ONDALIK KESİRLERİN ÖĞRETİMİ

 • View
  100

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ONDALIK KESRLERN RETM. Hedef Davranlar:. Ondalk kesirlerin hayattaki nemi ve kavramn oluturulmas. Ondalk kesir kavramnn oluturulmas ve yazlmas. Paydas 10,100 olan kesirlerin ondalk kesir olarak yazlmas. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • ONDALIK KESRLERN RETMHedef Davranlar:Ondalk kesirlerin hayattaki nemi ve kavramn oluturulmasOndalk kesir kavramnn oluturulmas ve yazlmasPaydas 10,100 olan kesirlerin ondalk kesir olarak yazlmasPaydas 2,4,5,20,25,50,200 olan kesirlerin ondalk kesir olarak yazlmas Denk Ondalk kesirlerin kavratlmas ve yazlmas Tam ksm olan ondalk kesirlerin kavratlmas ve yazlmas

 • Elimizdeki btn oluturan nesne kareli bir kat olsun.Elimizdeki btn oluturan nesne bir pasta olsun.Elimizdeki btn oluturan nesne 10 cm lik cetvel olsun.Ahmetin babas parasnn onda 4 n Borsaya yatrm, kalan parsnn onda 2 sine oyuncak alm. Ka liras kald? Bir pastay dne gelen on kiiye eit paylatrmak iin her birine ne kadar pasta der? Kardeler tarlalarn bltler. Her birisine tarlann onda biri dt eklindeki olaylar anlamak iin ondalk kesirleri reneceiz.

 • 10 e paradan 1 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.Kesir Ondalk Kesir=10 e paradan 2 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.Kesir Ondalk Kesir=10 e paradan 3 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.KesirOndalk Kesir=

 • 10 e paradan 4 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.KesirOndalk Kesir=10 e paradan 5 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.KesirOndalk Kesir= 10 e paradan 6 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.KesirOndalk Kesir=

 • 10 e paradan 7 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.KesirOndalk Kesir= 10 e paradan 8 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.KesirOndalk Kesir= 10 e paradan 9 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.KesirOndalk Kesir=

 • 10 e paradan 10 tanesini alrsak bunu kesir ve ondalk say olarak yle ifade ederiz.KesirOndalk Kesir=Tam ksmOndalk ksm

 • Aadaki taral ksmlar KESR ve ONDALIK KESR olarak yaznz.KesirOndalk Kesir===

 • Aadaki krmz renkli paralar ONDALIK KESR olarak yaznz.Ondalk KesirOkunuuOnda birOnda drtOnda yediOnda dokuzBir tam onda sfr

 • 1 Tam 0,1 Onda bir1+0,1 =1,1Yazl Okunuu Bir tam onda bir1 Tam 0,2 onda iki 1+0,2 =1,2Bir tam onda iki1 Tam 0,3 onda 1+0,3 =1,3Bir tam onda

 • 1 Tam 0,7 Onda yedi Yazl 1+0,7 =1,7Okunuu Bir tam onda yedi1 Tam 0,9 Onda dokuz1+0,9 =1,9Bir tam onda dokuz1 Tam 1 Tam 1 + 1=2,0ki tam onda sfr

 • ONDALIK KESRLERDE TOPLAMA VE IKARMA=+=0,1+0,2 =0,3KESR SAYIONDALIK SAYI0,10,2 +0,3ToplananToplananToplam

 • 0,10,40,50,1+0,40,50,10,4 +0,5ToplananToplananToplam =

 • SAYI DORUSUNDA TOPLAMA0,10,20,30,40,50,60,700,40,30,7 0,4 + 0,3 =0,7

 • 00,10,20,30,40,50,60,70,80,9100,10,20,30,40,50,60,70,80,910,40,61 tam0,60,41 tam

 • 00,10,20,30,40,50,60,70,80,910,40,50,30,60,4+0,5-0,3=0,9-0,3=0,6Toplama ve karma Modeli

 • UYGULAMALAR1)0,4+0,3= ....2)0,5+0,2= ....3)(0,7+0,3)+1= ....Sonular karlatrnz.4)0,5+0,4= ....0,4+0,5= ....5) gen eklindeki bir tarlann kenarlar 12,5 m; 11,4 m; 4 m dir. evresi ka metredir? 12,5 m11,4 m4 m+24,3 mrencilerin yapt bu ilem hatas neden kaynaklanyor?4=4,0 alglamas eksik

 • 0,10,20,30,405)Say dorusunda yaplan ilemi matematiksel olarak ifade ediniz.A) 0,4+0,1=5B) 0,2+0,2=0,4C) 0,1+0,3=0,46)Banunun cebinde 0,3 liras vardr.Annesi, devini bitirince Banuya 0,5 lira verdi.Banunun toplam ka liras olur?A)0,7B)0,8C)0,9

 • 7)Aadaki toplama ilemlerinden hangisi dorudur?A) 0,7+0,4 = 0,3B) 0,5 + 0,1= 0,4 C) 0,5+0, 3=0, 88)A) 0,0B) 0,1C) 1,09)0,4+0,2=0,6 ileminde 0,6 says neyi ifade eder?A)ToplananB)SonuC)ToplamToplamada etkisiz eleman aadakilerden hangisidir?

 • Bir btn 100 eit paraya blelim. Bu btn kesir olarak nasl ifade ederiz?=1 btnBu btnn bir parasn kesir ve ondalk kesir olarak nasl ifade ederiz?Kesir olarak Ondalk Kesir olarak =0, 01eklinde ifade ederiz?% 1Yzde bir

 • Kesir olarak Ondalk Kesir olarak = 0, 0 2= 0, 0 3= 0, 0 4% 2 Yzde iki% 3 Yzde % 4 Yde drtYzde gsterimi

 • Kesir olarak Ondalk Kesir olarak = 0, 05= 0, 06=0,07% 5 Yzde be% 6 Yzde alt% 7 Yzde yediYzde gsterimi

 • Kesir olarak Ondalk Kesir olarak = 0, 08= 0, 09= 0, 10 = 0,1% 8 Yzde sekiz% 9 Yzde dokuz% 10 Yzde onYzde gsterimi

 • PAYDASI 2,4,5,20,25,50,200 OLAN KESRLERN ONDALIK KESR OLARAK YAZILMASIPaydas 2 olan kesirleri ONDALIK KESR eklinde yazmak iin ne yaplmaldr?Paydas 4 olan kesirleri ONDALIK KESR eklinde yazmak iin ne yaplmaldr?Paydas 5 olan kesirleri ONDALIK KESR eklinde yazmak iin ne yaplmaldr?

 • Kesirleri paydas 10 olacak ekilde denk kesirlere dntrmek bir yol olabilir mi?

 • Dier kesirleri de paydas 10 olacak ekilde siz denk kesirlere dntrnz ve ondalk kesir olarak yazmaya alnz.Kesirleri ondalk kesri olarak yazlabiliri mi ? Niin?O halde, hangi kesirler ondalk kesir olarak yazlr? Bir kural yazabilir misiniz? ....................................................Kural.Paydas 10,100,1000 eklinde geniletilebilen kesirler ondalk kesir olarak yazlr.

 • ONDALIK KESRLER VE LEK OKUMA23Okla gsterilen noktaya hangi ondalk kesir gelmelidir? Niin?2,22,22,42,62,8Aratrma Sonular

  Ya111315Baar %63656Hatalar 2,1444632Yanl, Bo381812

 • 2425Okla gsterilen noktaya hangi ondalk kesir gelmelidir? Niin?24,65Aratrma Sonular

  Ya111315Baar %123032Hatalar 24,691812Yanl, Bo733444

 • 2,72,8Okla gsterilen noktaya hangi ondalk kesir gelmelidir? Niin?2,74Aratrma Sonular

  Ya111315Baar %61612Hatalar 2,1115149Yanl, Bo524252

 • 0,40,5Okla gsterilen noktaya hangi ondalk kesir gelmelidir? Niin?0,47Aratrma Sonular

  Ya111315Baar %123032Hatalar 0,51444632Yanl, Bo181812

 • 3,13,2Okla gsterilen noktaya hangi ondalk kesir gelmelidir? Niin?3,14Termometrenin gsterdii scaklk ka derecedir?Termometrenin gsterdii scaklk ka derecedir?

 • Termometrenin gsterdii scaklk ka derecedir?

 • Termometrenin gsterdii scaklk ka derecedir?

 • BR SAYININ TAM SAYI KISMINI VE ONDALIK KESR KISMINI AYIRMAK10 paradan oluan bir btnmz olsun.Aadaki renkli paralar ONDALIK KESR olarak nasl yazarsnz?2 Tam 0,1 onda bir2,1Tam ksmOndalk kesir ksmAyra

 • 3,7Tam ksmOndalk kesir ksmAyra tam onda yedi.14, 53Tam ksmOndalk kesir ksmAyraOn drt tam yzde elli ONDALIK SAYILARIN OKUNUU

 • Soru.Bir btn 100 e paradan olumaktadr.Aadaki modeli ondalk kesir olarak nasl yazarsnz?2 Tam/btn0,25 Yzde yirmi be 2, 25 2 tamOnda birler basamaYzde birler basama

 • ONDALIK KESRLERN DENKLAadaki ONDALIK KESRLER kesir olarak yazalm.1, 51,501,500Kesirleri denk kesir olduuna gre, DENK ondalk kesir ne demektir? Bir rnek veriniz. ....................................................................................................

 • ONDALIK KESRLER KESR OLARAK YAZMAK1, 2 ONDALIK KESRKESR1,2523, 078Soru. 0,234 ondalk kesrini kesir olarak yaznz ve model kurunuz..

 • Soru. 34,6 ondalk kesrini anlatan bir model kurunuz.3 onluk4 birlik,,6 onda birlik 3 4, 6

 • DEERLENDRME/ EvaluationKesirlerini ONDALIK KESR olarak yaznz.Kesirlerini ONDALIK KESR olarak yaznz.Kesirlerini ONDALIK KESR olarak yaznz.4) 0,35 ondalk kesrini % iareti ile yaznz ve model kurunuz5) 0,5 ondalk kesrini % iareti ile yaznz ve model kurunuz6) %8 ifadesini ondalk kesir olarak yazn ve model kurunuz.7) 0,2; 20,20 ; 0,20; 20,2 ; 0,200, ondalk kesirlerinden hangileri denktir

 • 8) Btn ekil 100 e paradan olumaktadr. Her renk btnn kata kan oluturmaktadr? Aadaki tabloyu doldurunuz.9)Her soru 0,5 puan olduuna gre testten ka puan aldnz hesaplaynz.Testin Cevaplarn ister misiniz? EVETHAYIR

  SarKrmzYeil Kesir1/4Ondalk Kesir0, 25% % 25

 • TESTN CEVAPLARIKesirlerini ONDALIK KESR olarak yaznz.Kesirlerini ONDALIK KESR olarak yaznz.Kesirlerini ONDALIK KESR olarak yaznz.4) 0,35 ondalk kesrini % iareti ile yaznz.5) 0,5 ondalk kesrini % iareti ile yaznz.6) % 8 ifadesini ondalk kesir olarak yaznz.0,3 7,4 0,08; 0,11 0,008;0,017 % 35 % 50 0,08

 • 7) Btn ekil 100 e paradan olumaktadr. Her renk btnn kata kan oluturmaktadr? Aadaki tabloyu doldurunuz.1 / 3YazlamazYazlamaz7/1000,07% 78) 6 soru doru ise 0,5+0,5+0,5 + 0,5+0,5+0,5=3 puan olur.

  SarKrmzYeil Kesir1/4Ondalk Kesir0, 25% % 25

 • BR TAMSAYIYI 10 LE BLMEKKural. Bir tamsayy 10 ile blmek iin ..................

 • BR TAMSAYIYI 100 LE BLMEK 2 + 0,40 + 0,07 = 2, 47 23 +0, 47=23, 47Kural. Bir Tamsayy 100,1000 ile blmek iin ....................

 • 1.Bir Ondalk Sayy bir Tamsay ile arpmakONDALIK KESRLERDE ARPMA0,79 x 15 Kural. Bir ondalk sayy bir tamsay ile arpmak iin ............

 • 2. Bir ondalk sayy bir ondalk say ile arpmakKural. Bir ondalk sayy bir ondalk say ile arpmak iin ...........