özgür yazılım ekonomisi

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ZGR YAZILIM

  EKONOMS

  M. Mert Uzbal

  mustafamert@dsl.ttnet.net.tr

  mert@bunalmis.com

  2004/2005

 • NDEKLER

  Giri......................................................4

  I. zgr Yazlm Nedir?....................................6

  I.A. Yazlm Kategorileri..................................9

  I.A.1. zgr Yazlm.......................................9

  I.A.2. Ak Kaynak Kodlu Yazlm...........................9

  I.A.3. Public Domain Software..............................9

  I.A.4. Copyrighted Software...............................10

  I.A.5. Non-Copylefted Free Software.......................10

  I.A.6. GNU Sistemleri.....................................11

  I.B. Copyright vs. Copyleft...............................11

  I.B.1. Genel Kamu Lisans [General Public License (GPL)]..11

  I.B.2. Copyright vs. Copyleft.............................20

  II. zgr Yazlm Ekonomisi...............................24

  II.A. Yazlmn Kkeni.................................25

  II.B. ktisat Teorisi zgr Yazlm Hakknda Ne Biliyor?..28

  II.B.1. Teori: Programclarn Motivasyonu.................28

  II.B.1.a. Dsal Etkenler.................................28

  II.B.1.b. sel Etkenler..................................29

  II.B.2. Karlatrma: Ak Kaynak Kodlu ve Kapal Kaynak

  Kodlu Yazlm Programlamnn

  Gdlemeleri..............................................30

  II.B.3. Kant: Kiisel Gdlemeler........................32

  II.B.4. Liderlik, Organizasyon ve Ynetim.................33

  II.C. Ticari Firmalarn zgr Yazlm Hareketine Tepkisi..36

  II.C.1. Firmalar Neden zgr Yazlmn Tetikleyici

  Unsurlarn Taklit Etmezler?.............................36

  II.C.2. Yazlm Firmalarnn zgr Yazlm Stratejileri...37

  II.D. zgr Yazlmn Firmalara Faydalar.................38

 • II.E. Yazlm Lisanslarnn GSMH indeki Pay............39

  III.

  Gerekler.................................................50

  III.A. zgr Yazlm Kullanan

  Devletler.................................................50

  III.B. zgr Yazlm Kullanan Baz

  Kurulular................................................53

  Sonu.....................................................54

 • GR

  Bu aratrma zellikle son on senede geliimi hz kazanan ve

  kullanm alan genileyen zgr yazlmlarn ekonomik boyutu

  hakkndadr. zgr yazlmlar; mikro ve makro lde incelenmitir.

  Mikro lde zgr yazlm retiminin ve kullanmnn firmalar

  zerindeki ekonomik etkileri aratrlmtr. Yazlm reten

  programclarn, zgr yazlm retmelerine neden olan sebepler

  incelenmitir. Kapal kodlu ve ak kodlu yazlm retim ortamlarnn

  karlatrlmas yaplmtr. Yazlm reten firmalarn zgr yazlm

  retiminde uygulayabilecekleri stratejilere deinilmitir.

  Makroiktisadi dzeyde gelimi ve gelimekte olan lkeler iin

  toplam sahip olma maliyetlerinden yola klarak lisans cretlerinin

  GSMH ierisindeki paylar aratrlmtr. zgr yazlm kullanm

  sonucu salanabilecek tasarruf ve faydadan bahsedilmitir.

  zgr yazlmlarn pozitif dsallklar aratrlm ve ulusal

  gvenlik ve bilgi transferi gibi konularda neden nemli olduklar

  anlatlmtr.

  Aratrmann ierisinde eitli zgr yazlm rnekleri, zgr

  yazlm kullanan devletler, zel firmalar ve kar amac gtmeyen

  kurululara rnekler verilmitir.

  Copyright (c) 2004 M. Mert Uzbal.

  Bu belgenin kopyalanmas, blmlerde, n yapaktaki yazlarda

  ve arka kapataki yazlarda deiiklik yaplmadan, datm ve/veya

  yeniden dzenlenmesi Free Software Foundation tarafndan

  hazrlanm, Gnu zgr Belge Lisans versiyon numaras 1.2 ve zeri

  dahilinde serbesttir.Lisansn bir kopyas GNU Free Documentation

  License blmndedir.

 • Copyright (c) 2004 M. Mert Uzbal.

  Permission is granted to copy, distribute and/or modify thisdocument under the terms of the GNU Free Documentation License, Version1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled"GNU Free Documentation License".

 • I. ZGR YAZILIM NEDR?

  zgr yazlm felsefesi, retmeyi ve paylamay temel alan bir

  biliim felsefesidir. Felsefenin temelinde bilimsel aratrmalarda

  izlenen yntemin topluma kazandrdklar yatmaktadr.

  zgr yazlm'' zgrlkleri korumaya ynelik bir akmn addr.

  ngilizce'deki ``free'' szcnn ift anlaml olmasndan dolay baz

  yanl anlamalar olmaktadr. zgr yazlm cretsiz (bedava) olmak

  zorunda deildir. ``Free software'' denince ``free beer'' (bedava bira)

  deil ``free speech'' (ifade zgrl) aklnza gelmelidir.

  Bilim adamlar yaptklar tm aratrmalar detaylar ile aklayan

  makaleler yazar ve bu makaleleri yaynlayarak kamu ile paylarlar. Bu

  paylamc bilimsel modeli hzl bir toplumsal geliim srecine imkan

  vermektedir; yeni almalarn tm, daha nceki almalarda

  edinilen bilgi ve deneyimli daha ileri bir noktaya tamaktadr. Bu

  biimde paylamc bir yol izlenmemi olunsayd bugn

  medeniyetimizin ulat noktaya varmak iin ok daha fazla zamana

  ihtiyacmz olabilirdi.

  zgr yazlm (ing. free software) felsefesi bu paylamc modeli

  bilgisayar yazlm retimine uygulamay hedefler. zgr yazlm

  felsefesinin lideri olan Richard M. Stallman, tekellemeye ve bilimsel

  gelimenin hzn kesmeye izin veren yazlm retim modeline kar

  durmak zere bir alma balatm ve bu modelin medeniyetimizin

  geliimine vurduu sekteye dikkat ekmitir.

  Stallman'n kar kt modelde, farkl ve zel bir kelime

  ilemciye ihtiyacnz olduunda ya batan kendiniz hazrlamalsnz ya

  da mevcut yazlmlardan birisinin reticisine istediinizi tarif edip bu

  deiiklii yaptrmanz gerekir. Byk ve baarl bir yazlm reticisi bu

  istediinizi tek potansiyel mteri olduunuz iin kabul etmeyecektir.

  Bu durumda batan balayarak "tekerlei yeniden icat etmek" dnda

  bir alternatifiniz kalmayacaktr ki bu gerekten de ok verimsiz bir

  retim biimidir.

 • zgr yazlm modeli, yazlmlarn yalnzca o anda ona "biim"

  verenleri hayal gleri ve beklentileri ile kstl olmas ile sonulanan,

  alabildiine zgr bir model sunar. Paylam esasna dayal bu

  modelde, herkes rettii yazlmlar kaynak kodlar (yazlmda

  deiiklik yapmak iin gereken ilk form) ile birlikte snrsz bir biimde

  paylar ve yenilikler bu paylam sayesinde bir nceki reticinin

  almalarna eklemeler yaplarak kolayca ve ksa srede

  gerekletirilebilir.

  zgr yazlmn temelinde kullancnn bir yazlm altrma,

  kopyalama, datma, inceleme, deitirme ve gelitirme zgrlkleri

  yatar. Daha kesin ve ak bir ifadeyle, kullanclara u haklar

  tannmtr:

  zgrlk 0: Her trl ama iin program altrma zgrl.

  zgrlk 1: Programn nasl altn inceleme ve kendi

  gereksinimleri dorultusunda deitirme zgrl. Program

  kaynak koduna eriim bunun iin bir narttr.

  zgrlk 2: Yeniden datma ve toplumla paylama zgrl.

  zgrlk 3: Program gelitirme ve gelimi haliyle topluma

  datma zgrl. Bylece yazlm btn toplum yararna gelitirilmi

  olur. Program kaynak koduna eriim bunun iin de bir narttr.

  Bir program, btn kullanclar bu haklarn tmne sahip

  olduklar zaman zgr bir yazlm olur. Yani, kopyalama, deitirme,

  aynen yada deitirerek parayla satma, herkese ve her yerde datma,

  ve bedava verme zgrlklerine sahip olmalsnz. Bu zgrlklere

  sahip olmak, kimseden izin almamay ve izin iin hibir bedel

  dememeyi de ierir.

  Ayrca, programda her trl deiiklii yapmaya, ve bu haliyle

  isinizde veya elence iin kullanmaya da hakknz vardr. Hatta bu

  deiikliklerin varln kimseye bildirmek zorunda da deilsiniz.

  Deiiklikleri yaynlamanz veya datmanz halinde de hi kimseye

 • hibir ey bildirmeniz gerekli deildir.

  Gelitirme ve datma zgrlklerinin anlaml olmas iin,

  programn kaynak koduna eriebilmeniz gerekir. Bu nedenle, kaynak

  kodunun ak ve kolay eriilebilir olmas zgr yazlm iin gerekli bir

  arttr.

  GNU yazlmlarn edinmek iin para demi veya dememi

  olabilirsiniz. Yazlmlar nasl edindiinize bal olmakszn, kopyalama

  ve deitirme zgrlklerine sahipsiniz.

  Bu ilkelerin szde kalmamas iin, siz szlemenizi bozmadka,

  belirtilen zgrlklerin sizden geri alnamamas gereklidir. Eer

  yazlm gelitirenler zgrlklerinizi hi bir uygun neden ne srmeden

  geri alma hakkna sahip olurlarsa, o yazlm zgr bir yazlm deildir.

  Ancak, zgr yazlmn datmnda baz kurallar konmas da

  olanakldr. Bu kurallarn yukarda belirtilen temel zgrlklerle

  elimemesi gerekir. rnein ``copyleft'' kavram (basite syleyecek

  olursak) u kural koyar: program herhangi bir biimde datrken,

  kullanclarn temel zgrlkleri kstlanamaz. Aka grld gibi, bu

  kural temel zgrlklerle elimemekte, tam tersine onlar

  korumaktadr.

  Deitirilmi bir programn paketlenmesi konusunda da baz

  kurallar konabilir. Ancak bu kurallar, sizin kendi deiikliinizi ve

  datmnz engelleyecek biimlere brnemez. Ayrca ``program bu

  ekilde datrsanz, u ekilde datlmasn da salamalsnz'' trnde

  kurallar da uygun olabilir. Ayn temel ilkeler bu durumda da geerlidir.

  (Dikkat edilmesi gereken bir nokta da programnz hi datmamak

  konusundaki zgrlnzdr.)

  Bazen devletlerin koyduu dsatm kurallar ve ticaret

  ambargolar yazlmnz uluslararas alanda datmanz engelleyebilir.

  Ne yazk ki, yazlm gelitirenler bu kural ve yasalar delme

  zgrlne sahip deildirler. Ancak bir programn kullanl biimi ile

  ilgili yasal dzenlemelere kar gelmek haklar ve grevleridir. Bylece,

 • sz konusu devletlerin yasama alan dnda kalan kullanclarn

  haklar, olanaklar erevesinde, korunmu olur.

  zgr yazlmdan sz ederken, ``bedava'' veya ``