Oferta szkół rolniczych z terenu Wielkopolski

Embed Size (px)

Text of Oferta szkół rolniczych z terenu Wielkopolski

 • Kierunki ksztacenia w zawodach rolniczych nabr 2015/2016

  Nazwa szkoy Adres

  Tele

  fon

  e-m

  ail

  Stro

  na

  ww

  w

  Nabr 2014/2015

  Kierunek ksztacenia Liczba uczniw

  na kadym z kierunkw

  Prywatny Zesp Szk w Czarnkowie

  ul. Harcerska 4 64-700 Czarnkw

  67

  25

  5 4

  4 8

  1

  sek

  reta

  tari

  at@

  pzs

  czar

  nko

  w.e

  du

  .pl

  ww

  w.c

  zarn

  kow

  .ed

  u.p

  l

  Technik rolnik Technik hodowca koni

  20 uczniw 20 uczniw

  Zesp Szk Ponadgimnazjanlnych Nr 1

  ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno

  61

  42

  62

  07

  3

  zsp

  1gn

  iezn

  o@

  wp

  .pl

  ww

  w.z

  sp1

  -gn

  iezn

  o.p

  l

  - technik architektury krajobrazu - technik geodeta - technik mechanizacji rolnictwa - technik rolnik

  Szkoa jest w trakcie naboru uczniw i informacj o liczbie uczniw na danym kierunku udzieli mi w wrzeniu br.

  Zesp Szk Rolniczych im. gen. Jzefa Wybickiego

  w Grabonogu

  Grabong 63 63-820 Piaski

  65

  57

  39

  14

  6

  sekr

  etar

  iat@

  grab

  on

  og.

  pl

  ww

  w.g

  rab

  on

  og.

  pl

  Technik rolnik Technik weterynarii

  12 uczniw 11 uczniw

  ZSP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  w Grodzisku Wlkp.

  Kotowo 17 62-066 Granowo

  61

  44

  72

  02

  7

  zsp

  koto

  wo

  @e.

  pl

  ww

  w.z

  spko

  tow

  o.e

  du

  pag

  e.o

  rg.p

  l Technik rolnik Technik architektury krajobrazu

  13 osb Brak chtnych

  Zesp Szk Przyrodniczo-Biznesowych

  im. Jadwigi Dziubiskiej w Tarcach

  Tarce 19 63-200 Jarocin

  62

  74

  72

  44

  3

  tarc

  e@w

  p.p

  l

  ww

  w.t

  arce

  .ed

  u.p

  l

  Technik Architektury Krajobrazu Technik Agrobiznesu Technik Weterynarii

  7

  17

  11

 • Zesp Szk Ponadgimnazjalnych

  nr. 2 w Jarocinie im. Eugeniusza

  Kwiatkowskiego

  ul. Franciszkaska 2 63-200 Jarocin

  62

  74

  72

  24

  0

  szko

  la@

  zsp

  2ja

  roci

  n.p

  l

  ww

  w.z

  sp2

  jaro

  cin

  .pl

  Mechanik Operator Pojazdw i Maszyn Rolniczych

  1

  Technikum im. ks. W. Bliziskiego

  ul. Twrcw Liskowa 1,

  62 850 Liskw

  62

  76

  34

  00

  9

  1b

  ud

  @w

  p.p

  l

  zs1

  lisko

  w.p

  l

  Technik mechanizacji rolnictwa

  I 25 uczniw II 16 uczniw III 21 uczniw

  Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2

  w Kpnie

  ul. Przemysowa 10c, 63-600 Kpno

  6

  2 7

  82

  27

  21

  zsp

  nr2

  kep

  no

  @in

  teri

  a.p

  l

  Rolnik, mechanik maszyn rolniczych (Zasadnicze zawodowe) Technik agrobiznesu

  Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego

  w Powierciu

  Powiercie 31 62-600 Koo

  63

  26

  15

  19

  7

  zsp

  _po

  wie

  rcie

  @go

  2.p

  l

  ww

  w.p

  ow

  ierc

  ie.e

  u

  Technikum Technik architektury krajobrazu, Technik mechanizacji rolnictwa. Zasadnicza Szkoa Zawodowa (3 lata) -ogrodnik, -mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych.

  0 32 0 7

  Zesp Szk Rolniczych Centrum Ksztacenia

  ustawicznego im. St. Staszica w Kocielcu

  ul. Kocielna 2 62-604 Kocielec

  63

  27

  22

  89

  7

  zsrc

  kuko

  scie

  lec@

  gmai

  l.co

  m

  ww

  w.z

  srck

  u-k

  osc

  iele

  c.p

  l

  Technik Rolnik

  15

  Zasadnicza Szkoa Zawodowa w Wilczynie

  w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych

  w Kleczewie

  Wilczogra 7 62- 550 Wilczyn

  63

  27

  01

  02

  4

  zsp

  klec

  zew

  @o

  p.p

  l

  zsp

  klec

  zew

  .pl

  Rolnik

  4

  Kursy kwalifikacyjne w Wilczynie

  Wilczogra 7 62- 550 Wilczyn

  63

  26

  83

  01

  6

  zszw

  ilczy

  n@

  op

  .pl

  R 16 organizacja i nadzorowanie produkcj rolnicz R 3 prowadzenie produkcji rolniczej

  21

  25

  mailto:zspnr2kepno@interia.pl

 • Zesp Szk Ekonomiczno-Usugowych

  im. Fryderyka Chopina w ychlinie (Technikum)

  ychlin ul. Parkowa 2,

  62-571 Stare Miasto

  63

  24

  42

  55

  3

  zseu

  @ko

  nin

  .lm.p

  l

  zych

  lin.e

  du

  .pl

  Technik agrobiznesu

  11

  Zesp Szk Ekonomiczno-Usugowych

  im. Fryderyka Chopina w ychlinie (kurs)

  ychlin ul. Parkowa 2,

  62-571 Stare Miasto

  63

  24

  42

  55

  3

  zseu

  @ko

  nin

  .lm.p

  l

  zych

  lin.e

  du

  .pl

  Kwalifikacyjny Kurs zawodowy R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.6.Organizacja i prowadzenie przedsibiorstwa w agrobiznesie

  53 15

  ZSP im. Jana Kasprowicza w Nietkowie

  Nietkowo, ul. Dudycza 4, 64-030 migiel

  65

  51

  8 0

  0 2

  7

  sekr

  eter

  aiat

  @zs

  pn

  ieta

  zko

  wo

  .pl

  ww

  w.z

  spn

  ieta

  zko

  wo

  .pl

  Technik rolnik Technik architektury krajobrazu Mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych

  8 osb Brak chtnych 1 osoba

  Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im.

  Jzefa Marcica w Kominie Wlkp.

  ul. Zamkowa 1 63-720 Komin

  Wlkp.

  62

  -72

  1-6

  8-2

  8 /

  62

  -72

  1-0

  6-8

  3

  sekr

  etar

  iat@

  zsp

  kozm

  in.p

  l

  ww

  w.z

  spko

  zmin

  .pl

  Technik rolnik

  30

  Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im.

  Jzefa Marcica w Kominie Wlkp.

  ul. Zamkowa 1 63-720 Komin

  Wlkp.

  62

  -72

  1-6

  8-2

  8 /

  62

  -72

  1-0

  6-8

  3

  sekr

  etar

  iat@

  zsp

  kozm

  in.p

  l

  ww

  w.z

  spko

  zmin

  .pl

  Technik architektury krajobrazu

  15

  Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im.

  Jzefa Marcica w Kominie Wlkp.

  ul. Zamkowa 1 63-720 Komin

  Wlkp.

  62

  -72

  1-6

  8-2

  8 /

  62

  -72

  1-0

  6-8

  3

  sekr

  etar

  iat@

  zsp

  kozm

  in.p

  l

  ww

  w.z

  spko

  zmin

  .pl

  Technik agrobiznesu

  15

 • Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im.

  Jzefa Marcica w Kominie Wlkp.

  ul. Zamkowa 1 63-720 Komin

  Wlkp.

  62

  -72

  1-6

  8-2

  8 /

  62

  -72

  1-0

  6-8

  3

  sekr

  etar

  iat@

  zsp

  kozm

  in.p

  l

  ww

  w.z

  spko

  zmin

  .pl

  Technik mechanizacji rolnictwa

  15

  Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im.

  Jzefa Marcica w Kominie Wlkp.

  ul. Zamkowa 1 63-720 Komin

  Wlkp.

  62

  -72

  1-6

  8-2

  8 /

  62

  -72

  1-0

  6-8

  3

  sekr

  etar

  iat@

  zsp

  kozm

  in.p

  l

  ww

  w.z

  spko

  zmin

  .pl

  Technik turystyki wiejskiej (Szkoa Policealna dla Dorosych, cykl 2 lata, forma zaoczna)

  30

  Zesp Szk

  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

  ul. Mickiewicza 11 63-700 Krotoszyn

  62

  -72

  5-3

  2-7

  5

  zsp

  1kr

  ot@

  op

  .pl

  ww

  w.z

  sp1

  kro

  tosz

  yn.p

  l Technik weterynarii

  15

  Zesp Szk Ponadgimnazjalnych

  w Zdunach

  ul. Strzelecka 10 63-760 Zduny

  62

  -72

  1-5

  7-2

  3

  zsp

  zdu

  ny@

  wp

  .pl

  ww

  w.z

  sp.z

  du

  ny.

  pl

  Technik turystyki wiejskiej

  30

  Zesp Szk nr 3 im. prof. dr. Felicjana

  Cieszkowskiego- Dembiskiego

  ul. Dworcowa 24 64-400 Midzychd

  95

  74

  8 2

  4 7

  8

  sekr

  etar

  iatz

  srm

  @p

  ocz

  ta.o

  net

  .pl

  zs3

  mie

  dzy

  cho

  d.e

  du

  pag

  e.o

  rg

  Technik rolnik

  14

  Zesp Szk im. prof. Maksymiliana

  Siy-Nowickiego

  ul. Wroniecka 25 64-410 Sierakw

  61

  29

  5 2

  0 2

  4

  zssi

  erak

  @p

  ocz

  ta.o

  net

  .pl

  zs.s

  iara

  kow

  .pl

  Technik rolnik Technik rybactwa rdldowego

  40 14

 • Zesp Szk RCKU Trzcianka 15a 64-316 Kulin

  61

  44

  73

  03

  2

  szko

  a@

  zsrc

  ku.c

  om

  ww

  w.z

  srck

  u.c

  om

  Technik rolnik Technik weterynarii Technik architektury krajobrazu i technik ywienia Kwalifikacyjny kurs w zakresie rolnik

  23 23 33 28

  Zesp Szk im A. Mickiewicza w Objezierzu

  Objezierze 3, 64-600 Oborniki

  61

  29

  6 6

  2 7

  6

  zs@

  ob

  iezi

  erze

  .pl

  zs.o

  bje

  zier

  ze.p

  l

  Technikum rolnicze. Mechanik, operator pojazdw i maszyn rolniczych

  7 osb 8 osb