Održivost i odgovornost – izveštavanje

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odrivost i odgovornost izvetavanje. Ljiljana Spasojevi menader za ljudske resurse Oktobar 2013. Titan Cementara Kosjeri d.o.o. Proizvodimo cement od 1976. godine jedna smo od tri, i najmlaa fabrika cementa u Srbiji 260 zaposlenih (30. septembra 2013. godine) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Slide 1

Odrivost i odgovornost izvetavanjeLjiljana Spasojevi menader za ljudske resurse

Oktobar 2013

Titan Cementara Kosjeri d.o.o.2Proizvodimo cement od 1976. godine jedna smo od tri, i najmlaa fabrika cementa u Srbiji 260 zaposlenih (30. septembra 2013. godine)Zapadna Srbija (~12.000 stanovnika), 135 km od Beograda (2,5 sata vonje)Od 2002. godine deo smo Titan Grupe, meunarodnog proizvoaa cementa sa seditem u Grkoj

Nae vrednosti3

3Zato izvetavamo?4

Titan Grupa objavljuje izvetaje ve 30 godinaStandard ponaanja; integralni deo razvoja ivimo nae vrednostiStruktuirana komunikacija sa zainteresovanim stranama (stejkholderima)Stalno samousavravanje razvojni alat4Kako izvetavamo?5Odbor za drutveno odgovorno poslovanje TCKDOP TimInicijativa globalnog izvetavanja (GRI)Godinji Izvetaji (za 2010, 2011. i 2012. godinu)Verifikacija IzvetajaPovratne informacije

5

O emu izvetavamo?6ta su materijalne teme i ko su kljuni stejkholderi?Nai prioriteti: Briga o zaposlenimaOdrivi razvojSaradnja sa lokalnom zajednicomRezultati Strateki pravacEdukacijaDostupnost izvetaja6O emu izvetavamo?7GVE = 50 mg / Nm3GVE = 1300 mg / Nm37O emu izvetavamo?8

8O emu izvetavamo?9

9O emu izvetavamo?102011: prvi Izvetaj o drutveno odgovornom poslovanju i odrivom razvoju

Evolucija2012: prvi Izvetaj koji su verifikovali nezavisni revizori nivo C+ u skladu sa smernicama GRI (G.3)2013: nivo B+ u skladu sa smernicama GRI (G3.1); predstavljanje Izvetaja i povratne informacije krajem oktobra ove godine10ta sa Izvetajem?11Stalno samousavravanje

Predstavljanje IzvetajaDijalog sa predstavnicima zainteresovanih stranaKomentari i sugestije: csr@titan.rs 11ta sa Izvetajem?12Postavljamo visoke standarde i jasne ciljeveUimo, zajedno sa itaocima naih IzvetajaTimski rad i ukljuivanje kolegaOstvarivanje rezultata

12Hvala vam!Ljiljana Spasojevimenader za ljudske resurseTITAN Cementara Kosjeri+381 31 590 316ljspasojevic@titan.rs