of 71 /71
МУСКУЛИ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК КРЪВОСНАБДЯВАНЕ И ИНЕРВАЦИЯ

МУСКУЛИ НА ГОРНИЯ КРАЙНИКanatomy.plcnet.org/files/Lectures/Dentalna_1/esen_2016/...В sulcis bicipitalis medialis. Клонове: a. profunda brachii •a. collateralis

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of МУСКУЛИ НА ГОРНИЯ...

 • МУСКУЛИ НА ГОРНИЯ КРАЙНИК

  КРЪВОСНАБДЯВАНЕ И ИНЕРВАЦИЯ

 • Основни мускулни групи

  Собствени мускули на раменния пояс

  Мускули на мишницата

  Мускули на предмишни-цата

  Мускули на ръката

 • Собствени мускули на

  раменния пояс

  m. Deltoideus

  m. Supraspinatus

  m. Infraspinatus

  m. Teres minor

  m. Teres major

  m. Subscapularis

 • Собствени мускули на

  раменния пояс

  m. Deltoideus

  m. Supraspinatus

  m. Infraspinatus

  m. Teres minor

  m. Teres major

  m. Subscapularis

  изглед отзад

 • Собствени мускули на

  раменния пояс

  m. Deltoideus

  m. Supraspinatus

  m. Infraspinatus

  m. Teres minor

  m. Teres major

  m. Subscapularis

  изглед отзад

 • Собствени мускули на

  раменния пояс

  m. Deltoideus

  m. Supraspinatus

  m. Infraspinatus

  m. Teres minor

  m. Teres major

  m. Subscapularis

  изглед отзад

 • Собствени мускули на

  раменния пояс

  m. Deltoideus

  m. Supraspinatus

  m. Infraspinatus

  m. Teres minor

  m. Teres major

  m. Subscapularis

  изглед отпред

 • Собствени мускули на

  раменния пояс

  m. Deltoideus

  m. Supraspinatus

  m. Infraspinatus

  m. Teres minor

  m. Teres major

  m. Subscapularis

  изглед отпред

 • Ротаторен

  маншон

  Сухожилията на тези мускули се сливат със ставната капсула и я подсилват

  Тонусът на мускулите задържа caput humeri в cavitas glenoidalis

 • Мускули на мишницата

  Предна група

  m. Biceps brachii

  m. Coracobrachialis

  m. Brachialis

  Инервация:

  - n. musculocutaneus

  Задна група

  m. Triceps brachii

  m. Anconeus

  Инервация:

  - n. radialis ляв крайник

 • Мускули на мишницата

  Предна група

  m. Biceps brachii

  m. Coracobrachialis

  m. Brachialis

  Инервация:

  - n. musculocutaneus

  Задна група

  m. Triceps brachii

  m. Anconeus

  Инервация:

  - n. radialis ляв крайник

 • Мускули на предмишницата

  Две кости – radius и ulna, с мембрана

  м/у тях

  Функционално към предмишницата е

  и дисталния humerus

  Мускулите са с дълги и тънки

  сухожилия

  Флексори и пронатори – в предния

  отдел (n. medianus, n. ulnaris)

  Екстензори и супинатори – в задния

  отдел (n. radialis)

  ляв крайник

 • Мускули на предмишницата

  Предна група m. Pronator teres m. Flexor carpi radialis m. Palmaris longus m. Flexor carpi ulnaris m. Flexor digitorum superficialis m. Flexor pollicis longus m. Flexor digitorum profundus m. Pronator quadratus

  ляв крайник

 • Мускули на предмишницата

  Предна група m. Pronator teres m. Flexor carpi radialis m. Palmaris longus m. Flexor carpi ulnaris

 • Мускули на предмишницата

  Предна група m. Pronator teres m. Flexor carpi radialis m. Palmaris longus m. Flexor carpi ulnaris m. Flexor digitorum superficialis m. Flexor pollicis longus m. Flexor digitorum profundus m. Pronator quadratus ляв крайник

 • Мускули на предмишницата

  Предна група m. Pronator teres m. Flexor carpi radialis m. Palmaris longus m. Flexor carpi ulnaris m. Flexor digitorum superficialis m. Flexor pollicis longus m. Flexor digitorum profundus m. Pronator quadratus

 • Мускули на предмишницата

  Предна група m. Pronator teres m. Flexor carpi radialis m. Palmaris longus m. Flexor carpi ulnaris m. Flexor digitorum superficialis m. Flexor pollicis longus m. Flexor digitorum profundus m. Pronator quadratus

 • Мускули на предмишницата

  Предна група m. Pronator teres m. Flexor carpi radialis m. Palmaris longus m. Flexor carpi ulnaris m. Flexor digitorum superficialis m. Flexor pollicis longus m. Flexor digitorum profundus m. Pronator quadratus

 • Мускули на предмишницата

  Предна група m. Pronator teres m. Flexor carpi radialis m. Palmaris longus m. Flexor carpi ulnaris m. Flexor digitorum superficialis m. Flexor pollicis longus m. Flexor digitorum profundus m. Pronator quadratus

  Карпален канал,

  canalis carpi

 • Мускули на предмишницата

  Латерална група

  m. Brachioradialis

  m. Extensor carpi radialis longus

  m. Extensor carpi radialis brevis

  Инервация:

  - n. radialis

  ляв крайник

 • десен крайник

 • Мускули на предмишницата

  Задна група

  m. Extensor digitorum m. Extensor digiti minimi m. Extensor carpi ulnaris

  m. Supinator m. Abductor pollicis longus m. Extensor pollicis brevis m. Extensor pollicis longus m. Extensor indicis

  Инервация: n. radialis

 • Мускули на предмишницата

  Задна група

  m. Extensor digitorum m. Extensor digiti minimi m. Extensor carpi ulnaris

  m. Supinator m. Abductor pollicis longus m. Extensor pollicis brevis m. Extensor pollicis longus m. Extensor indicis

  Инервация: n. radialis

 • Мускули на предмишницата

  ляв крайник

  Задна група

  m. Extensor digitorum m. Extensor digiti minimi m. Extensor carpi ulnaris

  m. Supinator m. Abductor pollicis longus m. Extensor pollicis brevis m. Extensor pollicis longus m. Extensor indicis

  Инервация: n. radialis

 • десен крайник

 • От медиалния епикондил започват:

  • 5 мускула от предната група

  От латералния епикондил започват:

  • 3 от латералната

  • 4 от задната

  При повтарящи се еднотипни движения – епикондилит (болка в областта на епикондила)

  “тенис-лакът”

 • Мускули на ръката

  Мускули на палеца -

  thenar

  m. Abductor pollicis brevis

  m. Flexor pollicis brevis

  m. Opponens pollicis

  m. Adductor pollicis

  Инервация: n. medianus,

  n. ulnaris

 • Мускули на ръката

  Мускули на палеца -

  thenar

  m. Abductor pollicis brevis

  m. Flexor pollicis brevis

  m. Opponens pollicis

  m. Adductor pollicis

  Инервация: n. medianus,

  n. ulnaris

 • Мускули на ръката

  Мускули на палеца -

  thenar

  m. Abductor pollicis brevis

  m. Flexor pollicis brevis

  m. Opponens pollicis

  m. Adductor pollicis

  Инервация: n. medianus,

  n. ulnaris

 • Мускули на ръката

  Мускули на малкия пръст -

  hypothenar

  m. Palmaris brevis

  m. Abductor digiti minimi

  m. Flexor digiti minimi brevis

  m. Opponens digiti minimi

  Инервация: n. ulnaris

 • Мускули на ръката

  Мускули на малкия пръст -

  hypothenar

  m. Palmaris brevis

  m. Abductor digiti minimi

  m. Flexor digiti minimi brevis

  m. Opponens digiti minimi

  Инервация: n. ulnaris

 • Мускули на ръката

  Мускули на малкия пръст -

  hypothenar

  m. Palmaris brevis

  m. Abductor digiti minimi

  m. Flexor digiti minimi brevis

  m. Opponens digiti minimi

  Инервация: n. ulnaris

 • Мускули на ръката

  Мускули на дланта

  mm. Lumbricales

  mm. Interossei palmares

  mm. Interossei dorsales

  Инервация: n. ulnaris

 • Мускули на ръката

  III

  Мускули на дланта

  mm. Lumbricales

  mm. Interossei palmares

  mm. Interossei dorsales

  Инервация: n. ulnaris

 • Мускули на ръката

  Мускули на дланта

  mm. Lumbricales

  mm. Interossei palmares

  mm. Interossei dorsales

  Инервация: n. ulnaris

 • Мускули на дланта

  дясна ръка, палмарен изглед

 • Мускули на ръката

 • Артерии на горния крайник

  Клонове:

  a. thoracoacromialis

  a. subscapularis

  • a. thoracodorsalis

  • a. circumflexa scapulae

  – през foramen axillare mediale

  a. circumflexa humeri

  anterior

  a. circumflexa humeri

  posterior

  - през foramen axillare laterale

  A. axillaris - от външния ръб на І ребро до долния ръб на m. pectoralis major

 • Артерии на горния крайник

  Клонове:

  a. thoracoacromialis

  a. subscapularis

  • a. thoracodorsalis

  • a. circumflexa scapulae

  – през foramen axillare mediale

  a. circumflexa humeri

  anterior

  a. circumflexa humeri

  posterior

  - през foramen axillare laterale

  A. axillaris - от външния ръб на І ребро до долния ръб на m. pectoralis major

 • Артерии на горния крайник

  A. brachialis

  От долния ръб на m. pectoralis major до

  шийката на лъчевата кост (radius)

  В sulcis bicipitalis medialis.

  Клонове:

  a. profunda brachii

  • a. collateralis radialis

  • a. collateralis media

  a. collateralis ulnaris superior

  a. collateralis ulnaris inferior

 • Артерии на горния крайник

  A. brachialis

  От долния ръб на m. pectoralis major до

  шийката на лъчевата кост (radius)

  В sulcis bicipitalis medialis.

  Клонове:

  a. profunda brachii

  • a. collateralis radialis

  • a. collateralis media

  a. collateralis ulnaris superior

  a. collateralis ulnaris inferior

  изглед отзад

 • Артерии на горния крайник

  A. brachialis

  От долния ръб на m. pectoralis major до

  шийката на лъчевата кост (radius)

  В sulcis bicipitalis medialis.

  Клонове:

  a. profunda brachii

  • a. collateralis radialis

  • a. collateralis media

  a. collateralis ulnaris superior

  a. collateralis ulnaris inferior

 • Артерии на горния крайник

 • Артерии на горния крайник

  A. radialis насочва се дистално и навън

  разположена е повърхностно – измерване на пулса

  на нивото на proc. styloideus минава през анатомичната табакера

  A. ulnaris насочва се дистално и улнарно

  преминава между повърхностни и дълбоки мускули

  минава през canalis carpi ulnaris

 • Артерии на горния крайник

  A. radialis a. recurrens radialis

  r. palmaris superficialis

  r. carpalis dorsalis • aa. metacarpales dorsales

  a. princeps pollicis

  A. ulnaris

  a. recurrens ulnaris

  a. interossea communis

  rr. carpales dorsalis et palmaris

  r. palmaris profundus

 • Артерии на горния крайник

  A. radialis a. recurrens radialis

  r. palmaris superficialis

  r. carpalis dorsalis • aa. metacarpales dorsales

  a. princeps pollicis

  A. ulnaris

  a. recurrens ulnaris

  a. interossea communis

  rr. carpales dorsalis et palmaris

  r. palmaris profundus

 • Артерии на горния крайник

  Arcus palmaris superficialis

  Предимно от a. ulnaris, като нейно

  продължение на дланта (към палеца)

  aa. digitales palmares communes

  • aa. digitales palmares propriae

 • Артерии на горния крайник

  Arcus palmaris profundus

  Предимно от a. radialis, като нейно

  продължение на дланта

  aa. metacarpeae palmares – към

  клоновете на повърхностната дъга

  • rr. perforantes – към гърба на

  ръката

 • Вени на горния крайник

  Повърхностни вени

  • Латерално от областта на палеца се

  формира - v. cephalica

  • Медиално откъм малкия пръст - v. basilica

  v. mediana cubiti – И-анастомоза

  v. mediana antebrachii

  v. mediana cephalica,

  v. mediana basilica

  Дълбоки вени – разполагат се около

  артериите

  М-анастомоза

 • “И”-анастомоза “М”-анастомоза

 • Мишница:

  • v. basilica

  – в sulcus bicipitalis medialis

  • v. cephalica

  – в sulcus bicipitalis lateralis

 • Вливат се в

  дълбоките вени:

  v. basilica

  - във v. brachialis

  v. cephalica

  - във v. axillaris

 • Инервация

  на горния крайник

 • Plexus brachialis

 • Plexus brachialis

  Образуване: -от вентралните

  клонове на С5–Th1 сегменти на гр. мозък

  От C5-C6 - Truncus superior

  От C7 - Truncus medius

  От C8-Th1 - Truncus inferior

  Дели се на две части:

  - pars supraclavicularis

  - pars infraclavicularis

 • Plexus brachialis Pars supraclavicularis –

  колатерални клонове

  N. dorsalis scapulae

  N. thoracicus longus

  N. subclavius

  N. suprascapularis

  Nn. subscapulares

  N. thoracodorsalis

  Nn. pectorales

 • Plexus brachialis Pars infraclavicularis – крайни клонове

  Fasciculus lateralis

  N. musculocutaneus

  N. medianus (radix lateralis)

  Fasciculus medialis

  N. medianus (radix medialis)

  N. ulnaris

  N. cutaneus brachii medialis

  N. cutaneus antebrachii

  medialis

  Fasciculus posterior

  n. axillaris

  n. radialis

  fasciculus

 • Увреждания на

  plexus brachialis

 • N. axillaris (C5-C6)

  Отделя клонове за

  - m. deltoideus,

  - m. teres minor,

  - раменна става,

  - кожа в делтовидна област

  Rr. musculares

  N. cutaneus brachii lateralis superior

 • N. musculocutaneus (C5-C7)

  Отделя клонове в областта на мишницата и предмишницата

  Rr. musculares – за предната мускулна група

  N. cutaneus antebrachii

  lateralis

 • N. medianus (C5-Th1)

  Отделя клонове в областта на предмишницата и дланта

  Rr. musculares

  Nn. digitales palmares communes

  Nn. digitales palmares proprii

 • Клонове Предмишница: Мускулни - за предната група

  m. Pronator teres

  m. Flexor carpi radialis

  m. Palmaris longus

  m. Flexor digitorum superficialis

  m. Flexor pollicis longus

  m. Flexor digitorum profundus за

  2 и 3 пръст

  m. Pronator quadratus

  Длан: Кожни r. Palmaris Моторни терминални m. Abductor pollicis brevis m. Flexor pollicis brevis (повърх.) m. Opponens pollicis mm. Lumbricalеs I et II

  Сетивни терминални

  Дланна повърхност палец, 2, 3 и

  латерална 1/2 на 4 пръст

 • Увреждане на n. medianus

 • N. ulnaris (C7-Th1)

  Клонове в областта на предмишницата и дланта

  Ход на нерва:

  от fasciculus medialis на pl.

  brachialis

  sulcus n. ulnaris

  под m. flexor carpi ulnaris

  през canalis carpi ulnaris

 • Клонове:

  Предмишница

  • m. Flexor carpi ulnaris

  • m. Flexor digitorum profundus (4 и 5 пръсти)

  • кожни за проксимална част на дланта

  Ръка: двигателни

  • мускули на hypothenar

  • mm. interossei

  • mm. lumbricalеs III et IV

  • m. adductor pollicis

  • m. flexor pollicis brevis

  (дълбока част)

  – кожа на hypothenar

  – кожен за 5 и улнарната страна

  на 4 пръст

 • Canalis carpi ulnaris

  Ramus profundus n. ulnaris

 • Мишница: Причини

  • Притискане: сън, патерици Лакът Причини

  • Костни деформации • Травма

  Увреди

 • Загуба на сетивността на ръката при увреждане на нерви или анестезия

  n. medianus

  n. ulnaris

  n. radialis

 • N. radialis (C5-Th1)

  Най-голям; инервира мишница,

  предмишница и ръка

  Ход на нерва:

  Canalis humeromuscularis

  през septum intermusculare laterale

  между m. brachialis и m. brachioradialis

  през m. supinator

 • Клонове

  Над и в sulcus n. radialis:

  • m. triceps brachii

  • m. anconeus

  Под sulcus n. radialis:

  • m. brachioradialis

  • m. extensor carpi radialis longus et brevis

  • дорзални кожни клонове

  Над m. supinator

  • R. superficialis – за гърба

  на ръката

  Под m. supinator

  • R. profundus

  – задна мускулна група – клонове за китковата става

 • Увреди

  В областта на axilla: слабост на triceps и увиснала китка

  Парализа от притискане

  В областта на мишница: m. triceps съхранен

  Натиск върху humerus: ― Сънна парализа (парализа

  “събота вечер”)

  ― Анестезия

  ― Турникет

  Фрактура на humerus