Okružní dopravní problém

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Okružní dopravní problém. Literatura: Šubrt a kol.: Ekonomicko matematické metody II, Aplikace a cvičení. Okružní problém. Nalezení nejkratší cesty , která obsahuje všechny vrcholy. Víceokruhový problém. Nalezení několika kružnic obsahují centrální vrchol - PowerPoint PPT Presentation

Text of Okružní dopravní problém

 • Okrun dopravn problmLiteratura:ubrt a kol.: Ekonomicko matematick metody II, Aplikace a cvien

 • Okrun problmNalezen nejkrat cesty, kter obsahuje vechny vrcholy

 • Vceokruhov problmNalezen nkolika krunicobsahuj centrln vrcholdohromady obsahuj vechny ostatn vrcholy jednotliv okruhy spluj dodaten podmnky

 • Jednookruhov okrun problmJe dno n mstJe teba vechna msta projet a vrtit se do vchozhoPostup pro nalezen matematickho optima neexistujePoet monost roste exponenciln s rostoucm nNP pln loha

 • PkladTurista vyjd z Catanzara a chce postupn navtvit vechna msta v tabulce a vrtit se zptky. Naplnujte trasu tak, aby ujel co nejmn kilometr.Vzjemn vzdlenosti jsou v tabulce

 • Tabulka dopravnch vzdlenost

  CatanzaroCosenzaCrotoneReggioScaleaTropeaCatanzaro-977615815294Cosenza97-11618795124Crotone76116-221202157Reggio158187221-242104Scalea15295202242-178Tropea94124157104178-

 • een jednookruhovho problmuPrincip: pidvn hran grafu tak, aby nevytvoili krunici dve, ne budou zaazeny vechny vrcholyVolba hran podle ohodnocen - momentln vhoda ale me bt v budoucnu nevhodou

  Metoda nejbliho sousedaVogelova aproximan metoda

 • Vogelova aproximan metodaVpoet Vogelovch diferencVolba nejkrat trasy v ad s nejvt diferencVyazen trasy pedasn uzavrajc okruhOpakujeme, dokud nejsou vechna msta zaazena do okruhu

 • Vogelova metodaVpoet diferenc po dcch dv nejvhodnj sazby, podobn po sloupcch

  CatanzaroCosenzaCrotoneReggioScaleaTropeadkov diferenceCatanzaro-97761581529418Cosenza97-116187951242Crotone76116-22120215740Reggio158187221-24210454Scalea15295202242-17857Tropea94124157104178-10Sloupcov diference18240545710

 • Nejmen sazba v ad s max diferenc - vybereme do okruhukrtme dek a sloupec u vybran trasy a trasu, kter pedasn uzavr okruhVogelova metoda

  CatanzaroCosenzaCrotoneReggioScaleaTropeaCatanzaro-97761581529418Cosenza97-116187951242Crotone76116-22120215740Reggio158187221-24210454Scalea15295202242-17857Tropea94124157104178-1018240545710

 • Vogelova metodaVyazen trasy, kter ped asn uzavr okruhu izolovanch tras pouze cesta zptky

 • Vogelova metodaPepoet diferenc a volba dal trasy

  CatanzaroCosenzaCrotoneReggioScaleaTropeaCatanzaro-97761581529418,18Cosenza97-116187951242,19Crotone76116-22120215740,81Reggio158187221-24210454,54Scalea15295202242-17857Tropea94124157104178-10,5318,18240,4054,5457,2610,10

 • Vogelova metodaVyazen trasy, kter ped asn uzavr okruh u izolovanch tras cesta zptky

 • Vogelova metodaVylouen tras, kter se nebudou zaazovat

  CatanzaroCosenzaCrotoneReggioScaleaTropeaCatanzaro-97761581529418,18Cosenza97-116187951242,19Crotone76116-22120215740,81Reggio158187221-24210454,54Scalea15295202242-17857Tropea94124157104178-10,1018,18240,4054,5457,2610,10

 • Vogelova metodaPepoet diferenc a volba dal trasy

  CatanzaroCosenzaCrotoneReggioScaleaTropeaCatanzaro-97761581529418,18,58Cosenza97-116187951242,19,8Crotone76116-22120215740,81Reggio158187221-24210454,54,117Scalea15295202242-17857Tropea94124157104178-10,10,5318,18240,40,10554,54,5457,26,2610,10,10

 • Vogelova metodaVyazen trasy, kter ped asn uzavr okruh u izolovanch tras cesta zptkyTropeaReggio

 • Vogelova metodaVylouen tras, kter se nebudou zaazovat

  CatanzaroCosenzaCrotoneReggioScaleaTropeaCatanzaro-97761581529418,18,58Cosenza97-116187951242,19,8Crotone76116-22120215740,81Reggio158187221-24210454,54,117Scalea15295202242-17857Tropea94124157104178-10,10,5318,18240,4010554,54,5457,26 2610,10,10

 • Vogelova metodaPepoet diferenc a volba dal trasy

  CatanzaroCosenzaCrotoneReggioScaleaTropeaCatanzaro-97761581529418,18,58,6Cosenza97-116187951242,19,8,71Crotone76116-22120215740,81Reggio158187221-24210454,54,117Scalea15295202242-17857Tropea94124157104178-10,10,53,2118,18240,40,105,4154,5454,2957,26 26,2610,1010

 • Vogelova metodaVyazen trasy, kter ped asn uzavr okruh

 • Vogelova metodaZbvaj posledn dv trasy ukonen okruhu

  CatanzaroCosenzaCrotoneReggioScaleaTropeaCatanzaro-977615815294Cosenza97-11618795124Crotone76116-221202157Reggio158187221-242104Scalea15295202242-178Tropea94124157104178-

 • Vogelova metodaDoplnn poslednch tras a uzaven okruhu

 • Doporuen trasaCatanzano 158-Reggio-104-Tropea-178-Scalea-95-Cosenza-116-Crotone-76

  Celkem dlka - 727 km

 • Metoda nejbliho souseda I Catanzano-76-Crotone-116-Cosenza-95-Scalea-178-Tropea-104-Reggio-158-zptCelkem:727 km

  Cosenza-95-Scalea-152-Catanzaro-76-Crotone-157-Tropea-104-Reggio-187-zptCelkem:771 km

  Crotone-76-Catanzaro-94-Tropea-104-Reggio-187-Cosenza-95-Scalea-202-zptCelkem:758 km

 • Metoda nejbliho souseda IIReggio-104-Tropea-94-Catanzaro-76-Crotone-116-Cosenza-95-Scalea-242 -zptCelkem:727

  Scalea-95-Cosenza-97-Catanzaro-76-Crotone-157-Tropea-104-Reggio-242 -zptCelkem:771

  Tropea-94-Catanzaro-76-Crotone-116-Cosenza-95-Scalea-242 - Reggio-104 -zptCelkem:727

  een jako v pedchozm ppad