Özgür Düşün Sayı 49

 • View
  228

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2002den bu yana yaynlanan, genlik dergisi zgr Dn.

Transcript

 • KARDELEN BASIM-YAYIM REKLAM GSTER ORGANZASYON LTD. T.Sahibi ve Yazileri Mdr: Ferda BA Yayn Tr: Yaygn-Sreli

  Ynetim Yeri: Mahmut evket Paa Mah. Sivas Sk. No: 2 K:3 Okmeydan stanbulTel: 0212 238 37 96 Dizgi: Kardelen Yaymclk

  KKooccaaeellii rrttiibbaatt BBrroossuu:: Belediye han D Blok Kat: 6 No:15 KOCAELBBaasskk:: Ezgi Matbaaclk Adres; obaneme mah. Sanayi cad. Altay sk. No: 10 A Blok

  Yenibosna Bahelievler- stanbul Tel :0212 654 94 18

  Hesap Numaras: Serpil KARAKAYA: Bankas stanbul Parmakkap ubesi 1042 0677147

  oozzgguurrdduussuunnkkoolleekkttiiffii@@hhoottmmaaiill..ccoomm

  NNDDEEKKLLEERR

  SSUUNNUU

  zgrdn

  01 Bayaz

  22 Psikanaliz ve Marksizm

  05 DGHden

  12 TEKEL Direnii zerineNotlar

  16 niversite almasndan edinilen tecrbeler

  09 Kaypakkayada DevrimciTeori ve Pratik

  26 Ekonomi Politik

  55 Sinema: Zamann Tozu

  30 Yeni Olmayan Sol...

  47 Hrantn ArkadalarAdalet Aryor. Nerede?

  51 Kitaplk: Don KiotCervantes

  36 Nepal Ziyareti RaporuDnya Halklar Direni Hareketi

  49. saymzla uzunca bir aradan sonra tekrardan okurlarmzla bulumann cokusunu yayoruz. Bizim gibi snf e-likilerinin keskin olduu lkelerde zaman, en kritik gelimelerle hzla ilerlemektedir. Bu ilerleyi ierisinde okurlar-mzla aramza giren zamann uzunluu dergimizin, kendisinden azade, objektif koullarn ve birtakm skntlarn do-urduu bir sonu olarak karmza kmaktadr. zgr Dn sayfalarnda hzla akp giden tm bu gelimelere yer verme ansmz olmuyor. Ancak bu saymzda dagndemi yakalamaya ve nemli grdmz belli balklar ierisinde youn bir tartma ortam yaratmaya abala-dk. Son dnemlerin en popler tartmalarn da ieren dergimiz bu saysnda, snflama olgusu ve snflar aras eli-melerin yaratt toplumsal gereklik ierisinde nemli bir gelime olan TEKEL direniinden niversite mcadelesine,Hrantn Arkadalarnn adalet arayndan, aslnda yeni olmayan sol tartmalarna, film ve kitap tantmndanEkonomi-Politik kesine kadar nemli bir takm konularla okurlarmzn karsnda. Kolektif emek ve kolektif bir aba ile dergimizin daha dzenli ve nitelikli bir ierikle buluacan dnyor, tmokurlarmzn yaznsal ve grsel rnlerinin nemini bir kez daha vurguluyoruz.

 • 1Mays

  2010-49

  ZG

  R D

  N

  Dzenin Yenileme Hareketleri:

  Anayasa tartmalaryla, Roman ve Alevi al-taylaryla, milli birlik projeleriyle ve benzer ierik-te tartmalarla arptlan lke gndemine karn eko-nomik krizin dolaysz etkilerinin derinlemekte oldu-u ve buna bal olarak isizliin, yoksulluun, gele-ceksizliin ezilen milyonlarn gerek gndemi olarakvarln koruduu bir dnemden geiyoruz yine.

  lkemiz ezilenleri yzyllardr bu topraklarda ay-n sorunlar yaamaya devam ediyor. Yar-smrgeyar-feodal lke gereinin sonularn yaadmzyzlerce yllk zaman diliminde iilerimizin, kylle-rimizin, farkl inan, ulus ve milliyetlere mensup in-sanlarmzn, genlerimizin, kadnlarmzn zcesitm zgn ve farkl sorunlarna ramen ortakpaydas smr ve zulm dzeninin saldrlarnamaruz kalmak olan ezilen milyonlarn sorunlar hideimedi.

  lkemiz ezilenleri bizzat kendi deneyimlerindenbozuk dzende salam ark olmayacan, smrve zulm dzeni ierisinde ezilenlerin payna ancak

  smrnn, gzyann, kann, eitsizliin ve adalet-sizliin deceini renmilerdir.

  Tam da bu nedenle Osmanlnn ipiyle kuyuyainmemeyi salk veren ezilenler, bugn de mevcut s-mr ve zulm dzenin ipiyle kuyuya inilmeyeceinibilmektedirler.

  Dn Osmanlnn yenileme hareketleri ezilen-ler asndan ne ifade ettiyse bugnk yenilemehareketleri de ayn anlam tamaktadr. Hal byley-ken hakim snflar eliyle gndeme yeni olarak ta-nan tartmalarn bu topraklarn yabancs olmadok eski saldrlarn devam olduu aktr.

  Gerekleri arptma saldrlar hz kesmedendevam ediyor

  Anayasa tartmalarnn, almlarn ve benzerleri-nin yeni bir saldr dalgas olduu su gtrmez bir ger-ekken hakim snflar bin bir arala ezilenlerin bilin-

  Emperyalzme Uaklk,Ezlenlere Sonu Gelmez

  Smr ve Zulm!

 • 2ZG

  R D

  N

  Mays

  2010-49

  lerini bulandrmaya ve bylelikle on-larn hakl taleplerini kendilerine kaldrayapmaya almaktadrlar.

  Hakim snf kliklerinin dalalarnn ortalasald son dnemlerde, bu dalan paralarn-dan olan, AKP, CHP ve ordu ekseninde grnrolan iktidar kapmas, halkmz bu gerici at-mann ykselme tahtas haline getirmeye al-an saldrlarla birleerek devam etmektedir.

  Bu gerici dalata her iki klik de halk arg-manlar kullanarak milyonlar taraf olmadklarbir atmada kendi yedei haline getirmeye al-maktadr. lke tarihimiz bylesi saysz rnekledoludur.

  AKP, CHP, ordu ve benzeri kesimlerin karla-r smr ve zulm dzeninin devam etmesindeortaklarken; dzenin nimetlerinden en fazlapay kapma konusunda ayrmaktadr. Bu kesim-lerden halkn lehine en kk bir iyilemeninyaplmasnn imkan yoktur.

  Bu kesimler, ierisinde bulunduumuz dnem-de birbirlerine kart grnseler de, dzenleritehlikeye girdiinde halka kar rahatlkla bir-lik yapmaktadrlar.

  Anayasa tar-tmalaryla, almvb. aldatmacalarla

  dzenin demokratikleeceini, kimsenin d-lanmayacan, askeri vesayetin son bulaca-n, darbecilerin yarglanacan ve byleliklezgrlklerin adm adm gelieceini syle-yenler iflah olmazlardr.

  Tersinden ele alnacak olursa AKPnin zgr-lkleri gasp etmeye altn syleyenler de ay-n iflah olmazlar kervanndandr.

  Bu gzellemeler daha ziyade AKP, liberal-ler, satlk kalemorlar, yeni solcular gibi ke-simler tarafndan sylenmektedir. Tabi dierkliklerin(CHP, Ordunun bir kesimi, MHP gibi)bu gzellemelere talamalarla karlk vermesirant kavgasnn doal sonular olarak deerlen-dirilmelidir.

  Dzenin taraftarln yapan Ahmet Altan ba-kn bu klik savalar ierisindeki roln Anaya-sa tartmalar ekseninde nasl yerine getiriyor:Bugn demokrasinin yolunu amaya alan,dnyayla btnlemeyi amalayan, ordunun veyargnn hukuk d gcn kstlamaya uraantek bir parti bulunuyor, o da AKP. CHP ve MHP,eski dzenin szcln stlenmi, her trl de-

 • Mays

  2010-49

  ZG

  R D

  N

  iime kar kan, 12 Eyll Anayasasyla hesap-lama bir yana o anayasay btn gleriyle savu-nan partiler.

  Bu arptmalar AKP hkmetinin icraatlarylabirlikte neredeyse her gn duyduumuz ok sinsibir saldrnn paras haline gelmitir. Bizim gibilkelerde demokrasi devrim sorunudur. Devrimolmadan halkn karlarn temsil eden gerek birdemokrasiden sz edilemez. Yine bizim gibi lke-lerde hkmetler hakim snflarn karlarntemsil eden birer kukladr. Hkmetleri oluturandzen partilerinin ordu, yarg, dnya denge-leri gibi konularda hibir sz hakk yoktur.

  Kald ki AKP, CHP ve MHP eski dzenin ya-ratt partiler olarak nlerine konulanlar yapmak-tadrlar. Ve hepsi de smr ve zulm dzenininszcleridir. Hi birisinin 12 Eyllle hesaplamagereklii yoktur. nk kendileri bizzat, darbelerve katliamlar zerine kurulmu bir dzenin deva-mn salamak iin piyasaya srlmlerdir.

  Ayrca ordu bir bana 12 Eylln sorumlu-su deildir. 12 Eyllle hesaplamak demek sm-r ve zulm dzeniyle hesaplamak demektir! Or-du, emperyalistlerin ve yerli uaklarnn askeri g-c olarak her dnem halka kar kullanlmtr.Bugn yeniden yaplandrma srecinde ordu,nmzdeki srecin ihtiyalarna gre dzenle-mekte ve AKP ile birlikte ayn izgide konumlan-drlmaya allmaktadr.

  Sayn Altan AKPnin Avrupa Birliiyle uyumpaketlerini hayata geirdiini, Ergenekon soru-turmasn direnle srdn, darbe planlarnnpeini brakmadn, hibir ey yapamasa bileKrt alm lafn gndeme soktuunu, yargnnsultasn kracak olan anayasa deiikliini hazr-ladn sylyor ve AKPyi desteklemezsenizCHP-MHP glenir diyor.

  Bu kadarla bitmiyor tabi sayn liberalimizinincileri AKPnin de, demokratlarn da dev-letle sorunu var. ()AKP, devlete kendisinikabul ettirmek iin urayor, demokratlar odevleti tmyle deitirip daha zgrlk birhale getirmek iin mcadele ediyor diyor veLenine gnderme yaparak AKPnin ilerici y-zn destekleyin gerici yzn eletirin nasi-

  hat vermekten de geri durmuyor.

  Sayn Altan gibiyeminli liberallerinher gn ortala sa-lan snflar st fi-kirlerini aktarmaklabitiremeyiz. Hakimsnflar ellerindeki binbir trl arala snfelikilerini yok say-makta, eitsizliin vesmrnn msebbibiolan smr ve zulmdzenini kutsamak-tadrlar.

  Yukarda yap-tmz alntlardadahi birok ar-ptma kendisi-ni gster-m e k t e d i r .Almlarves i les iy leingenelerin,Alevilerin ve Krt-lerin adnn telaffuzedilmesini dahi b-yk bir gelime ola-rak deerlendirenleryzlerce yllk inkarpolitikalarn devam et-tirmektedirler. Ezilenlerbu topraklarda sonu gel-mez bask, sindirme ve kat-liamlara ramen varlklarnkabul ettirmilerdir. Bugnutanmazca kalkp varlnzkabul ettik demek ezilenlerinkan ve can bedeli kazandklarhaklar grmezden gelmek vemcadelelerinin devrimci dina-miini yok etmeye ynelmek de-mektir.

  Ne AKPnin neCHPnin ne Ordu-nun ne de dier 3

 • hakim snf kliklerinin devletle bir derdi yok-tur/olamaz. Gerekleri arptanlar yarattklar bilgikirlilii ierisinde bilinleri bulandrmakta ve hal-kn hakl mcadelelerini dzen iine hapsetmeyealmaktadrlar.

  Dzenin snrlar ierisinde sorunlarn zle-bileceini, lkemizin zgrleebileceini salk ve-renlerin saldrlar derinleerek devam edecektir.Anayasa tartmalarnn gndemi hayli megul et-tii u gnlerde mecliste yaplacak oylamann so-nularna gre referandum gndeme gelecektir.

  AKP ve liberaller 1982 anayasasnn znnve ruhunun demokratiklemeye aykr olduunu,bu anayasadan kurtulmadan zgrlklerin geli-meyeceini sylerken; CHP, MHP ve dier ke-simler AKP samimi deil halk aldatyor diyerekteklife kar kmaktadr.

  Dikkat edilecek olursa bu tartmalarda btnkesimler halkn karlarn n plana srmekte veezilen milyonlar kendi yedei haline getirmeyealmaktadr. Dolaysyla ne yeni anayasa" tar-tmalarnn ne de referandum tartmalarnnezilen milyonlar asndan hi bir deeri yoktur.

  nmzdeki aylarda darbecilerin yarg-lanmas, yarg organlar ile ordunun yetkile-rinin kstlanmas, almlarn yeni halkala-r gibi arptma operasyonlar lke gndeminimegul edecektir.

  Gndemler her ne kadar farkl ve deikengrnse de znde klik dalalarnda stnlk el-de etme ve halk aldatmaya ynelen bir saldrnnparalardr. Bu tartmalarda doru-devrimci iz-giyi tutturmak iin yaplmas ger