeznicio Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustavao Pravilnik  o načinu obavljanja sigurno tijeka željezničkog prometa..

Osim pravnim okvirima, cjelokupni sustav sigurnosti nastojimo poboljšati:o Kontinuiranim praćenjem i analizama izvanrednih događajao Osuvremenjivanjem željezničke infrastruktureo Modernizacijom žcp‐a

Ohrabruje podatak SUS‐a HŽ Infrastrukture da se ukupan broj ozbiljnih nesreća u 2013. u odnosu 5.godišnji prosjek smanjio za 34,2%.

1521 ŽCP

897 PZ + TP71 MEH. BRANICI140 PZ + SV + ZV

341 PZ + SV + ZV + POL711 MO +SV + ZV

61 MO + TP

Page 7: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

Vlak je uvijek brži 

2000. – 2015. Preventivno – edukativna akcija Svrha   ‐ ukazati na: o Tipične pogreške prilikom prelaženja preko pruge    o Česta nepoštivanja prometnih pravila i pogreškeo Pravilno ponašanje  Ciljo Edukacijao Upozorenje na opasnost uz prugu o Poštivanje prometnih znakova i propisao Probuditi / obnoviti svijest o vlastitoj odgovornostio Pozorno i oprezno sudjelovanje u prometu glavni je 

preduvjet sigurnosti! Ciljna skupina: o Školska djecao Vozači / profesionalni vozači / autoškoleo Motoristi, biciklisti, roleri, skejterio Pješaci / pješaci sa slušalicama

Page 8: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

Uz pomoć policije i lokalne zajednice provode se akcije upozorenja na željezničko‐cestovnim prijelazima.

U razgovoru s vozačima nastoji ih se upozoriti na važnost oprezne vožnje kao i na razna ometanja koja bitno smanjuju razinu usredotočenosti.

Jedan od velikih problema jest i korištenje mobitela i slušalica, pa čak i pisanje SMS poruka tijekom vožnje.

Posebna pažnja poklanja se nepoštivanju prometnih propisa i zaobilaženju / probijanju polubranika.

Uzroci nesreće mogu biti i žurba i nestrpljenje.

Akcija na ŽCP‐ima 

Page 9: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

2014. 12 osnovnih škola i 1 vrtiću,  1475 djece.

Ciljna skupina:1. djeca koja žive blizu željezničke pruge2. djeca koja svakodnevno na putu do škole prelaze preko pruge3. djeca koja s početkom srednjoškolskog obrazovanja češće putuju

samostalno, te prelaze preko pruge i gradskih prometnica.

Svrha radionica: upoznati djecu s rizicima i pravilima ponašanja Učenike se upućuje na poštivanje prometnih znakova i sigurnost Posebna pažnja poklanja se opasnom i nepoželjnom ponašanju:• penjanju na vagone i posljedicama strujnog udara• penjanju na nosive konstrukcije kontaktne mreže• igranju na pruzi i uz prugu• kretanju po kolosijeku ili neposredno uz prugu• bacanju predmeta (kamenja) na vlakove• nošenju slušalica i korištenju mobitela u prometu.

Edukacija u osnovnim školama

Page 10: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

Stvaraj, ne uništavaj !! 

Cilj: smanjenje devastacija kolodvora, stajališta,vlakova i ostale željezničke imovine

Ciljna skupina: 7. i 8. razredi osnovnih škola. Debata / osmišljavanje kampanje /odgovori na pitanja:

Tko? Zašto? Što učiniti? Kako utjecati? Koja je alternativa   uništavanju?

Zaključak: željeznička imovina javna je imovina od interesa za RH koja služi većem broju korisnika i mora biti dostupna svima pod jednakim uvjetima! Financira se iz prihoda svih zaposlenih u RH. 

Devastirani željeznički prostori dovode do povećanja stope   kriminaliteta i osjećaja nesigurnosti  kod putnika, obeshrabruju poslovne subjekte i nova ulaganja, uzrokuju veliki financijski trošak prilikom uklanjanja oštećenja, te utječu na smanjenje vrijednosti nekretnina.

ILCAD  Od 2011. dio smo međunarodne kampanje ILCAD.  Zašto?o Problem sa sigurnosti i nesrećama na ŽCP‐ovima imaju sve 

željeznice svijetao Edukacija o Razmjena ideja, strategije i iskustavao Podrška partnerima

Page 11: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

Mediji 

http://www.hzinfra.hr/annual-safety-report-hzi-2013

Godišnje izvješće 2013.: 

Facebook stranica ‐ Vlak je uvijek brži: 

Internet

2013. u tisku, na radiju, televiziji i na internetskim portalima objavljen je 961 članak i prilog vezan uz HŽ Infrastrukturu.

Pozitivnih članaka i priloga bilo je 33,19%, neutralnih 54,32%, a negativnih 12,49%.

26.8.2013. pokrenuta je Facebook stranica „Vlak je uvijek brži”, te je do 31. prosinca 2014. postigla  1.686 lajkova i651.115 pogleda!

https://www.facebook.com/vlakjeuvijekbrzi

Page 12: ODRŽIVI RAZVOJ - hrpsor.hr · Djelatnosti društva • upravljanje željezničkom infrastrukturom • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza • održavanje i osuvremenjivanje

Zahvaljujemo na pažnji!