OFA bladet 2006 - 02

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OFA-bladet er klubbens talerr og udkommer hvert kvartal. Bladet sendes til OFAs medlemmer, til fotoklubber og kan fs p bibliotekerne i Odense og i byens fotoforretninger.

Transcript

 • Oden

  se F

  otog

  rafis

  ke A

  mat

  rkl

  ub

  www.ofa.dk april-juni 2006

 • 2

  Formanden har ordet

  Billedet p forsiden Henrik R. Kristensens billede p for-

  siden fik en delt tredjeplads i katego-

  rien monokrom i 1. runde af klubkon-

  kurrencen 2006.

  Henrik deler tredjepladsen med Egon

  Aarenstrup, hvis billede kan ses p

  side 8.

  F

  o

  t

  o

  :

  E

  r

  l

  i

  n

  g

  H

  o

  l

  l

  m

  a

  n

  n

  AGFA er get konkurs og lukket,

  Kodak har stoppet produktionen af

  sort/hvid papir, Ilford prver at over-

  leve med nye ejere, Forte har kono-

  miske problemer. Kentmere, Foma og

  Efke er sm producenter, der nppe

  kan dkke eftersprgslen.

  Vi mrker den digitale revolution p

  godt og ondt. Den lille tilbagevrende

  skare af udvere udi klassisk sort/hvid

  fotografi er et trngt folkefrd.

  Entusiaster indenfor denne disciplin

  var for nylig samlet p Museet for Fo-

  tokunst, og heldigvis ser det endnu

  ikke s sort ud, som indledningen an-

  tyder. I den sidste ende er det natur-

  ligvis markedskrfterne, som bestem-

  mer hvor hurtigt udviklingen, eller

  mske snarere afviklingen, vil g, og

  dr er vi heldigvis nogle f stykker,

  som holder fast. Ikke fordi vi er nogle

  forstokkede fotonrder, som har luk-

  ket jnene for den rivende udvikling,

  men fordi vi holder af det autentiske

  udtryk, den analoge teknik tilfrer bil-

  ledet.

  Klassiske sort/hvid fotos hster i disse

  tider mange positive tilkendegivelser,

  og det er blevet trend at lade sig por-

  trttere i denne retro-teknik, men

  skaren af udvere er strkt faldende.

  Mange amatrer har opgivet mrke-

  kammeret til fordel for computeren,

  og den fromtalte skare af inkarnere-

  de entusiaster har skilt sig ud.

  Mit hb er, at tingene finder en balan-

  ce, hvor det stadig er muligt at skaffe

  materialer til en rimelig pris, for der

  bliver ved med at vre et behov. Ogs

  unge medlemmer, som har kendt til

  computere hele deres liv, eftersprger

  den klassiske teknik.

  Nu er det ikke sdan, at man enten er

  digital eller analog fotograf. En del

  medlemmer arbejder med begge tek-

  niker i skn forening, og de analoge

  entusiaster bliver ikke mobbet af det

  efterhnden store flertal af digitalister.

  Poul Chr. Jensen

 • 3

  rets billede 2005

  Af Halldr Gudlaugsson

  Det bedste af det bedste. Nr autorer-

  ne vlger deres billeder til konkurren-

  cen rets billede, vlger de gerne

  billeder, der har fet en god respons

  fra forskellige dommere og medlem-

  mer af klubben i rets lb. Det bliver

  derfor en flot samling.

  Vores dommer, som fik til opgave at

  afgre kampen om det absolut bedste

  billede, har vret medlem af OFA for

  en stund for nogle r tilbage. Hun hedder Mette Johnsen og har nu foto-

  grafering som sit levebrd. Det fik vi

  set nogle eksempler p, da hun efter

  sin gennemgang af vores vrker viste

  et udpluk af egne billeder.

  Afviklingen af bedmmelsen gik ikke

  som planlagt. Traditionen tro skulle

  den foreg den frste mdeaften i det

  nye r. Men Mette blev syg og mtte

  melde afbud.

  Fjorten dage senere, den 19. januar,

  kom bedmmelsen igen p program-

  met, men nu var det vejret, som skab-

  te problemer. Kraftigt snevejr gik

  over landet med tilhrende trafikkaos.

  Undertegnede sad og tvivlede p, om

  jeg kunne komme de 25 km ind til

  klubben. Det gik dog - og tilbage

  igen. Ikke noget at sige til, at nogle af

  Dommeren Mette Johnsen vurderer Carlo Pedersens vinderbillede.

  F

  o

  t

  o

  :

  H

  a

  l

  l

  d

  r

  G

  u

  d

  l

  a

  u

  g

  s

  s

  o

  n

 • 4

  Klubkonkurrencens 1. runde Billedsekretrens beretning af Halldr Gudlaugsson

  medlemmerne valgte at sidde hjem-

  me. Andre og mere ihrdige medlem-

  mer trodsede vejret og fandt vej ind til

  klubben - ja, sgar til fods i tre kvar-

  ters tid!

  Der var ogs noget at komme efter.

  Mette gennemgik de 20 indkomne bil-

  leder, uddelte vejledende kommenta-

  rer, glade smil og sjove historier fra

  egne oplevelser med fotografiet. Det

  var tydeligt, at hun interesserer sig for

  emnet og har klare meninger om og

  forstelse for det, hun var i gang med.

  Til sidst kom hun frem til de tre bed-

  ste billeder:

  Sren Olsen fik tredjepladsen for bil-

  ledet Baller, Hauvig, som vi kender

  som vinderbilledet i monokrom fra

  tredje runde.

  Andenpladsen tilfaldt Halldr Gud-

  laugsson for Kaninbalderne, som

  blev tildelt andenprmien i mono-

  krom i samme runde.

  Vinderen af rets billede blev Carlo

  Pedersen med Stalinist, et vrk,

  som vi kender bde fra klubkonkur-

  rencen og Flles Fynske. Dette bille-

  de har vi p tryk i vores klubblad ja-

  nuar-marts 2006.

  Aftenen sluttede vi med at se billeder

  fra de jyske fotoklubber. Det var op-

  rindeligt p programmet for denne

  gang. Vi kom ikke gennem alle bille-

  derne, og det var blevet sent, da vi

  lukkede og gik hjem.

  For dem, som ikke kunne vre med

  til at hre Mette, kan henvises til hen-

  des hjemmeside p:

  www.mettejohnsen.dk

  hvor hun prsenterer nogle af de vr-

  ker, vi stiftede bekendskab med denne

  aften.

  Billeder skal ses, ellers er de ikke

  fuldendte som udtryk.

  Denne billedfilosofi fik jeg slynget i

  hovedet i sin tid p Odense Universi-

  tet. Dette syn bygger p, at samspillet

  mellem billedskaberen og tilskueren

  frst gr op i en hjere enhed, nr bil-

  ledet bliver set. Intet udtryk giver i sig

  selv den fulde mening. Der skal ske

  en fortolkning fra tilskueren for at gi-

  ve billedet/kunstvrket dets endelige

  liv.

  Jeg overlader til lseren at tage

  stilling til ovenstende, men vi fik set

  rigtig mange billeder til dommergen-

  nemgangen af frste runde i klubkon-

  kurrencen. Nogen mener alt for man-

  ge.

  Dommer Peter Skott, reklamefoto-

  graf, havde meget at sige om billeder-

  ne og tog sig god tid, s de sidste

  medlemmer forlod frst klublokalerne

  hen imod midnat. Det m siges at v-

  re uheldigt, at vi ikke kan holde os

  indenfor de vante tidsrammer, men

  ofte er det de mest interesserede dom-

  mere, som overskrider tiden.

  Sprgsmlet om igen at nedskre

  antallet af billeder pr. autor vil sikkert

  blive bragt p bane igen. Denne gang

  var der dog ikke flere billeder ind-

  sendt end til frste runde sidste r - i

  alt 131 billeder. Det afgrende for

  tidsforbruget er, hvor meget domme-

  ren har at fortlle. Hvis det bde er

  lrerigt og spndende, skal vi mske

 • 5

  bare leve med det en gang eller to om

  ret!

  Peter Skott ste flittigt af sin viden

  om at fotografere og om fotografiet.

  Han kom med mange nyttige tips -

  ikke kun nye, men ogs gamle sand-

  heder, som aldrig gr af mode. Jeg

  prver efter hukommelsen at gengive

  nogle eksempler - i hb om, at de bli-

  ver husket, nr de nu str her i bladet:

  Prv at finde spndende optage-vinkler tag ikke kun billeder i

  jenhjde. Det bliver ofte et helt

  andet billede, hvis du tnker over,

  hvordan dit motiv ser ud fra en an-

  den vinkel.

  Tnk over, hvilket resultat du vil

  have, og hvad du gerne vil vi-

  se - fr du tager billedet.

  Man behver ikke at vade rundt i en hel bydel for at finde moti-

  ver. Prv at stille dig op p et

  gadehjrne og se efter motiver-

  ne i din nrhed.

  Srg for, at belysningen under-streger og fremhver det, som

  er interessant i dit motiv

  Vr omhyggelig med din op-klbning og den endelige pr-

  sentation af billedet.

  Vores billeder fik en skarp, men

  velbegrundet bedmmelse af hvert

  M

  o

  n

  o

  k

  r

  o

  m

  :

  2

  .

  p

  l

  a

  d

  s

  .

  A

  u

  t

  o

  r

  :

  N

  i

  e

  l

  s

  J

  r

  g

  e

  n

  V

  a

  l

  e

  n

  t

  i

  n

 • 6

  enkelt billede. P den mde fik vi lrt

  noget: bde om det positive og om

  det, som Peter Skott syntes kunne v-

  re anderledes/bedre. At der s blev

  rod i dommerlisten - og i sidste ende

  pointgivningen - er bde uheldigt og

  kedeligt. Til dommeren vedlgger vi i

  billedkassen en meget nje beskrivel-

  se af vores nsker/regler om bedm-

  melsen og dommergennemgangen.

  Men som bekendt kan vi kun trkke

  hesten til vandet vi kan ikke tvinge

  den til at drikke.

  Klubkonkurrencen 2006 begynder efter samme mnster som

  sidste r. Nsten halvdelen af bille-

  derne bliver indleveret i kategorien

  farvepapir. Denne gang 63 billeder fra

  21 autorer - sidste r 65 billeder fra 24

 • 7

  autorer. Det samlede antal billeder i

  de to andre kategorier var i r 68,

  mens det 2005 var 74.

  Det samlede antal deltagere i mo-

  nokrom og dias er det samme som

  sidste r - plus n i monokrom og mi-