Click here to load reader

Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim Programları Koordinatörlüğü (ÖÖEDP)

 • View
  31

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2011-2012 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ. Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim Programları Koordinatörlüğü (ÖÖEDP). Süreç Boyunca Kimlerle Görüşeceksiniz?. Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÇAPAR Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim Programları Koordinatörü - PowerPoint PPT Presentation

Text of Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim Programları Koordinatörlüğü...

 • Sre Boyunca Kimlerle Greceksiniz?

  Yrd. Do. Dr. mer Faruk APAR renci ve retim Elemanlar Deiim Programlar KoordinatrYrd. Do. Dr. Rfat HACIOLU, Yrd. Do. Dr. zlem AYDIN, Yrd. Do. Dr. lhan KARATA

 • Sre Boyunca Kimlerle Greceksiniz?

  Belgin KK (Belge Temini)Hakan YAVUZ (Hibe lemleri)Ayten AARTANSevilay GEN

 • Sunu BalklarErasmus renim HareketliliiMevcut DurumunuzSeim Sonras SreEYDKrenim AnlamasTannma Belgesi2011-2012 renim HibeBarnmaSigortaZK KaytVizeMuhtemel ProblemlerDikkat Edilmesi Gereken HususlarAP4. snflar

 • Erasmus renci renim Hareketlilii Nedir? Yksekretim rencilerinin AB lkelerinde eitim almasn kapsayan bir akademik Deiim Programdr. AB Eitim ve Genlik ProgramlarHayat Boyu renme Program (LLP)ErasmusAMA:Yksekretimin kalitesini arttrmakbirliini tevik etmekAkademik tannma, effaflkKltrleraras iletiimi glendirmek

 • KOORDNASYONAB Komisyonu Eitim ve Kltr GMUlusal Ajansrenci ve retim Elemanlar Deiim Programlar KoordinatrlErasmus Faklte/Blm/Yksekokul Koordinatrlerirencilerimiz

 • Mevcut DurumunuzErasmus (renim) rencisi*Blm/Faklte Koordinatr gidilecek kuruma isminizi bildirmi, davetiye istemi olmal (2011 yaz, gz ve gz+bahar)2011-2012 bahar dnemi iin bildirim ayn yl gz dnemiGidilecek kurum tarafndan bavuru formu, barnma formu, vs. iletilmi olmal (size ya da koordinatrnze) ya da iletileceklgili belgeleri doldurup kar kuruma gndererek bavuru yapmalsnz.Kar kurumun son tarihlerine (deadline) dikkat ediniz*Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracl ile Ulusal Ajans tarafndan salanmaktadr. Bu nedenle 5 Nisan 2011 tarihinde aklanan sonular deerlendirme asndan nihai, hibe asndan n seim sonulardr. Ulusal Ajans tarafndan niversitemize ayrlan bte dahilinde talepler karlanacaktr.

 • Seim Sonras Sre-1Deiim ncesiGidilecek Kurumun nternet sayfasn ziyaret ediniz (akademik takvim, niversite, Erasmus rencilerine sunulan imkanlar, varsa zel koullar)Pasaport Harc Muafiyet (Lisans rencileri-renci leri Daire Bk./ Lisansst rencileri bal bulunduklar Enstit )-Vergi Dairesi-Emniyet Md.Vize iin davetiye (Gidilecek kurumdan, bir nshas EDPye iletilmeli)Konsoloslua verilecek Erasmus hibe belgesi (EDPden)

 • Seim Sonras Sre-1Deiim ncesiZiraat Bankas Zonguldak (merkez) ubesinden Euro hesab (czdan fotokopisi EDPye)renim anlamas/renci, ZK ve kar kurum onayl (3 nsha)Deiiklik varsa ilk 1 ay ierisinde olmal.Tannma belgesi (3 nsha)Vize fotokopisinin teslimi (EDPye)Szleme ve Erasmus renci Beyannamesi (EDPden)

 • Erasmus Youn Dil Kursu (EYDK)Erasmus Intensive Language Course (EILC)ngilizce, Almanca, Franszca ve spanyolca dilleri dndaki ABye ye lkelerin dillerinde dzenlenir.Kursu dzenleyen kurum misafir olacanz kurum olmak zorunda deildir.Kurs sresi 3 - 6 hafta aralnda olup en az 60 ders saati ierir. cretsiz

 • Erasmus Youn Dil Kursu (EYDK)Erasmus Intensive Language Course (EILC)

  European Commission Education&Training internet sayfasnda kurs dzenleyen kurumlarn listeleri mevcut (http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm)

 • Seim Sonras Sre-2Deiim sonrasKatlm Sertifikas (gidilen kurumdan imzal, mhrl) Transkript (gidilen kurumdan imzal, mhrl)renim Anlamas (orijinal, daha nce kopya verildi ise)renci Faaliyet Raporu Formu Tannma Belgesi yenileme (renim Anlamasnda deiiklik oldu ise)ntibaknz yapldktan sonraki transkript belgeniz (ZK renci ilerinden) Tm belgeler iin: http://erasmus.karaelmas.edu.tr/

 • BLGLENN, BHABER OLMAYIN!

 • renim Anlamas-1Deiim sresince kar kurumda alnacak dersleri belgeler.

  3 orijinal (ZK EDP, renci ve gidilecek kurum iin)

  Erasmus Blm/Faklte/YO Koordinatr ile hazrlanmal

  renim Anlamas Taraflar:

  renciZK a) Blm/Faklte/YO Koordinatrb) Kurum Koordinatr

  Gidilecek kurum a) Blm/Faklte/YO Koordinatrb) Kurum Koordinatr

 • renim Anlamas-2

  A ile rencinin gidecei yksekretim kurumunda alaca dersler seilir ve bu derslerin ka ECTS kredisine karlk geldii kar kurumdan renilerek yazlr.

  1 dnem 30 ECTS, 2 dnem 60 ECTS olmal.

  Bu belgenin tm taraflarca imzalanm hali renci yurt dna kmadan (en azndan faksla/taranm olarak) EDPye iletilmelidir.

 • Belge faksla/taranm olarak geldi ise, orijinali deiimin tamamlanmasndan sonra MUTLAKA EDPye iletilmelidir.

  Gerek duyulmas halinde rencinin kar kuruma gidiinden itibaren ilk 1 ay ierisinde renim Anlamas'nda deiiklik yaplabilir.

  Bu durumda blm onay alnmal, deiiklik nce blm koordinatrne gnderilmeli, onun imzasndan sonra EDPye iletilmelidir.

 • Tannma Belgesi renim Anlamasnda yer alan derslerin ZKde denk saylacak dersler ile eletirildii belgedir. 3 orijinal (ZK EDP, ZKdeki blm ve renci iin)

  Erasmus Blm/Faklte/YO Koordinatr ile hazrlanmal

  Blm/Faklte/YO intibak Komisyonu onay

  Gitmeden nce renim Anlamas ile ezamanl olarak yaplmal ve EDPye iletilmeli

  renim Anlamasnda deiiklik olmas halinde, Tannma belgesi de bu deiiklie paralel olarak yenilenmeli

 • renim Anlamas ve TannmaDeiim sonunda aadaki belgeler birbiri ile uyumlu olmal:renim AnlamasTannma BelgesiMisafir olunan kurumdan alnan transkriptDeiim sonunda denklik yapldktan sonra ZKden alnan transkript

  renim Anlamasnda ders deiiklii 1 kez yaplmal. Her bir ders iin ayr bir deiiklik sayfas olmamal.

 • renim Anlamas ve Tannma ile ilgili muhatap:Faklte/Blm/YO/MYO koordinatrleridir.

  Notu olmayan ders seilmesi halinde dnte denklikte sorun yaanabilir. Dikkat edilmeli.Denklik yapldktan sonra rencinin yurtdnda alm olduu dersler orijinal isimleri ile transkriptte yer alr

 • 2011-2012 Erasmus renim hibeleri Ulusal Ajans tarafndan aklanmtr. http://erasmus.karaelmas.edu.tr/ adresinden yaynlanmtr.

 • 2011-2012 Hibe deme - 1

  Tm belgelerin zamannda tamamlanmasndan sonra Erasmus hibesinin:% 80i renci yurt dna kmadan,kalan % 20si ise yurt dndan dndkten sonra rencinin hesabna yatrlr.

 • lk % 80, Szlemede yer alan deiim sresine (davetiyede belirtilen balang ve biti tarihlerine) gre hesaplanr.

  Toplam nihai hibe, deiim sonunda kar kurumdan alnacak Katlm Sertifikasnda belirtilen - balang ve biti tarihlerine -sreye gre yeniden hesaplanr. Bu sre, iki kurum arasndaki kili Anlama sresini aamaz.

 • 2011-2012 Hibe deme - 2

  2012 yaz, gz, gz+bahar dnemi gidecek rencilerin hibesi yurt dna kn ardndan verilebilir.

  2011-2012 yeterli hibe gelmemesi halinde, tm renciler iin (bahar dnemi dahil):

  Blmlere gre eit dalm yapmak kaydyla, dk puanl renciler hibesiz renci olabilir. Sreler ksaltlabilirAra dnemde Ulusal Adan ek hibe talep edilebilir

 • BarnmaGidilecek kurum Uluslararas likiler Ofisleri tarafndan barnma formuErken bavuru (son tarihler!!!)renci yurtlarrencinin sorumluluundaBlm/Faklte/YO EDPden destek

 • SigortaUluslararas geerlilii olan bir seyahat-salk sigortas yaptrlmal

  Standart Teminat: Kaza ve ani rahatszlk sonucu tedavi masraflarTaburcu olduktan sonra ikametgaha nakil Cenaze nakli

  Ek Teminatlar:Kiisel Sorumluluk TeminatBagaj kayplarKapkaKredi kartKimlik kart

 • SigortaSosyal Gvenlik l Mdrl/Sosyal Gvenlik Merkezlerindeki yurt d ilemleri servisinden bilgi

  TCnin Sosyal Gvenlik Anlamas imzalad lkeler:http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Ulkeler

  Gidilecek lkenin/kurumun sigorta gereksinimleri hakknda bilgi

 • ZK KaytErasmus ile gitmeden nce ZK kaydnz yenilemeli ve har demelisiniz Kayt dondurulmaz, ders kayd yaplmazBlmnze Erasmus rencisi olduunuza ve ders kayd yaptrmayacanza dair dileke vermelisiniz

 • Misafir olunan kuruma eitim-retim creti denmezAlnan eitim Trkiyede denk saylmaldrAlmanz gereken Staj dersi var ise bu dersin kaydn yaptrmalsnz.

 • VizeVize ilemleri hakknda en doru ve gncel bilgi iin:Ltfen gideceiniz lkenin konsolosluu ile irtibata geiniz (internet sayfas/telefon/randevu vs.)

  Yeil pasaporta 3 aya kadar vize uygulamayan lkelerin listesi iin:http://www.mfa.gov.tr

 • Muhtemel ProblemlerAilenin doru bilgilendirilmesiAdaptasyon (Oryantasyona katln, gitmeden bilgilenin)Yabanc dil (ngilizcenizi ve/veya gideceiniz lkenin dilini iyi renin)Gerekli belgelerin temini ve muhafaza edilmesi (Erasmus dosyas)Kltrel/dini problemler Hrszlk (tm paranz yannzda tamayn, deerli eyalarnza dikkat edin)Karma yurtlar

 • Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-1Erasmus hibesi destek niteliindedir. Eitimin tamamn FNANSE etmeyi amalamaz.

  Pasaport, vize, yol ve barnma masraflar iin ek hibe tahsis edilmez.

  Bankadan hibenizi yurt dndan nasl ekeceiniz hususunda bilgi alnz.

  lemlerinizi zamannda tamamlaynz. lemlerinizin zamanlamas ve zamannda tamamlanmas sizin sorumluluunuzdadr.

  Kendi ilemlerinizi kendiniz takip ediniz. Sylenti niteliinde bilgilere itibar etmeyiniz.

 • Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2Doru zamanda doru kii ile problemlerin zmlerine ynelik iletiim kurun.

  Sabrl olun. (ayn e-mailin birok kiiye atlmas, cevab beklemeden ofis ziyareti ya da telefon ile ayn sorunun gndeme getirilmesi)

  Belgelerin isimlerini ve ieriini reniniz. Belgelerinizi bir kez isteyiniz. Belgelerinizi temin etmede zamanlamaya dikkat edin.

  Tm belgelerin orijinali deiim sonunda EDPye verilmeli.

  Birimimizle ilk irtibatnz uu tarihinizden 1 hafta nce olmamal!!!

  Misafir olacanz kurumu kendilerini ilgilendiren olas deiikliklerden haberdar etmeyi unutmayn!

 • Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-3nternet sayfamzn (http://erasmus.karaelmas.edu.tr) etkin kullanm, duyurularn takibi

  Erasmus sresi uzatma: Her iki kurumdan yazl onay alnmas halinde:elimizde hibe var ise hibeli: Evetelimizde hibe yok ise hibesiz: Evet

  Deiim sonunda ykmllklerin yerine getirilmemesi halinde hibenin % 20si denmez.

  Deiimin kurallara uygun olmamas halinde hibenin tamam ya da bir ksm geri alnabilir.

 • Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-