Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı .Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kavram

Embed Size (px)

Text of Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı .Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı...

 • retim Teknolojileri ve

  Materyal Tasarm

  Kavram Haritalar ve alma Yapraklar

  Yrd. Do. Dr. Levent DURDU

  Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm

  Eitim Fakltesi

  Kocaeli niversitesi

  Dr. Sleyman Sadi SEFEROLUnun sunumlarndan alntlanmtr.

 • Kavram Haritalar

 • -3-

  Kavram Haritalar

  Belli bir konudaki kavramlar ve bunlar arasndaki ilikileri grafiksel yaplar iinde zetlemeyi salayan grsel yaplardr.

  retmen tarafndan, bir konuyu aklamak iin nceden hazrlanp snfa getirilebilecei gibi; rencilere de hazrlatlabilir.

  rencinin kavram haritas yapmas, Onun konuyu kavramas asndan son derece etkili bir yol olabilir.

 • -4-

  Kavram Haritalar-2

  Konuyla ilgili temel ereveyi veren, ema, tablo, izelge ve matrisler bilginin yaplandrlmasnda, rgtlenmesinde dolaysyla da bilgiyi anlamlandrmada nemli bir yere sahiptir.

  rnein; somut kavramlardan soyut kavramlara doru ilerlemeyi salayan hiyerarik bir biimde rgtlenen kavram emalar (haritalar) bilginin anlaml bir biimde renilmesini salar.

 • Bilginin Sunum Yollar

  Yaknlk derecesi

  Annesi Babas Kz kardei Erkek kardei

  Anne Anneanne Bykbaba Teyze Day

  Baba Babaanne Bykbaba Hala Amca

  -5-

  Bilgi, tablolar ve matrisler halinde verilerek ya da rencinin bilgiyi tablolara, matrislere dntrmesi salanarak bilgiyi rgtlemesine, dier bir deyile anlaml renmesine yardm edilebilir.

 • Kavram Haritalarna rnekler

 • -7-

 • -8-

 • -9-

 • -10- Kaynak: http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/Fig1CmapAboutCmaps-large.png

 • -11- Kaynak: http://ecrp.uiuc.edu/v8n2/birbili/images/fig2conceptmap.gif

 • -12- Kaynak:

  http://www.uwstout.edu/soe/profdev/images/inspiration08/TUrberg_speech.gif

 • -13-

 • -14-

 • EMATK YAPILAR

  -15-

 • -16- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • -17- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • -18- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • -19- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • -20- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • -21- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • -22- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • -23-

  Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • -24- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • -25- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp

 • alma Yapraklar

 • -27-

  alma Yapra

  rencilerin, belli bir konuyla ilgili renmelerini tekrarlamalarn ya da rendiklerini yeni durumlarda kullanmalarn salayan retim materyalleridir.

  dev olarak ders dnda kullanlabilecei gibi, ders iinde altrma ya da deerlendirme amacyla da kullanlabilir.

 • alma Yapra rnekleri

 • -29-

  Basit Dzey

  1. Soru

  2. Soru

  3. Soru

  Konu: Ailedeki bireyler, rolleri ve sorumluluklar?

  Aile bireylerinizle grmeler yaparak, aadaki sorular yantlaynz.

 • -30-

  Yukardaki resimlere bakarak bir hikye yaznz.

  ?

 • -31-

 • -32-

 • retim Teknolojileri ve Materyal

  Tasarm

  retimde Grsel-itsel Aralar

  Grsel Aralar: Grafikler

  Yrd. Do. Dr. Levent DURDU

  Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm

  Eitim Fakltesi

  Kocaeli niversitesi

  Dr. Sleyman Sadi SEFEROLUnun sunumlarndan alntlanmtr.

 • -34-

  Grafikler

  Grafikler saysal verilerin grsel simgeleridirler.

  Grafikler veriler arasndaki ilikileri ve eilimleri de yanstrlar.

  Birok tablo ve izelgeler de grafiklere dntrlebilirler.

  Grafiklerle verileri yorumlamak tablolara gre daha abuk ve daha kolay olmaktadr.

  Grafikler tablolara gre grsel olarak daha ilgintirler.

 • -35-

  Grafikler (2)

  Stun Grafii ve Ynl Stn Grafii

  Alan Grafii

 • -36-

  Grafikler (3)

  ubuk Grafik ve Ynl ubuk Grafik

  izgi Grafik

 • -37-

  Grafikler (4)

  Pasta Grafik

  Halka Grafik

 • -38-

  Grafikler (5)

  Yn Grafik

  XY (Dalm) Grafii

 • -39-

  Grafikler (6)

  Kabarck Grafik

  Radar Grafik

 • -40-

  Grafikler (7)

  Yzey Grafik

  Koni, Silindir ve Piramit

 • -41-

  Grafikler (8)

 • -42-

 • -43-

 • -44-

 • -45-

 • -46-

 • -47-

  Grafik Seimi: Tartma Sorusu

  Yantlanmas gereken soru:

  Bir mesaj iletmek iin kullanlmas gereken en etkili grafik tr hangisidir?

 • -48-

  Bavuru Kaynaklar

  Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company.

  Microsoft Office Online (2007). Kullanlabilir grafik trleri. (Eriim tarihi: 6 Mart 2007).

  Seferolu, S. Sadi (2009). retim teknolojileri ve materyal tasarm. Ankara: Pegem A Yaynclk.

 • -49-

  Teekkrler!!!

 • retim Teknolojileri ve Materyal

  Tasarm

  retimde Grsel-itsel Aralar

  Gerek Eyalar ve Modeller

  Yrd. Do. Dr. Levent DURDU

  Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm

  Eitim Fakltesi

  Kocaeli niversitesi

  Dr. Sleyman Sadi SEFEROLUnun sunumlarndan alntlanmtr.

 • -51-

  Gerek Eyalar ve Modeller

  Modeller

  Numuneler

  Basitletirilmi modeller

  Bytlm modeller

  Kltlm modeller

  Kre

  Kabartma haritalar

 • -52-

  Modeller

  Modeller gerek cisimden daha byk, kk ya da ayn byklkte olabilen baka bir maddeden yaplm rneklerdir.

  Soyut kavramlarn somutlatrlarak renilmesinde olduka yararl olan modeller, rencilerin dokunarak, yaant geirmelerini salarlar.

 • -53-

  Numuneler

  Numuneler doal ortamdan alnp, snfa getirilmi cisimlerdir.

  Somut kavramlarn renilmesinde olduka yararl olan bu materyaller, rencilerin dokunarak, koklayarak, tadarak yaant geirmelerini salarlar.

 • -54-

  Gerek Eyalar ve Modeller

 • -55-

  Gerek Eyalar ve Modeller-2

 • -56-

  Gerek Eyalar ve Modeller-3

 • -57-

  Gerek Eyalar ve Modeller-4

 • -58-

  Gerek Eyalar ve Modeller-5

 • -59-

  Gerek Eyalar ve Modeller-6

 • -60-

  Gerek Eyalar ve Modeller-7

 • -61-

  Gerek Eyalar ve Modeller-8

 • -62-

  Gerek Eyalar ve Modeller-9

 • -63-

  Bavuru Kaynaklar

  Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company.

  Seferolu, S. Sadi (2009). retim teknolojileri ve materyal tasarm. Ankara: Pegem A Yaynclk.

 • -64-

  Teekkrler!!!