Click here to load reader

ohanemisprogramm kolmandate riikide kodanike lõimimiseks ... · PDF file Irina Ronk Eesti Töötukassa Eesti keele õppekava ja õppematerjalide osa eksperdid: Mart Rannut Tallinna

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ohanemisprogramm kolmandate riikide kodanike lõimimiseks ... · PDF file Irina Ronk...

 • 1

  Kohanemisprogramm kolmandate riikide

  kodanike lõimimiseks Eestis

  LISA 4

  TÖÖLEHED JA METOODILINE JUHEND

  Ülle Rannut

  Tallinn 2009

  Kohanemisprogrammi valmimist on toetanud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.

 • Projektijuht: Ülle Rannut (Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut)

  Baaskoolituse kodanikuõpetuse osa eksperdid:

  Marju Karin (Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut)

  Mart Rannut (Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut)

  Sulev Valdmaa (Jaan Tõnissoni Instituut)

  Baaskoolituse sotsiaal-majandusliku lõimumise osa eksperdid:

  Margo Kikas (Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut)

  Irina Ronk (Eesti Töötukassa)

  Eesti keele õppekava ja õppematerjalide osa eksperdid:

  Mart Rannut (Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut)

  Elle Sõrmus (Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi praktilise eesti keele lektoraat)

  Keeleliselt toimetanud: Siiri Soidro

  Inglise keelde tõlkinud: Michael Krohn

  Vene keelde tõlkinud: Anastassia Zabrodskaja

  Hispaania keelde tõlkinud: Jorge Hinojosa

  Retsensendid: Maarja Siiner, Ingrid Krall, Maie Soll

  Kaanekujundus: http://www.poweredtemplates.com/

  Fotod ja illustratsioonid:

  Ülle Rannut

  Stockxpert, http://www.stockxpert.com

  UVic's Language Teaching Clipart Library, http://hcmc.uvic.ca/clipart Trükk: Multiprint AS ISBN 978-9985-58-643-3 Tasuta jaotatav tiraaž

  http://www.poweredtemplates.com/ http://www.stockxpert.com/ http://hcmc.uvic.ca/clipart

 • 3

  SISUKORD

  Sissejuhatuseks .......................................................................................................... 4 1. Tere! Kust sa pärit oled? ......................................................................................... 6 2. Kus toimub kohanemisprogramm? ...................................................................... 10 3. Kuhu sa täna lähed? Mis kell on kohvipaus? ......................................................... 16 4. Kohvikus ja kohvipausi ajal. .................................................................................. 26

  55.. Raha ja transport. Kas sul on sularaha? ................................................................ 36 6. Töökoht. Ma otsin tööd. ....................................................................................... 43 7. Mina ja Eesti. Kuidas sul läheb? ............................................................................ 54 Metoodiline juhend .................................................................................................. 65

 • Sissejuhatuseks

  Käsiraamat sisaldab valiku näidistöölehti olulisemates kohanemisprogrammi tegevusi puudutavates

  valdkondades. Töölehed on koostatud lõimitud tegevuste jaoks, arvestades kolmandate riikide

  kodanike vajadusi keelelisel, kultuurilisel ja sotsiaal-majanduslikul lõimumisel. Teemad ja tegevused

  tulenevad kohanemisprogrammi lõimitud õppekavast ja piloteerimise käigus toimunud tegevustest.

  Esimeste töölehtede üks eesmärk on tekitada kohanejale tunne, et ta on teretulnud Eestisse.

  Mitmekeelsed tervitused peamistes kohanejate keeltes ning maakaardil ja sõnavaras kolmandate

  riikide kajastamine loob positiivse lähtepunkti.

  Töölehtedega käib kaasas rohkelt filmimaterjali ja helifaile laulude saateks. Tegelased töölehtedel ja

  filmides on kohanemisprogrammis osalejad ning vabatahtlikud tugiisikud. Kohanejad samastavad end

  paremini inimestega, kellel on nendega sarnane kohanemiskogemus. Nähes filmides inimesi, kes on

  samuti alles hiljuti Eestisse saabunud ja Eestis kohanema pidanud, kuid on võimelised end juba eesti

  keeles väljendama, julgustab see neid eesti keele õppimisel. Samuti pakuvad tuge filmid, kus

  kohanejad jutustavad oma akulturatsioonikogemustest. Filmid on toodetud kogu piloteerimisaja

  kestel ning hõlmavad kohanejate keeletaset ja kogemusi alates esimesest nädalast. Vabatahtlike

  tugiisikutega seotud filmide (poes, kohvikus, juuksuris, kinos jms) tegemise eesmärk oli filmida

  eestlaste keelekasutust reaalses situatsioonis ning see aitab õpetajal tunnis kasutatavat

  keelematerjali rikastada, pöörata õppijate tähelepanu kõnekeeles kasutatavatele väljenditele ning

  selgitada, miks õpikus on ühtmoodi, aga tegelikus elus räägitakse teisiti. Sotsiolingvistiline pädevus

  tähendab kultuuriliselt sobivat käitumist ning sotsiaalses suhtluses toimetulekut, mistõttu peab

  kohaneja suutma aru saada ja toime tulla reaalses keelekeskkonnas.

  Keeleõppefilmide ja nende juurde kuuluvate töölehtede eesmärk on katta kohanemisprogrammi

  tegevusi ning kodanikuõppe ja sotsiaal-majandusliku lõimumise valdkonna teemasid ja sõnavara, mis

  aitab siduda eesti keele õpet baaskoolitusega, muuta õpetamist praktilisemaks ning toob mõned

  teemad kohanemisvajadustele lähemale. Töölehel olevad ülesanded suunavad õppija iseseisvalt

  eestikeelsetest internetiportaalidest infot otsima ja sisestama. Arendatakse oskust ennast Eestiga

  suhestada, väljendada mõtteid ja tundeid ning omandada oskus võrrelda oma lähtemaad ja

  lähtekultuuri Eestiga. Kui tavaliselt räägivad töölehtedel oma lugusid eestlased, siis nendel

  töölehtedel ja filmides jutustavad kohanejad ise oma lugusid, milles tulevad esile ka kultuurišokk ja

  akulturatsiooniraskused. Kohanejate jaoks on psühholoogiliselt väga vajalik jagada teistega oma

  kogemusi, sest siis nad tunnevad, et võivad üksteisele raskel momendil toetuda. Enda kultuuri ja

 • 5

  kogemuse suhestamine Eestiga maandab negatiivseid tundeid, õpetab aru saama, et tegemist on

  üleminekufaasiga, ja muudab neid Eesti ja eestlaste suhtes positiivseks. Kultuuride võrdlemine

  suunab nägema ühiseid jooni lähtemaa ja Eesti vahel.

  Töölehtede taga olev sõnastik annab tõlkevasted vene ja inglise keeles, kuid kohanemisprogrammi

  veebilehel on lisaks tõlked ka hispaania ja araabia keelde, mis hõlbustab inglise ja vene keelt

  mittekõnelevate õppijate toimetulekut.

  Töölehtede eesmärk ei ole dubleerida keeleõpikuid ega neid asendada, vaid pakkuda kohanejate

  vajadustest ja lõimimiseesmärkidest lähtuvaid lisamaterjale, mis kergesti haakuvad teiste soovitatud

  õpikutega „Saame tuttavaks” ja „E nagu Eesti”.

  Kuigi kohaned on täiskasvanud, ei tohiks unustada, et ka nemad mängivad, laulavad ja liiguvad hea

  meelega ning õpivad kogemuste kaudu mõnikord meelsamini ja tõhusamalt kui õpikust. See kajastub

  nii keeleõppemeetodite valikus kui ka mitmetes kohanejate tehtud keeleõppefilmides.

  Käsiraamatusse on lisatud seitse töölehte, mis katavad alljärgnevaid teemasid:

  1) Tere! Kust sa pärit oled?

  2) Kus toimub kohanemisprogramm?

  3) Kuhu sa täna lähed? Mis kell algab kohvipaus?

  4) Kohvikus ja kohvipausi ajal.

  5) Raha ja transport. Kas sul on sularaha?

  6) Minu töökoht. Ma otsin tööd.

  7) Mina ja Eesti. Kuidas sul läheb?

  Lisaks on hulk töölehti koos õppefilmidega allalaadimiseks kohanemisprogrammi veebilehel

  1) Eesti sportlased. Missugust sporti sa harrastad?

  2) Adrian ja Anni juuksuris.

  3) Adrian ja Anni lähevad poodi.

  4) Adrian ja Anni lähevad kinno.

  5) Kehaosad. Arsti juures ja apteegis. (Slaidiprogramm ja filmid)

  6) Kuuldemäng „Rebane kanakarjas”.

  7) Minu kodu. Ostame uue maja!

  8) Helisalvestised kohanemisprogrammi laulude saatemuusikaga.

  http://kohanemisprogramm.tlu.ee/

 • 1. Tere! Kust sa pärit oled?

  1.1. Kust Jorge ja Ashiq pärit on? Kust sina pärit oled?

  1.2. Mis keelt sa räägid?

  Tere! Minu nimi on Ashiq. Ma olen pärit Bangladeshist.

  Tere! Mina olen Jorge. Ma on pärit Tšiilist. Kust sina pärit oled?

  Tere! Mina olen pärit Tšiilist. Ma räägin hispaania keelt. Aga minu abikaasa on pärit Eestist. Tema räägib eesti keelt.

  Tere tulemast Eestisse!

  Welcome to Estonia!

  Добро пожаловать в Эстонию!

  Räägi!

  See on Mahmoud. Ta on pärit Egiptusest. Ta räägib araabia keelt.

  Bienvenido a Estonia!

  1

 • 7

  1.2. Loe, räägi ja kirjuta!

  Jana on Michaeli naine. Michael on tema abikaasa.

  Michael on Jana mees. Jana on tema

  naine.

  Michael on pärit Lõuna-Aafrikast.

  Ta on sündinud Lõuna-Aafrikas.

  Jana on ka pärit Lõuna-Aafrikast,

  aga ta on sündinud Eestis.

  Nad elavad Eestis ning räägivad inglise ja vene keelt.

  Nad õpivad praegu eesti keelt. Nad soovivad rääkida eesti keeles.

  Mis su nimi on? Minu nimi on .............................................................................................................

  Kus sa oled sündinud? Ma olen sündinud............................................................................................

  Kust sa pärit oled? Ma olen pärit ............................................................................

Search related